Mũi khoan tường Berrylion

Catalogue Mũi khoan tường

Cung cấp catalogue Mũi khoan tường Berrylion đầy đủ nhất, nhận làm báo giá Mũi khoan tường Berrylion với chiết khấu cao

 1. Mũi khoan búa điện nối dài (đầu tròn) 25* 350mm Berrylion 041925350

  Số định danh mặt hàng: 19374

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp, 80 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 041925350
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Extended electric drill bit(Round)
  - Tên tiếng Trung: 加长电锤钻头(圆头)
  - Chất liệu: Thép hợp kim cao cấp
  - Bề mặt: Phủ xi sáng bóng như gương
  - Đầu mũi khoan: Tròn
  - Kích thước đóng gói: 420x360x260mm
  - Trọng lượng: 520g
  - Kích thước: 25* 350mm
  - Độ dẻo dai: Tốt
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Phạm vi sử dụng: Khoan tường, các vật liệu như thép, inox, nhôm, tôn,...

 2. Mũi khoan búa điện nối dài (đầu tròn) 22* 350mm Berrylion 041922350

  Số định danh mặt hàng: 19373

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp, 80 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 041922350
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Extended electric drill bit(Round)
  - Tên tiếng Trung: 加长电锤钻头(圆头)
  - Chất liệu: Thép hợp kim cao cấp
  - Bề mặt: Phủ xi sáng bóng như gương
  - Đầu mũi khoan: Tròn
  - Kích thước đóng gói: 420x360x260mm
  - Trọng lượng: 444g
  - Kích thước: 22* 350mm
  - Độ dẻo dai: Tốt
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Phạm vi sử dụng: Khoan tường, các vật liệu như thép, inox, nhôm, tôn,...

 3. Mũi khoan búa điện nối dài (đầu tròn) 20* 350mm Berrylion 041920350

  Số định danh mặt hàng: 19372

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp, 80 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 041920350
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Extended electric drill bit(Round)
  - Tên tiếng Trung: 加长电锤钻头(圆头)
  - Chất liệu: Thép hợp kim cao cấp
  - Bề mặt: Phủ xi sáng bóng như gương
  - Đầu mũi khoan: Tròn
  - Kích thước đóng gói: 420x340x260mm
  - Trọng lượng: 367.5g
  - Kích thước: 20* 350mm
  - Độ dẻo dai: Tốt
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Phạm vi sử dụng: Khoan tường, các vật liệu như thép, inox, nhôm, tôn,...

 4. Mũi khoan búa điện nối dài (đầu tròn) 18* 350mm Berrylion 041918350

  Số định danh mặt hàng: 19371

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp, 120 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 041918350
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Extended electric drill bit(Round)
  - Tên tiếng Trung: 加长电锤钻头(圆头)
  - Chất liệu: Thép hợp kim cao cấp
  - Bề mặt: Phủ xi sáng bóng như gương
  - Đầu mũi khoan: Tròn
  - Kích thước đóng gói: 420x340x260mm
  - Trọng lượng: 316g
  - Kích thước: 18* 350mm
  - Độ dẻo dai: Tốt
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Phạm vi sử dụng: Khoan tường, các vật liệu như thép, inox, nhôm, tôn,...

 5. Mũi khoan búa điện nối dài (đầu tròn) 16* 350mm Berrylion 041916350

  Số định danh mặt hàng: 19370

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp, 120 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 041916350
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Extended electric drill bit(Round)
  - Tên tiếng Trung: 加长电锤钻头(圆头)
  - Chất liệu: Thép hợp kim cao cấp
  - Bề mặt: Phủ xi sáng bóng như gương
  - Đầu mũi khoan: Tròn
  - Kích thước đóng gói: 420x340x260mm
  - Trọng lượng: 257.5g
  - Kích thước: 16* 350mm
  - Độ dẻo dai: Tốt
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Phạm vi sử dụng: Khoan tường, các vật liệu như thép, inox, nhôm, tôn,...

 6. Mũi khoan búa điện nối dài (đầu tròn) 14* 350mm Berrylion 041914350

  Số định danh mặt hàng: 19369

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp, 120 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 041914350
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Extended electric drill bit(Round)
  - Tên tiếng Trung: 加长电锤钻头(圆头)
  - Chất liệu: Thép hợp kim cao cấp
  - Bề mặt: Phủ xi sáng bóng như gương
  - Đầu mũi khoan: Tròn
  - Kích thước đóng gói: 420x340x260mm
  - Trọng lượng: 244g
  - Kích thước: 14* 350mm
  - Độ dẻo dai: Tốt
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Phạm vi sử dụng: Khoan tường, các vật liệu như thép, inox, nhôm, tôn,...

