Cờ lê vặn tay C-Mart Tools

Catalogue Cờ lê tay

Cung cấp catalogue Cờ lê vặn tay C-Mart Tools đầy đủ nhất, nhận làm báo giá Cờ lê vặn tay C-Mart Tools với chiết khấu cao

 1. Cờ lê mở ống dầu 12x14mm C-Mart F0302-1214

  Số định danh mặt hàng: 21942

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model : F0344-20
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Xám Bóng
  - Chất liệu: Thép mạ Crom
  - Kích thước: 12x14mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 2. Cờ lê mở ống dầu 11x13mm C-Mart F0302-1113

  Số định danh mặt hàng: 21940

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model : F0302-1113
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Xám Bóng
  - Chất liệu: Thép mạ Crom
  - Kích thước: 11x13mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 3. Cờ lê mở ống dầu 10x12mm C-Mart F0302-1012

  Số định danh mặt hàng: 21937

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model : F0302-1012
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Xám Bóng
  - Chất liệu: Thép mạ Crom
  - Kích thước: 10x12mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 4. Cờ lê mở ống dầu 9x11mm C-Mart F0302-0911

  Số định danh mặt hàng: 21936

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model : F0302-0911
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Xám Bóng
  - Chất liệu: Thép mạ Crom
  - Kích thước: 9x11mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 5. Cờ lê mở ống dầu 8x10mm C-Mart F0302-0810

  Số định danh mặt hàng: 21932

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model : F0302-0810
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Xám Bóng
  - Chất liệu: Thép mạ Crom
  - Kích thước: 8x10mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 6. Cờ lê tròng tự động 20mm C-Mart F0051-20

  Số định danh mặt hàng: 21511

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0051-20
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V
  - Màu sắc: Trắng bóng
  - Kích cỡ: 20mm
  - Đóng gói: Vỉ nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 7. Bộ cờ lê tròng 9 cái 7~17mm

  Số định danh mặt hàng: 12064

  Đơn vị: bộ

  Quy cách đóng gói: 1 bộ/hộp, 12 bộ/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: T0008
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc túi: Xanh dương
  - Chất liệu túi: Vải cao cấp
  - Chất liệu cờ lê: Thép cao cấp
  - Số ngăn túi: 9 ngăn
  - Quy cách: 7,8,10,11,12,13,14,15,17mm
  - Quy cách đóng gói: Túi vải
  - Bảo hành: 6 tháng

 8. Bộ cờ lê tròng 11 cái 8~22mm

  Số định danh mặt hàng: 12063

  Đơn vị: bộ

  Quy cách đóng gói: 1 bộ/hộp, 12 bộ/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: T0007
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc túi: Xanh dương
  - Chất liệu túi: Vải cao cấp
  - Chất liệu cờ lê: Thép cao cấp
  - Số ngăn túi: 11 ngăn
  - Quy cách: 8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,22mm
  - Quy cách đóng gói: Túi vải
  - Bảo hành: 6 tháng

 9. Bộ cờ lê tròng 14 cái 8~32mm

  Số định danh mặt hàng: 12062

  Đơn vị: bộ

  Quy cách đóng gói: 1 bộ/hộp, 12 bộ/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 3346 grams
  - Model: T0006
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc túi: Xanh dương
  - Chất liệu túi: Vải cao cấp
  - Chất liệu cờ lê: Thép cao cấp
  - Số ngăn túi: 14 ngăn
  - Quy cách: 8,10,11,12,13,14,15,17,19,22,24,27,30,32mm
  - Quy cách đóng gói: Túi vải
  - Bảo hành: 6 tháng

 10. Bộ cờ lê tròng 14 cái 8~24mm

  Số định danh mặt hàng: 12061

  Đơn vị: bộ

  Quy cách đóng gói: 1 bộ/hộp, 12 bộ/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 2045 grams
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc túi: Xanh dương
  - Chất liệu túi: Vải cao cấp
  - Chất liệu cờ lê: Thép cao cấp
  - Số ngăn túi: 14 ngăn
  - Quy cách: 8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24mm
  - Quy cách đóng gói: Túi vải
  - Bảo hành: 6 tháng

  Mua ngay
 11. Bộ hai đầu tròng 06 cái 8x10 ~ 19x22

  Số định danh mặt hàng: 12060

  Đơn vị: bộ

  Quy cách đóng gói: 1 bộ/hộp, 12 bộ/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: T0004C
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc túi: Xanh dương
  - Chất liệu túi: Vải cao cấp
  - Chất liệu cờ lê: Thép cao cấp
  - Số ngăn túi: 6 ngăn
  - Quy cách: 8x10 10x12 12x14 14x17 17x19 19x22mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 12. Bộ hai đầu tròng 10 cái 6x7~24x27

