Catalogue Kìm - Trang 2

Cung cấp catalogue Kìm C-Mart Tools đầy đủ nhất, nhận làm báo giá Kìm C-Mart Tools với chiết khấu cao

 1. Kìm điện công nghiệp C-Mart B0144-8 200mm/8"

  Số định danh mặt hàng: 10484

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 48 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :B0144-08
  - Kích thước :200mm/8″
  - Chất liệu: thép cao cấp
  - Quy cách: Vỉ nhựa

 2. Kìm điện công nghiệp C-Mart B0144-7 175mm/7"

  Số định danh mặt hàng: 10483

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Mã sản phẩm: B0144-07
  - Kích thước :175mm/7″
  - Chất liệu: thép cao cấp
  - Quy cách: Vỉ nhựa

 3. Kìm điện công nghiệp C-Mart B0144-6 150mm/6"

  Số định danh mặt hàng: 10482

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 72 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu: Trung Quốc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :B0144-06
  - Kích thước :150mm/6″
  - Chất liệu:thép cao cấp
  - Khả năng cắt dây cứng: 2,2 mm
  - Khả năng cắt dây mềm : 3,0 mm
  - Quy cách: Vỉ nhựa

 4. Kìm điện dân dụng 8inch 200mm cán đỏ xanh C-Mart B0143-8

  Số định danh mặt hàng: 10481

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 48 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 408 grams
  - Kích thước sản phẩm: 263mm x 89mm x 28mm
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Kích thước :200mm/8″
  - Chất liệu :thép cao cấp
  - Quy cách: Vỉ nhựa

  Mua ngay
 5. Kìm điện cán đỏ xanh C-Mart B0143-7 175mm/7"

  Số định danh mặt hàng: 10480

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu: Trung Quốc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm: B0143-07
  - Kích thước :175mm/″
  - Chất liệu :thép cao cấp
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 6. Kìm điện cán đỏ xanh C-Mart B0143-6 150mm/6"

  Số định danh mặt hàng: 10479

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 72 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu: Trung Quốc
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :B0143-06
  - Kích thước :150mm/6″
  - Chất liệu: thép cao cấp
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 7. Kìm điện trợ lực C-Mart B0142-08 200mm/8"

  Số định danh mặt hàng: 10478

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :B0142-08
  - Kích thước :200mm/8″
  - Chất liệu:thép cao cấp
  - Khả năng cắt dây cứng: 3,4 mm
  - Khả năng cắt dây mềm :4,0 mm
  - Quy cách: Vỉ nhựa

 8. Kìm điện C-Mart B0141-08 200mm/8"

  Số định danh mặt hàng: 10477

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 72 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :B0141-08
  - Kích thước: 200mm/8″
  - Chất liệu: thép cao cấp
  - Quy cách: Vỉ nhựa

 9. Kìm cắt nhựa C-Mart B0131-6 150mm/6"

  Số định danh mặt hàng: 10476

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 96 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu: Trung Quốc
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :B0131-06
  - Kích thước :150mm/6″
  - Chất liệu: thép cao cấp CR-V
  - Khả năng cắt dây cứng :1,5 mm
  - Khả năng cắt dây mềm: 2,3 mm
  - Quy cách: Vỉ nhựa

 10. Kìm cắt nhựa C-Mart B0131-5 125mm/5"

  Số định danh mặt hàng: 10475

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 96 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :B0131-05
  - Kích thước :125mm/5″
  - Chất liệu :thép cao cấp
  - Khả năng cắt dây kim loại cứng :1,2 mm
  - Khả năng cắt dây kim loại mềm :1,8 mm
  - Quy cách: Vỉ nhựa

 11. Kìm phe miệng cong C-Mart B0053-11 90độ 275mm

  Số định danh mặt hàng: 10474

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 36 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :B0053-11
  - Kích thước :275mm
  - Chất liệu :thép cao cấp
  - Quy cách: Vỉ nhựa

 12. Kìm phe miệng cong C-Mart B0052-11 45 độ 275mm

  Số định danh mặt hàng: 10473

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 36 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu: Trung Quốc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :B0052-11
  - Kích thước :275mm/11''
  - Chất liệu :thép cao cấp
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 13. Kìm phe dài miệng thẳng C-Mart B0051-11 275mm

  Số định danh mặt hàng: 10472

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 36 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm: B0051-11
  - Kích thước :275mm/11''
  - Chất liệu :thép cao cấp
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 14. Kìm gắp đồ nóng C-Mart B0050-15 275mm/11"

  Số định danh mặt hàng: 10470

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 54 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu: Trung Quốc
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Mã sản phẩm: B0050-15
  - Kích thước :275mm/11''
  - Chất liệu :thép cao cấp
  - Quy cách: Vỉ nhựa

 15. Kìm gắp đồ nóng C-Mart B0050-10 275mm/11"

  Số định danh mặt hàng: 10471

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 54 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Mã sản phẩm: B0050-10
  - Kích thước :275mm/11''
  - Chất liệu :thép cao cấp
  - Quy cách: Vỉ nhựa

 16. Kìm gắp đồ nóng C-Mart B0050-05 275mm/11"

  Số định danh mặt hàng: 10469

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 54 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu: Trung Quốc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :B0050-05
  - Kích thước: 275mm/11''
  - Chất liệu: thép cao cấp
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 17. Kìm bấm lỗ C-Mart B0044 (2.0,2.5,3.0,3.5,4.0)

