Catalogue Kìm - Trang 3

Cung cấp catalogue Kìm C-Mart Tools đầy đủ nhất, nhận làm báo giá Kìm C-Mart Tools với chiết khấu cao

 1. Kìm phe cong ngoài C-Mart B0024-13 13"

  Số định danh mặt hàng: 10410

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu: Trung Quốc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :B0024-13
  - Kích thước :325mm/13''
  - Chất liệu :thép cao cấp
  - Quy cách: Vỉ nhựa

 2. Kìm phe cong ngoài C-Mart B0024-9 9"

  Số định danh mặt hàng: 10409

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 72 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu: Trung Quốc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :B0024-09
  - Kích thước :225mm/9''
  - Chất liệu: thép cao cấp
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 3. Kìm phe cong ngoài C-Mart B0024-7 7"

  Số định danh mặt hàng: 10408

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 96 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm: B0024-07
  - Kích thước: 175mm/7''
  - Chất liệu: thép cao cấp
  - Quy cách: Vỉ nhựa

 4. Kìm phe cong ngoài C-Mart B0024-5 5"

  Số định danh mặt hàng: 10407

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 96 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm: B0024-05
  - Kích thước :125mm/5''
  - Chất liệu: thép cao cấp
  - Quy cách :Vỉ nhựa

 5. Kìm phe thẳng trong C-Mart B0023-13 13"

  Số định danh mặt hàng: 10406

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :B0023-13
  - Kích thước :325mm/13''
  - Chất liệu :thép cao cấp
  - Quy cách: Vỉ nhựa

 6. Kìm phe thẳng trong C-Mart B0023-9 9"

  Số định danh mặt hàng: 10405

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 72 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :B0023-09
  - Kích thước :225mm/9''
  - Chất liệu :thép cao cấp
  - Quy cách: Vỉ nhựa

 7. Kìm phe thẳng trong C-Mart B0023-7 7"

  Số định danh mặt hàng: 10404

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 96 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :B0023-07
  - Kích thước: 175mm/7''
  - Chất liệu :thép cao cấp
  - Quy cách: Vỉ nhựa

 8. Kìm phe thẳng trong C-Mart B0023-05 5"

  Số định danh mặt hàng: 10403

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 96 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu: Trung Quốc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :B0023-05
  - Kích thước: 125mm/5''
  - Chất liệu: thép cao cấp
  - Quy cách:Vi nhựa

 9. Kìm phe thẳng ngoài C-Mart B0022-13 13"

  Số định danh mặt hàng: 10402

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu: Trung Quốc
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :B0022-13
  - Kích thước: 325mm/13''
  - Chất liệu: thép cao cấp
  - Quy cách: Vỉ nhựa

 10. Kìm phe thẳng ngoài C-Mart B0022-9 9"

  Số định danh mặt hàng: 10401

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 72 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm: B0022-09
  - Kích thước: 225mm/9''
  - Chất liệu :thép cao cấp
  - Quy cách: Vỉ nhựa

 11. Kìm phe thẳng ngoài C-Mart B0022-7 7"

  Số định danh mặt hàng: 10400

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 96 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Mã sản phẩm: B0022-07
  - Kích thước: 175mm/7''
  - Chất liệu: thép cao cấp
  - Quy cách: Vỉ nhựa

 12. Kìm phe thẳng ngoài C-Mart B0022-5 5"

  Số định danh mặt hàng: 10399

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 96 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :B0022-05
  - Kích thước: 125mm/5''
  - Chất liệu: thép cao cấp
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 13. Kìm điện C-Mart B0019-10 250mm/10"

  Số định danh mặt hàng: 10398

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 36 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model :B0019-10
  - Xuất xứ: China
  - Chất liệu :thép cao cấp
  - Kích thước :10''(250mm)
  - Công dụng: kẹp giữ, cắt dây điện, kẽm
  - Cắt lõi cứng :3,4 mm
  - Cắt lõi mềm :4,0 mm
  - Màu sắc :cán nhựa màu xanh
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 14. Kìm cắt mini C-Mart B0018 110mm

  Số định danh mặt hàng: 10397

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 96 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :B0018
  - Kích thước :110mm
  - Chất liệu: thép cao cấp
  - Quy cách: Vỉ nhựa

 15. Kìm nhọn C-Mart B0017-5 125mm/5"

  Số định danh mặt hàng: 10396

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 96 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :B0017-05
  - Kích thước :125mm/5''
  - Chất liệu :thép cao cấp
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 16. Kìm cắt C-Mart B0016-8 200mm/8"

  Số định danh mặt hàng: 10395

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 48 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :B0016-08
  - Kích thước :200mm/8''
  - Chất liệu :thép cao cấp
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 17. Kìm cắt C-Mart B0016-7 175mm/7"

  Số định danh mặt hàng: 10394

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 270 grams
  - Xuất xứ thương hiệu:Trung Quốc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm: B0016-07
  - Kích thước :175mm/7''
  - Chất liệu: thép cao cấp
  - Quy cách:Vỉ nhựa

  Mua ngay
 18. Kìm cắt C-Mart B0016-6 150mm/6"

  Số định danh mặt hàng: 10393

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 72 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :B0016-06
  - Kích thước :150mm/6''
  - Chất liệu: thép cao cấp
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 19. Kìm nhọn 8inch 200mm C-Mart B0015-8

