Tô vít Berrylion

Catalogue Tô vít

Cung cấp catalogue Tô vít Berrylion đầy đủ nhất, nhận làm báo giá Tô vít Berrylion với chiết khấu cao

 1. Bộ tô vít chính xác sửa chữa điện thoại 38 chi tiết Berrylion 060801038

  Số định danh mặt hàng: 20779

  Đơn vị: bộ

  Quy cách đóng gói: 6 bộ/hộp, 72 bộ/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 060801038
  - Màu sắc: Xanh Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: 38 pcs Phone Repair Tool Set
  - Tên tiếng Trung: 38件精密螺丝刀组套
  - Số sản phẩm: 38 cái
  - Kích thước đóng gói: 460mmx340mmx390mm
  - Trọng lượng: 0.44kg
  - Chất liệu: Thép CR-V

 2. Tô vít hai đầu cán trong 2316 6* 100mm Berrylion 060504100

  Số định danh mặt hàng: 20675

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 240 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 060504100
  - Màu sắc: Xanh Trắng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: 2316 Combination screwdriver
  - Tên tiếng Trung: 2316两用批
  - Kích cỡ tô vít: 6* 100mm
  - Kích thước đóng gói: 405mmx205mmx245mm
  - Trọng lượng: 0.1kg
  - Chất liệu: Thép CR-V

 3. Tô vít hai đầu cán trong 2316 6* 150mm Berrylion 060504150

  Số định danh mặt hàng: 20677

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 240 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 060504150
  - Màu sắc: Xanh Trắng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: 2316 Combination screwdriver
  - Tên tiếng Trung: 2316两用批
  - Kích cỡ tô vít: 6* 150mm
  - Kích thước đóng gói: 405mmx205mmx245mm
  - Trọng lượng: 0.1kg
  - Chất liệu: Thép CR-V

 4. Tô vít hai đầu cán trong 2316 6* 125mm Berrylion 060504125

  Số định danh mặt hàng: 20676

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 240 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 060504125
  - Màu sắc: Xanh Trắng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: 2316 Combination screwdriver
  - Tên tiếng Trung: 2316两用批
  - Kích cỡ tô vít: 6* 125mm
  - Kích thước đóng gói: 405mmx205mmx245mm
  - Trọng lượng: 0.1kg
  - Chất liệu: Thép CR-V

 5. Tua vít 2398 6* 200mm (-) Berrylion 060401081

  Số định danh mặt hàng: 20698

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 240 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 060401081
  - Màu sắc: Xanh Trắng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: S2 screwdriver
  - Tên tiếng Trung: 2398螺丝批
  - Kích cỡ tô vít: 6* 200-
  - Kích thước đóng gói: 560mmx350mmx300mm
  - Trọng lượng: 0.14kg
  - Chất liệu: thép Cr-Mo

 6. Tua vít 2398 6* 200mm (+) Berrylion 060401080

  Số định danh mặt hàng: 20697

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 240 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 060401080
  - Màu sắc: Xanh Trắng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: S2 screwdriver
  - Tên tiếng Trung: 2398螺丝批
  - Kích cỡ tô vít: 6* 200+
  - Kích thước đóng gói: 560mmx350mmx300mm
  - Trọng lượng: 0.14kg
  - Chất liệu: thép Cr-Mo

 7. Tua vít 2398 6* 150mm (-) Berrylion 060401061

  Số định danh mặt hàng: 20696

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 240 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 060401061
  - Màu sắc: Xanh Trắng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: S2 screwdriver
  - Tên tiếng Trung: 2398螺丝批
  - Kích cỡ tô vít: 6* 150-
  - Kích thước đóng gói: 460mmx320mmx400mm
  - Trọng lượng: 0.11kg
  - Chất liệu: thép Cr-Mo

 8. Tua vít 2398 6* 150mm (+) Berrylion 060401060

  Số định danh mặt hàng: 20695

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 240 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 060401060
  - Màu sắc: Xanh Trắng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: S2 screwdriver
  - Tên tiếng Trung: 2398螺丝批
  - Kích cỡ tô vít: 6* 150+
  - Kích thước đóng gói: 460mmx320mmx400mm
  - Trọng lượng: 0.11kg
  - Chất liệu: thép Cr-Mo

 9. Tua vít 2398 6* 125mm (-) Berrylion 060401051

  Số định danh mặt hàng: 20694

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 240 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 060401051
  - Màu sắc: Xanh Trắng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: S2 screwdriver
  - Tên tiếng Trung: 2398螺丝批
  - Kích cỡ tô vít: 6* 125-
  - Kích thước đóng gói: 450mmx260mmx400mm
  - Trọng lượng: 0.14kg
  - Chất liệu: thép Cr-Mo

