Catalogue Khẩu vặn ốc - Trang 13

Cung cấp catalogue Tuýp vặn ốc lẻ C-Mart Tools đầy đủ nhất, nhận làm báo giá Tuýp vặn ốc lẻ C-Mart Tools với chiết khấu cao

 1. Đầu típ ngắn 12 giác 1/2"

  Số định danh mặt hàng: 11179

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 144 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0029-12-23
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Vật liệu chế tạo: Hợp kim Crom - Vanadium
  - Cỡ khẩu: 23mm
  - Cỡ đầu cắm tuýp: ½" - 12.7mm (0.5 in)
  - Bảo hành: 12 tháng

 2. Đầu típ ngắn 12 giác 1/2"

  Số định danh mặt hàng: 11178

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 144 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0029-12-22
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Vật liệu chế tạo: Hợp kim Crom - Vanadium
  - Cỡ khẩu: 22mm
  - Cỡ đầu cắm tuýp: ½" - 12.7mm (0.5 in)
  - Bảo hành: 12 tháng

 3. Đầu típ ngắn 12 giác 1/2"

  Số định danh mặt hàng: 11177

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 144 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0029-12-21
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Vật liệu chế tạo: Hợp kim Crom - Vanadium
  - Cỡ khẩu: 21mm
  - Cỡ đầu cắm tuýp: ½" - 12.7mm (0.5 in)
  - Bảo hành: 12 tháng

 4. Đầu típ ngắn 12 giác 1/2"

  Số định danh mặt hàng: 11176

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 144 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0029-12-20
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Vật liệu chế tạo: Hợp kim Crom - Vanadium
  - Cỡ khẩu: 20mm
  - Cỡ đầu cắm tuýp: ½" - 12.7mm (0.5 in)
  - Bảo hành: 12 tháng

 5. Đầu típ ngắn 12 giác 1/2"

  Số định danh mặt hàng: 11175

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 144 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0029-12-19
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Vật liệu chế tạo: Hợp kim Crom - Vanadium
  - Cỡ khẩu: 19mm
  - Cỡ đầu cắm tuýp: ½" - 12.7mm (0.5 in)
  - Bảo hành: 12 tháng

 6. Đầu típ ngắn 12 giác 1/2"

  Số định danh mặt hàng: 11174

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 144 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0029-12-18
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Vật liệu chế tạo: Hợp kim Crom - Vanadium
  - Cỡ khẩu: 18mm
  - Cỡ đầu cắm tuýp: ½" - 12.7mm (0.5 in)
  - Bảo hành: 12 tháng

 7. Đầu típ ngắn 12 giác 1/2"

  Số định danh mặt hàng: 11173

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 144 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0029-12-17
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Vật liệu chế tạo: Hợp kim Crom - Vanadium
  - Cỡ khẩu: 17mm
  - Cỡ đầu cắm tuýp: ½" - 12.7mm (0.5 in)
  - Bảo hành: 12 tháng

 8. Đầu típ ngắn 12 giác 1/2"

  Số định danh mặt hàng: 11172

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 288 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0029-12-16
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Vật liệu chế tạo: Hợp kim Crom - Vanadium
  - Cỡ khẩu: 16mm
  - Cỡ đầu cắm tuýp: ½" - 12.7mm (0.5 in)
  - Bảo hành: 12 tháng

 9. Đầu típ ngắn 12 giác 1/2"

  Số định danh mặt hàng: 11171

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 288 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0029-12-15
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Vật liệu chế tạo: Hợp kim Crom - Vanadium
  - Cỡ khẩu: 15mm
  - Cỡ đầu cắm tuýp: ½" - 12.7mm (0.5 in)
  - Bảo hành: 12 tháng

 10. Đầu típ ngắn 12 giác 1/2"