 7. Mũi khoan búa điện nối dài (đầu tròn) 12* 350mm Berrylion 041912350

  Số định danh mặt hàng: 19368

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp, 120 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 041912350
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Extended electric drill bit(Round)
  - Tên tiếng Trung: 加长电锤钻头(圆头)
  - Chất liệu: Thép hợp kim cao cấp
  - Bề mặt: Phủ xi sáng bóng như gương
  - Đầu mũi khoan: Tròn
  - Kích thước đóng gói: 410x320x260mm
  - Trọng lượng: 173g
  - Kích thước: 12* 350mm
  - Độ dẻo dai: Tốt
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Phạm vi sử dụng: Khoan tường, các vật liệu như thép, inox, nhôm, tôn,...

 8. Mũi khoan búa điện nối dài (đầu tròn) 10* 350mm Berrylion 041910350

  Số định danh mặt hàng: 19367

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp, 120 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 041910350
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Extended electric drill bit(Round)
  - Tên tiếng Trung: 加长电锤钻头(圆头)
  - Chất liệu: Thép hợp kim cao cấp
  - Bề mặt: Phủ xi sáng bóng như gương
  - Đầu mũi khoan: Tròn
  - Kích thước đóng gói: 410x320x250mm
  - Trọng lượng: 152g
  - Kích thước: 10* 350mm
  - Độ dẻo dai: Tốt
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Phạm vi sử dụng: Khoan tường, các vật liệu như thép, inox, nhôm, tôn,...

 9. Mũi khoan búa điện nối dài (đầu vuông) 25* 350mm Berrylion 041825350

  Số định danh mặt hàng: 19366

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp, 80 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 041825350
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Extended electric drill bit(Sq uare)head
  - Tên tiếng Trung: 加长电锤钻头(方头)
  - Chất liệu: Thép hợp kim cao cấp
  - Bề mặt: Phủ xi sáng bóng như gương
  - Đầu mũi khoan: Vuông
  - Kích thước đóng gói: 420x360x260mm
  - Trọng lượng: 551.25g
  - Kích thước: 25* 350mm
  - Độ dẻo dai: Tốt
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Phạm vi sử dụng: Khoan tường, các vật liệu như thép, inox, nhôm, tôn,...

 10. Mũi khoan búa điện nối dài (đầu vuông) 22* 350mm Berrylion 041822350

  Số định danh mặt hàng: 19365

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp, 80 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 041822350
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Extended electric drill bit(Sq uare)head
  - Tên tiếng Trung: 加长电锤钻头(方头)
  - Chất liệu: Thép hợp kim cao cấp
  - Bề mặt: Phủ xi sáng bóng như gương
  - Đầu mũi khoan: Vuông
  - Kích thước đóng gói: 420x360x260mm
  - Trọng lượng: 446.25g
  - Kích thước: 22* 350mm
  - Độ dẻo dai: Tốt
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Phạm vi sử dụng: Khoan tường, các vật liệu như thép, inox, nhôm, tôn,...

 11. Mũi khoan búa điện nối dài (đầu vuông) 20* 350mm Berrylion 041820350

  Số định danh mặt hàng: 19364

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp, 80 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 041820350
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Extended electric drill bit(Sq uare)head
  - Tên tiếng Trung: 加长电锤钻头(方头)
  - Chất liệu: Thép hợp kim cao cấp
  - Bề mặt: Phủ xi sáng bóng như gương
  - Đầu mũi khoan: Vuông
  - Kích thước đóng gói: 420x360x260mm
  - Trọng lượng: 401.25g
  - Kích thước: 20* 350mm
  - Độ dẻo dai: Tốt
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Phạm vi sử dụng: Khoan tường, các vật liệu như thép, inox, nhôm, tôn,...

