Mỏ lết Berrylion

Catalogue Mỏ lết

Cung cấp catalogue Mỏ lết Berrylion đầy đủ nhất, nhận làm báo giá Mỏ lết Berrylion với chiết khấu cao

 1. Mỏ lết phòng tắm vặn ống xi phông độ mở lớn 300mm Berrylion 080601122

  Số định danh mặt hàng: 21120

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: Big blade bathroom wrench
  - Tên tiếng Trung: 大开口卫浴两用扳手
  - Xuất xứ: Trung quốc
  - Màu sắc: màu trắng
  - Kích cỡ đóng gói: 640mmx290mmx260mm
  - Chiều dài thật: 300mm

 2. Mỏ lết phòng tắm độ mở lớn 300mm Berrylion 080601121

  Số định danh mặt hàng: 21119

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: Big blade bathroom wrench
  - Tên tiếng Trung: 大开口卫浴两用扳手
  - Xuất xứ: Trung quốc
  - Màu sắc: màu trắng
  - Kích cỡ đóng gói: 640mmx290mmx260mm
  - Chiều dài thật: 300mm

 3. Mỏ lết xi đen 15"375mm Berrylion 080301375

  Số định danh mặt hàng: 20947

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 2 cái/hộp, 20 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 1468 grams
  - Tên tiếng Anh: Adjustable wrench (phosphating)
  - Tên tiếng Trung: 经典级活扳手(磷化)
  - Cỡ mỏ lết: 15"
  - Chiều dài thật: 375mm
  - Xử lý bề mặt: Phốt phát hóa
  - Xuất xứ: Trung quốc
  - Màu sắc: màu đen
  - Trọng lượng: 1,3 kg
  - Kích cỡ đóng gói: 395mmx230mmx210mm
  - Chiều dài thật: 375mm

  Mua ngay
 4. Mỏ lết xi đen 6"150mm Berrylion 080301150

  Số định danh mặt hàng: 20719

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: Adjustable wrench (phosphating)
  - Tên tiếng Trung: 经典级活扳手(磷化)
  - Cỡ mỏ lết: 6''
  - Chiều dài thật: 150mm
  - Xử lý bề mặt: Phốt phát hóa
  - Xuất xứ: Trung quốc
  - Màu sắc: màu đen
  - Trọng lượng: 0,125 kg
  - Kích cỡ đóng gói: 430mmx330mmx230mm

 5. Mỏ lết xi đen 8"200mm Berrylion 080301200

  Số định danh mặt hàng: 20946

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: Adjustable wrench (phosphating)
  - Tên tiếng Trung: 经典级活扳手(磷化)
  - Cỡ mỏ lết: 8"
  - Chiều dài thật: 200 mm
  - Xử lý bề mặt: Phốt phát hóa
  - Xuất xứ: Trung quốc
  - Màu sắc: màu đen
  - Trọng lượng: 1,3(3) kg
  - Kích cỡ đóng gói: 435mmx305mmx125mm

 6. Mỏ lết xi đen 10"250mm Berrylion 080301250

  Số định danh mặt hàng: 20945

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: Adjustable wrench (phosphating)
  - Tên tiếng Trung: 经典级活扳手(磷化)
  - Cỡ mỏ lết: 15"
  - Chiều dài thật: 250 mm
  - Xử lý bề mặt: Phốt phát hóa
  - Xuất xứ: Trung quốc
  - Màu sắc: màu đen
  - Trọng lượng: 0,4 kg
  - Kích cỡ đóng gói: 350mmx240mmx175mm

 7. Mỏ lết xi đen 12"300mm Berrylion 080301300

  Số định danh mặt hàng: 20944

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 36 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: Adjustable wrench (phosphating)
  - Tên tiếng Trung: 经典级活扳手(磷化
  - Cỡ mỏ lết: 12"
  - Chiều dài thật: 300 mm
  - Xử lý bề mặt: Phốt phát hóa
  - Xuất xứ: Trung quốc
  - Màu sắc: màu đen
  - Trọng lượng: 0,885kg
  - Kích cỡ đóng gói:395mmx280mmx195mm

 8. Mỏ lết xi trắng 24"600mm Berrylion 080601600

  Số định danh mặt hàng: 20943

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 6 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: Matte adjustable wrench
  - Tên tiếng Trung: 经典级活扳手(亚光)
  - Xử lý bề mặt: Xi trắng
  - Cỡ mỏ lết: 24"
  - Chiều dài thật: 600 mm
  - Xuất xứ: Trung quốc
  - Màu sắc: màu trắng
  - Trọng lượng: 3,166g
  - Kích cỡ đóng gói:650xmm170xmm220mm

