Catalogue Khẩu vặn ốc - Trang 12

Cung cấp catalogue Tuýp vặn ốc lẻ C-Mart Tools đầy đủ nhất, nhận làm báo giá Tuýp vặn ốc lẻ C-Mart Tools với chiết khấu cao

 1. Đầu típ lục giác ngắn 1/2"

  Số định danh mặt hàng: 11211

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 96 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0029-6-32
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Đầu gắn tay vặn: 1/2"
  - Cỡ ốc lục giác: 32mm
  - Vật liệu chế tạo: Hợp kim Crôm - Vanadium
  - Cỡ đầu cắm tuýp: ½" - 12.7mm (0.5 in)
  - Cỡ khẩu: Số 32 (32 mm)
  - Kích thước sản phẩm: 42 mm x 41 mm x 42 mm
  - Kích thước đóng gói: 42 mm x 41 mm x 42 mm
  - Khối lượng: 211 g
  - Bảo hành: 12 tháng

 2. Đầu típ lục giác ngắn 1/2"

  Số định danh mặt hàng: 11210

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 96 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0029-6-30
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Đầu gắn tay vặn: 1/2"
  - Cỡ ốc lục giác: 30mm
  - Vật liệu chế tạo: Hợp kim Crôm - Vanadium
  - Cỡ đầu cắm tuýp: ½" - 12.7mm (0.5 in)
  - Cỡ khẩu: Số 30 (30 mm)
  - Kích thước sản phẩm: 40 mm x 45 mm x 40 mm
  - Kích thước đóng gói: 40 mm x 45 mm x 40 mm
  - Khối lượng: 180 g
  - Bảo hành: 12 tháng

 3. Đầu típ lục giác ngắn 1/2"

  Số định danh mặt hàng: 11209

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 96 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0029-6-29
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Đầu gắn tay vặn: 1/2"
  - Cỡ ốc lục giác: 29mm
  - Vật liệu chế tạo: Hợp kim Crôm - Vanadium
  - Cỡ đầu cắm tuýp: ½" - 12.7mm (0.5 in)
  - Cỡ khẩu: Số 29 (29 mm)
  - Kích thước sản phẩm: 40 mm x 45 mm x 40 mm
  - Kích thước đóng gói: 40 mm x 45 mm x 40 mm
  - Khối lượng: 165 g
  - Bảo hành: 12 tháng

 4. Đầu típ lục giác ngắn 1/2"

  Số định danh mặt hàng: 11208

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 96 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0029-6-28
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Cỡ đầu cắm tuýp: ½" - 12.7mm (0.5 in)
  - Cỡ khẩu: Số 28 (28 mm)
  - Vật liệu làm dụng cụ vặn ốc: Thép Crôm - Vanadium
  - Đầu gắn tay vặn: 1/2"
  - Cỡ ốc lục giác: 28mm
  - Vật liệu chế tạo: Hợp kim Crôm - Vanadium
  - Bảo hành: 12 tháng

 5. Đầu típ lục giác ngắn 1/2"

  Số định danh mặt hàng: 11207

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 96 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0029-6-27
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Đầu gắn tay vặn: 1/2"
  - Cỡ ốc lục giác: 27mm
  - Vật liệu chế tạo: Hợp kim Crôm - Vanadium
  - Cỡ đầu cắm tuýp: ½" - 12.7mm (0.5 in)
  - Cỡ khẩu: Số 27 (27 mm)
  - Kích thước sản phẩm: 35 mm x 42 mm x 35 mm
  - Kích thước đóng gói: 35 mm x 42 mm x 35 mm
  - Khối lượng: 138 g
  - Bảo hành: 12 tháng

 6. Đầu típ lục giác ngắn 1/2"

  Số định danh mặt hàng: 11206

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 96 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Model: CF0029-6-26
  - Cỡ đầu cắm tuýp: ½" - 12.7mm (0.5 in)
  - Cỡ khẩu: Số 26 (26 mm)
  - Kích thước sản phẩm: 33 mm x 40 mm x 33 mm
  - Kích thước đóng gói: 40 mm x 50 mm x 40 mm
  - Khối lượng: 113 g
  - Bảo hành: 12 tháng

 7. Đầu típ lục giác ngắn 1/2"

  Số định danh mặt hàng: 11205

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 96 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Model: F0029-6-25
  - Cỡ đầu cắm tuýp: ½" - 12.7mm (0.5 in)
  - Cỡ khẩu: Số 25 (25 mm)
  - Kích thước sản phẩm: 32 mm x 42 mm x 32 mm
  - Kích thước đóng gói: 32 mm x 42 mm x 32 mm
  - Khối lượng: 126 g
  - Bảo hành: 12 tháng

 8. Đầu típ lục giác ngắn 1/2"

