Catalogue Khẩu vặn ốc - Trang 2

Cung cấp catalogue Tuýp vặn ốc lẻ C-Mart Tools đầy đủ nhất, nhận làm báo giá Tuýp vặn ốc lẻ C-Mart Tools với chiết khấu cao

 1. Đầu típ 12 giác 1”

  Số định danh mặt hàng: 11829

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F2029-12-50
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V
  - Chiều dài đầu tuýt: 70mm
  - Đường kính vặn: 50mm
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Bảo hành: 12 tháng

 2. Đầu típ 12 giác 1”

  Số định danh mặt hàng: 11828

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F2029-12-48
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V
  - Chiều dài đầu tuýt: 70mm
  - Đường kính vặn: 48mm
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Bảo hành: 12 tháng

 3. Đầu típ 12 giác 1”

  Số định danh mặt hàng: 11827

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F2029-12-46
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V
  - Chiều dài đầu tuýt: 70mm
  - Đường kính vặn: 46mm
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Bảo hành: 12 tháng

 4. Đầu típ 12 giác 1”

  Số định danh mặt hàng: 11826

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F2029-12-41
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V
  - Chiều dài đầu tuýt: 60mm
  - Đường kính vặn: 41mm
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Bảo hành: 12 tháng

 5. Đầu típ 12 giác 1”

  Số định danh mặt hàng: 11825

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F2029-12-38
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V
  - Chiều dài đầu tuýt: 60mm
  - Đường kính vặn: 38mm
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Bảo hành: 12 tháng

 6. Đầu típ 12 giác 1”

  Số định danh mặt hàng: 11824

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F2029-12-36
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V
  - Chiều dài đầu tuýt: 60mm
  - Đường kính vặn: 36mm
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Bảo hành: 12 tháng

 7. Đầu típ 12 giác 1”

  Số định danh mặt hàng: 11823

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F2029-12-34
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V
  - Chiều dài đầu tuýt: 60mm
  - Đường kính vặn: 34mm
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Bảo hành: 12 tháng

 8. Đầu típ 12 giác 1”

  Số định danh mặt hàng: 11822

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F2029-12-32
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V
  - Chiều dài đầu tuýt: 60mm
  - Đường kính vặn: 32mm
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Bảo hành: 12 tháng

 9. Đầu típ 12 giác 1”

  Số định danh mặt hàng: 11821

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F2029-12-31
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V
  - Chiều dài đầu tuýt: 60mm
  - Đường kính vặn: 31mm
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Bảo hành: 12 tháng

 10. Đầu típ 12 giác 1”

  Số định danh mặt hàng: 11820

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F2029-12-30
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V
  - Chiều dài đầu tuýt: 60mm
  - Đường kính vặn: 30mm
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Bảo hành: 12 tháng

 11. Đầu típ 12 giác ¾”

  Số định danh mặt hàng: 11819

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F1029-12-65
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V
  - Chiều dài đầu tuýt: 80mm
  - Đường kính vặn: 65mm
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Bảo hành: 12 tháng

 12. Đầu típ 12 giác ¾”

  Số định danh mặt hàng: 11818

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F1029-12-60
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V
  - Chiều dài đầu tuýt: 78mm
  - Đường kính vặn: 60mm
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Bảo hành: 12 tháng

 13. Đầu típ 12 giác ¾”

  Số định danh mặt hàng: 11817

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F1029-12-55
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V
  - Chiều dài đầu tuýt: 76mm
  - Đường kính vặn: 55mm
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Bảo hành: 12 tháng

 14. Đầu típ 12 giác ¾”

  Số định danh mặt hàng: 11816

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F1029-12-50
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V
  - Chiều dài đầu tuýt: 72mm
  - Đường kính vặn: 50mm
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Bảo hành: 12 tháng

 15. Đầu típ 12 giác ¾”

  Số định danh mặt hàng: 11815

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F1029-12-48
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V
  - Chiều dài đầu tuýt: 70mm
  - Đường kính vặn: 48mm
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Bảo hành: 12 tháng

 16. Đầu típ 12 giác ¾”

  Số định danh mặt hàng: 11814

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F1029-12-46
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V
  - Chiều dài đầu tuýt: 68mm
  - Đường kính vặn: 46mm
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Bảo hành: 12 tháng

