Mũi khoan chuôi côn C-Mart Tools

Catalogue Mũi khoan từ

Cung cấp catalogue Mũi khoan chuôi côn C-Mart Tools đầy đủ nhất, nhận làm báo giá Mũi khoan chuôi côn C-Mart Tools với chiết khấu cao

 1. Mũi khoan chuôi côn 65.0mm

  Số định danh mặt hàng: 9982

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-65.0
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 65mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 2. Mũi khoan chuôi côn 64.0mm

  Số định danh mặt hàng: 9981

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-64.0
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 64mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 3. Mũi khoan chuôi côn 63.0mm

  Số định danh mặt hàng: 9980

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-63.0
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 63mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 4. Mũi khoan chuôi côn 62.0mm

  Số định danh mặt hàng: 9979

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-62.0
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 62mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 5. Mũi khoan chuôi côn 61.0mm

  Số định danh mặt hàng: 9978

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-61.0
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 61mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 6. Mũi khoan chuôi côn 60.0mm

  Số định danh mặt hàng: 9977

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-60.0
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 60mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 7. Mũi khoan chuôi côn 59.0mm

  Số định danh mặt hàng: 9976

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-59.0
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 59mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 8. Mũi khoan chuôi côn 58.0mm

  Số định danh mặt hàng: 9975

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-58.0
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 58mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 9. Mũi khoan chuôi côn 57.0mm

  Số định danh mặt hàng: 9974

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-57.0
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 57mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 10. Mũi khoan chuôi côn 56.0mm

  Số định danh mặt hàng: 9973

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-56.0
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 56mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 11. Mũi khoan chuôi côn 55.0mm

  Số định danh mặt hàng: 9972

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-55.0
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 55mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 12. Mũi khoan chuôi côn 54.0mm

  Số định danh mặt hàng: 9971

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-54.0
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 54mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 13. Mũi khoan chuôi côn 53.0mm

  Số định danh mặt hàng: 9970

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-53.0
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 53mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 14. Mũi khoan chuôi côn 52.0mm

  Số định danh mặt hàng: 9969

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-52.0
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 52mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 15. Mũi khoan chuôi côn 51.0mm

  Số định danh mặt hàng: 9968

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-51.0
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 51mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 16. Mũi khoan chuôi côn 50.0mm

  Số định danh mặt hàng: 9967

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-50.0
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 50mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 17. Mũi khoan chuôi côn 49.5mm

  Số định danh mặt hàng: 9966

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-65.0
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 65mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 18. Mũi khoan chuôi côn 49.0mm

  Số định danh mặt hàng: 9965

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-49.0
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 49mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 19. Mũi khoan chuôi côn 48.5mm

  Số định danh mặt hàng: 9964

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-48.5
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 48.5mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 20. Mũi khoan chuôi côn 48.0mm

  Số định danh mặt hàng: 9963

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-48.0
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 48mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 21. Mũi khoan chuôi côn 47.5mm

  Số định danh mặt hàng: 9962

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-47.5
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 47.5mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 22. Mũi khoan chuôi côn 47.0mm

  Số định danh mặt hàng: 9961

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-47.0
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 47mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 23. Mũi khoan chuôi côn 46.5mm

  Số định danh mặt hàng: 9960

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-46.5
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 46.5mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 24. Mũi khoan chuôi côn 46.0mm

  Số định danh mặt hàng: 9959

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-46.0
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 46mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 25. Mũi khoan chuôi côn 45.5mm

  Số định danh mặt hàng: 9958

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-45.5
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 45.5mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 26. Mũi khoan chuôi côn 45.0mm

  Số định danh mặt hàng: 9957

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-45.0
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 45mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 27. Mũi khoan chuôi côn 44.5mm

  Số định danh mặt hàng: 9956

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-44.5
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 44.5mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 28. Mũi khoan chuôi côn 44.0mm

  Số định danh mặt hàng: 9955

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-44.0
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 44mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 29. Mũi khoan chuôi côn 43.5mm

  Số định danh mặt hàng: 9954

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-43.5
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 43.5mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 30. Mũi khoan chuôi côn 43.0mm

  Số định danh mặt hàng: 9953

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-43.0
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 43mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 31. Mũi khoan chuôi côn 42.5mm

  Số định danh mặt hàng: 9952

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-42.5
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 42.5mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 32. Mũi khoan chuôi côn 42.0mm

  Số định danh mặt hàng: 9951

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-42.0
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 42mm
  - Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ nhận báo giá mặt hàng Mũi khoan chuôi côn C-Mart Tools các loại, lẻ và sỉ

Công ty Cổ phần Công Cụ Tốt
Yêu cầu báo giá qua số điện thoại bán buôn và Zalo làm báo giá: 0909694460
Yêu cầu báo giá qua email: lienhe@congcutot.vn
Hoặc đến trực tiếp tại:
 • Trụ sở công ty Số 51, ngõ 87 đường Tân Xuân, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Đại lý bán hàng ở 181/31/15 Bình Thới, Quận 11, TP HCM

Đối với khách hàng mua mặt hàng Mũi khoan chuôi côn C-Mart Tools tại Sài Gòn và Hà Nội có thể đến các điểm kinh doanh nói trên để xem hàng trực tiếp, nhận báo giá mặt hàng Mũi khoan chuôi côn C-Mart Tools trực tiếp và nhận hàng ngay trong ngày sau khi hoàn thành thủ tục.

Đối với những khách hàng ở các tỉnh thành khác ngoài Sài Gòn, Hà nội, thì có thể liên hệ với chúng tôi qua Zalo, điện thoại để nhận báo giá mặt hàng Mũi khoan chuôi côn C-Mart Tools cũng như trao đổi về phương thức thanh toán, cũng như cách thức giao hàng và thời gian giao hàng cụ thể cho mỗi tỉnh thành.

Để cập nhật giá cả mặt hàng Mũi khoan chuôi côn C-Mart Tools mới nhất hãy liên hệ với chúng tôi ngay thời điểm quý khách cần mua sắm thiết bị, nhân viên kinh doanh của chúng tôi sẽ gửi bảng báo giá mặt hàng Mũi khoan chuôi côn C-Mart Tools mới nhất đến bạn. Chúng tôi luôn luôn mong chờ sự liên hệ của quý khách. Chúng tôi thấu hiểu để hoàn thành công việc, quý khách sẽ cần các bản báo giá từ nhiều đơn vị cung ứng khác nhau, chúng tôi sẵn sàng làm báo giá dưới các dạng công văn, thư chào hàng, thư điện tử hay bất kỳ hình thức nào mà quý khách cần để gửi đến quý khách. Cho dù không diễn ra giao dịch cũng vui vì thông qua đó chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa và lấy làm mừng vì đã có cơ hội được tiếp xúc với quý khách

Xin trân trọng cảm ơn !  
gọi Miễn Phí