Mũi khoan bê tông gạch đá C-Mart Tools

Catalogue Mũi khoan tường

Cung cấp catalogue Mũi khoan bê tông gạch đá C-Mart Tools đầy đủ nhất, nhận làm báo giá Mũi khoan bê tông gạch đá C-Mart Tools với chiết khấu cao

 1. Mũi khoan

  Số định danh mặt hàng: 12633

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 25 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:A3105-12
  - Màu sắc:đỏ,trắng bạc
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Bảo hành:6 tháng
  - Vật liệu mũi: hợp kim thép tungsten
  - Vật liệu thân: hợp kim thép các bon
  - Đường kính mũi: 12mm
  - Hình dạng mũi khoan: mũi giáo
  - Dạng chuôi:chuôi ba mặt

 2. Mũi khoan

  Số định danh mặt hàng: 12632

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 25 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:A3105-10
  - Màu sắc:đỏ,trắng bạc
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Bảo hành:6 tháng
  - Vật liệu mũi: hợp kim thép tungsten
  - Vật liệu thân: hợp kim thép các bon
  - Đường kính mũi: 10mm
  - Hình dạng mũi khoan: mũi giáo
  - Dạng chuôi:chuôi ba mặt

 3. Mũi khoan

  Số định danh mặt hàng: 12631

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:A3105-08
  - Màu sắc:đỏ,trắng bạc
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Bảo hành:6 tháng
  - Vật liệu mũi: hợp kim thép tungsten
  - Vật liệu thân: hợp kim thép các bon
  - Đường kính mũi: 8mm
  - Hình dạng mũi khoan: mũi giáo
  - Dạng chuôi:chuôi ba mặt

 4. Mũi khoan

  Số định danh mặt hàng: 12630

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:A3105-06
  - Màu sắc:đỏ,trắng bạc
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Bảo hành:6 tháng
  - Vật liệu mũi: hợp kim thép tungsten
  - Vật liệu thân: hợp kim thép các bon
  - Đường kính mũi: 6mm
  - Hình dạng mũi khoan: mũi giáo
  - Dạng chuôi:chuôi ba mặt

 5. Mũi khoan

  Số định danh mặt hàng: 12629

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 25 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:A3104-12
  - Màu sắc:trắng bạc,đen
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Bảo hành:6 tháng
  - Vật liệu mũi: hợp kim thép tungsten
  - Vật liệu thân: hợp kim thép các bon
  - Đường kính mũi: 12mm
  - Hình dạng mũi khoan: mũi giáo
  - Dạng chuôi:chuôi ba mặt

 6. Mũi khoan

  Số định danh mặt hàng: 12628

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 25 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:A3104-10
  - Màu sắc:trắng bạc,đen
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Bảo hành:6 tháng
  - Vật liệu mũi: hợp kim thép tungsten
  - Vật liệu thân: hợp kim thép các bon
  - Đường kính mũi: 10mm
  - Hình dạng mũi khoan: mũi giáo
  - Dạng chuôi:chuôi ba mặt

 7. Mũi khoan

  Số định danh mặt hàng: 12627

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:A3104-08
  - Màu sắc:trắng bạc,đen
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Bảo hành:6 tháng
  - Vật liệu mũi: hợp kim thép tungsten
  - Vật liệu thân: hợp kim thép các bon
  - Đường kính mũi: 8mm
  - Hình dạng mũi khoan: mũi giáo
  - Dạng chuôi:chuôi ba mặt

 8. Mũi khoan

  Số định danh mặt hàng: 12626

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:A3104-06
  - Màu sắc:trắng bạc,đen
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Bảo hành:6 tháng
  - Vật liệu mũi: hợp kim thép tungsten
  - Vật liệu thân: hợp kim thép các bon
  - Đường kính mũi: 6mm
  - Hình dạng mũi khoan: mũi giáo
  - Dạng chuôi:chuôi ba mặt

