Khò và hàn Berrylion

Catalogue Khò hàn

Cung cấp catalogue Khò và hàn Berrylion đầy đủ nhất, nhận làm báo giá Khò và hàn Berrylion với chiết khấu cao

 1. Béc hàn gió đá H-20 Berrylion 090402020

  Số định danh mặt hàng: 21588

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 500 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:090402020
  - Tên tiếng Anh:Welding torch nozle
  - Tên tiếng Trung:焊枪嘴头
  - Vật liệu đầu vòi: đồng
  - Xử lý bề mặt: đánh bóng
  - Phạm vi sử dụng: Cắt thép cacbon thông thường và thép hình đặc biệt
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Đóng gói: hộp nhựa

 2. Béc hàn gió đá H-12 Berrylion 090402012

  Số định danh mặt hàng: 21587

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 500 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:090402012
  - Tên tiếng Anh:Welding torch nozle
  - Tên tiếng Trung:焊枪嘴头
  - Vật liệu đầu vòi :đồng
  - Xử lý bề mặt: đánh bóng
  - Phạm vi sử dụng: Cắt thép cacbon thông thường và thép hình đặc biệt
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Đóng gói: hộp nhựa

 3. Béc hàn gió đá H-6 Berrylion 090402006

  Số định danh mặt hàng: 21586

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 500 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 090402006
  - Tên tiếng Anh:Welding torch nozle
  - Tên tiếng Trung:焊枪嘴头
  - Vật liệu đầu vòi :đồng
  - Xử lý bề mặt: đánh bóng
  - Phạm vi sử dụng :Cắt thép cacbon thông thường và thép hình đặc biệt
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Đóng gói :hộp nhựa

 4. Đèn hàn gió đá kiểu cổ điển HQ012 H-12 Berrylion 090401012

  Số định danh mặt hàng: 21585

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 15 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 090401012
  - Tên tiếng Anh:Classic style welding torch
  - Tên tiếng Trung:经典级焊枪
  - Kích cỡ: H-12
  - Trọng lượng: 420g
  - Vật liệu thân mỏ: đồng
  - Xử lý bề mặt: đánh bóng
  - Vật liệu nút xoay: đồng nguyên chất
  - Phạm vi sử dụng: cắt thép cacbon thông thường và thép hình đặc biệt
  - Đóng gói: đóng chung thùng các tông
  - Kích thước đóng gói: 510X245X295 mm

 5. Đèn hàn gió đá kiểu cổ điển HQ006 H-6 Berrylion 090401006

  Số định danh mặt hàng: 21584

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 15 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:090401006
  - Tên tiếng Anh:Classic style welding torch
  - Tên tiếng Trung:经典级焊枪
  - Kích cỡ: H-6
  - Trọng lượng: 590g
  - Vật liệu thân mỏ :đồng
  - Xử lý bề mặt: đánh bóng
  - Vật liệu nút xoay :đồng nguyên chất
  - Phạm vi sử dụng :cắt thép cacbon thông thường và thép hình đặc biệt
  - Đóng gói :đóng chung thùng các tông
  - Kích thước đóng gói: 415X235X280mm

 6. Béc cắt gió đá chuyên nghiệp 3# Berrylion 090308103

  Số định danh mặt hàng: 21583

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 200 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 090308103
  - Tên tiếng Anh:Professional cutting torch
  - Tên tiếng Trung:专业割炬嘴头
  - Trọng lượng: 52g
  - Xuất xứ: Trung quốc
  - Vật liệu thân mỏ: đồng
  - Xử lý bề mặt: đánh bóng
  - Vật liệu nút xoay: đồng
  - Phạm vi sử dụng: cắt thép cacbon thông thường và thép hình đặc biệt
  - Đóng gói: đóng chung hộp các tông
  - Kích thước đóng gói:295X195X120mm

 7. Béc cắt gió đá chuyên nghiệp 2# Berrylion 090308102

  Số định danh mặt hàng: 21582

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 200 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 090308102
  - Tên tiếng Anh:Professional cutting torch
  - Tên tiếng Trung:专业割炬嘴头
  - Trọng lượng: 52g
  - Xuất xứ: Trung quốc
  - Vật liệu thân mỏ: đồng
  - Xử lý bề mặt: đánh bóng
  - Vật liệu nút xoay: đồng
  - Phạm vi sử dụng: cắt thép cacbon thông thường và thép hình đặc biệt
  - Đóng gói: đóng chung hộp các tông
  - Kích thước đóng gói:295X195X120mm

