Catalogue Mũi khoan sắt - Trang 5

Cung cấp catalogue Mũi khoan khoét kim loại C-Mart Tools đầy đủ nhất, nhận làm báo giá Mũi khoan khoét kim loại C-Mart Tools với chiết khấu cao

 1. Mũi khoan sắt 9.1mm

  Số định danh mặt hàng: 10062

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-9.1
  - Kích cỡ: Ø9.1mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 2. Mũi khoan sắt 9.0mm

  Số định danh mặt hàng: 10061

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-9.0
  - Kích cỡ: Ø9mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 3. Mũi khoan sắt 8.9mm

  Số định danh mặt hàng: 10060

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-8.9
  - Kích cỡ: Ø8.9mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 4. Mũi khoan sắt 8.8mm

  Số định danh mặt hàng: 10059

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-8.8
  - Kích cỡ: Ø8.8mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 5. Mũi khoan sắt 8.7mm

  Số định danh mặt hàng: 10058

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-8.7
  - Kích cỡ: Ø8.7mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 6. Mũi khoan sắt 8.6mm

  Số định danh mặt hàng: 10057

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-8.6
  - Kích cỡ: Ø8.6mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 7. Mũi khoan sắt 8.5mm

  Số định danh mặt hàng: 10056

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-8.5
  - Kích cỡ: Ø8.5mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 8. Mũi khoan sắt 8.4mm

  Số định danh mặt hàng: 10055

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-8.4
  - Kích cỡ: Ø8.4mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 9. Mũi khoan sắt 8.3mm

  Số định danh mặt hàng: 10054

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-8.3
  - Kích cỡ: Ø8.3mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 10. Mũi khoan sắt 8.2mm

  Số định danh mặt hàng: 10053

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-8.2
  - Kích cỡ: Ø8.2mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 11. Mũi khoan sắt 8.1mm

  Số định danh mặt hàng: 10052

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-8.1
  - Kích cỡ: Ø8.1mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 12. Mũi khoan sắt 8.0mm

  Số định danh mặt hàng: 10051

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-8.0
  - Kích cỡ: Ø8mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 13. Mũi khoan sắt 7.9mm

  Số định danh mặt hàng: 10050

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-7.9
  - Kích cỡ: Ø7.9mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 14. Mũi khoan sắt 7.8mm

  Số định danh mặt hàng: 10049

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-7.8
  - Kích cỡ: Ø7.8mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 15. Mũi khoan sắt 7.7mm

  Số định danh mặt hàng: 10048

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-7.7
  - Kích cỡ: Ø7.7mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 16. Mũi khoan sắt 7.6mm

  Số định danh mặt hàng: 10047

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-7.6
  - Kích cỡ: Ø7.6mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 17. Mũi khoan sắt 7.5mm

  Số định danh mặt hàng: 10046

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-7.5
  - Kích cỡ: Ø7.5mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 18. Mũi khoan sắt 7.4mm

  Số định danh mặt hàng: 10045

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-7.4
  - Kích cỡ: Ø7.4mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 19. Mũi khoan sắt 7.3mm

  Số định danh mặt hàng: 10044

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-7.3
  - Kích cỡ: Ø7.3mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 20. Mũi khoan sắt 7.2mm

  Số định danh mặt hàng: 10043

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-7.2
  - Kích cỡ: Ø7.2mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 21. Mũi khoan sắt 7.1mm

  Số định danh mặt hàng: 10042

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-7.1
  - Kích cỡ: Ø7.1mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 22. Mũi khoan sắt 7.0mm

  Số định danh mặt hàng: 10041

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-7.0
  - Kích cỡ: Ø7.0mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 23. Mũi khoan sắt 6.9mm

  Số định danh mặt hàng: 10040

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-6.9
  - Kích cỡ: Ø6.9mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 24. Mũi khoan sắt 6.8mm

  Số định danh mặt hàng: 10039

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-6.8
  - Kích cỡ: Ø6.8mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 25. Mũi khoan sắt 6.7mm

  Số định danh mặt hàng: 10038

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-6.7
  - Kích cỡ: Ø6.7mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 26. Mũi khoan sắt 6.6mm

  Số định danh mặt hàng: 10037

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-6.6
  - Kích cỡ: Ø6.6mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 27. Mũi khoan sắt 6.5mm

  Số định danh mặt hàng: 10036

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-6.5
  - Kích cỡ: Ø6.5mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 28. Mũi khoan sắt 6.4mm

  Số định danh mặt hàng: 10035

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-6.4
  - Kích cỡ: Ø6.4mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 29. Mũi khoan sắt 6.2mm

  Số định danh mặt hàng: 10034

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-6.2
  - Kích cỡ: Ø6.2mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 30. Mũi khoan sắt 6.1mm

  Số định danh mặt hàng: 10033

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-6.1
  - Kích cỡ: Ø6.1mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 31. Mũi khoan sắt 6.0mm

  Số định danh mặt hàng: 10032

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-6.0
  - Kích cỡ: Ø6.0mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 32. Mũi khoan sắt 5.9mm

  Số định danh mặt hàng: 10031

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-5.9
  - Kích cỡ: Ø5.9mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 
gọi Miễn Phí