  Số định danh mặt hàng: 11204

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 144 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0029A-6-24
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Đầu gắn tay vặn: 1/2"
  - Cỡ ốc lục giác: 24mm
  - Vật liệu chế tạo: Hợp kim Crôm - Vanadium
  - Cỡ đầu cắm tuýp: ½" - 12.7mm (0.5 in)
  - Cỡ khẩu: Số 24 (24 mm)
  - Kích thước sản phẩm: 31 mm x 40 mm x 31 mm
  - Kích thước đóng gói: 31 mm x 40 mm x 31 mm
  - Khối lượng: 100 g
  - Bảo hành: 12 tháng

 9. Đầu típ lục giác ngắn 1/2"

  Số định danh mặt hàng: 11203

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 144 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0029-6-23
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Đầu gắn tay vặn: 1/2"
  - Cỡ ốc lục giác: 23mm
  - Vật liệu chế tạo: Hợp kim Crôm - Vanadium
  - Cỡ đầu cắm tuýp: ½" - 12.7mm (0.5 in)
  - Cỡ khẩu: Số 23 (23 mm)
  - Kích thước sản phẩm: 31 mm x 40 mm x 31 mm
  - Kích thước đóng gói: 31 mm x 40 mm x 31 mm
  - Khối lượng: 107 g
  - Bảo hành: 12 tháng

 10. Đầu típ lục giác ngắn 1/2"

  Số định danh mặt hàng: 11202

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 144 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0029-6-22
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Đầu gắn tay vặn: 1/2"
  - Cỡ ốc lục giác: 22mm
  - Vật liệu chế tạo: Hợp kim Crôm - Vanadium
  - Cỡ đầu cắm tuýp: ½" - 12.7mm (0.5 in)
  - Cỡ khẩu: Số 22 (22 mm)
  - Kích thước sản phẩm: 23 mm x 38 mm x 23 mm
  - Kích thước đóng gói: 23 mm x 38 mm x 23 mm
  - Khối lượng: 91 g
  - Bảo hành: 12 tháng

 11. Đầu típ lục giác ngắn 1/2"

  Số định danh mặt hàng: 11201

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 144 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0029-6-21
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Đầu gắn tay vặn: 1/2"
  - Cỡ ốc lục giác: 21mm
  - Vật liệu chế tạo: Hợp kim Crôm - Vanadium
  - Cỡ đầu cắm tuýp: ½" - 12.7mm (0.5 in)
  - Cỡ khẩu: Số 21 (21 mm)
  - Kích thước sản phẩm: 22 mm x 38 mm x 22 mm
  - Kích thước đóng gói: 22 mm x 38 mm x 22 mm
  - Khối lượng: 72 g

 12. Đầu típ lục giác ngắn 1/2"

  Số định danh mặt hàng: 11200

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 144 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0029-6-20
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Đầu gắn tay vặn: 1/2"
  - Cỡ ốc lục giác: 20mm
  - Vật liệu chế tạo: Hợp kim Crôm - Vanadium
  - Cỡ đầu cắm tuýp: ½" - 12.7mm (0.5 in)
  - Cỡ khẩu: Số 20 (20 mm)
  - Kích thước sản phẩm: 22 mm x 38 mm x 22 mm
  - Kích thước đóng gói: 22 mm x 38 mm x 22 mm
  - Khối lượng: 77 g
  - Bảo hành: 12 tháng

 13. Đầu típ lục giác ngắn 1/2"

  Số định danh mặt hàng: 11199

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 144 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0029-6-19
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Đầu gắn tay vặn: 1/2"
  - Cỡ ốc lục giác: 19mm
  - Vật liệu chế tạo: Hợp kim Crôm - Vanadium
  - Cỡ đầu cắm tuýp: ½" - 12.7mm (0.5 in)
  - Cỡ khẩu: Số 19 (19 mm)
  - Kích thước sản phẩm: 20 mm x 38 mm x 20 mm
  - Kích thước đóng gói: 20 mm x 38 mm x 20 mm
  - Khối lượng: 70 g

 14. Đầu típ lục giác ngắn 1/2"

  Số định danh mặt hàng: 11198

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 144 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0029-6-18
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Đầu gắn tay vặn: 1/2"
  - Cỡ ốc lục giác: 18mm
  - Vật liệu chế tạo: Hợp kim Crôm - Vanadium
  - Cỡ đầu cắm tuýp: ½" - 12.7mm (0.5 in)
  - Cỡ khẩu: Số 18 (18 mm)
  - Kích thước sản phẩm: 25 mm x 38 mm x 25 mm
  - Kích thước đóng gói: 25 mm x 38 mm x 25 mm
  - Khối lượng: 77 g
  - Bảo hành: 12 tháng

 15. Đầu típ lục giác ngắn 1/2"