 8. Béc cắt gió đá chuyên nghiệp 1# Berrylion 090308101

  Số định danh mặt hàng: 21581

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 200 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:090308101
  - Tên tiếng Anh:Professional cutting torch
  - Tên tiếng Trung:专业割炬嘴头
  - Trọng lượng: 52g
  - Xuất xứ: Trung quốc
  - Vật liệu thân mỏ: đồng
  - Xử lý bề mặt: đánh bóng
  - Vật liệu nút xoay: đồng
  - Phạm vi sử dụng: cắt thép cacbon thông thường và thép hình đặc biệt
  - Đóng gói: đóng chung hộp các tông
  - Kích thước đóng gói:295X195X120mm

 9. Béc cắt gió đá chuyên nghiệp 3# Berrylion 090307033

  Số định danh mặt hàng: 21580

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 300 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:090307033
  - Tên tiếng Anh:Professional cutting torch
  - Tên tiếng Trung:专业割炬嘴头
  - Trọng lượng: 32g
  - Xuất xứ: Trung quốc
  - Vật liệu thân mỏ: đồng
  - Xử lý bề mặt: đánh bóng
  - Vật liệu nút xoay: đồng
  - Phạm vi sử dụng: cắt thép cacbon thông thường và thép hình đặc biệt
  - Đóng gói: đóng chung hộp các tông
  - Kích thước đóng gói:310X195X125 mm

 10. Béc cắt gió đá chuyên nghiệp 2# Berrylion 090307032

  Số định danh mặt hàng: 21579

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 300 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:090307032
  - Tên tiếng Anh:Professional cutting torch
  - Tên tiếng Trung:专业割炬嘴头
  - Trọng lượng: 32g
  - Xuất xứ: Trung quốc
  - Vật liệu thân mỏ: đồng
  - Xử lý bề mặt: đánh bóng
  - Vật liệu nút xoay: đồng
  - Phạm vi sử dụng: cắt thép cacbon thông thường và thép hình đặc biệt
  - Đóng gói: đóng chung hộp các tông
  - Kích thước đóng gói:310X195X125 mm

 11. Béc cắt gió đá chuyên nghiệp 1# Berrylion 090307031

  Số định danh mặt hàng: 21578

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 300 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:090307031
  - Tên tiếng Anh:Professional cutting torch
  - Tên tiếng Trung:专业割炬嘴头
  - Trọng lượng: 32g
  - Xuất xứ: Trung quốc
  - Vật liệu thân mỏ: đồng
  - Xử lý bề mặt: đánh bóng
  - Vật liệu nút xoay: đồng
  - Phạm vi sử dụng: cắt thép cacbon thông thường và thép hình đặc biệt
  - Đóng gói: đóng chung hộp các tông
  - Kích thước đóng gói:310X195X125 mm

 12. Đèn cắt gió đá kiểu cổ điển G-100 Berrylion 090302100

  Số định danh mặt hàng: 21577

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 15 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:090302100
  - Tên tiếng Anh:Classic style cutting torch
  - Tên tiếng Trung:经典级割炬
  - Chiều dài thân: 310mm
  - Chiều dài tay cầm: 106mm
  - Tổng chiều dài: 515mm
  - Độ dày cắt: 30-100mm
  - Vật liệu thân mỏ hàn: đồng
  - Xử lý bề mặt: đánh bóng
  - Vật liệu nút xoay: đồng nguyên chất
  - Phạm vi sử dụng: cắt thép cacon thông thường và thép hình đặc biệt
  - Trọng lượng:853g
  - Đóng gói: hộp giấy
  - Kích thước đóng gói: 585X350X325mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc

 13. Đèn cắt gió đá kiểu cổ điển G-30 Berrylion 090302030

  Số định danh mặt hàng: 21576

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 15 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:090302030
  - Tên tiếng Anh:Classic style cutting torch
  - Tên tiếng Trung:经典级割炬
  - Chiều dài thân:270mm
  - Chiều dài tay cầm:110mm
  - Tổng chiều dài:480mm
  - Độ dày cắt: 0-30mm
  - Trọng lượng:680g
  - Vật liệu thân mỏ hàn: đồng
  - Xử lý bề mặt: đánh bóng
  - Vật liệu nút xoay: đồng nguyên chất
  - Phạm vi sử dụng: cắt thép cacon thông thường và thép hình đặc biệt
  - Đóng gói: hộp giấy
  - Kích thước đóng gói: 585X350X325mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc

