Mỏ lết C-Mart Tools

Catalogue Mỏ lết

Cung cấp catalogue Mỏ lết C-Mart Tools đầy đủ nhất, nhận làm báo giá Mỏ lết C-Mart Tools với chiết khấu cao

 1. Mỏ lết 12''/300mm C-Mart F0102-12

  Số định danh mặt hàng: 21518

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 24 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0102-12
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng Bạc
  - Chát liệu: Thép cao cấp
  - Kích cỡ: 300mm
  - Quy cách: 12''

 2. Mỏ lết 10''/250mm C-Mart F0102-10

  Số định danh mặt hàng: 21517

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 48 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0102-10
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng Bạc
  - Chát liệu: Thép cao cấp
  - Kích cỡ: 250mm
  - Quy cách: 10''

 3. Mỏ lết 08''/200mm C-Mart F0102-08

  Số định danh mặt hàng: 21516

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0102-08
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng Bạc
  - Chát liệu: Thép cao cấp
  - Kích cỡ: 200mm
  - Quy cách: 08''

 4. Mỏ lết 12" C-Mart F0101-12

  Số định danh mặt hàng: 21515

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0101-12
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng Bạc
  - Chát liệu: Thép cao cấp
  - Kích cỡ mỏ lết: 300mm
  - Quy cách: 12"
  - Cách tạo hình: rèn dập khuôn
  - Xử lý bề mặt: đánh bóng và mạ chrome

 5. Mỏ lết 10" C-Mart F0101-10

  Số định danh mặt hàng: 21514

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0101-10
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng Bạc
  - Chát liệu: Thép cao cấp
  - Kích cỡ mỏ lết: 250mm
  - Quy cách: 10"
  - Cách tạo hình: rèn dập khuôn
  - Xử lý bề mặt: đánh bóng và mạ chrome

 6. Mỏ lết 8" C-Mart F0101-8

  Số định danh mặt hàng: 21513

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0101-8
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng Bạc
  - Chát liệu: Thép cao cấp
  - Kích cỡ mỏ lết: 200mm
  - Quy cách: 8"
  - Cách tạo hình: rèn dập khuôn
  - Xử lý bề mặt: đánh bóng và mạ chrome

 7. Mỏ lết 6" C-Mart F0101-6

  Số định danh mặt hàng: 21512

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0101-6
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng Bạc
  - Chát liệu: Thép cao cấp
  - Kích cỡ mỏ lết: 150mm
  - Quy cách: 6"
  - Cách tạo hình: rèn dập khuôn
  - Xử lý bề mặt: đánh bóng và mạ chrome

 8. Mỏ lết tay trơn, cán bọc cao su 12"

  Số định danh mặt hàng: 11558

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 6 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 835 grams
  - Model:F0201-12
  - Màu sắc:xanh,xám đen
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Khối lượng:0,8kg
  - Chiều dài:300mm
  - Độ mở miệng:35mm
  - Chất liệu:thép chrome vanadium
  - Xử lý bề mặt:rèn dập nóng
  - Chất liệu tay cầm:nhựa

  Mua ngay
 9. Mỏ lết tay trơn 10"

  Số định danh mặt hàng: 11557

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 25 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 502 grams
  - Kích thước sản phẩm: 85mm x 305mm x 25mm
  - Model:F0201-10
  - Màu sắc:xanh,xám đen
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Khối lượng:0,4kg
  - Chiều dài:250mm
  - Độ mở miệng:30mm
  - Chất liệu:thép chrome vanadium
  - Xử lý bề mặt:rèn dập nóng
  - Chất liệu tay cầm:nhựa

  Mua ngay
 10. Mỏ lết tay trơn 8"

  Số định danh mặt hàng: 11556

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0201-08
  - Màu sắc:xanh,xám đen
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Khối lượng:0,4kg
  - Chiều dài:200mm
  - Độ mở miệng:25mm
  - Chất liệu:thép chrome vanadium
  - Xử lý bề mặt:rèn dập nóng
  - Chất liệu tay cầm:nhựa