 10. Tua vít 2398 6* 125mm (+) Berrylion 060401050

  Số định danh mặt hàng: 20693

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 240 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 060401050
  - Màu sắc: Xanh Trắng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: S2 screwdriver
  - Tên tiếng Trung: 2398螺丝批
  - Kích cỡ tô vít: 6* 125+
  - Kích thước đóng gói: 450mmx260mmx400mm
  - Trọng lượng: 0.14kg
  - Chất liệu: thép Cr-Mo

 11. Tua vít 2398 6* 100mm (-) Berrylion 060401041

  Số định danh mặt hàng: 20692

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 240 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 060401041
  - Màu sắc: Xanh Trắng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: S2 screwdriver
  - Tên tiếng Trung: 2398螺丝批
  - Kích cỡ tô vít: 6* 100-
  - Kích thước đóng gói: 450mmx260mmx400mm
  - Trọng lượng: 0.1kg
  - Chất liệu: thép Cr-Mo

 12. Tua vít 2398 6* 100mm (+) Berrylion 060401040

  Số định danh mặt hàng: 20691

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 240 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 060401040
  - Màu sắc: Xanh Trắng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: S2 screwdriver
  - Tên tiếng Trung: 2398螺丝批
  - Kích cỡ tô vít: 6* 125+
  - Kích thước đóng gói: 450mmx260mmx400mm
  - Trọng lượng: 0.1kg
  - Chất liệu: thép Cr-Mo

 13. Tua vít cán nhựa 2318 6* 200mm (-) Berrylion 060201081

  Số định danh mặt hàng: 20690

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 240 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 060201081
  - Màu sắc: Xanh Trắng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: 2 3 1 8 plastic handle screwdriver
  - Tên tiếng Trung: 2318螺丝批
  - Kích cỡ tô vít: 6* 200-
  - Kích thước đóng gói: 460mmx270mmx390mm
  - Trọng lượng: 0.12kg
  - Chất liệu: thép Cr-V

 14. Tua vít cán nhựa 2318 6* 200mm (+) Berrylion 060201080

  Số định danh mặt hàng: 20689

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 240 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 060201080
  - Màu sắc: Xanh Trắng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: 2 3 1 8 plastic handle screwdriver
  - Tên tiếng Trung: 2318螺丝批
  - Kích cỡ tô vít: 6* 200+
  - Kích thước đóng gói: 460mmx270mmx390mm
  - Trọng lượng: 0.12kg
  - Chất liệu: thép Cr-V

 15. Tua vít cán nhựa 2318 6* 150mm (-) Berrylion 060201061

  Số định danh mặt hàng: 20688

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 240 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 060201061
  - Màu sắc: Xanh Trắng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: 2 3 1 8 plastic handle screwdriver
  - Tên tiếng Trung: 2318螺丝批
  - Kích cỡ tô vít: 6* 150-
  - Kích thước đóng gói: 460mmx270mmx390mm
  - Trọng lượng: 0.11kg
  - Chất liệu: thép Cr-V

 16. Tua vít cán nhựa 2318 6* 150mm (+) Berrylion 060201060

  Số định danh mặt hàng: 20687

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 240 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 060201060
  - Màu sắc: Xanh Trắng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: 2 3 1 8 plastic handle screwdriver
  - Tên tiếng Trung: 2318螺丝批
  - Kích cỡ tô vít: 6* 150+
  - Kích thước đóng gói: 460mmx270mmx390mm
  - Trọng lượng: 0.kg
  - Chất liệu: thép Cr-V

 17. Tua vít cán nhựa 2318 6* 125mm (-) Berrylion 060201051

  Số định danh mặt hàng: 20686

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 240 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 060201051
  - Màu sắc: Xanh Trắng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: 2 3 1 8 plastic handle screwdriver
  - Tên tiếng Trung: 2318螺丝批
  - Kích cỡ tô vít: 6* 125-
  - Kích thước đóng gói: 460mmx250mmx390mm
  - Trọng lượng: 0.11kg
  - Chất liệu: thép Cr-V

 18. Tua vít cán nhựa 2318 6* 125mm (+) Berrylion 060201050

  Số định danh mặt hàng: 20685

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 240 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 060201050
  - Màu sắc: Xanh Trắng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: 2 3 1 8 plastic handle screwdriver
  - Tên tiếng Trung: 2318螺丝批
  - Kích cỡ tô vít: 6* 125+
  - Kích thước đóng gói: 460mmx250mmx390mm
  - Trọng lượng: 0.11kg
  - Chất liệu: thép Cr-V