 14. Đèn cắt gió đá G-100 Berrylion 090301100

  Số định danh mặt hàng: 21575

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 15 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:090301100
  - Tên tiếng Anh:Professional cutting torch
  - Tên tiếng Trung:专业射吸式割炬
  - Chiều dài thân: 310mm
  - Chiều dài tay cầm: 106mm
  - Tổng chiều dài: 515mm
  - Độ dày cắt: 30-100mm
  - Vật liệu thân mỏ hàn: đồng
  - Xử lý bề mặt: đánh bóng
  - Vật liệu nút xoay: đồng nguyên chất
  - Phạm vi sử dụng: cắt thép cacon thông thường và thép hình đặc biệt
  - Trọng lượng: 907g
  - Đóng gói: hộp giấy
  - Kích thước đóng gói: 585X355X325mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc

 15. Đèn cắt gió đá G -30 Berrylion 090301030

  Số định danh mặt hàng: 21574

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 15 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:090301030
  - Tên tiếng Anh:Professional cutting torch
  - Tên tiếng Trung:专业射吸式割炬
  - Trọng lượng: 847g
  - Chiều dài thân:270mm
  - Chiều dài tay cầm:110mm
  - Tổng chiều dài:480mm
  - Độ dày cắt: 0-30mm
  - Vật liệu thân mỏ hàn: đồng
  - Xử lý bề mặt: đánh bóng
  - Vật liệu nút xoay: đồng nguyên chất
  - Phạm vi sử dụng: cắt thép cacon thông thường và thép hình đặc biệt
  - Đóng gói: hộp giấy
  - Kích thước đóng gói: 585X355X325mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc

 16. Dây dẫn khí oxi kiểu cổ điển bao xác rắn Berrylion 090203018

  Số định danh mặt hàng: 21573

  Đơn vị: cuộn

  Quy cách đóng gói: 1 cuộn/hộp, 5 cuộn/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 090203018
  - Tên tiếng Anh:Classic style oxygen hose
  - Tên tiếng Trung:经典级氧气胶管
  - Chất liệu: cao su tự nhiên
  - Đặc tính: mềm, nhẹ
  - Màu sắc: đỏ
  - Độ dài dây :30m
  - Đường kính: 8mm
  - Trọng lượng:670g
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Đóng gói: hộp giấy
  - Kích thước đóng gói: 430X425X110mm

 17. Dây dẫn khí oxi kiểu cổ điển hộp màu Berrylion 090203008

  Số định danh mặt hàng: 21572

  Đơn vị: cuộn

  Quy cách đóng gói: 1 cuộn/hộp, 5 cuộn/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:090203008
  - Tên tiếng Anh:Classic style oxygen hose
  - Tên tiếng Trung:经典级氧气胶管
  - Chất liệu: cao su tự nhiên
  - Đặc tính: mềm, nhẹ
  - Màu sắc: đỏ
  - Độ dài dây :30m
  - Đường kính: 8mm
  - Trọng lượng:670g
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Đóng gói: hộp giấy
  - Kích thước đóng gói: 400X395X95 mm

 18. Đèn khò công nghiệp size 50 Berrylion 090404050

  Số định danh mặt hàng: 21571

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 30 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:090404050
  - Tên tiếng Anh:Liquefied petroleum gas torch
  - Tên tiếng Trung:液化气喷火枪
  - Loại công tắc: công tắc kép
  - Đường kính vòi: 50mm
  - Chiều dài thanh: 690mm
  - Môi trường làm việc: 20-40 độ
  - Nhiệt độ ngọn lửa: 1300 độ
  - Chất liệu: sắt
  - Trọng lượng: 733g
  - Đóng gói: hộp giấy
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Kích thước đóng gói:625X550X408 mm

 19. Đèn khò công nghiệp size 35 Berrylion 090404035

  Số định danh mặt hàng: 21570

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 36 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:090404035
  - Tên tiếng Anh:Liquefied petroleum gas torch
  - Tên tiếng Trung:液化气喷火枪
  - Loại công tắc: công tắc kép
  - Đường kính vòi: 35mm
  - Môi trường làm việc: 20-40 độ
  - Nhiệt độ ngọn lửa: 1300 độ
  - Chất liệu: sắt
  - Trọng lượng: 610g
  - Đóng gói: hộp giấy
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Kích thước đóng gói:510X442X445mm

