Cờ lê vòng miệng Berrylion

Catalogue Cờ lê vòng miệng

Cung cấp catalogue Cờ lê vòng miệng Berrylion đầy đủ nhất, nhận làm báo giá Cờ lê vòng miệng Berrylion với chiết khấu cao

 1. Cờ lê vòng miệng xi mờ kiểu Âu 32mm Berrylion 081003032

  Số định danh mặt hàng: 21229

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 30 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 081003032
  - Màu sắc: Bạc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: European style combination wrench
  - Tên tiếng Trung: 欧式亚光两用扳手
  - Cỡ cờ lê: 32mm
  - Kích thước đóng gói: 380mmx250mmx145mm
  - Trọng lượng: 0.58kg
  - Chất liệu: Thép CR-V

 2. Cờ lê vòng miệng xi mờ kiểu Âu 30mm Berrylion 081003030

  Số định danh mặt hàng: 21228

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 30 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 081003030
  - Màu sắc: Bạc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: European style combination wrench
  - Tên tiếng Trung: 欧式亚光两用扳手
  - Cỡ cờ lê: 30mm
  - Kích thước đóng gói: 380mmx250mmx145mm
  - Trọng lượng: 0.47kg
  - Chất liệu: Thép CR-V

 3. Cờ lê vòng miệng xi mờ kiểu Âu 29mm Berrylion 081003029

  Số định danh mặt hàng: 21227

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 30 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 081003029
  - Màu sắc: Bạc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: European style combination wrench
  - Tên tiếng Trung: 欧式亚光两用扳手
  - Cỡ cờ lê: 29mm
  - Kích thước đóng gói: 380mmx250mmx145mm
  - Trọng lượng: 0.43kg
  - Chất liệu: Thép CR-V

 4. Cờ lê vòng miệng xi mờ kiểu Âu 28mm Berrylion 081003028

  Số định danh mặt hàng: 21226

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 30 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 081003028
  - Màu sắc: Bạc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: European style combination wrench
  - Tên tiếng Trung: 欧式亚光两用扳手
  - Cỡ cờ lê: 28mm
  - Kích thước đóng gói: 380mmx250mmx145mm
  - Trọng lượng: 0.47kg
  - Chất liệu: Thép CR-V

 5. Cờ lê vòng miệng xi mờ kiểu Âu 27mm Berrylion 081003027

  Số định danh mặt hàng: 21225

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 081003027
  - Màu sắc: Bạc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: European style combination wrench
  - Tên tiếng Trung: 欧式亚光两用扳手
  - Cỡ cờ lê: 27mm
  - Kích thước đóng gói: 335mmx295mmx180mm
  - Trọng lượng: 0.36kg
  - Chất liệu: Thép CR-V

 6. Cờ lê vòng miệng xi mờ kiểu Âu 26mm Berrylion 081003026

  Số định danh mặt hàng: 21224

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 081003026
  - Màu sắc: Bạc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: European style combination wrench
  - Tên tiếng Trung: 欧式亚光两用扳手
  - Cỡ cờ lê: 26mm
  - Kích thước đóng gói: 335mmx295mmx180mm
  - Trọng lượng: 0.36kg
  - Chất liệu: Thép CR-V

 7. Cờ lê vòng miệng xi mờ kiểu Âu 25mm Berrylion 081003025

  Số định danh mặt hàng: 21223

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 081003025
  - Màu sắc: Bạc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: European style combination wrench
  - Tên tiếng Trung: 欧式亚光两用扳手
  - Cỡ cờ lê: 25mm
  - Kích thước đóng gói: 320mmx350mmx190mm
  - Trọng lượng: 0.32kg
  - Chất liệu: Thép CR-V

 8. Cờ lê vòng miệng xi mờ kiểu Âu 24mm Berrylion 081003024

  Số định danh mặt hàng: 21222

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 081003024
  - Màu sắc: Bạc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: European style combination wrench
  - Tên tiếng Trung: 欧式亚光两用扳手
  - Cỡ cờ lê: 24mm
  - Kích thước đóng gói: 320mmx280mmx155mm
  - Trọng lượng: 0.33kg
  - Chất liệu: Thép CR-V

 9. Cờ lê vòng miệng xi mờ kiểu Âu 23mm Berrylion 081003023

  Số định danh mặt hàng: 21221

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 081003023
  - Màu sắc: Bạc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: European style combination wrench
  - Tên tiếng Trung: 欧式亚光两用扳手
  - Cỡ cờ lê: 23mm
  - Kích thước đóng gói: 320mmx280mmx155mm
  - Trọng lượng: 0.26kg
  - Chất liệu: Thép CR-V