  Số định danh mặt hàng: 11197

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 144 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0029-6-17
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Chất liệu: Thép Chrome Vanadium (CR-V)
  - Đường kính đầu nối: 12.7mm (1/2 inch)
  - Đường kính đầu chụp vặn: 17mm
  - Cỡ đầu cắm tuýp: ½" - 12.7mm (0.5 in)
  - Cỡ khẩu: Số 17 (17 mm)
  - Kích thước sản phẩm: 22 mm x 38 mm x 22 mm
  - Kích thước đóng gói: 33 mm x 48 mm x 33 mm
  - Khối lượng: 60 g

 16. Đầu típ lục giác ngắn 1/2"

  Số định danh mặt hàng: 11196

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 288 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0029-6-16
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Đầu gắn tay vặn: 1/2"
  - Cỡ ốc lục giác: 16mm
  - Vật liệu chế tạo: Hợp kim Crôm - Vanadium
  - Cỡ đầu cắm tuýp: ½" - 12.7mm (0.5 in)
  - Cỡ khẩu: Số 16 (16 mm)
  - Kích thước sản phẩm: 22 mm x 38 mm x 22 mm
  - Kích thước đóng gói: 22 mm x 38 mm x 22 mm
  - Khối lượng: 51 g
  - Bảo hành: 12 tháng

 17. Đầu típ lục giác ngắn 1/2"

  Số định danh mặt hàng: 11195

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 288 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0029-6-15
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Đầu gắn tay vặn: 1/2"
  - Cỡ ốc lục giác: 15mm
  - Vật liệu chế tạo: Hợp kim Crôm - Vanadium
  - Cỡ đầu cắm tuýp: ½" - 12.7mm (0.5 in)
  - Cỡ khẩu: Số 15 (15 mm)
  - Kích thước sản phẩm: 20 mm x 38 mm x 20 mm
  - Kích thước đóng gói: 20 mm x 38 mm x 20 mm

 18. Đầu típ lục giác ngắn 1/2"

  Số định danh mặt hàng: 11194

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 288 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0029-6-14
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Đầu gắn tay vặn: 1/2"
  - Cỡ ốc lục giác: 14mm
  - Vật liệu chế tạo: Hợp kim Crôm - Vanadium
  - Cỡ đầu cắm tuýp: ½" - 12.7mm (0.5 in)
  - Cỡ khẩu: Số 14 (14 mm)
  - Kích thước sản phẩm: 20 mm x 38 mm x 20 mm
  - Kích thước đóng gói: 20 mm x 38 mm x 20 mm
  - Khối lượng: 52 g

 19. Đầu típ lục giác ngắn 1/2"

  Số định danh mặt hàng: 11193

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 288 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0029-6-13
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Đầu gắn tay vặn: 1/2"
  - Cỡ ốc lục giác: 13mm
  - Vật liệu chế tạo: Hợp kim Crôm - Vanadium
  - Cỡ đầu cắm tuýp: ½" - 12.7mm (0.5 in)
  - Cỡ khẩu: Số 13 (13 mm)
  - Kích thước sản phẩm: 20 mm x 38 mm x 20 mm
  - Kích thước đóng gói: 20 mm x 38 mm x 20 mm
  - Khối lượng: 53 g

 20. Đầu típ lục giác ngắn 1/2"

  Số định danh mặt hàng: 11192

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 288 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0029-6-12
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Đầu gắn tay vặn: 1/2"
  - Cỡ ốc lục giác: 12mm
  - Vật liệu chế tạo: Hợp kim Crôm - Vanadium
  - Cỡ đầu cắm tuýp: ½" - 12.7mm (0.5 in)
  - Cỡ khẩu: Số 12 (12 mm)
  - Kích thước sản phẩm: 20 mm x 38 mm x 20 mm
  - Kích thước đóng gói: 20 mm x 38 mm x 20 mm
  - Khối lượng: 53 g

 21. Đầu típ lục giác ngắn 1/2"

  Số định danh mặt hàng: 11191

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 288 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0029-6-11
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Đầu gắn tay vặn: 1/2"
  - Cỡ ốc lục giác: 11mm
  - Vật liệu chế tạo: Hợp kim Crôm - Vanadium
  - Cỡ đầu cắm tuýp: ½" - 12.7mm (0.5 in)
  - Cỡ khẩu: Số 11 (11 mm)
  - Kích thước sản phẩm: 20 mm x 38 mm x 20 mm
  - Kích thước đóng gói: 20 mm x 38 mm x 20 mm
  - Khối lượng: 51 g

 22. Đầu típ lục giác ngắn 1/2"

  Số định danh mặt hàng: 11190

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 288 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0029-6-10
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Đầu gắn tay vặn: 1/2"
  - Cỡ ốc lục giác: 10mm
  - Vật liệu chế tạo: Hợp kim Crôm - Vanadium
  - Cỡ đầu cắm tuýp: ½" - 12.7mm (0.5 in)
  - Cỡ khẩu: Số 10 (10 mm)
  - Kích thước sản phẩm: 20 mm x 38 mm x 20 mm
  - Kích thước đóng gói: 20 mm x 38 mm x 20 mm
  - Khối lượng: 48 g