 20. Đèn khò công nghiệp size 30 Berrylion 090404030

  Số định danh mặt hàng: 21569

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 36 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 090404030
  - Tên tiếng Anh:Liquefied petroleum gas torch
  - Tên tiếng Trung:液化气喷火枪
  - Loại công tắc: công tắc kép
  - Đường kính vòi: 30mm
  - Chiều dài: 410mm
  - Chiều dài đầu: 75mm
  - Chiều dài thanh: 145mm
  - Môi trường làm việc: 20-40 độ
  - Nhiệt độ ngọn lửa: 1300 độ
  - Chất liệu: sắt
  - Trọng lượng: 583g
  - Đóng gói: hộp giấy
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Kích thước đóng gói:510X442X445mm

 21. Dây dẫn khí axetylen kiểu cổ điển bao xác rắn Berrylion 090201018

  Số định danh mặt hàng: 21568

  Đơn vị: cuộn

  Quy cách đóng gói: 1 cuộn/hộp, 5 cuộn/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:090201018
  - Tên tiếng Anh:Classic style acetylene hose
  - Tên tiếng Trung:经典级乙炔胶管
  - Chất liệu: cao su tự nhiên
  - Đặc tính: mềm, nhẹ
  - Màu sắc: xanh
  - Độ dài dây :30m
  - Đường kính: 8mm
  - Trọng lượng:670g
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Đóng gói: hộp giấy
  - Kích thước đóng gói: 430X425X110 mm

 22. Dây dẫn khí axetylen kiểu cổ điển hộp màu Berrylion 090201008

  Số định danh mặt hàng: 21567

  Đơn vị: cuộn

  Quy cách đóng gói: 1 cuộn/hộp, 5 cuộn/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh:Classic style acetylene hose
  - Tên tiếng Trung:经典级乙炔胶管
  - Chất liệu: cao su tự nhiên
  - Đặc tính: mềm, nhẹ
  - Màu sắc: xanh
  - Độ dài dây :30m
  - Đường kính: 8mm
  - Trọng lượng:670g
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Đóng gói: hộp giấy
  - Kích thước đóng gói: 400X395X95 mm

 23. Đồng hồ điều áp khi argon Berrylion 090103001

  Số định danh mặt hàng: 21566

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 10 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 090103001
  - Tên tiếng Anh:Professional argon gas decompression table
  - Tên tiếng Trung:氩气减压表
  - Chất liệu: kim loại có độ bền cao
  - Thiết kế: thấy áp suất không khí chính xác
  - Áp suất đầu vào định mức P1: 15 MPa
  - Áp suất đầu ra định mức P2: 1-25L
  - Kết nối đầu vào: G5/8"
  - Kết nối ổ cắm: M12x1
  - Trọng lượng: 700g
  - Đóng gói: hộp giấy
  - Kích thước đóng gói:440X320X200mm

 24. Đồng hồ đá điều áp axetylen Berrylion 090102002

  Số định danh mặt hàng: 21565

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 12 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh:Acetylene decompression table ( pure copper)
  - Tên tiếng Trung:乙炔减压表(全铜)
  - Chất liệu: kim loại
  - Thiết kế: hiện thị chính xác áp suất không khí
  - Áp suất đầu vào định mức P1: 1.6 MPa
  - Áp suất đầu ra định mức P2: 0,15 MPa
  - Lưu lượng định mức: 5 m3/h
  - Kết nối đầu vào: Zalan
  - Kết nối ổ cắm: M16x1.5
  - Trọng lượng: 792g
  - Màu sắc: đỏ
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Đóng gói: hộp giấy
  - Kích thước đóng gói:505X375X275mm

 25. Đồng hồ đá điều áp axetylen Berrylion 090102001

  Số định danh mặt hàng: 21564

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 12 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:090102001
  - Tên tiếng Anh:Acetylene decompression table
  - Tên tiếng Trung:乙炔减压表
  - Chất liệu: kim loại
  - Thiết kế: hiện thị chính xác áp suất không khí
  - Áp suất đầu vào định mức P1: 1.6 MPa
  - Áp suất đầu ra định mức P2 :0,15 MPa
  - Lưu lượng định mức: 5 m3/h
  - Kết nối đầu vào :Zalan
  - Kết nối ổ cắm: M16x1.5
  - Trọng lượng:1.2 kg
  - Màu sắc: xanh
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Đóng gói :hộp giấy
  - Kích thước đóng gói: 470x320x235mm

