Catalogue Kìm - Trang 4

Cung cấp catalogue Kìm C-Mart Tools đầy đủ nhất, nhận làm báo giá Kìm C-Mart Tools với chiết khấu cao

 1. Kìm mỏ cá C-Mart B0008-06 150mm/6"

  Số định danh mặt hàng: 10376

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 96 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu: Trung Quốc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :B0008-06
  - Kích thước: 150mm/6''
  - Chất liệu: thép cao cấp
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 2. Kìm mỏ quạ C-Mart B0007-10 10"

  Số định danh mặt hàng: 10375

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 48 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :B0007-10
  - Kích thước: 250mm/10''
  - Chất liệu :thép cao cấp CR-V mạ Chrome – Vanadium
  - Màu sắc : bạc
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 3. Kìm mỏ quạ C-Mart B0006-12 12"

  Số định danh mặt hàng: 10374

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 36 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Mã sản phẩm: B0006-12
  - Kích thước: 300mm/12''
  - Chất liệu: thép cao cấp
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 4. Kìm mỏ quạ C-Mart B0006-10 10"

  Số định danh mặt hàng: 10373

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 48 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm: B0006-10
  - Kích thước :250mm/10''
  - Chất liệu :thép cao cấp
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 5. Miệng kìm cộng lực C-Mart A0741B-42 42" (1050mm)

  Số định danh mặt hàng: 10230

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 9 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :A0741B-42
  - Kích thước: 1050mm/42''
  - Chất liệu: thép cao cấp
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 6. Miệng kìm cộng lực C-Mart A0741B-36 36" (900mm)

  Số định danh mặt hàng: 10229

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 9 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :A0741B-36
  - Kích thước: 900mm/36''
  - Chất liệu: thép cao cấp
  - Quy cách: Vỉ nhựa

 7. Kìm cộng lực C-Mart A0741-42 42" (1050mm)

  Số định danh mặt hàng: 10228

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 5 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu: Trung Quốc
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :A0741-
  - Kích thước: 1050mm/42''
  - Chất liệu: thép cao cấp
  - Công dụng: cắt sắt xây dựng
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 8. Kìm cộng lực 36inch - 900mm C-Mart A0741-36 cắt sắt Ø16mm

  Số định danh mặt hàng: 10227

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 5 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 5222 grams
  - Kích thước sản phẩm: 210mm x 900mm x 50mm
  - Xuất xứ thương hiệu: Trung Quốc
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Kích thước: 900mm/36''
  - Chất liệu: thép cao cấp
  - Khả năng cắt sắt: Ø16mm
  - Quy cách:Vỉ nhựa

  Mua ngay
 9. Kìm cộng lực C-Mart A0741-30 30" (750mm)

  Số định danh mặt hàng: 10226

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 10 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :A0741-30
  - Kích thước: 750mm/30''
  - Chất liệu: thép cao cấp
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 10. Kìm cộng lực C-Mart A0741-24 24" (600mm)

  Số định danh mặt hàng: 10225

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 20 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu: Trung Quốc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm: A0741-24
  - Kích thước: 600mm/24''
  - Chất liệu: thép cao cấp
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 11. Kìm cộng lực C-Mart A0741-18 18" (450mm)

  Số định danh mặt hàng: 10224

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 30 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :A0741-18
  - Kích thước :450mm/18''
  - Chất liệu: thép cao cấp
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 12. Kìm cộng lực C-Mart A074-14 14" (350mm)

  Số định danh mặt hàng: 10223

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 30 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu:Trung Quốc
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Mã sản phẩm: A0741-14
  - Kích thước: 350mm/14''
  - Chất liệu :thép cao cấp
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 13. Kìm cộng lực C-Mart A0741-12 12" (300mm)

  Số định danh mặt hàng: 10222

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 30 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu: Trung Quốc
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Mã sản phẩm: A0741-12
  - Kích thước: 300mm/12''
  - Chất liệu: thép cao cấp
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 14. Kìm cắt dây điện C-Mart A0177 250mm/10"

  Số định danh mặt hàng: 10117

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 48 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :A0177-10
  - Kích thước :250mm/10''
  - Chất liệu: thép cao cấp
  - Công dụng :cắt dây điện (tối đa 60mm2)
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 15. Kìm cắt cáp (Cán thép) C-Mart A0078-36 36"

  Số định danh mặt hàng: 9807

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 4 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Mã sản phẩm: A0078-36
  - Kích thước: 900mm/36''
  - Chất liệu: thép cao cấp
  - Công dụng: cắt cáp (tối đa 325mm2)
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 16. Kìm cắt cáp (Cán thép) C-Mart A0078-24-S 24"

  Số định danh mặt hàng: 9806

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu: Trung Quốc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :A0078-24-S
  - Kích thước :600mm/24''
  - Chất liệu: thép cao cấp
  - Công dụng:cắt cáp (tối đa 250mm2)
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 17. Kìm cắt cáp (Cán hợp kim nhôm) C-Mart A0078-24-A 24"

