Catalogue Kìm - Trang 5

Cung cấp catalogue Kìm C-Mart Tools đầy đủ nhất, nhận làm báo giá Kìm C-Mart Tools với chiết khấu cao

 1. Đầu kìm cộng lực C-Mart A0074B-18 18" (450mm)

  Số định danh mặt hàng: 9789

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 40 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu: Trung Quốc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :A0074B-18
  - Kích thước: 450mm/18''
  - Chất liệu :thép cao cấp
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 2. Kìm cộng lực C-Mart A0074-48 48" (1200mm)

  Số định danh mặt hàng: 9788

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 3 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu: Trung Quốc
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Mã sản phẩm: A0074-48
  - Kích thước: 1200mm/48''
  - Chất liệu :thép cao cấp
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 3. Kìm cộng lực C-Mart A00741-42 42" (1050mm)

  Số định danh mặt hàng: 9787

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 5 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm: A0074-42
  - Kích thước: 1050mm/42''
  - Chất liệu: thép cao cấp
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 4. Kìm cộng lực C-Mart A00741-36 36" (900mm)

  Số định danh mặt hàng: 9786

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 5 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu: Trung Quốc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :A0074-36
  - Kích thước :900mm/36''
  - Chất liệu: thép cao cấp
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 5. Kìm cộng lực C-Mart A00741-30 30" (750mm)

  Số định danh mặt hàng: 9785

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 10 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu: Trung Quốc
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :A0074-30
  - Kích thước :750mm/30''
  - Chất liệu :thép cao cấp
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 6. Kìm cộng lực C-Mart A0074-24 24" (600mm)

  Số định danh mặt hàng: 9784

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 20 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm: A0074-24
  - Kích thước: 600mm/24''
  - Chất liệu: thép cao cấp
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 7. Kìm cộng lực C-Mart A00741-18 18" (450mm)

  Số định danh mặt hàng: 9783

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 30 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu: Trung Quốc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm: A0074-18
  - Kích thước: 450mm/18''
  - Chất liệu :thép cao cấp
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 8. Kìm cộng lực C-Mart A00741-14 14" (350mm)

  Số định danh mặt hàng: 9782

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 30 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu: Trung Quốc
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :A0074-14
  - Kích thước :350mm/14''
  - Chất liệu :thép cao cấp
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 9. Kìm cộng lực C-Mart A0074-12 12" (300mm)

  Số định danh mặt hàng: 9781

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 30 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu: Trung Quốc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :A0074-12
  - Kích thước :300mm/12''
  - Chất liệu :thép cao cấp
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 10. Kìm cắt dây mini kiểu nhật C-Mart A0073-08 8"

  Số định danh mặt hàng: 9780

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 48 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu: Trung Quốc
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :A0073-08
  - Kích thước :200mm/8''
  - Chất liệu :thép cao cấp
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 11. Kìm cắt dây mini C-Mart A0072-08 8"

  Số định danh mặt hàng: 9779

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 48 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu: Trung Quốc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :A0072-08
  - Kích thước :200mm/8''
  - Chất liệu: thép cao cấp
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 12. Kìm cắt lưới thép C-Mart A0071-18

  Số định danh mặt hàng: 9778

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :A0071-18
  - Kích thước: 450mm/18''
  - Chất liệu :thép cao cấp
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 13. Kìm càng cua 200mm/8" C-Mart B0027-8

  Số định danh mặt hàng: 239

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 48 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 426 grams
  - Kích thước sản phẩm: 204mm x 55mm x 21mm
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Kích thước :200mm/8''
  - Chất liệu :thép cao cấp
  - Quy cách:Vỉ nhựa

  Mua ngay
    1 2 3 4 5
 
gọi Miễn Phí