 9. Mỏ lết xi trắng 18"450mm Berrylion 080601450

  Số định danh mặt hàng: 20942

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 12 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: Matte adjustable wrench
  - Tên tiếng Trung: 经典级活扳手(亚光)
  - Cỡ mỏ lết: 18"
  - Chiều dài thật: 450 mm
  - Xử lý bề mặt: Xi trắng
  - Xuất xứ: Trung quốc
  - Màu sắc: màu trắng
  - Trọng lượng: 2,183 kg
  - Kích cỡ đóng gói:470xmm260xmm230mm

 10. Mỏ lết xi trắng 15"375mm Berrylion 080601375

  Số định danh mặt hàng: 20941

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 2 cái/hộp, 20 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: Matte adjustable wrench
  - Tên tiếng Trung: 经典级活扳手(亚光)
  - Cỡ mỏ lết: 15"
  - Chiều dài thật: 375 mm
  - Xử lý bề mặt: Xi trắng
  - Xuất xứ: Trung quốc
  - Màu sắc: màu trắng
  - Trọng lượng: 1,3 kg
  - Kích cỡ đóng gói:400mmx235mmx300mm

 11. Mỏ lết xi trắng 12"300mm Berrylion 080601300

  Số định danh mặt hàng: 20940

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 36 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: Matte adjustable wrench
  - Tên tiếng Trung: 经典级活扳手(亚光)
  - Cỡ mỏ lết: 12"
  - Chiều dài thật: 300 mm
  - Xử lý bề mặt: Xi trắng
  - Xuất xứ: Trung quốc
  - Màu sắc: màu đen
  - Trọng lượng: 0,8 kg
  - Kích cỡ đóng gói: 590mmx395mmx290mm

 12. Mỏ lết xi trắng 10"250mm Berrylion 080601250

  Số định danh mặt hàng: 20939

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: Matte adjustable wrench
  - Tên tiếng Trung: 经典级活扳手(亚光)
  - Cỡ mỏ lết: 10"
  - Chiều dài thật: 250 mm
  - Xử lý bề mặt: Xi trắng
  - Xuất xứ: Trung quốc
  - Màu sắc: màu trằng
  - Trọng lượng: 2,183 kg
  - Kích cỡ đóng gói: 470mmx260mmx230mm

 13. Mỏ lết xi trắng 8"200mm Berrylion 080601200

  Số định danh mặt hàng: 20938

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: Matte adjustable wrench
  - Tên tiếng Trung: 经典级活扳手(亚光)
  - Cỡ mỏ lết: 8"
  - Chiều dài thật: 200 mm
  - Xử lý bề mặt: Xi trắng
  - Xuất xứ: Trung quốc
  - Màu sắc: màu trắng
  - Trọng lượng: 0,25 kg
  - Kích cỡ đóng gói: 315mmx215mmx290mm

 14. Mỏ lết xi trắng 6"150mm Berrylion 080601150

  Số định danh mặt hàng: 20937

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: Matte adjustable wrench
  - Tên tiếng Trung: 经典级活扳手(亚光)
  - Cỡ mỏ lết: 6"
  - Chiều dài thật: 150 mm
  - Xử lý bề mặt: Xi trắng
  - Xuất xứ: Trung quốc
  - Màu sắc: màu trắng
  - Trọng lượng: 0,13 kg
  - Kích cỡ đóng gói: 210mmx170mmx250mm

 15. Mỏ lết hợp kim Niken (con lăn đen) 15"375mm Berrylion 080102375

  Số định danh mặt hàng: 20936

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 30 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: black pearl nickel alloy adjustable wrench
  - Tên tiếng Trung: 黑珍珠镍活扳手
  - Vật liệu: Hợp kim Nikel
  - Xử lý bề mặt: Mạ kền
  - Cỡ mỏ lết: 15"
  - Chiều dài thật: 375mm
  - Xuất xứ: Trung quốc
  - Màu sắc: màu trắng
  - Trọng lượng: 1,1 kg
  - Kích cỡ đóng gói: 445mmx400mmx170mm