  Số định danh mặt hàng: 9805

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 10 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Mã sản phẩm: A0078-24-A
  - Kích thước: 600mm/24''
  - Chất liệu: thép cao cấp
  - Công dụng: cắt cáp (tối đa 250mm2)
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 18. Kìm cắt dây điện C-Mart A0077-10 10"

  Số định danh mặt hàng: 9804

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 48 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm: A0077-10
  - Kích thước :250mm/10''
  - Chất liệu :thép cao cấp
  - Công dụng :cắt dây điện
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 19. Kìm cắt dây điện C-Mart A0077-08 8"

  Số định danh mặt hàng: 9803

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 48 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu: Trung Quốc
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Mã sản phẩm: A0077-08
  - Kích thước: 200mm/8''
  - Chất liệu: thép cao cấp
  - Công dụng :cắt dây điện(tối đa 20mm2)
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 20. Kìm cắt dây điện C-Mart A0077-06 6"

  Số định danh mặt hàng: 9802

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 96 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm: A0077-06
  - Kích thước: 150mm/06''
  - Chất liệu: thép cao cấp
  - Công dụng :cắt dây điện (tối đa 10mm2)
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 21. Kìm cắt dây kẽm, thép C-Mart A0076-36 36"

  Số định danh mặt hàng: 9801

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 4 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm: A0076-36
  - Kích thước: 900mm/36''
  - Chất liệu: thép cao cấp
  - Công dụng :cắt kẽm,thép
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 22. Kìm cắt dây kẽm, thép C-Mart A0076-24 24"

  Số định danh mặt hàng: 9800

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 6 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :A0076-24
  - Kích thước :600mm/24''
  - Chất liệu: thép cao cấp
  - Công dụng :cắt kẽm,thép
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 23. Kìm cắt dây kẽm, thép C-Mart A0076-08 8"

  Số định danh mặt hàng: 9799

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 48 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm: A0076-08
  - Kích thước: 200mm/8''
  - Chất liệu: thép cao cấp
  - Công dụng :cắt kẽm,thép
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 24. Kìm cắt dây kẽm, thép C-Mart A0076-08 8"

  Số định danh mặt hàng: 9798

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 48 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu: Trung Quốc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :A0076-06
  - Kích thước :150mm/6''
  - Chất liệu :thép cao cấp
  - Công dụng: cắt kẽm,thép
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 25. Kìm cắt cáp tự động C-Mart A0075-400 400mm

  Số định danh mặt hàng: 9797

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 10 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Mã sản phẩm: A0075-400
  - Kích thước :300mm/12''
  - Chất liệu: thép cao cấp
  - Phạm vi cắt (mm²) JIS / DIN: Dây đồng - nhôm (Cu + Al) Ø52/400mm²
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 26. Kìm cắt cáp tự động C-Mart A0075-240 240mm

  Số định danh mặt hàng: 9796

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 20 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Mã sản phẩm:A0075-240
  - Kích thước :240mm
  - Chất liệu: thép cao cấp
  - Phạm vi cắt (mm²) JIS / DIN :Dây đồng - nhôm (Cu + Al) Ø36/240mm²
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 27. Kìm cắt cáp tự động C-Mart A0075-185 185mm

  Số định danh mặt hàng: 9795

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :A0075-185
  - Chất liệu :thép cao cấp
  - Phạm vi cắt (mm²) JIS / DIN :Dây đồng - nhôm (Cu + Al) Ø32/185mm²
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 28. Đầu kìm cộng lực C-Mart A0074B-48 48" (1200mm)

  Số định danh mặt hàng: 9794

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu: Trung Quốc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm: A0074B-48
  - Kích thước :1200mm/48''
  - Chất liệu :thép cao cấp
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 29. Đầu kìm cộng lực C-Mart A0074B-42 42" (1050mm)

  Số định danh mặt hàng: 9793

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 9 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu: Trung Quốc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm: A0074B-42
  - Kích thước :1050mm/42''
  - Chất liệu: thép cao cấp
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 30. Đầu kìm cộng lực C-Mart A0074B-36 36" (900mm)

  Số định danh mặt hàng: 9792

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 9 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu: Trung Quốc
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Mã sản phẩm: A0074B-36
  - Kích thước :900mm/36''
  - Chất liệu: thép cao cấp
  - Khối lượng : 1,8kg
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 31. Đầu kìm cộng lực C-Mart A0074B-30 30" (750mm)

  Số định danh mặt hàng: 9791

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 16 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :A0074B-30
  - Kích thước: 750mm/30''
  - Chất liệu :thép cao cấp
  - Khối lượng: 1,34kg
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 32. Đầu kìm cộng lực C-Mart A0074B-24 24" (600mm)

  Số định danh mặt hàng: 9790

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 16 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu: Trung Quốc
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :A0074B-24
  - Kích thước: 600mm/24''
  - Chất liệu: thép cao cấp
  - Khối lượng: 0,86kg
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 
gọi Miễn Phí