Catalogue Mũi khoan sắt - Trang 3

Cung cấp catalogue Mũi khoan khoét kim loại C-Mart Tools đầy đủ nhất, nhận làm báo giá Mũi khoan khoét kim loại C-Mart Tools với chiết khấu cao

 1. Mũi khoan sắt (màu nâu) 11.5mm

  Số định danh mặt hàng: 10167

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0200-11.5
  - Kích cỡ: Ø11.5mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Nâu
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Kiểu chuôi: chuôi tròn
  - Hình dạng đầu mũi khoan: Xoắn ốc
  - Chất liệu bề mặt: Oxi Hóa Đen và Hổ Phách
  - Góc mũi: 118°
  - Bảo hành: 12 tháng

 2. Mũi khoan sắt (màu nâu) 11.0mm

  Số định danh mặt hàng: 10166

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0200-11.0
  - Kích cỡ: Ø11mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Nâu
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Kiểu chuôi: chuôi tròn
  - Hình dạng đầu mũi khoan: Xoắn ốc
  - Chất liệu bề mặt: Oxi Hóa Đen và Hổ Phách
  - Góc mũi: 118°
  - Bảo hành: 12 tháng

 3. Mũi khoan sắt (màu nâu) 10.5mm

  Số định danh mặt hàng: 10165

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0200-10.5
  - Kích cỡ: Ø10.5mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Nâu
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Kiểu chuôi: chuôi tròn
  - Hình dạng đầu mũi khoan: Xoắn ốc
  - Chất liệu bề mặt: Oxi Hóa Đen và Hổ Phách
  - Góc mũi: 118°
  - Bảo hành: 12 tháng

 4. Mũi khoan sắt (màu nâu) 10.0mm

  Số định danh mặt hàng: 10164

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0200-10.0
  - Kích cỡ: Ø10mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Nâu
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Kiểu chuôi: chuôi tròn
  - Hình dạng đầu mũi khoan: Xoắn ốc
  - Chất liệu bề mặt: Oxi Hóa Đen và Hổ Phách
  - Góc mũi: 118°
  - Bảo hành: 12 tháng

 5. Mũi khoan sắt (màu nâu) 9.5mm

  Số định danh mặt hàng: 10163

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0200-9.5
  - Kích cỡ: Ø9.5mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Nâu
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Kiểu chuôi: chuôi tròn
  - Hình dạng đầu mũi khoan: Xoắn ốc
  - Chất liệu bề mặt: Oxi Hóa Đen và Hổ Phách
  - Góc mũi: 118°
  - Bảo hành: 12 tháng

 6. Mũi khoan sắt (màu nâu) 9.0mm

  Số định danh mặt hàng: 10162

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0200-9.0
  - Kích cỡ: Ø9mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Nâu
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Kiểu chuôi: chuôi tròn
  - Hình dạng đầu mũi khoan: Xoắn ốc
  - Chất liệu bề mặt: Oxi Hóa Đen và Hổ Phách
  - Góc mũi: 118°
  - Bảo hành: 12 tháng

 7. Mũi khoan sắt (màu nâu) 8.5mm

  Số định danh mặt hàng: 10161

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0200-8.5
  - Kích cỡ: Ø8.5mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Nâu
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Kiểu chuôi: chuôi tròn
  - Hình dạng đầu mũi khoan: Xoắn ốc
  - Chất liệu bề mặt: Oxi Hóa Đen và Hổ Phách
  - Góc mũi: 118°
  - Bảo hành: 12 tháng

 8. Mũi khoan sắt (màu nâu) 8.0mm

  Số định danh mặt hàng: 10160

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0200-8.0
  - Kích cỡ: Ø8mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Nâu
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Kiểu chuôi: chuôi tròn
  - Hình dạng đầu mũi khoan: Xoắn ốc
  - Chất liệu bề mặt: Oxi Hóa Đen và Hổ Phách
  - Góc mũi: 118°
  - Bảo hành: 12 tháng

 9. Mũi khoan sắt (màu nâu) 7.5mm

  Số định danh mặt hàng: 10159

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0200-7.5
  - Kích cỡ: Ø7.5mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Nâu
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Kiểu chuôi: chuôi tròn
  - Hình dạng đầu mũi khoan: Xoắn ốc
  - Chất liệu bề mặt: Oxi Hóa Đen và Hổ Phách
  - Góc mũi: 118°
  - Bảo hành: 12 tháng

