Dụng cụ vặn ốc C-Mart Tools

Catalogue Vặn ốc

Cung cấp catalogue Dụng cụ vặn ốc C-Mart Tools đầy đủ nhất, nhận làm báo giá Dụng cụ vặn ốc C-Mart Tools với chiết khấu cao

 1. Cần tháo mâm xe 24

  Số định danh mặt hàng: 11524

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 48 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0133-24
  - Màu sắc:trắng bạc
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Cỡ đầu vặn ốc: 24mm
  - Vật liệu: Chrome Vanadium
  - Xử lý bề mặt: Xi bóng

 2. Cần tháo mâm xe 23

  Số định danh mặt hàng: 11523

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 48 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0133-23
  - Màu sắc:trắng bạc
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Cỡ đầu vặn ốc: 23mm
  - Vật liệu: Chrome Vanadium
  - Xử lý bề mặt: Xi bóng

 3. Cần tháo mâm xe 22

  Số định danh mặt hàng: 11522

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 48 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0133-22
  - Màu sắc:trắng bạc
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Cỡ đầu vặn ốc: 22mm
  - Vật liệu: Chrome Vanadium
  - Xử lý bề mặt: Xi bóng

 4. Cần tháo mâm xe 21

  Số định danh mặt hàng: 11521

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 48 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0133-21
  - Màu sắc:trắng bạc
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Cỡ đầu vặn ốc: 21mm
  - Vật liệu: Chrome Vanadium
  - Xử lý bề mặt: Xi bóng

 5. Cần tháo mâm xe 19

  Số định danh mặt hàng: 11520

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 48 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0133-19
  - Màu sắc:trắng bạc
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Cỡ đầu vặn ốc: 19mm
  - Vật liệu: Chrome Vanadium
  - Xử lý bề mặt: Xi bóng

 6. Cần tháo mâm xe 17

  Số định danh mặt hàng: 11519

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 48 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0133-17
  - Màu sắc:trắng bạc
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Cỡ đầu vặn ốc: 17mm
  - Vật liệu: Chrome Vanadium
  - Xử lý bề mặt: Xi bóng

 7. Chữ T19 (Đen) 305mm

  Số định danh mặt hàng: 11508

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 50 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0094-19
  - Màu sắc:đen
  - Xuất xứ:trung Quốc
  - Khối lượng:300g
  - Bảo hành:6 tháng
  - Chiều dài: 305mm
  - Cỡ đầu vặn ốc:19mm
  - Chất liệu:thép Chrome Vanadium

 8. Chữ T18 (Đen) 305mm

  Số định danh mặt hàng: 11507

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 50 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0094-18
  - Màu sắc:đen
  - Xuất xứ:trung Quốc
  - Khối lượng:300g
  - Bảo hành:6 tháng
  - Chiều dài: 305mm
  - Cỡ đầu vặn ốc:18mm
  - Chất liệu:thép Chrome Vanadium

 9. Chữ T17 (Đen) 305mm

  Số định danh mặt hàng: 11506

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 50 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0094-17
  - Màu sắc:đen
  - Xuất xứ:trung Quốc
  - Khối lượng:300g
  - Bảo hành:6 tháng
  - Chiều dài: 305mm
  - Cỡ đầu vặn ốc:17mm
  - Chất liệu:thép Chrome Vanadium

 10. Chữ T16 (Đen) 305mm

  Số định danh mặt hàng: 11505

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 50 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0094-16
  - Màu sắc:đen
  - Xuất xứ:trung Quốc
  - Khối lượng:300g
  - Bảo hành:6 tháng
  - Chiều dài: 305mm
  - Cỡ đầu vặn ốc:16mm
  - Chất liệu:thép Chrome Vanadium

 11. Chữ T15 (Đen) 305mm

  Số định danh mặt hàng: 11504

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 50 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0094-15
  - Màu sắc:đen
  - Xuất xứ:trung Quốc
  - Khối lượng:300g
  - Bảo hành:6 tháng
  - Chiều dài: 305mm
  - Cỡ đầu vặn ốc:15mm
  - Chất liệu:thép Chrome Vanadium

 12. Chữ T14 (Đen) 305mm

  Số định danh mặt hàng: 11503

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 50 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0094-14
  - Màu sắc:đen
  - Xuất xứ:trung Quốc
  - Khối lượng:300g
  - Bảo hành:6 tháng
  - Chiều dài: 305mm
  - Cỡ đầu vặn ốc:14mm
  - Chất liệu:thép Chrome Vanadium

 13. Chữ T13 (Đen) 305mm

  Số định danh mặt hàng: 11502

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 50 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0094-13
  - Màu sắc:đen
  - Xuất xứ:trung Quốc
  - Khối lượng:300g
  - Bảo hành:6 tháng
  - Chiều dài: 305mm
  - Cỡ đầu vặn ốc:13mm
  - Chất liệu:thép Chrome Vanadium