  Số định danh mặt hàng: 11170

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 288 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0029-12-14
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Vật liệu chế tạo: Hợp kim Crom - Vanadium
  - Cỡ khẩu: 14mm
  - Cỡ đầu cắm tuýp: ½" - 12.7mm (0.5 in)
  - Bảo hành: 12 tháng

 11. Đầu típ ngắn 12 giác 1/2"

  Số định danh mặt hàng: 11169

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 288 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0029-12-13
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Vật liệu chế tạo: Hợp kim Crom - Vanadium
  - Cỡ khẩu: 13mm
  - Cỡ đầu cắm tuýp: ½" - 12.7mm (0.5 in)
  - Bảo hành: 12 tháng

 12. Đầu típ ngắn 12 giác 1/2"

  Số định danh mặt hàng: 11168

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 288 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0029-12-12
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Vật liệu chế tạo: Hợp kim Crom - Vanadium
  - Cỡ khẩu: 12mm
  - Cỡ đầu cắm tuýp: ½" - 12.7mm (0.5 in)
  - Bảo hành: 12 tháng

 13. Đầu típ ngắn 12 giác 1/2"

  Số định danh mặt hàng: 11167

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 288 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0029-12-11
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Vật liệu chế tạo: Hợp kim Crom - Vanadium
  - Cỡ khẩu: 11mm
  - Cỡ đầu cắm tuýp: ½" - 12.7mm (0.5 in)
  - Bảo hành: 12 tháng

 14. Đầu típ ngắn 12 giác 1/2"

  Số định danh mặt hàng: 11166

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 288 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0029-12-10
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Vật liệu chế tạo: Hợp kim Crom - Vanadium
  - Cỡ khẩu: 10mm
  - Cỡ đầu cắm tuýp: ½" - 12.7mm (0.5 in)
  - Bảo hành: 12 tháng

 15. Đầu típ ngắn 12 giác 1/2"

  Số định danh mặt hàng: 11165

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 288 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0029-12-9
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Vật liệu chế tạo: Hợp kim Crom - Vanadium
  - Cỡ khẩu: 9mm
  - Cỡ đầu cắm tuýp: ½" - 12.7mm (0.5 in)
  - Bảo hành: 12 tháng

 16. Đầu típ ngắn 12 giác 1/2"

  Số định danh mặt hàng: 11164

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 288 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0029-12-8
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Vật liệu chế tạo: Hợp kim Crom - Vanadium
  - Cỡ khẩu: 8mm
  - Cỡ đầu cắm tuýp: ½" - 12.7mm (0.5 in)
  - Bảo hành: 12 tháng

 17. Đầu bắn vít có từ

  Số định danh mặt hàng: 10836

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 1 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0407-PH2-65
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Chất liệu: Thép S2
  - Đường kính mũi vít: PH2
  - Chiều dài: 65mm
  - Đường kính thân vít: 6mm
  - Quy cách đóng gói: Vỉ nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 18. Đầu vít Ø6

  Số định danh mặt hàng: 10835

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 1 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0406-PH2-6.0
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Chất liệu: Thép S2
  - Chiều dài: 60mm
  - Đầu mũi khoan: PH2
  - Đuôi mũi khoan: 6Φ
  - Quy cách đóng gói: Vỉ nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 19. Đầu vít Ø6

  Số định danh mặt hàng: 10834

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 1 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0406-PH2-5.0
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Chất liệu: Thép S2
  - Chiều dài: 60mm
  - Đầu mũi khoan: PH2
  - Đuôi mũi khoan: Φ6
  - Quy cách đóng gói: Vỉ nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 20. Đầu vít Ø6

  Số định danh mặt hàng: 10833

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 1 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0406-PH2-4.0
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Chất liệu: Thép S2
  - Chiều dài: 60mm
  - Đầu mũi khoan: PH2
  - Đuôi mũi khoan: 6Φ
  - Quy cách đóng gói: Vỉ nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 21. Đầu vít Ø6