 10. Mũi khoan sắt (màu nâu) 7.0mm

  Số định danh mặt hàng: 10158

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0200-7.0
  - Kích cỡ: Ø7mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Nâu
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Kiểu chuôi: chuôi tròn
  - Hình dạng đầu mũi khoan: Xoắn ốc
  - Chất liệu bề mặt: Oxi Hóa Đen và Hổ Phách
  - Góc mũi: 118°
  - Bảo hành: 12 tháng

 11. Mũi khoan sắt (màu nâu) 6.5mm

  Số định danh mặt hàng: 10157

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0200-6.5
  - Kích cỡ: Ø6.5mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Nâu
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Kiểu chuôi: chuôi tròn
  - Hình dạng đầu mũi khoan: Xoắn ốc
  - Chất liệu bề mặt: Oxi Hóa Đen và Hổ Phách
  - Góc mũi: 118°
  - Bảo hành: 12 tháng

 12. Mũi khoan sắt (màu nâu) 6.0mm

  Số định danh mặt hàng: 10156

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0200-6.0
  - Kích cỡ: Ø6mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Nâu
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Kiểu chuôi: chuôi tròn
  - Hình dạng đầu mũi khoan: Xoắn ốc
  - Chất liệu bề mặt: Oxi Hóa Đen và Hổ Phách
  - Góc mũi: 118°
  - Bảo hành: 12 tháng

 13. Mũi khoan sắt (màu nâu) 5.5mm

  Số định danh mặt hàng: 10155

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0200-5.5
  - Kích cỡ: Ø5.5mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Nâu
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Kiểu chuôi: chuôi tròn
  - Hình dạng đầu mũi khoan: Xoắn ốc
  - Chất liệu bề mặt: Oxi Hóa Đen và Hổ Phách
  - Góc mũi: 118°
  - Bảo hành: 12 tháng

 14. Mũi khoan sắt (màu nâu) 5.2mm

  Số định danh mặt hàng: 10154

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0200-5.2
  - Kích cỡ: Ø5.2mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Nâu
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Kiểu chuôi: chuôi tròn
  - Hình dạng đầu mũi khoan: Xoắn ốc
  - Chất liệu bề mặt: Oxi Hóa Đen và Hổ Phách
  - Góc mũi: 118°
  - Bảo hành: 12 tháng

 15. Mũi khoan sắt (màu nâu) 5.0mm

  Số định danh mặt hàng: 10153

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0200-5.0
  - Kích cỡ: Ø5mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Nâu
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Kiểu chuôi: chuôi tròn
  - Hình dạng đầu mũi khoan: Xoắn ốc
  - Chất liệu bề mặt: Oxi Hóa Đen và Hổ Phách
  - Góc mũi: 118°
  - Bảo hành: 12 tháng

 16. Mũi khoan sắt (màu nâu) 4.8mm

  Số định danh mặt hàng: 10152

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0200-4.8
  - Kích cỡ: Ø4.8mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Nâu
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Kiểu chuôi: chuôi tròn
  - Hình dạng đầu mũi khoan: Xoắn ốc
  - Chất liệu bề mặt: Oxi Hóa Đen và Hổ Phách
  - Góc mũi: 118°
  - Bảo hành: 12 tháng

 17. Mũi khoan sắt (màu nâu) 4.5mm

  Số định danh mặt hàng: 10151

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0200-4.5
  - Kích cỡ: Ø4.5mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Nâu
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Kiểu chuôi: chuôi tròn
  - Hình dạng đầu mũi khoan: Xoắn ốc
  - Chất liệu bề mặt: Oxi Hóa Đen và Hổ Phách
  - Góc mũi: 118°
  - Bảo hành: 12 tháng

 18. Mũi khoan sắt (màu nâu) 4.2mm

  Số định danh mặt hàng: 10150

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0200-4.2
  - Kích cỡ: Ø4.2mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Nâu
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Kiểu chuôi: chuôi tròn
  - Hình dạng đầu mũi khoan: Xoắn ốc
  - Chất liệu bề mặt: Oxi Hóa Đen và Hổ Phách
  - Góc mũi: 118°
  - Bảo hành: 12 tháng

 19. Mũi khoan sắt (màu nâu) 4.0mm

  Số định danh mặt hàng: 10149

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0200-4.0
  - Kích cỡ: Ø4mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Nâu
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Kiểu chuôi: chuôi tròn
  - Hình dạng đầu mũi khoan: Xoắn ốc
  - Chất liệu bề mặt: Oxi Hóa Đen và Hổ Phách
  - Góc mũi: 118°
  - Bảo hành: 12 tháng