 12. Mũi khoan búa điện nối dài (đầu vuông) 18* 350mm Berrylion 041818350

  Số định danh mặt hàng: 19363

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp, 120 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 041818350
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Extended electric drill bit(Sq uare)head
  - Tên tiếng Trung: 加长电锤钻头(方头)
  - Chất liệu: Thép hợp kim cao cấp
  - Bề mặt: Phủ xi sáng bóng như gương
  - Đầu mũi khoan: Vuông
  - Kích thước đóng gói: 420x360x260mm
  - Trọng lượng: 316g
  - Kích thước: 18* 350mm
  - Độ dẻo dai: Tốt
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Phạm vi sử dụng: Khoan tường, các vật liệu như thép, inox, nhôm, tôn,...

 13. Mũi khoan búa điện nối dài (đầu vuông) 16* 350mm Berrylion 041816350

  Số định danh mặt hàng: 19362

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp, 120 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 041816350
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Extended electric drill bit(Sq uare)head
  - Tên tiếng Trung: 加长电锤钻头(方头)
  - Chất liệu: Thép hợp kim cao cấp
  - Bề mặt: Phủ xi sáng bóng như gương
  - Đầu mũi khoan: Vuông
  - Kích thước đóng gói: 420x360x260mm
  - Trọng lượng: 269g
  - Kích thước: 16* 350mm
  - Độ dẻo dai: Tốt
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Phạm vi sử dụng: Khoan tường, các vật liệu như thép, inox, nhôm, tôn,...

 14. Mũi khoan búa điện nối dài (đầu vuông) 14* 350mm Berrylion 041814350

  Số định danh mặt hàng: 19361

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp, 120 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 041814350
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Extended electric drill bit(Sq uare)head
  - Tên tiếng Trung: 加长电锤钻头(方头)
  - Chất liệu: Thép hợp kim cao cấp
  - Bề mặt: Phủ xi sáng bóng như gương
  - Đầu mũi khoan: Vuông
  - Kích thước đóng gói: 420x360x260mm
  - Trọng lượng: 250g
  - Kích thước: 14* 350mm
  - Độ dẻo dai: Tốt
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Phạm vi sử dụng: Khoan tường, các vật liệu như thép, inox, nhôm, tôn,...

 15. Mũi khoan búa điện nối dài (đầu vuông) 12* 350mm Berrylion 041812350

  Số định danh mặt hàng: 19360

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp, 120 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 041812350
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Extended electric drill bit(Sq uare)head
  - Tên tiếng Trung: 加长电锤钻头(方头)
  - Chất liệu: Thép hợp kim cao cấp
  - Bề mặt: Phủ xi sáng bóng như gương
  - Đầu mũi khoan: Vuông
  - Kích thước đóng gói: 420x320x260mm
  - Trọng lượng: 187.5g
  - Kích thước: 12* 350mm
  - Độ dẻo dai: Tốt
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Phạm vi sử dụng: Khoan tường, các vật liệu như thép, inox, nhôm, tôn,...

 16. Mũi khoan búa điện nối dài (đầu vuông) 10* 350mm Berrylion 041810350

  Số định danh mặt hàng: 19359

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp, 120 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 041810350
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Extended electric drill bit(Sq uare)head
  - Tên tiếng Trung: 加长电锤钻头(方头)
  - Chất liệu: Thép hợp kim cao cấp
  - Bề mặt: Phủ xi sáng bóng như gương
  - Đầu mũi khoan: Vuông
  - Kích thước đóng gói: 420x320x260mm
  - Trọng lượng: 174g
  - Kích thước: 10* 350mm
  - Độ dẻo dai: Tốt
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Phạm vi sử dụng: Khoan tường, các vật liệu như thép, inox, nhôm, tôn,...

 17. Mũi khoan búa điện vừa và dài (đầu tròn) 20* 200mm Berrylion 042220200

  Số định danh mặt hàng: 19358

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp, 200 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 042220200
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Electrical drill set(Round)
  - Tên tiếng Trung: 中长电锤钻头(圆头)
  - Chất liệu: Thép hợp kim cao cấp
  - Bề mặt: Phủ xi sáng bóng như gương
  - Đầu mũi khoan: Tròn
  - Kích thước đóng gói: 590x240x240mm
  - Trọng lượng: 245g
  - Kích thước: 20* 200mm
  - Độ dẻo dai: Tốt
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Phạm vi sử dụng: Khoan tường, các vật liệu như thép, inox, nhôm, tôn,...