 14. Chữ T12 (Đen) 305mm

  Số định danh mặt hàng: 11501

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 50 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0094-12
  - Màu sắc:đen
  - Xuất xứ:trung Quốc
  - Khối lượng:300g
  - Bảo hành:6 tháng
  - Chiều dài: 305mm
  - Cỡ đầu vặn ốc:12mm
  - Chất liệu:thép Chrome Vanadium

 15. Chữ T11 (Đen) 305mm

  Số định danh mặt hàng: 11500

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 50 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0094-11
  - Màu sắc:đen
  - Xuất xứ:trung Quốc
  - Khối lượng:300g
  - Bảo hành:6 tháng
  - Chiều dài: 305mm
  - Cỡ đầu vặn ốc:11mm
  - Chất liệu:thép Chrome Vanadium

 16. Chữ T10 (Đen) 305mm

  Số định danh mặt hàng: 11499

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 50 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0094-10
  - Màu sắc:đen
  - Xuất xứ:trung Quốc
  - Khối lượng:300g
  - Bảo hành:6 tháng
  - Chiều dài: 305mm
  - Cỡ đầu vặn ốc:10mm
  - Chất liệu:thép Chrome Vanadium

 17. Chữ T9 (Đen) 305mm

  Số định danh mặt hàng: 11498

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 50 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0094-09
  - Màu sắc:đen
  - Xuất xứ:trung Quốc
  - Khối lượng:300g
  - Bảo hành:6 tháng
  - Chiều dài: 305mm
  - Cỡ đầu vặn ốc:9mm
  - Chất liệu:thép Chrome Vanadium

 18. Chữ T8 (Đen) 305mm

  Số định danh mặt hàng: 11497

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 50 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0094-08
  - Màu sắc:đen
  - Xuất xứ:trung Quốc
  - Khối lượng:300g
  - Bảo hành:6 tháng
  - Chiều dài: 305mm
  - Cỡ đầu vặn ốc:8mm
  - Chất liệu:thép Chrome Vanadium

 19. Vít đầu típ 8mm

  Số định danh mặt hàng: 11496

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 123 grams
  - Kích thước sản phẩm: 240mm x 33mm x 33mm
  - Model:F0093-08
  - Màu săc:xanh,trắng bạc
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Bảo hành:6 tháng
  - Cỡ đầu vặn ốc:8mm
  - Chiều dài thân: 125mm
  - Chiều dài cán: 110mm
  - Chiều dài tổng: 235mm
  - Chất liệu:thép Chrome Vanadium
  - Chất liệu tay cầm:nhựa tổng hợp

  Mua ngay
 20. Vít đầu típ 7mm

  Số định danh mặt hàng: 11495

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0093-07
  - Màu săc:xanh,trắng bạc
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Bảo hành:6 tháng
  - Cỡ đầu vặn ốc:7mm
  - Chiều dài thân: 125mm
  - Chiều dài cán: 110mm
  - Chiều dài tổng: 235mm
  - Chất liệu:thép Chrome Vanadium
  - Chất liệu tay cầm:nhựa tổng hợp

 21. Vít đầu típ 6mm

  Số định danh mặt hàng: 11494

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 110 grams
  - Kích thước sản phẩm: 240mm x 33mm x 33mm
  - Model:F0093-06
  - Màu săc:xanh,trắng bạc
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Bảo hành:6 tháng
  - Cỡ đầu vặn ốc:6mm
  - Chiều dài thân: 125mm
  - Chiều dài cán: 110mm
  - Chiều dài tổng: 235mm
  - Chất liệu:thép Chrome Vanadium
  - Chất liệu tay cầm:nhựa tổng hợp

  Mua ngay
 22. Vít đầu típ 5mm

  Số định danh mặt hàng: 11493

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0093-05
  - Màu săc:xanh,trắng bạc
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Bảo hành:6 tháng
  - Cỡ đầu vặn ốc:5mm
  - Chiều dài thân: 125mm
  - Chiều dài cán: 110mm
  - Chiều dài tổng: 235mm
  - Chất liệu:thép Chrome Vanadium
  - Chất liệu tay cầm:nhựa tổng hợp

 23. Típ 16mm

  Số định danh mặt hàng: 11661

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 216 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0298-16
  - Màu sắc:trắng bạc
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Tổng chiều dài:380mm
  - Cỡ đầu vặn ốc:16mm
  - Vật liệu:thép Chrome Vanadium
  - Xử lý bề mặt:si bóng

 24. Típ 21mm

  Số định danh mặt hàng: 11662

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0298-21
  - Màu sắc:trắng bạc
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Tổng chiều dài:370mm
  - Cỡ đầu vặn ốc:21mm
  - Cỡ khẩu:1/2 inch
  - Vật liệu:thép Chrome Vanadium
  - Xử lý bề mặt:si bóng

 25. Chữ T19 dài (Trắng) 600mm

  Số định danh mặt hàng: 11492

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0092-19
  - Màu sắc:trắng bạc
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Vật liệu:thép Chrome Vanadium
  - Xử lý bề mặt:si bóng
  - Cỡ đầu vặn ốc:19mm
  - Tổng chiều dài:600mm