 11. Cây xiết ốc dây xích 9"

  Số định danh mặt hàng: 11098

  Đơn vị: cây

  Quy cách đóng gói: 6 cây/hộp, 48 cây/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0008-09
  - Màu sắc:xám.trắng bạc
  - Xuât xứ:Trung Quốc
  - Chiều dài dây xích:590mm
  - Chiều dài cán:200mm
  - Khả năng mở:30-160mm
  - Vật liệu:thép chrome vanadium
  - Xử lý bề mặt:rèn dập khuôn

 12. Cây xiết ốc dây da 9"

  Số định danh mặt hàng: 11097

  Đơn vị: cây

  Quy cách đóng gói: 6 cây/hộp, 48 cây/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0007-09
  - Màu sắc:nâu,trắng bạc
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Chiều dài:225mm
  - Chiều rộng:20mm
  - Độ dày của dây:3mm
  - Độ mở dây da:30-160mm
  - Chất liệu dây:da cao cấp
  - Chất liệu cây siết ốc:thép chrome vanadium
  - Xử lý bề mặt:rèn dập khuôn

 13. Mỏ lết tay dạ 10"

  Số định danh mặt hàng: 11019

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 48 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:C-Mart F0002-10
  - Màu săc:xanh,xám đen
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Chất liệu tay cầm:nhựa
  - Chất liệu:thép các bon cao
  - Cách tạo hình:rèn dập khuôn
  - Xử lý bề mặt :thấm phốt phát và đóng dấu số liệu
  - Chiều dài:250mm
  - Độ mở miệng:30mm
  - Độ mở miệng tối đa:35mm
  - Khối lượng:0,5kg
  - Bảo hành:6 tháng

 14. Mỏ lết tay dạ 6"

  Số định danh mặt hàng: 11018

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 72 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:C-Mart F0002-06
  - Màu săc:xanh,xám đen
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Chất liệu tay cầm:nhựa
  - Chất liệu:thép các bon cao
  - Cách tạo hình:rèn dập khuôn
  - Xử lý bề mặt :thấm phốt phát và đóng dấu số liệu
  - Chiều dài:150mm
  - Độ mở miệng:30mm
  - Độ mở miệng tối đa:35mm
  - Bảo hành:6 tháng

 15. Mỏ lết 24"

  Số định danh mặt hàng: 11017

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 6 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0001-24
  - Màu sắc:trắng bạc
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Chiều dài: 600mm
  - Độ mở miệng:60mm
  - Chất liệu:thép cac bon cao
  - Cách tạo hình:rèn dập khuôn
  - Xử lý bề mặt:đánh bóng và mạ chrome
  - Khối lượng:4kg
  - Bảo hành:6 tháng

 16. Mỏ lết 18"

  Số định danh mặt hàng: 11016

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 12 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0001-18
  - Màu sắc:trắng bạc
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Chiều dài: 450mm
  - Độ mở miệng:55mm
  - Chất liệu:thép cac bon cao
  - Cách tạo hình:rèn dập khuôn
  - Xử lý bề mặt:đánh bóng và mạ chrome
  - Khối lượng:2,4kg
  - Bảo hành:6 tháng

 17. Mỏ lết 15"

  Số định danh mặt hàng: 11015

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 12 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0001-15
  - Màu sắc:trắng bạc
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Chiều dài: 375mm
  - Độ mở miệng:47mm
  - Chất liệu:thép cac bon cao
  - Cách tạo hình:rèn dập khuôn
  - Xử lý bề mặt:đánh bóng và mạ chrome
  - Khối lượng:1,3kg
  - Bảo hành:6 tháng

 18. Mỏ lết 12"

  Số định danh mặt hàng: 11014

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 24 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0001-12
  - Màu sắc:trắng bạc
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Chiều dài: 300mm
  - Độ mở miệng:36mm
  - Chất liệu:thép cac bon cao
  - Cách tạo hình:rèn dập khuôn
  - Xử lý bề mặt:đánh bóng và mạ chrome
  - Khối lượng:0,65kg
  - Bảo hành:6 tháng