 18. Mũi khoan búa điện vừa và dài (đầu tròn) 18* 200mm Berrylion 042218200

  Số định danh mặt hàng: 19357

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp, 200 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 042218200
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Electrical drill set(Round)
  - Tên tiếng Trung: 中长电锤钻头(圆头)
  - Chất liệu: Thép hợp kim cao cấp
  - Bề mặt: Phủ xi sáng bóng như gương
  - Đầu mũi khoan: Tròn
  - Kích thước đóng gói: 590x240x240mm
  - Trọng lượng: 200g
  - Kích thước: 18* 200mm
  - Độ dẻo dai: Tốt
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Phạm vi sử dụng: Khoan tường, các vật liệu như thép, inox, nhôm, tôn,...

 19. Mũi khoan búa điện vừa và dài (đầu tròn) 16* 200mm Berrylion 042216200

  Số định danh mặt hàng: 19356

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp, 200 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 042216200
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Electrical drill set(Round)
  - Tên tiếng Trung: 中长电锤钻头(圆头)
  - Chất liệu: Thép hợp kim cao cấp
  - Bề mặt: Phủ xi sáng bóng như gương
  - Đầu mũi khoan: Tròn
  - Kích thước đóng gói: 590x240x240mm
  - Trọng lượng: 295g
  - Kích thước: 16* 200mm
  - Độ dẻo dai: Tốt
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Phạm vi sử dụng: Khoan tường, các vật liệu như thép, inox, nhôm, tôn,...

 20. Mũi khoan búa điện vừa và dài (đầu tròn) 14* 200mm Berrylion 042214200

  Số định danh mặt hàng: 19355

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp, 300 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 042214200
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Electrical drill set(Round)
  - Tên tiếng Trung: 中长电锤钻头(圆头)
  - Chất liệu: Thép hợp kim cao cấp
  - Bề mặt: Phủ xi sáng bóng như gương
  - Đầu mũi khoan: Tròn
  - Kích thước đóng gói: 590x240x240mm
  - Trọng lượng: 163g
  - Kích thước: 14* 200mm
  - Độ dẻo dai: Tốt
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Phạm vi sử dụng: Khoan tường, các vật liệu như thép, inox, nhôm, tôn,...

 21. Mũi khoan búa điện vừa và dài (đầu tròn) 12* 200mm Berrylion 042212200

  Số định danh mặt hàng: 19354

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp, 300 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 042212200
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Electrical drill set(Round)
  - Tên tiếng Trung: 中长电锤钻头(圆头)
  - Chất liệu: Thép hợp kim cao cấp
  - Bề mặt: Phủ xi sáng bóng như gương
  - Đầu mũi khoan: Tròn
  - Kích thước đóng gói: 590x240x240mm
  - Trọng lượng: 100g
  - Kích thước: 12* 200mm
  - Độ dẻo dai: Tốt
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Phạm vi sử dụng: Khoan tường, các vật liệu như thép, inox, nhôm, tôn,...

 22. Mũi khoan búa điện vừa và dài (đầu tròn) 10* 200mm Berrylion 042210200

  Số định danh mặt hàng: 19353

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp, 300 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 042210200
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Electrical drill set(Round)
  - Tên tiếng Trung: 中长电锤钻头(圆头)
  - Chất liệu: Thép hợp kim cao cấp
  - Bề mặt: Phủ xi sáng bóng như gương
  - Đầu mũi khoan: Tròn
  - Kích thước đóng gói: 590x240x240mm
  - Trọng lượng: 75g
  - Kích thước: 10* 200mm
  - Độ dẻo dai: Tốt
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Phạm vi sử dụng: Khoan tường, các vật liệu như thép, inox, nhôm, tôn,...

 23. Mũi khoan búa điện vừa và dài (đầu tròn) 8* 200mm Berrylion 042208200

  Số định danh mặt hàng: 19352

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp, 300 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 042208200
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Electrical drill set(Round)
  - Tên tiếng Trung: 中长电锤钻头(圆头)
  - Chất liệu: Thép hợp kim cao cấp
  - Bề mặt: Phủ xi sáng bóng như gương
  - Đầu mũi khoan: Tròn
  - Kích thước đóng gói: 590x240x240mm
  - Trọng lượng: 70g
  - Kích thước: 8* 200mm
  - Độ dẻo dai: Tốt
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Phạm vi sử dụng: Khoan tường, các vật liệu như thép, inox, nhôm, tôn,...