 19. Tua vít cán nhựa 2318 6* 100mm (-) Berrylion 060201041

  Số định danh mặt hàng: 20684

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 240 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 060201041
  - Màu sắc: Xanh Trắng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: 2 3 1 8 plastic handle screwdriver
  - Tên tiếng Trung: 2318螺丝批
  - Kích cỡ tô vít: 6* 100-
  - Kích thước đóng gói: 460mmx230mmx390mm
  - Trọng lượng: 0.11kg
  - Chất liệu: thép Cr-V

 20. Tua vít cán nhựa 2318 6* 100mm (+) Berrylion 060201040

  Số định danh mặt hàng: 20683

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 240 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 060201040
  - Màu sắc: Xanh Trắng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: 2 3 1 8 plastic handle screwdriver
  - Tên tiếng Trung: 2318螺丝批
  - Kích cỡ tô vít: 6* 100+
  - Kích thước đóng gói: 460mmx230mmx390mm
  - Trọng lượng: 0.11kg
  - Chất liệu: thép Cr-V

 21. Tua vít tay cầm cao su 2328 6X200mm (-) Berrylion 060202081

  Số định danh mặt hàng: 20682

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 240 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 060202081
  - Màu sắc: Xanh Trắng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: 2 3 2 8 Rubber screwdriver
  - Tên tiếng Trung: 2328螺丝批
  - Kích cỡ tô vít: 6X200mm (-)
  - Kích thước đóng gói: 460mmx270mmx380mm
  - Trọng lượng: 0.11kg
  - Chất liệu: thép Cr-V

 22. Tua vít tay cầm cao su 2328 6X150mm (-) Berrylion 060202061

  Số định danh mặt hàng: 20681

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 240 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 060202061
  - Màu sắc: Xanh Trắng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: 2 3 2 8 Rubber screwdriver
  - Tên tiếng Trung: 2328螺丝批
  - Kích cỡ tô vít: 6X150mm (-)
  - Kích thước đóng gói: 460mmx270mmx380mm
  - Trọng lượng: 0.11kg
  - Chất liệu: thép Cr-V

 23. Tua vít tay cầm cao su 2328 6X125mm (-) Berrylion 060202051

  Số định danh mặt hàng: 20680

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 240 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 060202051
  - Màu sắc: Xanh Trắng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: 2 3 2 8 Rubber screwdriver
  - Tên tiếng Trung: 2328螺丝批
  - Kích cỡ tô vít: 6X125mm (-)
  - Kích thước đóng gói: 460mmx270mmx380mm
  - Trọng lượng: 0.1kg
  - Chất liệu: thép Cr-V

 24. Tua vít tay cầm cao su 2328 6X125mm (+) Berrylion 060202050

  Số định danh mặt hàng: 20679

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 240 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 060202050
  - Màu sắc: Xanh Trắng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: 2 3 2 8 Rubber screwdriver
  - Tên tiếng Trung: 2328螺丝批
  - Kích cỡ tô vít: 6X125mm (+)
  - Kích thước đóng gói: 460mmx270mmx380mm
  - Trọng lượng: 0.1kg
  - Chất liệu: thép Cr-V

 25. Tua vít tay cầm cao su 2328 6X100mm (-) Berrylion 060202041

  Số định danh mặt hàng: 20678

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 240 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 060202041
  - Màu sắc: Xanh Trắng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: 2 3 2 8 Rubber screwdriver
  - Tên tiếng Trung: 2328螺丝批
  - Kích cỡ tô vít: 6X100mm (-)
  - Kích thước đóng gói: 460mmx270mmx380mm
  - Trọng lượng: 0.11kg
  - Chất liệu: thép Cr-V

 26. Tuốc nơ vít 6639 6*300mm (-) Berrylion 060606121

  Số định danh mặt hàng: 20674

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 180 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 060606121
  - Màu sắc: Xanh Trắng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: Mirror finished screwdriver
  - Tên tiếng Trung: 6639螺丝批
  - Kích cỡ tuốc nơ vít: 6*300mm (-)
  - Kích thước đóng gói: 450mmx405mmx380mm
  - Trọng lượng: 0.13kg
  - Chất liệu: thép Cr-V

 27. Tuốc nơ vít 6639 6*300mm (+) Berrylion 060606120

  Số định danh mặt hàng: 20673

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 180 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 060606120
  - Màu sắc: Xanh Trắng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: Mirror finished screwdriver
  - Tên tiếng Trung: 6639螺丝批
  - Kích cỡ tuốc nơ vít: 6*300mm (+)
  - Kích thước đóng gói: 450mmx405mmx380mm
  - Trọng lượng: 0.13kg
  - Chất liệu: thép Cr-V

