Catalogue Mũi khoan sắt - Trang 4

Cung cấp catalogue Mũi khoan khoét kim loại C-Mart Tools đầy đủ nhất, nhận làm báo giá Mũi khoan khoét kim loại C-Mart Tools với chiết khấu cao

 1. Mũi khoan sắt 12.4mm

  Số định danh mặt hàng: 10094

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-12.4
  - Kích cỡ: Ø12.4mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 2. Mũi khoan sắt 12.3mm

  Số định danh mặt hàng: 10093

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-12.3
  - Kích cỡ: Ø12.3mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 3. Mũi khoan sắt 12.2mm

  Số định danh mặt hàng: 10092

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-12.2
  - Kích cỡ: Ø12.2mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 4. Mũi khoan sắt 12.1mm

  Số định danh mặt hàng: 10091

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-12.1
  - Kích cỡ: Ø12.1mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 5. Mũi khoan sắt 12.0mm

  Số định danh mặt hàng: 10090

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-12.0
  - Kích cỡ: Ø12mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 6. Mũi khoan sắt 11.9mm

  Số định danh mặt hàng: 10089

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-11.9
  - Kích cỡ: Ø11.9mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 7. Mũi khoan sắt 11.7mm

  Số định danh mặt hàng: 10088

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-11.7
  - Kích cỡ: Ø11.7mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 8. Mũi khoan sắt 11.6mm

  Số định danh mặt hàng: 10087

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-11.6
  - Kích cỡ: Ø11.6mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 9. Mũi khoan sắt 11.5mm

  Số định danh mặt hàng: 10086

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-11.5
  - Kích cỡ: Ø11.5mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 10. Mũi khoan sắt 11.4mm

  Số định danh mặt hàng: 10085

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-11.4
  - Kích cỡ: Ø11.4mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 11. Mũi khoan sắt 11.3mm

  Số định danh mặt hàng: 10084

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-11.3
  - Kích cỡ: Ø11.3mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 12. Mũi khoan sắt 11.2mm

  Số định danh mặt hàng: 10083

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-11.2
  - Kích cỡ: Ø11.2mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 13. Mũi khoan sắt 11.1mm

  Số định danh mặt hàng: 10082

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-11.1
  - Kích cỡ: Ø11.1mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 14. Mũi khoan sắt 11.0mm

  Số định danh mặt hàng: 10081

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-11.0
  - Kích cỡ: Ø11mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 15. Mũi khoan sắt 10.9mm

  Số định danh mặt hàng: 10080

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-10.9
  - Kích cỡ: Ø10.9mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 16. Mũi khoan sắt 10.8mm

  Số định danh mặt hàng: 10079

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-10.8
  - Kích cỡ: Ø10.8mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 17. Mũi khoan sắt 10.7mm

  Số định danh mặt hàng: 10078

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-10.7
  - Kích cỡ: Ø10.7mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 18. Mũi khoan sắt 10.6mm

  Số định danh mặt hàng: 10077

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-10.6
  - Kích cỡ: Ø10.6mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 19. Mũi khoan sắt 10.5mm

  Số định danh mặt hàng: 10076

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-10.5
  - Kích cỡ: Ø10.5mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 20. Mũi khoan sắt 10.4mm

  Số định danh mặt hàng: 10075

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-10.4
  - Kích cỡ: Ø10.4mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 21. Mũi khoan sắt 10.3mm

  Số định danh mặt hàng: 10074

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-10.3
  - Kích cỡ: Ø10.3mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 22. Mũi khoan sắt 10.2mm

  Số định danh mặt hàng: 10073

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-10.2
  - Kích cỡ: Ø10.2mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 23. Mũi khoan sắt 10.1mm

  Số định danh mặt hàng: 10072

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-10.1
  - Kích cỡ: Ø10.1mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 24. Mũi khoan sắt 10.0mm

  Số định danh mặt hàng: 10071

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-10.0
  - Kích cỡ: Ø10mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 25. Mũi khoan sắt 9.9mm

  Số định danh mặt hàng: 10070

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-9.9
  - Kích cỡ: Ø9.9mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 26. Mũi khoan sắt 9.8mm

  Số định danh mặt hàng: 10069

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-9.8
  - Kích cỡ: Ø9.8mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 27. Mũi khoan sắt 9.7mm

  Số định danh mặt hàng: 10068

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-9.7
  - Kích cỡ: Ø9.7mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 28. Mũi khoan sắt 9.6mm

  Số định danh mặt hàng: 10067

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-9.6
  - Kích cỡ: Ø9.6mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 29. Mũi khoan sắt 9.5mm

  Số định danh mặt hàng: 10066

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-9.5
  - Kích cỡ: Ø9.5mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 30. Mũi khoan sắt 9.4mm

  Số định danh mặt hàng: 10065

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-9.4
  - Kích cỡ: Ø9.4mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 31. Mũi khoan sắt 9.3mm

  Số định danh mặt hàng: 10064

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-9.3
  - Kích cỡ: Ø9.3mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 32. Mũi khoan sắt 9.2mm

  Số định danh mặt hàng: 10063

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-9.2
  - Kích cỡ: Ø9.2mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 
gọi Miễn Phí