  Số định danh mặt hàng: 12059

  Đơn vị: bộ

  Quy cách đóng gói: 1 bộ/hộp, 12 bộ/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: T0004B
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc túi: Xanh dương
  - Chất liệu túi: Vải cao cấp
  - Chất liệu cờ lê: Thép cao cấp
  - Số ngăn túi: 10 ngăn
  - Quy cách: 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x22,22x24,24x27mm
  - Quy cách đóng gói: Túi vải
  - Bảo hành: 6 tháng

 13. Bộ hai đầu tròng 8 cái 6x7 ~ 20x22

  Số định danh mặt hàng: 12058

  Đơn vị: bộ

  Quy cách đóng gói: 1 bộ/hộp, 12 bộ/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: T0004
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc túi: Xanh dương
  - Chất liệu túi: Vải cao cấp
  - Chất liệu cờ lê: Thép cao cấp
  - Số ngăn túi: 8 ngăn
  - Quy cách: 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x22mm
  - Quy cách đóng gói: Túi vải
  - Bảo hành: 6 tháng

 14. Bộ hai đầu cờ lê 06 cái 8x10 ~ 19x22

  Số định danh mặt hàng: 12057

  Đơn vị: bộ

  Quy cách đóng gói: 1 bộ/hộp, 12 bộ/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: T0003C
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc túi: Xanh dương
  - Chất liệu túi: Vải cao cấp
  - Chất liệu cờ lê: Thép cao cấp
  - Số ngăn túi: 6 ngăn
  - Quy cách: 8x10,10x12,12x14,14x17,17x19,19x22mm
  - Quy cách đóng gói: Túi vải
  - Bảo hành: 6 tháng

 15. Bộ hai đầu cờ lê 10 cái 6x7 ~ 24x27

  Số định danh mặt hàng: 12056

  Đơn vị: bộ

  Quy cách đóng gói: 1 bộ/hộp, 12 bộ/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: T0003B
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc túi: Xanh dương
  - Chất liệu túi: Vải cao cấp
  - Chất liệu cờ lê: Thép cao cấp
  - Số ngăn túi: 10 ngăn
  - Quy cách: 6X7,8X9,10X11,12X13,14X15, 16X17,18X19,20X22,22X24,24X27mm
  - Quy cách đóng gói: Túi vải
  - Bảo hành: 6 tháng

 16. Bộ hai đầu cờ lê 10 cái 6x7 ~ 30x32

  Số định danh mặt hàng: 12055

  Đơn vị: bộ

  Quy cách đóng gói: 1 bộ/hộp, 12 bộ/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: T0003B
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc túi: Xanh dương
  - Chất liệu túi: Vải cao cấp
  - Chất liệu cờ lê: Thép cao cấp
  - Số ngăn túi: 10 ngăn
  - Quy cách: 6x7,8x10,10x12,12x14,14x17,17x19,19x21,22x24,24x27,30x32mm
  - Quy cách đóng gói: Túi vải
  - Bảo hành: 6 tháng

 17. Bộ hai đầu cờ lê 8 cái 6x7 ~ 20x22

  Số định danh mặt hàng: 12054

  Đơn vị: bộ

  Quy cách đóng gói: 1 bộ/hộp, 12 bộ/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: T0003
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc túi: Xanh dương
  - Chất liệu túi: Vải cao cấp
  - Chất liệu cờ lê: Thép cao cấp
  - Số ngăn túi: 10 ngăn
  - Quy cách: 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x22mm
  - Quy cách đóng gói: Túi vải
  - Bảo hành: 6 tháng

 18. Cờ lê tròng xi bóng 9/16"

  Số định danh mặt hàng: 11797

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 240 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0501-9/16
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp mạ Crom
  - Kích cỡ: 9/16"
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Bảo hành: 12 tháng

 19. Cờ lê tròng xi bóng 7/8"

  Số định danh mặt hàng: 11796

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 90 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0501-7/8
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp mạ Crom
  - Kích cỡ: 7/8"
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Bảo hành: 12 tháng

 20. Cờ lê tròng xi bóng 7/16"

  Số định danh mặt hàng: 11795

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 300 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0501-7/16
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp mạ Crom
  - Kích cỡ: 7/16"
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Bảo hành: 12 tháng

 21. Cờ lê tròng xi bóng 5/8"

  Số định danh mặt hàng: 11794

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 180 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0501-5/8
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp mạ Crom
  - Kích cỡ: 5/8"
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Bảo hành: 12 tháng

 22. Cờ lê tròng xi bóng 5/16"

  Số định danh mặt hàng: 11793

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 360 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0501-5/16
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp mạ Crom
  - Kích cỡ: 5/16"
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Bảo hành: 12 tháng