  Số định danh mặt hàng: 10392

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 48 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 271 grams
  - Kích thước sản phẩm: 205mm x 60mm x 20mm
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Kích thước :200mm/8''
  - Chất liệu :thép cao cấp
  - Công dụng :kẹp giữ, cắt dây điện, kẽm
  - Cắt lõi cứng :2.0 mm
  - Cắt lõi mềm: 3,0 mm
  - Màu sắc :cán nhựa màu xanh
  - Quy cách:Vỉ nhựa

  Mua ngay
 20. Kìm nhọn C-Mart B0015-7 175mm/7"

  Số định danh mặt hàng: 10391

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 236 grams
  - Kích thước sản phẩm: 185mm x 55mm x 20mm
  - Xuất xứ thương hiệu: Trung Quốc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :B0015-07
  - Kích thước :175mm/7''
  - Chất liệu: thép cao cấp
  - Công dụng :kẹp giữ, cắt dây điện, kẽm
  - Cắt lõi cứng :1,7 mm
  - Cắt lõi mềm : 2,8 mm
  - Màu sắc :cán nhựa màu xanh
  - Quy cách:Vỉ nhựa

  Mua ngay
 21. Kìm nhọn C-Mart B0015-6 150mm/6"

  Số định danh mặt hàng: 10390

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 72 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 186 grams
  - Kích thước sản phẩm: 160mm x 60mm x 18mm
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :B0015-06
  - Kích thước :150mm/6''
  - Chất liệu :thép cao cấp
  - Công dụng: kẹp giữ, cắt dây điện, kẽm
  - Cắt lõi cứng :1,5 mm
  - Cắt lõi mềm: 2,6 mm
  - Màu sắc :cán nhựa màu xanh
  - Quy Cách:Vỉ nhựa

  Mua ngay
 22. Kìm điện C-Mart B0014-08 200mm/8"

  Số định danh mặt hàng: 10389

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 48 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :B0014-08
  - Kích thước :200mm/8''
  - Chất liệu :thép cao cấp
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 23. Kìm điện C-Mart B0014-7 175mm/7"

  Số định danh mặt hàng: 10388

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :B0014-07
  - Kích thước :175mm/7''
  - Chất liệu: thép cao cấp
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 24. Kìm điện C-Mart B0014-6 150mm/6"

  Số định danh mặt hàng: 10387

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 72 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :B0014-06
  - Kích thước :150mm/6''
  - Chất liệu :thép cao cấp
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 25. Kìm cắt nhựa 6 inch 150mm C-Mart B0013-6

  Số định danh mặt hàng: 10386

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 96 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 140 grams
  - Kích thước sản phẩm: 90mm x 150mm x 10mm
  - Xuất xứ :China
  - Chất liệu :thép cao cấp
  - Kích thước: 6” (150mm)
  - Công dụng : cắt dây điện, kẽm
  - Cắt lõi cứng :1,5 mm
  - Cắt lõi mềm :2,3 mm
  - Màu sắc: cán nhựa màu xanh
  - Quy cách:Vỉ nhựa

  Mua ngay
 26. Kìm cắt nhựa 5 inch 125mm C-Mart B0013-5

  Số định danh mặt hàng: 10385

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 96 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 107 grams
  - Kích thước sản phẩm: 80mm x 125mm x 10mm
  - Xuất xứ :China
  - Chất liệu :thép cao cấp
  - Kích thước: 5” (125mm)
  - Công dụng: kẹp giữ, cắt dây điện, kẽm
  - Cắt lõi cứng: 1,2 mm
  - Cắt lõi mềm: 1,8 mm
  - Màu sắc: cán nhựa màu xanh
  - Quy cách:Vỉ nhựa

  Mua ngay
 27. Kìm cắt cán màu đen C-Mart B0012-06 150mm/6"

  Số định danh mặt hàng: 10384

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 72 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu: Trung Quốc
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :B0012-06
  - Kích thước :150mm/6''
  - Chất liệu :thép cao cấp
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 28. Kìm nhọn cán màu đen C-Mart BB0011-06 150mm/6"

  Số định danh mặt hàng: 10383

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 72 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu: Trung Quốc
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :B0050-05
  - Kích thước :150mm/6''
  - Chất liệu :thép cao cấp
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 29. Kìm điện cán màu đen C-Mart B0010-08 200mm/8"

  Số định danh mặt hàng: 10382

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 48 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :B0010-08
  - Kích thước: 200mm/8''
  - Chất liệu: thép cao cấp
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 30. Kìm mỏ cá 2 lỗ 10inch 250mm bằng thép rèn dập nóng C-Mart B0008-10

  Số định danh mặt hàng: 10379

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 48 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 393 grams
  - Kích thước sản phẩm: 83mm x 300mm x 25mm
  - Xuất xứ thương hiệu: Trung Quốc
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Kích thước sản phẩm :83 mm x 300 mm x 25 mm
  - Kích thước đóng gói :83 mm x 300 mm x 25 mm
  - Quy cách:Vỉ nhựa

  Mua ngay
 31. Kìm mỏ cá C-Mart B0008-8-ZS 200mm/8"

  Số định danh mặt hàng: 10378

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 72 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 297 grams
  - Xuất xứ thương hiệu: Trung Quốc
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :B0008-08-ZS
  - Kích thước: 200mm/8''
  - Chất liệu :thép cao cấp
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 32. Kìm mỏ cá (cán mủ) C-Mart B0008-8 200mm/8"

  Số định danh mặt hàng: 10377

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 72 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu: Trung Quốc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :B0008-08
  - Kích thước :200mm/8''
  - Chất liệu :thép cao cấp
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 
gọi Miễn Phí