 9. Bộ mũi khoan bê tông 8 chi tiết

  Số định danh mặt hàng: 10112

  Đơn vị: bộ

  Quy cách đóng gói: 1 bộ/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:A0119-08
  - Màu sắc:đen xám
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Bảo hành:6 tháng
  - Vật liệu:thép cao cấp
  - Đường kính mũi 3mm:1 cái
  - Đường kính mũi 4mm:1 cái
  - Đường kính mũi 5mm:1 cái
  - Đường kính mũi 6mm:1 cái
  - Đường kính mũi 7mm:1 cái
  - Đường kính mũi 8mm:1 cái
  - Đường kính mũi 9mm:1 cái
  - Đường kính mũi 10mm:1 cái
  - Hình dạng mũi khoan: mũi giáo
  - Dạng chuôi:chuôi ba mặt

 10. Bộ mũi khoan bê tông 5 chi tiết

  Số định danh mặt hàng: 10111

  Đơn vị: bộ

  Quy cách đóng gói: 1 bộ/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:A0119-05
  - Màu sắc:đen xám
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Bảo hành:6 tháng
  - Vật liệu:thép cao cấp
  - Đường kính mũi 4mm:1 cái
  - Đường kính mũi 5mm:1 cái
  - Đường kính mũi 6mm:1 cái
  - Đường kính mũi 8mm:1 cái
  - Đường kính mũi 10mm:1 cái
  - Hình dạng mũi khoan: mũi giáo
  - Dạng chuôi:chuôi ba mặt

 11. Mũi khoan bê tông 25*350

  Số định danh mặt hàng: 9893

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model:A0098-25*350
  - Màu sắc:xám
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Bảo hành:6 tháng
  - Chất liệu : thép cao cấp
  - Đường kính mũi:25mm
  - Chiều dài mũi:350mm
  - Dạng chuôi:chuôi gài
  - Hình dạng mũi:mũi giáo

 12. Mũi khoan bê tông 22*350

  Số định danh mặt hàng: 9892

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model:A0098-22*350
  - Màu sắc:xám
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Bảo hành:6 tháng
  - Chất liệu : thép cao cấp
  - Đường kính mũi:22mm
  - Chiều dài mũi:350mm
  - Dạng chuôi:chuôi gài
  - Hình dạng mũi:mũi giáo

 13. Mũi khoan bê tông 20*350

  Số định danh mặt hàng: 9891

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model:A0098-20*350
  - Màu sắc:xám
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Bảo hành:6 tháng
  - Chất liệu : thép cao cấp
  - Đường kính mũi:20mm
  - Chiều dài mũi:350mm
  - Dạng chuôi:chuôi gài
  - Hình dạng mũi:mũi giáo

 14. Mũi khoan bê tông 18*350

  Số định danh mặt hàng: 9890

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model:A0098-18*350
  - Màu sắc:xám
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Bảo hành:6 tháng
  - Chất liệu : thép cao cấp
  - Đường kính mũi:18mm
  - Chiều dài mũi:350mm
  - Dạng chuôi:chuôi gài
  - Hình dạng mũi:mũi giáo

 15. Mũi khoan bê tông 16*350

  Số định danh mặt hàng: 9889

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model:A0098-16*350
  - Màu sắc:xám
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Bảo hành:6 tháng
  - Chất liệu : thép cao cấp
  - Đường kính mũi:16mm
  - Chiều dài mũi:350mm
  - Dạng chuôi:chuôi gài
  - Hình dạng mũi:mũi giáo

 16. Mũi khoan bê tông 16*150

  Số định danh mặt hàng: 9888

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model:A0098-16*150
  - Màu sắc:xám
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Bảo hành:6 tháng
  - Chất liệu : thép cao cấp
  - Đường kính mũi:16mm
  - Chiều dài mũi:150mm
  - Dạng chuôi:chuôi gài
  - Hình dạng mũi:mũi giáo

 17. Mũi khoan bê tông 14*350

  Số định danh mặt hàng: 9887

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model:A0098-14*350
  - Màu sắc:xám
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Bảo hành:6 tháng
  - Chất liệu : thép cao cấp
  - Đường kính mũi:14mm
  - Chiều dài mũi:350mm
  - Dạng chuôi:chuôi gài
  - Hình dạng mũi:mũi giáo

 18. Mũi khoan bê tông 14*150

  Số định danh mặt hàng: 9886

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model:A0098-14*150
  - Màu sắc:xám
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Bảo hành:6 tháng
  - Chất liệu : thép cao cấp
  - Đường kính mũi:14mm
  - Chiều dài mũi:150mm
  - Dạng chuôi:chuôi gài
  - Hình dạng mũi:mũi giáo