 16. Mỏ lết hợp kim Niken (con lăn đen) 12"300mm Berrylion 080102300

  Số định danh mặt hàng: 20935

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 50 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: black pearl nickel alloy adjustable wrench
  - Tên tiếng Trung: 黑珍珠镍活扳手
  - Cỡ mỏ lết: 12"
  - Chiều dài thật: 300 mm
  - Xuất xứ: Trung quốc
  - Màu sắc: màu trắng
  - Trọng lượng: 1,1 kg
  - Kích cỡ đóng gói: 445mmx400mmx170mm
  - Vật liệu: Hợp kim Nikel
  - Xử lý bề mặt: Mạ kền

 17. Mỏ lết hợp kim Niken (con lăn đen) 10"250mm Berrylion 080102250

  Số định danh mặt hàng: 20934

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 7 cái/hộp, 70 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: black pearl nickel alloy adjustable wrench
  - Tên tiếng Trung: 黑珍珠镍活扳手
  - Cỡ mỏ lết: 10"
  - Chiều dài thật: 250 mm
  - Xuất xứ: Trung quốc
  - Màu sắc: màu trắng
  - Trọng lượng: 0,416 kg
  - Kích cỡ đóng gói: 375mmx275mmx170mm
  - Vật liệu: Hợp kim Nikel
  - Xử lý bề mặt: Mạ kền

 18. Mỏ lết hợp kim Niken (con lăn đen) 8"200mm Berrylion 080102200

  Số định danh mặt hàng: 20933

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: black pearl nickel alloy adjustable wrench
  - Tên tiếng Trung: 黑珍珠镍活扳手
  - Cỡ mỏ lết: 8"
  - Chiều dài thật: 200 mm
  - Xuất xứ: Trung quốc
  - Màu sắc: màu trắng
  - Trọng lượng: 0,16 kg
  - Kích cỡ đóng gói: 310mmx230mmx160mm
  - Vật liệu: Hợp kim Nikel
  - Xử lý bề mặt: Mạ kền

 19. Mỏ lết hợp kim Niken (con lăn đen) 15"375mm Berrylion 080101375

  Số định danh mặt hàng: 20932

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 24 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: black pearl nickel alloy adjustable wrench
  - Tên tiếng Trung: 黑珍珠镍活扳手
  - Cỡ mỏ lết: 15"
  - Chiều dài thật: 375 mm
  - Xuất xứ: Trung quốc
  - Màu sắc: màu trắng
  - Trọng lượng: 1,375 kg
  - Kích cỡ đóng gói: 445mmx400mmx170mm
  - Vật liệu: Hợp kim Nikel
  - Xử lý bề mặt: Mạ kền

 20. Mỏ lết hợp kim Niken (con lăn đen) 12"300mm Berrylion 080101300

  Số định danh mặt hàng: 20931

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 36 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: black pearl nickel alloy adjustable wrench
  - Tên tiếng Trung: 黑珍珠镍活扳手
  - Cỡ mỏ lết: 12"
  - Chiều dài thật: 300 mm
  - Xuất xứ: Trung quốc
  - Màu sắc: màu trắng
  - Trọng lượng: 0,6 kg
  - Kích cỡ đóng gói: 325mmx265mmx190mm
  - Vật liệu: Hợp kim Nikel
  - Xử lý bề mặt: Mạ kền

 21. Mỏ lết hợp kim Niken (con lăn đen) 10"250mm Berrylion 080101250

  Số định danh mặt hàng: 20930

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: black pearl nickel alloy adjustable wrench
  - Tên tiếng Trung: 黑珍珠镍活扳手
  - Cỡ mỏ lết: 10"
  - Chiều dài thật: 250 mm
  - Xuất xứ: Trung quốc
  - Màu sắc: màu trắng
  - Trọng lượng: 0,416 kg
  - Kích cỡ đóng gói: 375mmx275mmx170mm
  - Vật liệu: Hợp kim Nikel
  - Xử lý bề mặt: Mạ kền

 22. Mỏ lết hợp kim Niken (con lăn đen) 8"200mm Berrylion 080101200

  Số định danh mặt hàng: 20929

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: black pearl nickel alloy adjustable wrench
  - Tên tiếng Trung: 黑珍珠镍活扳手
  - Cỡ mỏ lết: 8"
  - Chiều dài thật: 200 mm
  - Xuất xứ: Trung quốc
  - Màu sắc: màu trắng
  - Trọng lượng: 0,266 kg
  - Kích cỡ đóng gói: 310mmx230mmx160mm
  - Vật liệu: Hợp kim Nikel
  - Xử lý bề mặt: Mạ kền