 10. Cờ lê vòng miệng xi mờ kiểu Âu 22mm Berrylion 081003022

  Số định danh mặt hàng: 21220

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 081003022
  - Màu sắc: Bạc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: European style combination wrench
  - Tên tiếng Trung: 欧式亚光两用扳手
  - Cỡ cờ lê: 22mm
  - Kích thước đóng gói: 295mmx260mmx150mm
  - Trọng lượng: 0.24kg
  - Chất liệu: Thép CR-V

 11. Cờ lê vòng miệng xi mờ kiểu Âu 21mm Berrylion 081003021

  Số định danh mặt hàng: 21219

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 081003021
  - Màu sắc: Bạc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: European style combination wrench
  - Tên tiếng Trung: 欧式亚光两用扳手
  - Cỡ cờ lê: 21mm
  - Kích thước đóng gói: 295mmx260mmx150mm
  - Trọng lượng: 0.24kg
  - Chất liệu: thép CR-V

 12. Cờ lê vòng miệng xi mờ kiểu Âu 20mm Berrylion 081003020

  Số định danh mặt hàng: 21218

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 081003020
  - Màu sắc: Bạc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: European style combination wrench
  - Tên tiếng Trung: 欧式亚光两用扳手
  - Cỡ cờ lê: 20mm
  - Kích thước đóng gói: 275mmx235mmx145mm
  - Trọng lượng: 0.24kg
  - Chất liệu: thép CR-V

 13. Cờ lê vòng miệng xi mờ kiểu Âu 19mm Berrylion 081003019

  Số định danh mặt hàng: 21217

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 100 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 081003019
  - Màu sắc: Bạc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: European style combination wrench
  - Tên tiếng Trung: 欧式亚光两用扳手
  - Cỡ cờ lê: 19mm
  - Kích thước đóng gói: 280mmx260mmx175mm
  - Trọng lượng: 0.15kg
  - Chất liệu: thép CR-V

 14. Cờ lê vòng miệng xi mờ kiểu Âu 18mm Berrylion 081003018

  Số định danh mặt hàng: 21216

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 100 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 081003018
  - Màu sắc: Bạc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: European style combination wrench
  - Tên tiếng Trung: 欧式亚光两用扳手
  - Cỡ cờ lê: 18mm
  - Kích thước đóng gói: 280mmx260mmx175mm
  - Trọng lượng: 0.165kg
  - Chất liệu: thép CR-V

 15. Cờ lê vòng miệng xi mờ kiểu Âu 17mm Berrylion 081003017

  Số định danh mặt hàng: 21215

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 100 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 081003017
  - Màu sắc: Bạc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: European style combination wrench
  - Tên tiếng Trung: 欧式亚光两用扳手
  - Cỡ cờ lê: 17mm
  - Kích thước đóng gói: 280mmx230mmx165mm
  - Trọng lượng: 0.145kg
  - Chất liệu: thép CR-V

 16. Cờ lê vòng miệng xi mờ kiểu Âu 16mm Berrylion 081003016

  Số định danh mặt hàng: 21214

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 150 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 081003016
  - Màu sắc: Bạc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: European style combination wrench
  - Tên tiếng Trung: 欧式亚光两用扳手
  - Cỡ cờ lê: 16mm
  - Kích thước đóng gói: 330mmx230mmx205mm
  - Trọng lượng: 0.08kg
  - Chất liệu: Thép CR-V

 17. Cờ lê vòng miệng xi mờ kiểu Âu 15mm Berrylion 081003015

  Số định danh mặt hàng: 21213

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 150 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 081003015
  - Màu sắc: Bạc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: European style combination wrench
  - Tên tiếng Trung: 欧式亚光两用扳手
  - Cỡ cờ lê: 15mm
  - Kích thước đóng gói: 290mmx210mmx215mm
  - Trọng lượng: 0.11kg
  - Chất liệu: thép CR-V

 18. Cờ lê vòng miệng xi mờ kiểu Âu 14mm Berrylion 081003014

  Số định danh mặt hàng: 21212

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 250 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 081003014
  - Màu sắc: Bạc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: European style combination wrench
  - Tên tiếng Trung: 欧式亚光两用扳手
  - Cỡ cờ lê: 14mm
  - Kích thước đóng gói: 440mmx195mmx175mm
  - Trọng lượng: 0.08kg
  - Chất liệu: thép CR-V