 26. Chữ T17 dài (Trắng) 600mm

  Số định danh mặt hàng: 11491

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0092-17
  - Màu sắc:trắng bạc
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Vật liệu:thép Chrome Vanadium
  - Xử lý bề mặt:si bóng
  - Cỡ đầu vặn ốc:17mm
  - Tổng chiều dài:600mm

 27. Chữ T14 dài (Trắng) 600mm

  Số định danh mặt hàng: 11490

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0092-14
  - Màu sắc:trắng bạc
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Vật liệu:thép Chrome Vanadium
  - Xử lý bề mặt:si bóng
  - Cỡ đầu vặn ốc:14mm
  - Tổng chiều dài:600mm

 28. Chữ T19 (Trắng) 305mm

  Số định danh mặt hàng: 11489

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 48 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0091-19
  - Màu sắc:xanh,trắng bạc
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Cỡ đầu vặn ốc:19mm
  - Tổng chiều dài:305mm
  - Chất liệu:thép chrome vanadium
  - Chất liệu tay cầm:nhựa

 29. Chữ T18 (Trắng) 305mm

  Số định danh mặt hàng: 11488

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 48 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0091-18
  - Màu sắc:xanh,trắng bạc
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Cỡ đầu vặn ốc:18mm
  - Tổng chiều dài:305mm
  - Chất liệu:thép chrome vanadium
  - Chất liệu tay cầm:nhựa

 30. Chữ T17 (Trắng) 305mm

  Số định danh mặt hàng: 11487

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0091-17
  - Màu sắc:xanh,trắng bạc
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Cỡ đầu vặn ốc:17mm
  - Tổng chiều dài:305mm
  - Chất liệu:thép chrome vanadium
  - Chất liệu tay cầm:nhựa

 31. Chữ T16 (Trắng) 305mm

  Số định danh mặt hàng: 11486

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0091-16
  - Màu sắc:xanh,trắng bạc
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Cỡ đầu vặn ốc:16mm
  - Tổng chiều dài:305mm
  - Chất liệu:thép chrome vanadium
  - Chất liệu tay cầm:nhựa

 32. Chữ T15 (Trắng) 305mm

  Số định danh mặt hàng: 11485

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0091-15
  - Màu sắc:xanh,trắng bạc
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Cỡ đầu vặn ốc:15mm
  - Tổng chiều dài:305mm
  - Chất liệu:thép chrome vanadium
  - Chất liệu tay cầm:nhựa

Liên hệ nhận báo giá mặt hàng Dụng cụ vặn ốc C-Mart Tools các loại, lẻ và sỉ

Công ty Cổ phần Công Cụ Tốt
Yêu cầu báo giá qua số điện thoại bán buôn và Zalo làm báo giá: 0909694460
Yêu cầu báo giá qua email: lienhe@congcutot.vn
Hoặc đến trực tiếp tại:
 • Trụ sở công ty Số 51, ngõ 87 đường Tân Xuân, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Đại lý bán hàng ở 181/31/15 Bình Thới, Quận 11, TP HCM

Đối với khách hàng mua mặt hàng Dụng cụ vặn ốc C-Mart Tools tại Sài Gòn và Hà Nội có thể đến các điểm kinh doanh nói trên để xem hàng trực tiếp, nhận báo giá mặt hàng Dụng cụ vặn ốc C-Mart Tools trực tiếp và nhận hàng ngay trong ngày sau khi hoàn thành thủ tục.

Đối với những khách hàng ở các tỉnh thành khác ngoài Sài Gòn, Hà nội, thì có thể liên hệ với chúng tôi qua Zalo, điện thoại để nhận báo giá mặt hàng Dụng cụ vặn ốc C-Mart Tools cũng như trao đổi về phương thức thanh toán, cũng như cách thức giao hàng và thời gian giao hàng cụ thể cho mỗi tỉnh thành.

Để cập nhật giá cả mặt hàng Dụng cụ vặn ốc C-Mart Tools mới nhất hãy liên hệ với chúng tôi ngay thời điểm quý khách cần mua sắm thiết bị, nhân viên kinh doanh của chúng tôi sẽ gửi bảng báo giá mặt hàng Dụng cụ vặn ốc C-Mart Tools mới nhất đến bạn. Chúng tôi luôn luôn mong chờ sự liên hệ của quý khách. Chúng tôi thấu hiểu để hoàn thành công việc, quý khách sẽ cần các bản báo giá từ nhiều đơn vị cung ứng khác nhau, chúng tôi sẵn sàng làm báo giá dưới các dạng công văn, thư chào hàng, thư điện tử hay bất kỳ hình thức nào mà quý khách cần để gửi đến quý khách. Cho dù không diễn ra giao dịch cũng vui vì thông qua đó chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa và lấy làm mừng vì đã có cơ hội được tiếp xúc với quý khách

Xin trân trọng cảm ơn !  
gọi Miễn Phí