 23. Mỏ lểt hợp kim Niken 18"450mm Berrylion 080501450

  Số định danh mặt hàng: 20927

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 12 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: Nickel alloy adjustable wrench
  - Tên tiếng Trung: 镍合金活扳手
  - Cỡ mỏ lết: 18"
  - Chiều dài thật: 450 mm
  - Xuất xứ: Trung quốc
  - Màu sắc: màu trắng
  - Trọng lượng: 2,75 kg
  - Kích cỡ đóng gói: 485mmx275mmx155mm
  - Vật liệu: Hợp kim Nikel
  - Xử lý bề mặt: Mạ kền
  - Chất liệu: CR-Ni

 24. Mỏ lểt hợp kim Niken 15"375mm Berrylion 080501375

  Số định danh mặt hàng: 20926

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 24 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: Nickel alloy adjustable wrench
  - Tên tiếng Trung: 镍合金活扳手
  - Cỡ mỏ lết: 15"
  - Chiều dài thật: 375 mm
  - Xuất xứ: Trung quốc
  - Màu sắc: màu trắng
  - Trọng lượng: 1,1666 kg
  - Kích cỡ đóng gói: 470mmx280mmx190mm
  - Vật liệu: Hợp kim Nikel
  - Xử lý bề mặt: Mạ kền
  - Chất liệu: CR-Ni

 25. Mỏ lểt hợp kim Niken 12"/300mm Berrylion 080503300

  Số định danh mặt hàng: 20925

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 36 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: Nickel alloy adjustable wrench
  - Tên tiếng Trung: 镍合金活扳手
  - Cỡ mỏ lết: 12"
  - Chiều dài thật: 300 mm
  - Xuất xứ: Trung quốc
  - Màu sắc: màu trắng
  - Trọng lượng: 0,6666 kg
  - Kích cỡ đóng gói: 520mmx390mmx230mm
  - Vật liệu: Hợp kim Nikel
  - Xử lý bề mặt: Mạ kền
  - Chất liệu: CR-Ni

 26. Mỏ lểt hợp kim Niken 10"/250mm Berrylion 080503250

  Số định danh mặt hàng: 20924

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 48 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: Nickel alloy adjustable wrench
  - Tên tiếng Trung: 镍合金活扳手
  - Cỡ mỏ lết: 10"
  - Chiều dài thật: 250 mm
  - Xuất xứ: Trung quốc
  - Màu sắc: màu trắng
  - Trọng lượng: 0,8 kg
  - Kích cỡ đóng gói: 500mmx340mmx290mm
  - Vật liệu: Hợp kim Nikel
  - Xử lý bề mặt: Mạ kền
  - Chất liệu: CR-Ni

 27. Mỏ lểt hợp kim Niken 8"/200mm Berrylion 080503200

  Số định danh mặt hàng: 20923

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 72 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: Nickel alloy adjustable wrench
  - Tên tiếng Trung: 镍合金活扳手
  - Cỡ mỏ lết: 6"
  - Chiều dài thật: 200 mm
  - Xuất xứ: Trung quốc
  - Màu sắc: màu trắng
  - Trọng lượng: 0,361 kg
  - Kích cỡ đóng gói: 485mmx290mmx360mm
  - Vật liệu: Hợp kim Nikel
  - Xử lý bề mặt: Mạ kền
  - Chất liệu: CR-Ni

 28. Mỏ lểt hợp kim Niken 6"/150mm Berrylion 080503150

  Số định danh mặt hàng: 20922

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 72 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: Nickel alloy adjustable wrench
  - Tên tiếng Trung: 镍合金活扳手
  - Cỡ mỏ lết: 6"
  - Chiều dài thật: 150 mm
  - Xuất xứ: Trung quốc
  - Màu sắc: màu trắng
  - Trọng lượng: 0,15 kg
  - Kích cỡ đóng gói: 480mmx260mmx395mm
  - Vật liệu: Hợp kim Nikel
  - Xử lý bề mặt: Mạ kền
  - Chất liệu: CR-Ni

 29. Mỏ lết đa năng kiểu cổ điển 12"300mm Berrylion 080403300

  Số định danh mặt hàng: 20921

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 36 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: Classic style multifuntional adjustable wrench
  - Tên tiếng Trung: 经典级多功能活扳手
  - Cỡ mỏ lết: 12"
  - Chiều dài thật: 300 mm
  - Xuất xứ: Trung quốc
  - Màu sắc: màu trắng, xanh
  - Trọng lượng: 0,77 kg
  - Kích cỡ đóng gói: 330mmx280mmx250mm
  - Vật liệu: Hợp kim Nikel
  - Xử lý bề mặt: Mạ kền