 23. Đầu típ lục giác ngắn 1/2"

  Số định danh mặt hàng: 11189

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 288 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0029-6-09
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Đầu gắn tay vặn: 1/2"
  - Cỡ ốc lục giác: 9mm
  - Vật liệu chế tạo: Hợp kim Crôm - Vanadium
  - Cỡ đầu cắm tuýp: ½" - 12.7mm (0.5 in)
  - Cỡ khẩu: Số 9 (9 mm)
  - Kích thước sản phẩm: 20 mm x 38 mm x 20 mm
  - Kích thước đóng gói: 20 mm x 38 mm x 20 mm
  - Khối lượng: 50 g

 24. Đầu típ lục giác ngắn 1/2"

  Số định danh mặt hàng: 11188

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 288 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0029-6-08
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Đầu gắn tay vặn: 1/2"
  - Cỡ ốc lục giác: 8mm
  - Vật liệu chế tạo: Hợp kim Crôm - Vanadium
  - Cỡ đầu cắm tuýp: ½" - 12.7mm (0.5 in)
  - Cỡ khẩu: Số 8 (8 mm)
  - Tổng chiều dài đầu khẩu: 38 mm
  - Vật liệu làm dụng cụ vặn ốc: Thép Crôm - Vanadium
  - Kích thước sản phẩm: 20 mm x 38 mm x 20 mm
  - Kích thước đóng gói: 20 mm x 38 mm x 20 mm
  - Khối lượng: 50 g

 25. Đầu típ ngắn 12 giác 1/2"

  Số định danh mặt hàng: 11187

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 96 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0029-12-32
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Vật liệu chế tạo: Hợp kim Crom - Vanadium
  - Cỡ khẩu: 32mm
  - Cỡ đầu cắm tuýp: ½" - 12.7mm (0.5 in)
  - Bảo hành: 12 tháng

 26. Đầu típ ngắn 12 giác 1/2"

  Số định danh mặt hàng: 11186

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 96 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0029-12-30
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Vật liệu chế tạo: Hợp kim Crom - Vanadium
  - Cỡ khẩu: 30mm
  - Cỡ đầu cắm tuýp: ½" - 12.7mm (0.5 in)
  - Bảo hành: 12 tháng

 27. Đầu típ ngắn 12 giác 1/2"

  Số định danh mặt hàng: 11185

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 96 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0029-12-29
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Vật liệu chế tạo: Hợp kim Crom - Vanadium
  - Cỡ khẩu: 29mm
  - Cỡ đầu cắm tuýp: ½" - 12.7mm (0.5 in)
  - Bảo hành: 12 tháng

 28. Đầu típ ngắn 12 giác 1/2"

  Số định danh mặt hàng: 11184

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 96 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0029-12-28
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Vật liệu chế tạo: Hợp kim Crom - Vanadium
  - Cỡ khẩu: 28mm
  - Cỡ đầu cắm tuýp: ½" - 12.7mm (0.5 in)
  - Bảo hành: 12 tháng

 29. Đầu típ ngắn 12 giác 1/2"

  Số định danh mặt hàng: 11183

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 96 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0029-12-27
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Vật liệu chế tạo: Hợp kim Crom - Vanadium
  - Cỡ khẩu: 27mm
  - Cỡ đầu cắm tuýp: ½" - 12.7mm (0.5 in)
  - Bảo hành: 12 tháng

 30. Đầu típ ngắn 12 giác 1/2"

  Số định danh mặt hàng: 11182

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 96 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0029-12-26
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Vật liệu chế tạo: Hợp kim Crom - Vanadium
  - Cỡ khẩu: 26mm
  - Cỡ đầu cắm tuýp: ½" - 12.7mm (0.5 in)
  - Bảo hành: 12 tháng

 31. Đầu típ ngắn 12 giác 1/2"

  Số định danh mặt hàng: 11181

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 96 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0029-12-25
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Vật liệu chế tạo: Hợp kim Crom - Vanadium
  - Cỡ khẩu: 25mm
  - Cỡ đầu cắm tuýp: ½" - 12.7mm (0.5 in)
  - Bảo hành: 12 tháng

 32. Đầu típ ngắn 12 giác 1/2"

  Số định danh mặt hàng: 11180

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 144 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0029-12-24
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Vật liệu chế tạo: Hợp kim Crom - Vanadium
  - Cỡ khẩu: 24mm
  - Cỡ đầu cắm tuýp: ½" - 12.7mm (0.5 in)
  - Bảo hành: 12 tháng

    1 2 3 ... 11 12 13 14  
 
gọi Miễn Phí