 23. Cờ lê tròng xi bóng 32mm

  Số định danh mặt hàng: 11792

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 36 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0501-32
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp mạ Crom
  - Kích cỡ: 32mm
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Bảo hành: 12 tháng

 24. Cờ lê tròng xi bóng 30mm

  Số định danh mặt hàng: 11791

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 36 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0501-30
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp mạ Crom
  - Kích cỡ: 30mm
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Bảo hành: 12 tháng

 25. Cờ lê tròng xi bóng 3/8"

  Số định danh mặt hàng: 11790

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 360 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0501-3/8
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp mạ Crom
  - Kích cỡ: 3/8"
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Bảo hành: 12 tháng

 26. Cờ lê tròng xi bóng 3/4"

  Số định danh mặt hàng: 11789

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0501-3/4
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp mạ Crom
  - Kích cỡ: 3/4"
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Bảo hành: 12 tháng

 27. Cờ lê tròng xi bóng 29mm

  Số định danh mặt hàng: 11788

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 36 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0501-29
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp mạ Crom
  - Kích cỡ: 29mm
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Bảo hành: 12 tháng

 28. Cờ lê tròng xi bóng 28mm

  Số định danh mặt hàng: 11787

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 36 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0501-28
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp mạ Crom
  - Kích cỡ: 28mm
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Bảo hành: 12 tháng

 29. Cờ lê tròng xi bóng 27mm

  Số định danh mặt hàng: 11786

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 36 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0501-27
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp mạ Crom
  - Kích cỡ: 27mm
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Bảo hành: 12 tháng

 30. Cờ lê tròng xi bóng 26mm

  Số định danh mặt hàng: 11785

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0501-26
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp mạ Crom
  - Kích cỡ: 26mm
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Bảo hành: 12 tháng

 31. Cờ lê tròng xi bóng 25mm

  Số định danh mặt hàng: 11784

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 392 grams
  - Model: F0501-25
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp mạ Crom
  - Kích cỡ: 25mm
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Bảo hành: 12 tháng

 32. Cờ lê tròng xi bóng 24mm

  Số định danh mặt hàng: 11783

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0501-24
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp mạ Crom
  - Kích cỡ: 24mm
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ nhận báo giá mặt hàng Cờ lê vặn tay C-Mart Tools các loại, lẻ và sỉ

Công ty Cổ phần Công Cụ Tốt
Yêu cầu báo giá qua số điện thoại bán buôn và Zalo làm báo giá: 0909694460
Yêu cầu báo giá qua email: lienhe@congcutot.vn
Hoặc đến trực tiếp tại:
 • Trụ sở công ty Số 51, ngõ 87 đường Tân Xuân, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Đại lý bán hàng ở 181/31/15 Bình Thới, Quận 11, TP HCM

Đối với khách hàng mua mặt hàng Cờ lê vặn tay C-Mart Tools tại Sài Gòn và Hà Nội có thể đến các điểm kinh doanh nói trên để xem hàng trực tiếp, nhận báo giá mặt hàng Cờ lê vặn tay C-Mart Tools trực tiếp và nhận hàng ngay trong ngày sau khi hoàn thành thủ tục.

Đối với những khách hàng ở các tỉnh thành khác ngoài Sài Gòn, Hà nội, thì có thể liên hệ với chúng tôi qua Zalo, điện thoại để nhận báo giá mặt hàng Cờ lê vặn tay C-Mart Tools cũng như trao đổi về phương thức thanh toán, cũng như cách thức giao hàng và thời gian giao hàng cụ thể cho mỗi tỉnh thành.

Để cập nhật giá cả mặt hàng Cờ lê vặn tay C-Mart Tools mới nhất hãy liên hệ với chúng tôi ngay thời điểm quý khách cần mua sắm thiết bị, nhân viên kinh doanh của chúng tôi sẽ gửi bảng báo giá mặt hàng Cờ lê vặn tay C-Mart Tools mới nhất đến bạn. Chúng tôi luôn luôn mong chờ sự liên hệ của quý khách. Chúng tôi thấu hiểu để hoàn thành công việc, quý khách sẽ cần các bản báo giá từ nhiều đơn vị cung ứng khác nhau, chúng tôi sẵn sàng làm báo giá dưới các dạng công văn, thư chào hàng, thư điện tử hay bất kỳ hình thức nào mà quý khách cần để gửi đến quý khách. Cho dù không diễn ra giao dịch cũng vui vì thông qua đó chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa và lấy làm mừng vì đã có cơ hội được tiếp xúc với quý khách

Xin trân trọng cảm ơn !
1 2 3 4 5 6 7  
 
gọi Miễn Phí