 30. Mỏ lết đa năng kiểu cổ điển 10"250mm Berrylion 080403250

  Số định danh mặt hàng: 20920

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 48 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: Classic style multifuntional adjustable wrench
  - Tên tiếng Trung: 经典级多功能活扳手
  - Cỡ mỏ lết:10"
  - Chiều dài thật: 250 mm
  - Xuất xứ: Trung quốc
  - Màu sắc: màu trắng, xanh
  - Trọng lượng: 0,542 kg
  - Kích cỡ đóng gói: 320mmx280mmx220mm
  - Vật liệu: Hợp kim Nikel
  - Xử lý bề mặt: Mạ kền

 31. Mỏ lết đa năng kiểu cổ điển 8"200mm Berrylion 080403200

  Số định danh mặt hàng: 20919

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: Classic style multifuntional adjustable wrench
  - Tên tiếng Trung: 经典级多功能活扳手
  - Cỡ mỏ lết: 8"
  - Chiều dài thật: 200 mm
  - Xuất xứ: Trung quốc
  - Màu sắc: màu trắng, xanh
  - Trọng lượng: 0,3 kg
  - Kích cỡ đóng gói: 350mmx230mmx210mm
  - Vật liệu: Hợp kim Nikel

 32. Mỏ lết đa năng cán bọc nhựa 6"150mm Berrylion 080405150

  Số định danh mặt hàng: 20918

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: Professional multifuntional adjustable wrench
  - Tên tiếng Trung: 专业级多功能活扳手
  - Cỡ mỏ lết:6"
  - Chiều dài thật: 150 mm
  - Xuất xứ: Trung quốc
  - Màu sắc: màu trắng, xanh
  - Trọng lượng: 0,125 kg
  - Kích cỡ đóng gói: 340mmx180mmx205mm
  - Vật liệu: Hợp kim Nikel

Liên hệ nhận báo giá mặt hàng Mỏ lết Berrylion các loại, lẻ và sỉ

Công ty Cổ phần Công Cụ Tốt
Yêu cầu báo giá qua số điện thoại bán buôn và Zalo làm báo giá: 0909694460
Yêu cầu báo giá qua email: lienhe@congcutot.vn
Hoặc đến trực tiếp tại:
 • Trụ sở công ty Số 51, ngõ 87 đường Tân Xuân, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Đại lý bán hàng ở 181/31/15 Bình Thới, Quận 11, TP HCM

Đối với khách hàng mua mặt hàng Mỏ lết Berrylion tại Sài Gòn và Hà Nội có thể đến các điểm kinh doanh nói trên để xem hàng trực tiếp, nhận báo giá mặt hàng Mỏ lết Berrylion trực tiếp và nhận hàng ngay trong ngày sau khi hoàn thành thủ tục.

Đối với những khách hàng ở các tỉnh thành khác ngoài Sài Gòn, Hà nội, thì có thể liên hệ với chúng tôi qua Zalo, điện thoại để nhận báo giá mặt hàng Mỏ lết Berrylion cũng như trao đổi về phương thức thanh toán, cũng như cách thức giao hàng và thời gian giao hàng cụ thể cho mỗi tỉnh thành.

Để cập nhật giá cả mặt hàng Mỏ lết Berrylion mới nhất hãy liên hệ với chúng tôi ngay thời điểm quý khách cần mua sắm thiết bị, nhân viên kinh doanh của chúng tôi sẽ gửi bảng báo giá mặt hàng Mỏ lết Berrylion mới nhất đến bạn. Chúng tôi luôn luôn mong chờ sự liên hệ của quý khách. Chúng tôi thấu hiểu để hoàn thành công việc, quý khách sẽ cần các bản báo giá từ nhiều đơn vị cung ứng khác nhau, chúng tôi sẵn sàng làm báo giá dưới các dạng công văn, thư chào hàng, thư điện tử hay bất kỳ hình thức nào mà quý khách cần để gửi đến quý khách. Cho dù không diễn ra giao dịch cũng vui vì thông qua đó chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa và lấy làm mừng vì đã có cơ hội được tiếp xúc với quý khách

Xin trân trọng cảm ơn !  
gọi Miễn Phí