  Số định danh mặt hàng: 10456

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 48 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :B0050-05
  - Có thể bấm các lỗ: 2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5mm
  - Chất liệu :thép cao cấp
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 18. Kìm chiết dây xích C-Mart B0039 450mm/18"

  Số định danh mặt hàng: 10429

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 24 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu: Trung Quốc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :B0039-18
  - Kích thước :450mm/18''
  - Chất liệu: thép cao cấp
  - Quy cách: Vỉ nhựa

 19. Kìm đại lực dạng chữ C C-Mart B0038-SP 11"

  Số định danh mặt hàng: 10428

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 4 cái/hộp, 24 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 830 grams
  - Xuất xứ thương hiệu:Trung Quốc
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :B0038-SP
  - Kích thước :275mm/11''
  - Chất liệu: thép cao cấp CrV
  - Bề rộng ngàm trong: 100mm
  - Độ mở miệng tối đa: 70mm
  - Quy cách: Vỉ nhựa

  Mua ngay
 20. Kìm đại lực dạng chữ C C-Mart B0038-R 11"

  Số định danh mặt hàng: 10427

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 4 cái/hộp, 24 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu: Trung Quốc
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :B0038-R
  - Kích thước :275mm/11''
  - Chất liệu :thép cao cấp
  - Quy cách: Vỉ nhựa

 21. Kìm chiết đại lực miệng nhọn C-Mart B0037-06 6"

  Số định danh mặt hàng: 10426

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 72 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :B0037-06
  - Kích thước :150mm/6''
  - Chất liệu :thép cao cấp
  - Quy cách: Vỉ nhựa

 22. Kìm chiết C-Mart B0035 250mm hợp kim Cr-V

  Số định danh mặt hàng: 1858

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 36 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 563 grams
  - Kích thước sản phẩm: 65mm x 250mm x 20mm
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :B0035-10
  - Kích thước :250mm/10''
  - Chất liệu :thép cao cấp CR-V
  - Quy cách:Vỉ nhựa

  Mua ngay
 23. Kìm chết mỏ thẳng 10inch 250mm C-Mart B0036-10

  Số định danh mặt hàng: 10425

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 36 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 568 grams
  - Kích thước sản phẩm: 90mm x 165mm x 25mm
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Kích thước :250mm/10''
  - Chất liệu: thép cao cấp
  - Quy cách:Vỉ nhựa

  Mua ngay
 24. Kìm chiết C-Mart 7inch B0035-7

  Số định danh mặt hàng: 10424

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 48 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 357 grams
  - Kích thước sản phẩm: 224mm x 81mm x 20mm
  - Xuất xứ thương hiệu: Trung Quốc
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Chất liệu: thép cao cấp
  - Quy cách:Vỉ nhựa

  Mua ngay
 25. Kìm bấm cốt, tuốt dây C-Mart B0034 10"

  Số định danh mặt hàng: 10423

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 8 cái/hộp, 64 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm: B0034-10
  - Kích thước :250mm/10''
  - Chất liệu :thép cao cấp
  - Tuốt dây điện từ :0.5 - 5.0 mm2 (bấm được nhiều đầu cos)
  - Quy cách: Vỉ nhựa

 26. Kìm nối dây mạng C-Mart B0033 6P8C

  Số định danh mặt hàng: 10422

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 48 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm: B0033
  - Chất liệu :thép cao cấp
  - Quy cách: Vỉ nhựa

 27. Kìm nối dây mạng C-Mart B0032 8P8C

  Số định danh mặt hàng: 10421

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 72 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :B0032
  - Chất liệu :thép cao cấp
  - Quy cách: Vỉ nhựa

 28. Bộ kìm phe 4 chi tiết C-Mart B0026

  Số định danh mặt hàng: 10415

  Đơn vị: bộ

  Quy cách đóng gói: 10 bộ/hộp, 60 bộ/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :B0026-07
  - Kích thước :175mm/7''
  - Chất liệu :thép cao cấp
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 29. Kìm phe cong trong C-Mart B0025-13 13"

  Số định danh mặt hàng: 10414

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu: Trung Quốc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :B0025-13
  - Kích thước :325mm/13''
  - Chất liệu :thép cao cấp
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 30. Kìm phe cong trong C-Mart B0025-9 9"

  Số định danh mặt hàng: 10413

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 72 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :B0025-09
  - Kích thước :225mm/9''
  - Chất liệu :thép cao cấp
  - Quy cách: Vỉ nhựa

 31. Kìm phe cong trong C-Mart B0025-7 7"

  Số định danh mặt hàng: 10412

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 96 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu :Trung Quốc
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :B0025-07
  - Kích thước :175mm/7''
  - Chất liệu :thép cao cấp
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 32. Kìm phe cong trong C-Mart B0025-5 5"

  Số định danh mặt hàng: 10411

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 96 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Xuất xứ thương hiệu: Trung Quốc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm :B0025-05
  - Kích thước :125mm/5''
  - Chất liệu :thép cao cấp
  - Quy cách:Vỉ nhựa

 
gọi Miễn Phí