 19. Cờ lê vòng miệng xi mờ kiểu Âu 13mm Berrylion 081003013

  Số định danh mặt hàng: 21211

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 250 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 081003013
  - Màu sắc: Bạc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: European style combination wrench
  - Tên tiếng Trung: 欧式亚光两用扳手
  - Cỡ cờ lê: 13mm
  - Kích thước đóng gói: 440mmx195mmx175mm
  - Trọng lượng: 0.07kg
  - Chất liệu: thép CR-V

 20. Cờ lê vòng miệng xi mờ kiểu Âu 12mm Berrylion 081003012

  Số định danh mặt hàng: 21210

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 250 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 081003012
  - Màu sắc: Bạc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: European style combination wrench
  - Tên tiếng Trung: 欧式亚光两用扳手
  - Cỡ cờ lê: 12mm
  - Kích thước đóng gói: 415mmx190mmx150mm
  - Trọng lượng: 0.048kg
  - Chất liệu: thép CR-V

 21. Cờ lê vòng miệng xi mờ kiểu Âu 11mm Berrylion 081003011

  Số định danh mặt hàng: 21209

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 300 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 081003011
  - Màu sắc: Bạc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: European style combination wrench
  - Tên tiếng Trung: 欧式亚光两用扳手
  - Cỡ cờ lê: 11mm
  - Kích thước đóng gói: 415mmx190mmx180mm
  - Trọng lượng: 0.048kg
  - Chất liệu: thép CR-V

 22. Cờ lê vòng miệng xi mờ kiểu Âu 10mm Berrylion 081003010

  Số định danh mặt hàng: 21208

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 300 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 081003010
  - Màu sắc: Bạc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: European style combination wrench
  - Tên tiếng Trung: 欧式亚光两用扳手
  - Cỡ cờ lê: 10mm
  - Kích thước đóng gói: 385mmx165mmx165mm
  - Trọng lượng: 0.04kg
  - Chất liệu: thép CR-V

 23. Cờ lê vòng miệng xi mờ kiểu Âu 9mm Berrylion 081003009

  Số định danh mặt hàng: 21207

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 300 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 081003009
  - Màu sắc: Bạc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: European style combination wrench
  - Tên tiếng Trung: 欧式亚光两用扳手
  - Cỡ cờ lê: 9mm
  - Kích thước đóng gói: 490mmx200mmx160mm
  - Trọng lượng: 0.04kg
  - Chất liệu: thép CR-V

 24. Cờ lê vòng miệng xi mờ kiểu Âu 8mm Berrylion 081003008

  Số định danh mặt hàng: 21206

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 300 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 081003008
  - Màu sắc: Bạc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: European style combination wrench
  - Tên tiếng Trung: 欧式亚光两用扳手
  - Cỡ cờ lê: 8mm
  - Kích thước đóng gói: 385mmx165mmx165mm
  - Trọng lượng: 0.03kg
  - Chất liệu: thép CR-V

 25. Cờ lê vòng miệng xi mờ kiểu Âu 7mm Berrylion 081003007

  Số định danh mặt hàng: 21205

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 300 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 081003007
  - Màu sắc: Bạc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: European style combination wrench
  - Tên tiếng Trung: 欧式亚光两用扳手
  - Cỡ cờ lê: 7mm
  - Kích thước đóng gói: 385mmx165mmx165mm
  - Trọng lượng: 0.027kg
  - Chất liệu: thép CR-V

 26. Cờ lê vòng miệng xi mờ kiểu Âu 6mm Berrylion 081003006

  Số định danh mặt hàng: 21204

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 300 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 081003006
  - Màu sắc: Bạc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: European style combination wrench
  - Tên tiếng Trung: 欧式亚光两用扳手
  - Cỡ cờ lê: 6mm
  - Kích thước đóng gói: 145mmx340mmx165mm
  - Trọng lượng: 0.02kg
  - Chất liệu: thép CR-V

 27. Cờ lê vòng miệng xi bóng 32mm Berrylion 081050032

  Số định danh mặt hàng: 21169

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 30 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 081050032
  - Màu sắc: Bạc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: Polished combination wrench
  - Tên tiếng Trung: 镜面两用扳手
  - Cỡ cờ lê: 32mm
  - Kích thước đóng gói: 385mmx258mmx145mm
  - Trọng lượng: 0.57kg
  - Chất liệu: thép CR-V