 28. Tuốc nơ vít 6639 6*250mm (-) Berrylion 060606101

  Số định danh mặt hàng: 20672

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 180 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 060606101
  - Màu sắc: Xanh Trắng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: Mirror finished screwdriver
  - Tên tiếng Trung: 6639螺丝批
  - Kích cỡ tuốc nơ vít: 6*250mm (-)
  - Kích thước đóng gói: 450mmx400mmx370mm
  - Trọng lượng: 0.12kg
  - Chất liệu: thép Cr-V

 29. Tuốc nơ vít 6639 6*250mm (+) Berrylion 060606100

  Số định danh mặt hàng: 20671

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 180 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 060606100
  - Màu sắc: Xanh Trắng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: Mirror finished screwdriver
  - Tên tiếng Trung: 6639螺丝批
  - Kích cỡ tuốc nơ vít: 6*250mm (+)
  - Kích thước đóng gói: 450mmx400mmx370mm
  - Trọng lượng: 0.12kg
  - Chất liệu: thép Cr-V

 30. Tuốc nơ vít 6639 6*200mm (-) Berrylion 060606081

  Số định danh mặt hàng: 20670

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 180 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 060606081
  - Màu sắc: Xanh Trắng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: Mirror finished screwdriver
  - Tên tiếng Trung: 6639螺丝批
  - Kích cỡ tuốc nơ vít: 6*200mm (-)
  - Kích thước đóng gói: 420mmx350mmx370mm
  - Trọng lượng: 0.12kg
  - Chất liệu: thép Cr-V

 31. Tuốc nơ vít 6639 6*200mm (+) Berrylion 060606080

  Số định danh mặt hàng: 20669

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 180 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 060606080
  - Màu sắc: Xanh Trắng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: Mirror finished screwdriver
  - Tên tiếng Trung: 6639螺丝批
  - Kích cỡ tuốc nơ vít: 6*200mm (+)
  - Kích thước đóng gói: 420mmx350mmx370mm
  - Trọng lượng: 0.12kg
  - Chất liệu: thép Cr-V

 32. Tuốc nơ vít 6639 6*150mm (-) Berrylion 060606061

  Số định danh mặt hàng: 20668

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 180 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 060606061
  - Màu sắc: Xanh Trắng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Anh: Mirror finished screwdriver
  - Tên tiếng Trung: 6639螺丝批
  - Kích cỡ tuốc nơ vít: 6*150mm (-)
  - Kích thước đóng gói: 405mmx305mmx370mm
  - Trọng lượng: 0.11kg
  - Chất liệu: thép Cr-V

Liên hệ nhận báo giá mặt hàng Tô vít Berrylion các loại, lẻ và sỉ

Công ty Cổ phần Công Cụ Tốt
Yêu cầu báo giá qua số điện thoại bán buôn và Zalo làm báo giá: 0909694460
Yêu cầu báo giá qua email: lienhe@congcutot.vn
Hoặc đến trực tiếp tại:
 • Trụ sở công ty Số 51, ngõ 87 đường Tân Xuân, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Đại lý bán hàng ở 181/31/15 Bình Thới, Quận 11, TP HCM

Đối với khách hàng mua mặt hàng Tô vít Berrylion tại Sài Gòn và Hà Nội có thể đến các điểm kinh doanh nói trên để xem hàng trực tiếp, nhận báo giá mặt hàng Tô vít Berrylion trực tiếp và nhận hàng ngay trong ngày sau khi hoàn thành thủ tục.

Đối với những khách hàng ở các tỉnh thành khác ngoài Sài Gòn, Hà nội, thì có thể liên hệ với chúng tôi qua Zalo, điện thoại để nhận báo giá mặt hàng Tô vít Berrylion cũng như trao đổi về phương thức thanh toán, cũng như cách thức giao hàng và thời gian giao hàng cụ thể cho mỗi tỉnh thành.

Để cập nhật giá cả mặt hàng Tô vít Berrylion mới nhất hãy liên hệ với chúng tôi ngay thời điểm quý khách cần mua sắm thiết bị, nhân viên kinh doanh của chúng tôi sẽ gửi bảng báo giá mặt hàng Tô vít Berrylion mới nhất đến bạn. Chúng tôi luôn luôn mong chờ sự liên hệ của quý khách. Chúng tôi thấu hiểu để hoàn thành công việc, quý khách sẽ cần các bản báo giá từ nhiều đơn vị cung ứng khác nhau, chúng tôi sẵn sàng làm báo giá dưới các dạng công văn, thư chào hàng, thư điện tử hay bất kỳ hình thức nào mà quý khách cần để gửi đến quý khách. Cho dù không diễn ra giao dịch cũng vui vì thông qua đó chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa và lấy làm mừng vì đã có cơ hội được tiếp xúc với quý khách

Xin trân trọng cảm ơn !
1 2 3 4  
 
gọi Miễn Phí