 26. Đồng hồ gió điều áp oxi Berrylion 090101002

  Số định danh mặt hàng: 21563

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 12 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:090101002
  - Tên tiếng Anh:Oxygen decompression table ( pure copper )
  - Tên tiếng Trung:氧气减压表(全铜)
  - Áp suất đầu vào định mức P1 :15 MPa
  - Áp suất đầu ra định mức P2: 1,25 MPa
  - Lưu lượng định mức: 40 m3/h
  - Kết nối đầu vào :G5/8"
  - Kết nối ổ cắm :M16x1.5
  - Màu sắc: xanh
  - Chất liệu: kim loại cao cấp
  - Thiết kế: hiển thị chính xác áp suất không khí
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Trọng lượng: 1,2kg
  - Đóng gói: hộp giấy
  - Kích thước đóng gói:505x375x275mm

 27. Đồng hồ gió điều áp oxi Berrylion 090101001

  Số định danh mặt hàng: 21562

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 12 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:090101001
  - Tên tiếng Anh:Oxygen decompression table
  - Tên tiếng Trung:氧气减压表
  - Áp suất đầu vào định mức P1: 15 MPa
  - Áp suất đầu ra định mức P2: 1,25 MPa
  - Lưu lượng định mức: 40 m3/h
  - Kết nối đầu vào: G5/8"
  - Kết nối ổ cắm: M16x1.5
  - Màu sắc :xanh
  - Chất liệu: kim loại cao cấp
  - Thiết kế :hiển thị chính xác áp suất không khí
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Trọng lượng: 1,2kg
  - Đóng gói :hộp giấy
  - Kích thước đóng gói: 470X320X235 mm

 28. Đồng hồ đá điều áp Oxi Berrylion 090102003

  Số định danh mặt hàng: 21561

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 16 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:090102003
  - Tên tiếng Anh:Oxygen decompression table ( pure copper)
  - Tên tiếng Trung:乙炔减压器(新)
  - Áp suất đầu vào định mức P1: 15 MPa
  - Áp suất đầu ra định mức P2: 1,25 MPa
  - Lưu lượng định mức: 40 m3/h
  - Kết nối đầu vào: G5/8"
  - Kết nối ổ cắm: M16x1.5
  - Màu sắc :xanh
  - Vật liệu ống: cao su
  - Thiết kế: đáy phẳng
  - Chất liệu: kim loại cao cấp
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Trọng lượng: 1,1kg
  - Đóng gói :hộp giấy
  - Kích thước đóng gói: 575x290x335 mm

 29. Đồng hồ gió điều áp Oxi Berrylion 090101003

  Số định danh mặt hàng: 21560

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 16 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 090101003
  - Tên tiếng Anh:Oxygen decompression table
  - Tên tiếng Trung:氧气减压表(新)
  - Trọng lượng: 938g
  - Áp suất đầu vào định mức P1 :15 MPa
  - Áp suất đầu ra định mức P2: 1,25 MPa
  - Lưu lượng định mức: 40 m3/h
  - Kết nối đầu vào: G5/8"
  - Kết nối ổ cắm: M16x1.5
  - Màu sắc: xanh
  - Vật liệu ống: cao su
  - Thiết kế: đáy phẳng
  - Chất liệu: kim loại cao cấp
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Đóng gói :hộp giấy
  - Kích thước đóng gói: 575x290x335 mm

 30. Kìm kẹp hàn 800A Berrylion 090502800

  Số định danh mặt hàng: 21559

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 40 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:090502800
  - Tên tiếng Anh:Electrode holder (New pure copper)
  - Tên tiếng Trung:专业级电焊钳(纯紫铜)
  - Thiết kế: nguyên tắc công thái học
  - Thiết kế tay cầm: quấn dây nhanh không cắt
  - Thiết kế lò xo: không nóng
  - Thiết kế đuôi: không cắt dây
  - Thiết kế tay cầm, đầu uốn: tản nhiệt nhanh
  - Chất liệu thân kẹp: đồng nguyên chất
  - Nhiệt độ kẹp: 800A
  - Chiều dài: 29,5cm
  - Điện cực áp dụng: 3.2-4mm
  - Cáp kết nối: 120
  - Màu sắc: xanh
  - Trọng lượng: 525g
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Đóng gói:đóng chung hộp các tông
  - Kích cỡ đóng gói: 415X305X310mm