 24. Mũi khoan búa điện vừa và dài (đầu tròn) 6* 200mm Berrylion 042206200

  Số định danh mặt hàng: 19351

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp, 300 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 042206200
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Electrical drill set(Round)
  - Tên tiếng Trung: 中长电锤钻头(圆头)
  - Chất liệu: Thép hợp kim cao cấp
  - Bề mặt: Phủ xi sáng bóng như gương
  - Đầu mũi khoan: Tròn
  - Kích thước đóng gói: 590x240x240mm
  - Trọng lượng: 70g
  - Kích thước: 6* 200mm
  - Độ dẻo dai: Tốt
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Phạm vi sử dụng: Khoan tường, các vật liệu như thép, inox, nhôm, tôn,...

 25. Mũi khoan búa điện vừa và dài (đầu vuông) 20* 200mm Berrylion 042120200

  Số định danh mặt hàng: 19350

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp, 200 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 042120200
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Electrical drill set(Square)
  - Tên tiếng Trung: 中长电锤钻头(方头)
  - Chất liệu: Thép hợp kim cao cấp
  - Bề mặt: Phủ xi sáng bóng như gương
  - Đầu mũi khoan: Vuông
  - Kích thước đóng gói: 590x240x240mm
  - Trọng lượng: 245g
  - Kích thước: 20* 200mm
  - Độ dẻo dai: Tốt
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Phạm vi sử dụng: Khoan tường, các vật liệu như thép, inox, nhôm, tôn,...

 26. Mũi khoan búa điện vừa và dài (đầu vuông) 18* 200mm Berrylion 042118200

  Số định danh mặt hàng: 19349

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp, 200 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 042118200
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Electrical drill set(Square)
  - Tên tiếng Trung: 中长电锤钻头(方头)
  - Chất liệu: Thép hợp kim cao cấp
  - Bề mặt: Phủ xi sáng bóng như gương
  - Đầu mũi khoan: Vuông
  - Kích thước đóng gói: 590x240x240mm
  - Trọng lượng: 200g
  - Kích thước: 18* 200mm
  - Độ dẻo dai: Tốt
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Phạm vi sử dụng: Khoan tường, các vật liệu như thép, inox, nhôm, tôn,...

 27. Mũi khoan búa điện vừa và dài (đầu vuông) 16* 200mm Berrylion 042116200

  Số định danh mặt hàng: 19348

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp, 200 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 042116200
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Electrical drill set(Square)
  - Tên tiếng Trung: 中长电锤钻头(方头)
  - Chất liệu: Thép hợp kim cao cấp
  - Bề mặt: Phủ xi sáng bóng như gương
  - Đầu mũi khoan: Vuông
  - Kích thước đóng gói: 590x240x240mm
  - Trọng lượng: 295g
  - Kích thước: 16* 200mm
  - Độ dẻo dai: Tốt
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Phạm vi sử dụng: Khoan tường, các vật liệu như thép, inox, nhôm, tôn,...

 28. Mũi khoan búa điện vừa và dài (đầu vuông) 14* 200mm Berrylion 042114200

  Số định danh mặt hàng: 19347

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp, 300 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 042114200
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Electrical drill set(Square)
  - Tên tiếng Trung: 中长电锤钻头(方头)
  - Chất liệu: Thép hợp kim cao cấp
  - Bề mặt: Phủ xi sáng bóng như gương
  - Đầu mũi khoan: Vuông
  - Kích thước đóng gói: 590x240x240mm
  - Trọng lượng: 163g
  - Kích thước: 14* 200mm
  - Độ dẻo dai: Tốt
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Phạm vi sử dụng: Khoan tường, các vật liệu như thép, inox, nhôm, tôn,...

 29. Mũi khoan búa điện vừa và dài (đầu vuông) 12* 200mm Berrylion 042112200

  Số định danh mặt hàng: 19346

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp, 300 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 042112200
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Electrical drill set(Square)
  - Tên tiếng Trung: 中长电锤钻头(方头)
  - Chất liệu: Thép hợp kim cao cấp
  - Bề mặt: Phủ xi sáng bóng như gương
  - Đầu mũi khoan: Vuông
  - Kích thước đóng gói: 590x240x240mm
  - Trọng lượng: 100g
  - Kích thước: 12* 200mm
  - Độ dẻo dai: Tốt
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Phạm vi sử dụng: Khoan tường, các vật liệu như thép, inox, nhôm, tôn,...