  Số định danh mặt hàng: 10831

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 1 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0406-PH1-4.0
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Chất liệu: Thép S2
  - Chiều dài: 60mm
  - Đầu mũi khoan: PH1
  - Đuôi mũi khoan: 6Φ
  - Quy cách đóng gói: Vỉ nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 22. Đầu vít Ø6

  Số định danh mặt hàng: 10830

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 1 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0406-PH1-3.0
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Chất liệu: Thép S2
  - Chiều dài: 60mm
  - Đầu mũi khoan: PH1
  - Đuôi mũi khoan: 6Φ
  - Quy cách đóng gói: Vỉ nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 23. Đầu vít Ø6

  Số định danh mặt hàng: 10829

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 1 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0406-PH0-2.0
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Chất liệu: Thép S2
  - Chiều dài: 60mm
  - Đầu mũi khoan: PH1
  - Đuôi mũi khoan: Ø6
  - Quy cách đóng gói: Vỉ nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 24. Đầu vít Ø5

  Số định danh mặt hàng: 10827

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 1 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0405-PH2-5.0
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Chất liệu: Thép S2
  - Chiều dài: 50mm
  - Đầu mũi khoan: PH1
  - Đuôi mũi khoan: Ø5
  - Quy cách đóng gói: Vỉ nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 25. Đầu vít Ø5

  Số định danh mặt hàng: 10825

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 1 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0405-PH2-4.0
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Chất liệu: Thép S2
  - Chiều dài: 50mm
  - Đầu mũi khoan: PH2
  - Đuôi mũi khoan: Ø5
  - Quy cách đóng gói: Vỉ nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 26. Đầu vít Ø5

  Số định danh mặt hàng: 10824

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 1 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0405-PH1-4.0
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Chất liệu: Thép S2
  - Chiều dài: 50mm
  - Đầu mũi khoan: PH1
  - Đuôi mũi khoan: Ø5
  - Quy cách đóng gói: Vỉ nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 27. Đầu vít Ø5

  Số định danh mặt hàng: 10822

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 1 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0405-PH1-3.0
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Chất liệu: Thép S2
  - Chiều dài: 50mm
  - Đầu mũi khoan: PH1
  - Đuôi mũi khoan: Ø5
  - Quy cách đóng gói: Vỉ nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 28. Đầu vít Ø5

  Số định danh mặt hàng: 10821

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 1 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0405-PH0-2.5
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Chất liệu: Thép S2
  - Chiều dài: 50mm
  - Đầu mũi khoan: PH0
  - Đuôi mũi khoan: Ø5
  - Quy cách đóng gói: Vỉ nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 29. Đầu vít Ø5

  Số định danh mặt hàng: 10820

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 1 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0405-PH0-2.0
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Chất liệu: Thép S2
  - Chiều dài: 50mm
  - Đầu mũi khoan: PH0
  - Đuôi mũi khoan: Ø5
  - Quy cách đóng gói: Vỉ nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 30. Đầu vít Ø5

  Số định danh mặt hàng: 10818

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 1 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0405-PH0-1.6
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Chất liệu: Thép S2
  - Chiều dài: 50mm
  - Đầu mũi khoan: PH00
  - Đuôi mũi khoan: Ø5
  - Quy cách đóng gói: Vỉ nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 31. Đầu vít Ø4

  Số định danh mặt hàng: 10813

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 1 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0404-PH2-4.0
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Chất liệu: Thép S2
  - Chiều dài: 40mm
  - Đầu mũi khoan: PH2
  - Đuôi mũi khoan: Ø4
  - Quy cách đóng gói: Vỉ nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 32. Đầu vít Ø4

  Số định danh mặt hàng: 10812

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 1 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0404-PH1-3.0
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Chất liệu: Thép S2
  - Chiều dài: 40mm
  - Đầu mũi khoan: PH1
  - Đuôi mũi khoan: Ø4
  - Quy cách đóng gói: Vỉ nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

    1 2 3 ... 12 13 14  
 
gọi Miễn Phí