 19. Mỏ lết 10"

  Số định danh mặt hàng: 11013

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 48 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0001-10
  - Màu sắc:trắng bạc
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Chiều dài: 250mm
  - Độ mở miệng:30mm
  - Chất liệu:thép cac bon cao
  - Cách tạo hình:rèn dập khuôn
  - Xử lý bề mặt:đánh bóng và mạ chrome
  - Khối lượng:0,4kg
  - Bảo hành:6 tháng

 20. Mỏ lết 8"

  Số định danh mặt hàng: 11012

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0001-08
  - Màu sắc:trắng bạc
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Chiều dài: 200mm
  - Độ mở miệng:25mm
  - Chất liệu:thép cac bon cao
  - Cách tạo hình:rèn dập khuôn
  - Xử lý bề mặt:đánh bóng và mạ chrome
  - Khối lượng:0,25kg
  - Bảo hành:6 tháng

 21. mỏ lết 6"

  Số định danh mặt hàng: 11011

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 72 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 146 grams
  - Kích thước sản phẩm: 150mm x 45mm x 12mm
  - Model:F0001-06
  - Màu sắc:trắng bạc
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Chiều dài: 150mm
  - Độ mở miệng:19mm
  - Chất liệu:thép cac bon cao
  - Cách tạo hình:rèn dập khuôn
  - Xử lý bề mặt:đánh bóng và mạ chrome
  - Khối lượng:0,15kg
  - Bảo hành:6 tháng

  Mua ngay
 22. Mỏ lết 4"

  Số định danh mặt hàng: 11010

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 58 grams
  - Model:F0001-04
  - Màu sắc:trắng bạc
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Chiều dài: 100mm
  - Độ mở miệng:13mm
  - Chất liệu:thép cac bon cao
  - Cách tạo hình:rèn dập khuôn
  - Xử lý bề mặt:đánh bóng và mạ chrome
  - Khối lượng:0,08kg
  - Bảo hành:6 tháng

 23. Kìm dây xích 1400mm

  Số định danh mặt hàng: 10372

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 2 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:B0004-1400
  - Màu sắc:xanh,đen,trắng bạc
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Chiều dài xích:1400mm
  - Khả năng xiết ống:300mm
  - Chất liệu:thép CR-V và Molybdeum

 24. Kìm dây xích 1200mm

  Số định danh mặt hàng: 10371

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 2 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 10650 grams
  - Model:B0004-1200
  - Màu sắc:xanh,đen,trắng bạc
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Chiều dài tay vặn:1200mm
  - Chiều dài xích:960mm
  - Khả năng xiết ống: phi 300mm
  - Chất liệu:thép CR-V và Molybdeum

  Mua ngay
 25. Kìm dây xích 1000mm

  Số định danh mặt hàng: 10370

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 2 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:B0004-1000
  - Màu sắc:xanh,đen,trắng bạc
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Chiều dài xích:1000mm
  - Khả năng xiết ống:150mm
  - Chất liệu:thép CR-V và Molybdeum

 26. Kìm dây xích 900mm

  Số định danh mặt hàng: 10369

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 4 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:B0004-900
  - Màu sắc:xanh,đen,trắng bạc
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Chiều dài xích:900mm
  - Khả năng xiết ống:100mm
  - Chất liệu:thép CR-V và Molybdeum

 27. Kìm ống nước cán nhôm 48"

  Số định danh mặt hàng: 10368

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 2 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:B0002-48
  - Màu sắc:xám,đen
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Chiều dài:1200mm
  - Đường kính vặn tối đa:110mm
  - Vật liệu:thép chrome vanadium
  - Chất liệu tay cầm:nhôm
  - Xử lý bề mặt:xử lý nhiệt

 28. Kìm ống nước cán nhôm 36"

  Số định danh mặt hàng: 10367

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 4 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:B0002-36
  - Màu sắc:xám,đen
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Chiều dài:900mm
  - Đường kính vặn tối đa:85mm
  - Vật liệu:thép chrome vanadium
  - Chất liệu tay cầm:nhôm
  - Xử lý bề mặt:xử lý nhiệt