 17. Đầu típ 12 giác ¾”

  Số định danh mặt hàng: 11813

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F1029-12-41
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V
  - Chiều dài đầu tuýt: 64mm
  - Đường kính vặn: 41mm
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Bảo hành: 12 tháng

 18. Đầu típ 12 giác ¾”

  Số định danh mặt hàng: 11812

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F1029-12-38
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V
  - Chiều dài đầu tuýt: 60mm
  - Đường kính vặn: 38mm
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Bảo hành: 12 tháng

 19. Đầu típ 12 giác ¾”

  Số định danh mặt hàng: 11811

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F1029-12-36
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V
  - Chiều dài đầu tuýt: 58mm
  - Đường kính vặn: 36mm
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Bảo hành: 12 tháng

 20. Đầu típ 12 giác ¾”

  Số định danh mặt hàng: 11810

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F1029-12-34
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V
  - Chiều dài đầu tuýt: 56mm
  - Đường kính vặn: 34mm
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Bảo hành: 12 tháng

 21. Đầu típ 12 giác ¾”

  Số định danh mặt hàng: 11809

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F1029-12-32
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V
  - Chiều dài đầu tuýt: 56mm
  - Đường kính vặn: 32mm
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Bảo hành: 12 tháng

 22. Đầu típ 12 giác ¾”

  Số định danh mặt hàng: 11808

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F1029-12-31
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V
  - Chiều dài đầu tuýt: 56mm
  - Đường kính vặn: 31mm
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Bảo hành: 12 tháng

 23. Đầu típ 12 giác ¾”

  Số định danh mặt hàng: 11807

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F1029-12-30
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V
  - Chiều dài đầu tuýt: 56mm
  - Đường kính vặn: 30mm
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Bảo hành: 12 tháng

 24. Đầu típ 12 giác ¾”

  Số định danh mặt hàng: 11806

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F1029-12-29
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V
  - Chiều dài đầu tuýt: 54mm
  - Đường kính vặn: 29mm
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Bảo hành: 12 tháng

 25. Đầu típ 12 giác ¾”

  Số định danh mặt hàng: 11805

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F1029-12-28
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V
  - Chiều dài đầu tuýt: 54mm
  - Đường kính vặn: 28mm
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Bảo hành: 12 tháng

 26. Đầu típ 12 giác ¾”

  Số định danh mặt hàng: 11804

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F1029-12-27
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V
  - Chiều dài đầu tuýt: 52mm
  - Đường kính vặn: 27mm
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Bảo hành: 12 tháng

 27. Đầu típ 12 giác ¾”

  Số định danh mặt hàng: 11803

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F1029-12-26
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V
  - Chiều dài đầu tuýt: 52mm
  - Đường kính vặn: 26mm
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Bảo hành: 12 tháng

 28. Đầu típ 12 giác ¾”

  Số định danh mặt hàng: 11802

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F1029-12-24
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V
  - Chiều dài đầu tuýt: 51mm
  - Đường kính vặn: 24mm
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Bảo hành: 12 tháng

 29. Đầu típ 12 giác ¾”

  Số định danh mặt hàng: 11801

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F1029-12-23
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V
  - Chiều dài đầu tuýt: 51mm
  - Đường kính vặn: 23mm
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Bảo hành: 12 tháng

 30. Đầu típ 12 giác ¾”

  Số định danh mặt hàng: 11800

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F1029-12-22
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V
  - Chiều dài đầu tuýt: 51mm
  - Đường kính vặn: mm
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Bảo hành: 12 tháng

 31. Đầu típ 12 giác ¾”

  Số định danh mặt hàng: 11799

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F1029-12-21
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V
  - Chiều dài đầu tuýt: 50mm
  - Đường kính vặn: 21mm
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Bảo hành: 12 tháng

 32. Đầu típ 12 giác ¾”

  Số định danh mặt hàng: 11798

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F1029-12-19
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V
  - Chiều dài đầu tuýt: 50mm
  - Đường kính vặn: 19mm
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Bảo hành: 12 tháng

    1 2 3 ... 12 13 14  
 
gọi Miễn Phí