 30. Mũi khoan búa điện vừa và dài (đầu vuông) 10* 200mm Berrylion 042110200

  Số định danh mặt hàng: 19345

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp, 300 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 042110200
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Electrical drill set(Square)
  - Tên tiếng Trung: 中长电锤钻头(方头)
  - Chất liệu: Thép hợp kim cao cấp
  - Bề mặt: Phủ xi sáng bóng như gương
  - Đầu mũi khoan: Vuông
  - Kích thước đóng gói: 590x240x240mm
  - Trọng lượng: 75g
  - Kích thước: 10* 200mm
  - Độ dẻo dai: Tốt
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Phạm vi sử dụng: Khoan tường, các vật liệu như thép, inox, nhôm, tôn,...

 31. Mũi khoan búa điện vừa và dài (đầu vuông) 8* 200mm Berrylion 042108200

  Số định danh mặt hàng: 19344

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp, 300 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 042108200
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Electrical drill set(Square)
  - Tên tiếng Trung: 中长电锤钻头(方头)
  - Chất liệu: Thép hợp kim cao cấp
  - Bề mặt: Phủ xi sáng bóng như gương
  - Đầu mũi khoan: Vuông
  - Kích thước đóng gói: 590x240x240mm
  - Trọng lượng: 70g
  - Kích thước: 8* 200mm
  - Độ dẻo dai: Tốt
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Phạm vi sử dụng: Khoan tường, các vật liệu như thép, inox, nhôm, tôn,...

 32. Mũi khoan búa điện vừa và dài (đầu vuông) 6* 200mm Berrylion 042106200

  Số định danh mặt hàng: 19343

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp, 300 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 042106200
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Electrical drill set(Square)
  - Tên tiếng Trung: 中长电锤钻头(方头)
  - Chất liệu: Thép hợp kim cao cấp
  - Bề mặt: Phủ xi sáng bóng như gương
  - Đầu mũi khoan: Vuông
  - Kích thước đóng gói: 590x240x240mm
  - Trọng lượng: 70g
  - Kích thước: 6* 200mm
  - Độ dẻo dai: Tốt
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Phạm vi sử dụng: Khoan tường, các vật liệu như thép, inox, nhôm, tôn,...

Liên hệ nhận báo giá mặt hàng Mũi khoan tường Berrylion các loại, lẻ và sỉ

Công ty Cổ phần Công Cụ Tốt
Yêu cầu báo giá qua số điện thoại bán buôn và Zalo làm báo giá: 0909694460
Yêu cầu báo giá qua email: lienhe@congcutot.vn
Hoặc đến trực tiếp tại:
 • Trụ sở công ty Số 51, ngõ 87 đường Tân Xuân, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Đại lý bán hàng ở 181/31/15 Bình Thới, Quận 11, TP HCM

Đối với khách hàng mua mặt hàng Mũi khoan tường Berrylion tại Sài Gòn và Hà Nội có thể đến các điểm kinh doanh nói trên để xem hàng trực tiếp, nhận báo giá mặt hàng Mũi khoan tường Berrylion trực tiếp và nhận hàng ngay trong ngày sau khi hoàn thành thủ tục.

Đối với những khách hàng ở các tỉnh thành khác ngoài Sài Gòn, Hà nội, thì có thể liên hệ với chúng tôi qua Zalo, điện thoại để nhận báo giá mặt hàng Mũi khoan tường Berrylion cũng như trao đổi về phương thức thanh toán, cũng như cách thức giao hàng và thời gian giao hàng cụ thể cho mỗi tỉnh thành.

Để cập nhật giá cả mặt hàng Mũi khoan tường Berrylion mới nhất hãy liên hệ với chúng tôi ngay thời điểm quý khách cần mua sắm thiết bị, nhân viên kinh doanh của chúng tôi sẽ gửi bảng báo giá mặt hàng Mũi khoan tường Berrylion mới nhất đến bạn. Chúng tôi luôn luôn mong chờ sự liên hệ của quý khách. Chúng tôi thấu hiểu để hoàn thành công việc, quý khách sẽ cần các bản báo giá từ nhiều đơn vị cung ứng khác nhau, chúng tôi sẵn sàng làm báo giá dưới các dạng công văn, thư chào hàng, thư điện tử hay bất kỳ hình thức nào mà quý khách cần để gửi đến quý khách. Cho dù không diễn ra giao dịch cũng vui vì thông qua đó chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa và lấy làm mừng vì đã có cơ hội được tiếp xúc với quý khách

Xin trân trọng cảm ơn !  
gọi Miễn Phí