 19. Mũi khoan bê tông 12*350

  Số định danh mặt hàng: 9885

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model:A0098-12*350
  - Màu sắc:xám
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Bảo hành:6 tháng
  - Chất liệu : thép cao cấp
  - Đường kính mũi:12mm
  - Chiều dài mũi:350mm
  - Dạng chuôi:chuôi gài
  - Hình dạng mũi:mũi giáo

 20. Mũi khoan bê tông 12*150

  Số định danh mặt hàng: 9884

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model:A0098-12*150
  - Màu sắc:xám
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Bảo hành:6 tháng
  - Chất liệu : thép cao cấp
  - Đường kính mũi:12mm
  - Chiều dài mũi:150mm
  - Dạng chuôi:chuôi gài
  - Hình dạng mũi:mũi giáo

 21. Mũi khoan bê tông 10*300

  Số định danh mặt hàng: 9883

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model:A0098-10*300
  - Màu sắc:xám
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Bảo hành:6 tháng
  - Chất liệu : thép cao cấp
  - Đường kính mũi:10mm
  - Chiều dài mũi:300mm
  - Dạng chuôi:chuôi gài
  - Hình dạng mũi:mũi giáo

 22. Mũi khoan bê tông 10*150

  Số định danh mặt hàng: 9882

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model:A0098-10*150
  - Màu sắc:xám
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Bảo hành:6 tháng
  - Chất liệu : thép cao cấp
  - Đường kính mũi:10mm
  - Chiều dài mũi:150mm
  - Dạng chuôi:chuôi gài
  - Hình dạng mũi:mũi giáo

 23. Mũi khoan bê tông 10*110

  Số định danh mặt hàng: 9881

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model:A0098-10*110
  - Màu sắc:xám
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Bảo hành:6 tháng
  - Chất liệu : thép cao cấp
  - Đường kính mũi:10mm
  - Chiều dài mũi:110mm
  - Dạng chuôi:chuôi gài
  - Hình dạng mũi:mũi giáo

 24. Mũi khoan bê tông 8*110

  Số định danh mặt hàng: 9880

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model:A0098-08*150
  - Màu sắc:xám
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Bảo hành:6 tháng
  - Chất liệu : thép cao cấp
  - Đường kính mũi:8mm
  - Chiều dài mũi:150mm
  - Dạng chuôi:chuôi gài
  - Hình dạng mũi:mũi giáo

 25. Mũi khoan bê tông 8*110

  Số định danh mặt hàng: 9879

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model:A0098-08*110
  - Màu sắc:xám
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Bảo hành:6 tháng
  - Chất liệu : thép cao cấp
  - Đường kính mũi:8mm
  - Chiều dài mũi:110mm
  - Dạng chuôi:chuôi gài
  - Hình dạng mũi:mũi giáo

 26. Mũi khoan bê tông 6*150

  Số định danh mặt hàng: 9878

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model:A0098-06*150
  - Màu sắc:xám
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Bảo hành:6 tháng
  - Chất liệu : thép cao cấp
  - Đường kính mũi:6mm
  - Chiều dài mũi:150mm
  - Dạng chuôi:chuôi gài
  - Hình dạng mũi:mũi giáo

 27. Mũi khoan bê tông 6*110

  Số định danh mặt hàng: 9877

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model:A0098-06*110
  - Màu sắc:xám
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Bảo hành:6 tháng
  - Chất liệu : thép cao cấp
  - Đường kính mũi:6mm
  - Chiều dài mũi:110mm
  - Dạng chuôi:chuôi gài
  - Hình dạng mũi:mũi giáo

 28. Mũi khoan 12.0mm-1/2"

  Số định danh mặt hàng: 9876

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model:A0097-12.0
  - Màu sắc:xám đen
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Bảo hành:6 tháng
  - Chất liệu : thép cao cấp
  - Đường kính mũi:12mm
  - Bước khoan:1/2"
  - Dạng chuôi:chuôi kẹp
  - Hình dạng mũi:mũi giáo