 28. Cờ lê vòng miệng xi bóng 30mm Berrylion 081050030

  Số định danh mặt hàng: 21168

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 30 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 081050030
  - Màu sắc: Bạc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: Polished combination wrench
  - Tên tiếng Trung: 镜面两用扳手
  - Cỡ cờ lê: 30mm
  - Kích thước đóng gói: 385mmx258mmx145mm
  - Trọng lượng: 0.5kg
  - Chất liệu: thép CR-V

 29. Cờ lê vòng miệng xi bóng 27mm Berrylion 081050027

  Số định danh mặt hàng: 21167

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 30 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 081050027
  - Màu sắc: Bạc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: Polished combination wrench
  - Tên tiếng Trung: 镜面两用扳手
  - Cỡ cờ lê: 27mm
  - Kích thước đóng gói: 330mmx240mmx135mm
  - Trọng lượng: 0.4kg
  - Chất liệu: thép CR-V

 30. Cờ lê vòng miệng xi bóng 26mm Berrylion 081050026

  Số định danh mặt hàng: 21166

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 081050026
  - Màu sắc: Bạc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: Polished combination wrench
  - Tên tiếng Trung: 镜面两用扳手
  - Cỡ cờ lê: 26mm
  - Kích thước đóng gói: 330mmx315mmx190mm
  - Trọng lượng: 0.37kg
  - Chất liệu: thép CR-V

 31. Cờ lê vòng miệng xi bóng 25mm Berrylion 081050025

  Số định danh mặt hàng: 21165

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 081050025
  - Màu sắc: Bạc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: Polished combination wrench
  - Tên tiếng Trung: 镜面两用扳手
  - Cỡ cờ lê: 25mm
  - Kích thước đóng gói: 330mmx315mmx190mm
  - Trọng lượng: 0.35kg
  - Chất liệu: thép CR-V

 32. Cờ lê vòng miệng xi bóng 24mm Berrylion 081050024

  Số định danh mặt hàng: 21164

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 081050024
  - Màu sắc: Bạc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: Polished combination wrench
  - Tên tiếng Trung: 镜面两用扳手
  - Cỡ cờ lê: 24mm
  - Kích thước đóng gói: 310mmx300mmx170mm
  - Trọng lượng: 0.3kg
  - Chất liệu: thép CR-V

Liên hệ nhận báo giá mặt hàng Cờ lê vòng miệng Berrylion các loại, lẻ và sỉ

Công ty Cổ phần Công Cụ Tốt
Yêu cầu báo giá qua số điện thoại bán buôn và Zalo làm báo giá: 0909694460
Yêu cầu báo giá qua email: lienhe@congcutot.vn
Hoặc đến trực tiếp tại:
 • Trụ sở công ty Số 51, ngõ 87 đường Tân Xuân, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Đại lý bán hàng ở 181/31/15 Bình Thới, Quận 11, TP HCM

Đối với khách hàng mua mặt hàng Cờ lê vòng miệng Berrylion tại Sài Gòn và Hà Nội có thể đến các điểm kinh doanh nói trên để xem hàng trực tiếp, nhận báo giá mặt hàng Cờ lê vòng miệng Berrylion trực tiếp và nhận hàng ngay trong ngày sau khi hoàn thành thủ tục.

Đối với những khách hàng ở các tỉnh thành khác ngoài Sài Gòn, Hà nội, thì có thể liên hệ với chúng tôi qua Zalo, điện thoại để nhận báo giá mặt hàng Cờ lê vòng miệng Berrylion cũng như trao đổi về phương thức thanh toán, cũng như cách thức giao hàng và thời gian giao hàng cụ thể cho mỗi tỉnh thành.

Để cập nhật giá cả mặt hàng Cờ lê vòng miệng Berrylion mới nhất hãy liên hệ với chúng tôi ngay thời điểm quý khách cần mua sắm thiết bị, nhân viên kinh doanh của chúng tôi sẽ gửi bảng báo giá mặt hàng Cờ lê vòng miệng Berrylion mới nhất đến bạn. Chúng tôi luôn luôn mong chờ sự liên hệ của quý khách. Chúng tôi thấu hiểu để hoàn thành công việc, quý khách sẽ cần các bản báo giá từ nhiều đơn vị cung ứng khác nhau, chúng tôi sẵn sàng làm báo giá dưới các dạng công văn, thư chào hàng, thư điện tử hay bất kỳ hình thức nào mà quý khách cần để gửi đến quý khách. Cho dù không diễn ra giao dịch cũng vui vì thông qua đó chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa và lấy làm mừng vì đã có cơ hội được tiếp xúc với quý khách

Xin trân trọng cảm ơn !
1 2 3 4  
 
gọi Miễn Phí