 20. Mũi khoan sắt (màu nâu) 3.5mm

  Số định danh mặt hàng: 10148

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0200-3.5
  - Kích cỡ: Ø3.5mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Nâu
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Kiểu chuôi: chuôi tròn
  - Hình dạng đầu mũi khoan: Xoắn ốc
  - Chất liệu bề mặt: Oxi Hóa Đen và Hổ Phách
  - Góc mũi: 118°
  - Bảo hành: 12 tháng

 21. Mũi khoan sắt (màu nâu) 3.2mm

  Số định danh mặt hàng: 10147

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0200-3.2
  - Kích cỡ: Ø3.2mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Nâu
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Kiểu chuôi: chuôi tròn
  - Hình dạng đầu mũi khoan: Xoắn ốc
  - Chất liệu bề mặt: Oxi Hóa Đen và Hổ Phách
  - Góc mũi: 118°
  - Bảo hành: 12 tháng

 22. Mũi khoan sắt (màu nâu) 3.0mm

  Số định danh mặt hàng: 10146

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0200-3.0
  - Kích cỡ: Ø3mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Nâu
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Kiểu chuôi: chuôi tròn
  - Hình dạng đầu mũi khoan: Xoắn ốc
  - Chất liệu bề mặt: Oxi Hóa Đen và Hổ Phách
  - Góc mũi: 118°
  - Bảo hành: 12 tháng

 23. Mũi khoan sắt (màu nâu) 2.5mm

  Số định danh mặt hàng: 10145

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0200-2.5
  - Kích cỡ: Ø2.5mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Nâu
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Kiểu chuôi: chuôi tròn
  - Hình dạng đầu mũi khoan: Xoắn ốc
  - Chất liệu bề mặt: Oxi Hóa Đen và Hổ Phách
  - Góc mũi: 118°
  - Bảo hành: 12 tháng

 24. Mũi khoan sắt (màu nâu) 2.0mm

  Số định danh mặt hàng: 10144

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0200-2.0
  - Kích cỡ: Ø2mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Nâu
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Kiểu chuôi: chuôi tròn
  - Hình dạng đầu mũi khoan: Xoắn ốc
  - Chất liệu bề mặt: Oxi Hóa Đen và Hổ Phách
  - Góc mũi: 118°
  - Bảo hành: 12 tháng

 25. Mũi khoan sắt (màu nâu) 1.5mm

  Số định danh mặt hàng: 10143

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0200-1.5
  - Kích cỡ: Ø1.5mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Nâu
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Kiểu chuôi: chuôi tròn
  - Hình dạng đầu mũi khoan: Xoắn ốc
  - Chất liệu bề mặt: Oxi Hóa Đen và Hổ Phách
  - Góc mũi: 118°
  - Bảo hành: 12 tháng

 26. Mũi khoan sắt (màu nâu) 1.0mm

  Số định danh mặt hàng: 10142

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0200-1.0
  - Kích cỡ: Ø1mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Nâu
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Kiểu chuôi: chuôi tròn
  - Hình dạng đầu mũi khoan: Xoắn ốc
  - Chất liệu bề mặt: Oxi Hóa Đen và Hổ Phách
  - Góc mũi: 118°
  - Bảo hành: 12 tháng

 27. Mũi khoan sắt 13.0mm

  Số định danh mặt hàng: 10100

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-13.0
  - Kích cỡ: Ø13mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 28. Mũi khoan sắt 12.9mm

  Số định danh mặt hàng: 10099

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-12.9
  - Kích cỡ: Ø12.9mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 29. Mũi khoan sắt 12.8mm

  Số định danh mặt hàng: 10098

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-12.8
  - Kích cỡ: Ø12.8mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 30. Mũi khoan sắt 12.7mm

  Số định danh mặt hàng: 10097

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-12.7
  - Kích cỡ: Ø12.7mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 31. Mũi khoan sắt 12.6mm

  Số định danh mặt hàng: 10096

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-12.6
  - Kích cỡ: Ø12.6mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 32. Mũi khoan sắt 12.5mm

  Số định danh mặt hàng: 10095

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0100-12.5
  - Kích cỡ: Ø12.5mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió HSS
  - Màu sắc: Vàng bóng
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Kiểu chuôi: Chuôi tròn
  - Kiểu mũi khoan: Trụ xoắn
  - Chất liệu bề mặt: Phủ Titanium
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 
gọi Miễn Phí