 29. Mũi khoan 10.0mm-3/8"

  Số định danh mặt hàng: 9875

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model:A0097-10.0
  - Màu sắc:xám đen
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Bảo hành:6 tháng
  - Chất liệu : thép cao cấp
  - Đường kính mũi:10mm
  - Bước khoan:3/8"
  - Dạng chuôi:chuôi kẹp
  - Hình dạng mũi:mũi giáo

 30. Mũi khoan 8.0mm-5/16"

  Số định danh mặt hàng: 9874

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model:A0097-8.0
  - Màu sắc:xám đen
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Bảo hành:6 tháng
  - Chất liệu : thép cao cấp
  - Đường kính mũi:8mm
  - Bước khoan:5/16"
  - Dạng chuôi:chuôi kẹp
  - Hình dạng mũi:mũi giáo

 31. Mũi khoan 6.0mm-1/4"

  Số định danh mặt hàng: 9873

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 10 grams
  - Model:A0097-6.0
  - Màu sắc:trắng sáng
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Bảo hành:6 tháng
  - Chất liệu : thép cao cấp
  - Đường kính mũi:6mm
  - Bước khoan:1/4"
  - Dạng chuôi:chuôi kẹp tròn
  - Hình dạng mũi:mũi giáo
  - Tổng chiều dài 99mm
  - Đóng gói: ống nhựa

 32. Mũi khoan 5.0mm-3/16"

  Số định danh mặt hàng: 9872

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model:A0097-5.0
  - Màu sắc:xám đen
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Bảo hành:6 tháng
  - Chất liệu : thép cao cấp
  - Đường kính mũi:5mm
  - Bước khoan:3/16"
  - Dạng chuôi:chuôi kẹp
  - Hình dạng mũi:mũi giáo

Liên hệ nhận báo giá mặt hàng Mũi khoan bê tông gạch đá C-Mart Tools các loại, lẻ và sỉ

Công ty Cổ phần Công Cụ Tốt
Yêu cầu báo giá qua số điện thoại bán buôn và Zalo làm báo giá: 0909694460
Yêu cầu báo giá qua email: lienhe@congcutot.vn
Hoặc đến trực tiếp tại:
 • Trụ sở công ty Số 51, ngõ 87 đường Tân Xuân, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Đại lý bán hàng ở 181/31/15 Bình Thới, Quận 11, TP HCM

Đối với khách hàng mua mặt hàng Mũi khoan bê tông gạch đá C-Mart Tools tại Sài Gòn và Hà Nội có thể đến các điểm kinh doanh nói trên để xem hàng trực tiếp, nhận báo giá mặt hàng Mũi khoan bê tông gạch đá C-Mart Tools trực tiếp và nhận hàng ngay trong ngày sau khi hoàn thành thủ tục.

Đối với những khách hàng ở các tỉnh thành khác ngoài Sài Gòn, Hà nội, thì có thể liên hệ với chúng tôi qua Zalo, điện thoại để nhận báo giá mặt hàng Mũi khoan bê tông gạch đá C-Mart Tools cũng như trao đổi về phương thức thanh toán, cũng như cách thức giao hàng và thời gian giao hàng cụ thể cho mỗi tỉnh thành.

Để cập nhật giá cả mặt hàng Mũi khoan bê tông gạch đá C-Mart Tools mới nhất hãy liên hệ với chúng tôi ngay thời điểm quý khách cần mua sắm thiết bị, nhân viên kinh doanh của chúng tôi sẽ gửi bảng báo giá mặt hàng Mũi khoan bê tông gạch đá C-Mart Tools mới nhất đến bạn. Chúng tôi luôn luôn mong chờ sự liên hệ của quý khách. Chúng tôi thấu hiểu để hoàn thành công việc, quý khách sẽ cần các bản báo giá từ nhiều đơn vị cung ứng khác nhau, chúng tôi sẵn sàng làm báo giá dưới các dạng công văn, thư chào hàng, thư điện tử hay bất kỳ hình thức nào mà quý khách cần để gửi đến quý khách. Cho dù không diễn ra giao dịch cũng vui vì thông qua đó chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa và lấy làm mừng vì đã có cơ hội được tiếp xúc với quý khách

Xin trân trọng cảm ơn !  
gọi Miễn Phí