 29. Kìm ống nước cán nhôm 24"

  Số định danh mặt hàng: 10366

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 8 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:B0002-24
  - Màu sắc:xám,đen
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Chiều dài:600mm
  - Đường kính vặn tối đa:76mm
  - Vật liệu:thép chrome vanadium
  - Chất liệu tay cầm:nhôm
  - Xử lý bề mặt:xử lý nhiệt

 30. Kìm ống nước cán nhôm 18"

  Số định danh mặt hàng: 10365

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:B0002-18
  - Màu sắc:xám,đen
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Chiều dài:450mm
  - Đường kính vặn tối đa:60mm
  - Vật liệu:thép chrome vanadium
  - Chất liệu tay cầm:nhôm
  - Xử lý bề mặt:xử lý nhiệt

 31. Kìm ống nước cán nhôm 14"

  Số định danh mặt hàng: 10364

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 24 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:B0002-14
  - Màu sắc:xám,đen
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Chiều dài:350mm
  - Đường kính vặn tối đa:50mm
  - Vật liệu:thép chrome vanadium
  - Chất liệu tay cầm:nhôm
  - Xử lý bề mặt:xử lý nhiệt

 32. Kìm ống nước cán nhôm 12"

  Số định danh mặt hàng: 10363

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 24 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:B0002-12
  - Màu sắc:xám,đen
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Chiều dài:300mm
  - Đường kính vặn tối đa:42mm
  - Vật liệu:thép chrome vanadium
  - Chất liệu tay cầm:nhôm
  - Xử lý bề mặt:xử lý nhiệt

Liên hệ nhận báo giá mặt hàng Mỏ lết C-Mart Tools các loại, lẻ và sỉ

Công ty Cổ phần Công Cụ Tốt
Yêu cầu báo giá qua số điện thoại bán buôn và Zalo làm báo giá: 0909694460
Yêu cầu báo giá qua email: lienhe@congcutot.vn
Hoặc đến trực tiếp tại:
 • Trụ sở công ty Số 51, ngõ 87 đường Tân Xuân, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Đại lý bán hàng ở 181/31/15 Bình Thới, Quận 11, TP HCM

Đối với khách hàng mua mặt hàng Mỏ lết C-Mart Tools tại Sài Gòn và Hà Nội có thể đến các điểm kinh doanh nói trên để xem hàng trực tiếp, nhận báo giá mặt hàng Mỏ lết C-Mart Tools trực tiếp và nhận hàng ngay trong ngày sau khi hoàn thành thủ tục.

Đối với những khách hàng ở các tỉnh thành khác ngoài Sài Gòn, Hà nội, thì có thể liên hệ với chúng tôi qua Zalo, điện thoại để nhận báo giá mặt hàng Mỏ lết C-Mart Tools cũng như trao đổi về phương thức thanh toán, cũng như cách thức giao hàng và thời gian giao hàng cụ thể cho mỗi tỉnh thành.

Để cập nhật giá cả mặt hàng Mỏ lết C-Mart Tools mới nhất hãy liên hệ với chúng tôi ngay thời điểm quý khách cần mua sắm thiết bị, nhân viên kinh doanh của chúng tôi sẽ gửi bảng báo giá mặt hàng Mỏ lết C-Mart Tools mới nhất đến bạn. Chúng tôi luôn luôn mong chờ sự liên hệ của quý khách. Chúng tôi thấu hiểu để hoàn thành công việc, quý khách sẽ cần các bản báo giá từ nhiều đơn vị cung ứng khác nhau, chúng tôi sẵn sàng làm báo giá dưới các dạng công văn, thư chào hàng, thư điện tử hay bất kỳ hình thức nào mà quý khách cần để gửi đến quý khách. Cho dù không diễn ra giao dịch cũng vui vì thông qua đó chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa và lấy làm mừng vì đã có cơ hội được tiếp xúc với quý khách

Xin trân trọng cảm ơn !  
gọi Miễn Phí