 31. Kìm kẹp hàn 500A Berrylion 090502500

  Số định danh mặt hàng: 21558

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 40 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:090502500
  - Tên tiếng Anh:Electrode holder (New pure copper)
  - Tên tiếng Trung:专业级电焊钳(纯紫铜)
  - Thiết kế: nguyên tắc công thái học
  - Thiết kế tay cầm: quấn dây nhanh không cắt
  - Thiết kế lò xo: không nóng
  - Thiết kế đuôi: không cắt dây
  - Thiết kế tay cầm, đầu uốn: tản nhiệt nhanh
  - Chất liệu thân kẹp: đồng nguyên chất
  - Nhiệt độ kẹp: 500A
  - Chiều dài: 24,2cm
  - Điện cực áp dụng: 3.2-4mm
  - Cáp kết nối: 120
  - Màu sắc: xanh
  - Trọng lượng: 525g
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Đóng gói:đóng chung hộp các tông
  - Kích cỡ đóng gói: 385X260X350 mm

 32. Kìm kẹp hàn 300A Berrylion 090502300

  Số định danh mặt hàng: 21557

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 50 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:090502300
  - Tên tiếng Anh:Electrode holder (New pure copper)
  - Tên tiếng Trung:专业级电焊钳(纯紫铜)
  - Thiết kế: nguyên tắc công thái học
  - Thiết kế tay cầm: quấn dây nhanh không cắt
  - Thiết kế lò xo: không nóng
  - Thiết kế đuôi: không cắt dây
  - Thiết kế tay cầm, đầu uốn: tản nhiệt nhanh
  - Chất liệu thân kẹp: đồng nguyên chất
  - Nhiệt độ kẹp: 300A
  - Chiều dài: 20cm
  - Điện cực áp dụng: 2.5- 3.2mm
  - Cáp kết nối: 120
  - Màu sắc: xanh
  - Trọng lượng:300g
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Đóng gói:đóng chung hộp các tông
  - Kích cỡ đóng gói: 400X400X220 mm

Liên hệ nhận báo giá mặt hàng Khò và hàn Berrylion các loại, lẻ và sỉ

Công ty Cổ phần Công Cụ Tốt
Yêu cầu báo giá qua số điện thoại bán buôn và Zalo làm báo giá: 0909694460
Yêu cầu báo giá qua email: lienhe@congcutot.vn
Hoặc đến trực tiếp tại:
 • Trụ sở công ty Số 51, ngõ 87 đường Tân Xuân, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Đại lý bán hàng ở 181/31/15 Bình Thới, Quận 11, TP HCM

Đối với khách hàng mua mặt hàng Khò và hàn Berrylion tại Sài Gòn và Hà Nội có thể đến các điểm kinh doanh nói trên để xem hàng trực tiếp, nhận báo giá mặt hàng Khò và hàn Berrylion trực tiếp và nhận hàng ngay trong ngày sau khi hoàn thành thủ tục.

Đối với những khách hàng ở các tỉnh thành khác ngoài Sài Gòn, Hà nội, thì có thể liên hệ với chúng tôi qua Zalo, điện thoại để nhận báo giá mặt hàng Khò và hàn Berrylion cũng như trao đổi về phương thức thanh toán, cũng như cách thức giao hàng và thời gian giao hàng cụ thể cho mỗi tỉnh thành.

Để cập nhật giá cả mặt hàng Khò và hàn Berrylion mới nhất hãy liên hệ với chúng tôi ngay thời điểm quý khách cần mua sắm thiết bị, nhân viên kinh doanh của chúng tôi sẽ gửi bảng báo giá mặt hàng Khò và hàn Berrylion mới nhất đến bạn. Chúng tôi luôn luôn mong chờ sự liên hệ của quý khách. Chúng tôi thấu hiểu để hoàn thành công việc, quý khách sẽ cần các bản báo giá từ nhiều đơn vị cung ứng khác nhau, chúng tôi sẵn sàng làm báo giá dưới các dạng công văn, thư chào hàng, thư điện tử hay bất kỳ hình thức nào mà quý khách cần để gửi đến quý khách. Cho dù không diễn ra giao dịch cũng vui vì thông qua đó chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa và lấy làm mừng vì đã có cơ hội được tiếp xúc với quý khách

Xin trân trọng cảm ơn !  
gọi Miễn Phí