Đầu tuýp vặn ốc hoa thị ½ Berrylion

Catalogue Tuýp bông ½

Cung cấp catalogue Đầu tuýp vặn ốc hoa thị ½ Berrylion đầy đủ nhất, nhận làm báo giá Đầu tuýp vặn ốc hoa thị ½ Berrylion với chiết khấu cao

 1. Đầu tuýp bông 1/2" xi bóng 32mm Berrylion 081704032

  Số định danh mặt hàng: 21502

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 100 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh:1/2 " Mirror finished socket (twelve angles )
  - Tên tiếng Trung:1-2镜面套筒(12角)
  - Kiểu đầu tuýp: 12 góc
  - Cỡ đầu cắm tuýp: 1/2 inch
  - Chất liệu: Thép CrV
  - Xứ lý bề mặt: Mạ Crom bóng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Model: 081704032
  - Cỡ khẩu: 32mm
  - Kích thước đóng gói: 300X230X255mm
  - Trọng lượng: 0.23kg

 2. Đầu tuýp bông 1/2" xi bóng 30mm Berrylion 081704030

  Số định danh mặt hàng: 21501

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh:1/2 " Mirror finished socket (twelve angles )
  - Tên tiếng Trung:1-2镜面套筒(12角)
  - Kiểu đầu tuýp: 12 góc
  - Cỡ đầu cắm tuýp: 1/2 inch
  - Chất liệu: Thép CrV
  - Xứ lý bề mặt: Mạ Crom bóng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Model: 081704030
  - Cỡ khẩu: mm
  - Kích thước đóng gói: 300X230X255mm
  - Trọng lượng: 0.21kg

 3. Đầu tuýp bông 1/2" xi bóng 27mm Berrylion 081704027

  Số định danh mặt hàng: 21500

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 8 cái/hộp, 160 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh:1/2 " Mirror finished socket (twelve angles )
  - Tên tiếng Trung:1-2镜面套筒(12角)
  - Kiểu đầu tuýp: 12 góc
  - Cỡ đầu cắm tuýp: 1/2 inch
  - Chất liệu: Thép CrV
  - Xứ lý bề mặt: Mạ Crom bóng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Model: 081704027
  - Cỡ khẩu: 27mm
  - Kích thước đóng gói: 300X230X255mm
  - Trọng lượng: 0.14kg

 4. Đầu tuýp bông 1/2" xi bóng 24mm Berrylion 081704024

  Số định danh mặt hàng: 21499

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh:1/2 " Mirror finished socket (twelve angles )
  - Tên tiếng Trung:1-2镜面套筒(12角)
  - Kiểu đầu tuýp: 12 góc
  - Cỡ đầu cắm tuýp: 1/2 inch
  - Chất liệu: Thép CrV
  - Xứ lý bề mặt: Mạ Crom bóng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Model: 081704024
  - Cỡ khẩu: 24mm
  - Kích thước đóng gói: 300X230X255mm
  - Trọng lượng: 0.12kg

 5. Đầu tuýp bông 1/2" xi bóng 23mm Berrylion 081704023

  Số định danh mặt hàng: 21498

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh:1/2 " Mirror finished socket (twelve angles )
  - Tên tiếng Trung:1-2镜面套筒(12角)
  - Kiểu đầu tuýp: 12 góc
  - Cỡ đầu cắm tuýp: 1/2 inch
  - Chất liệu: Thép CrV
  - Xứ lý bề mặt: Mạ Crom bóng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Model: 081704023
  - Cỡ khẩu: 23mm
  - Kích thước đóng gói: 300X230X255mm
  - Trọng lượng: 0.115kg

 6. Đầu tuýp bông 1/2" xi bóng 22mm Berrylion 081704022

  Số định danh mặt hàng: 21497

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 240 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh:1/2 " Mirror finished socket (twelve angles )
  - Tên tiếng Trung:1-2镜面套筒(12角)
  - Kiểu đầu tuýp: 12 góc
  - Cỡ đầu cắm tuýp: 1/2 inch
  - Chất liệu: Thép CrV
  - Xứ lý bề mặt: Mạ Crom bóng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Model: 081704022
  - Cỡ khẩu: 22mm
  - Kích thước đóng gói: 300X230X255mm
  - Trọng lượng: 93g

 7. Đầu tuýp bông 1/2" xi bóng 21mm Berrylion 081704021

  Số định danh mặt hàng: 21496

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 14 cái/hộp, 280 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh:1/2 " Mirror finished socket (twelve angles )
  - Tên tiếng Trung:1-2镜面套筒(12角)
  - Kiểu đầu tuýp: 12 góc
  - Cỡ đầu cắm tuýp: 1/2 inch
  - Chất liệu: Thép CrV
  - Xứ lý bề mặt: Mạ Crom bóng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Model: 081704021
  - Cỡ khẩu: 21mm
  - Kích thước đóng gói: 300X230X255mm
  - Trọng lượng: 89g

 8. Đầu tuýp bông 1/2" xi bóng 20mm Berrylion 081704020

  Số định danh mặt hàng: 21494

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 14 cái/hộp, 280 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh:1/2 " Mirror finished socket (twelve angles )
  - Tên tiếng Trung:1-2镜面套筒(12角)
  - Kiểu đầu tuýp: 12 góc
  - Cỡ đầu cắm tuýp: 1/2 inch
  - Chất liệu: Thép CrV
  - Xứ lý bề mặt: Mạ Crom bóng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Model: 081704020
  - Cỡ khẩu: 20mm
  - Kích thước đóng gói: 300X230X255mm
  - Trọng lượng: 82g

 9. Đầu tuýp bông 1/2" xi bóng 19mm Berrylion 081704019

  Số định danh mặt hàng: 21493

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 15 cái/hộp, 300 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh:1/2 " Mirror finished socket (twelve angles )
  - Tên tiếng Trung:1-2镜面套筒(12角)
  - Kiểu đầu tuýp: 12 góc
  - Cỡ đầu cắm tuýp: 1/2 inch
  - Chất liệu: Thép CrV
  - Xứ lý bề mặt: Mạ Crom bóng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Model: 081704019
  - Cỡ khẩu: 19mm
  - Kích thước đóng gói:300X230X255mm
  - Trọng lượng: 87g

 10. Đầu tuýp bông 1/2" xi bóng 18mm Berrylion 081704018

  Số định danh mặt hàng: 21491

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 15 cái/hộp, 300 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh:1/2 " Mirror finished socket (twelve angles )
  - Tên tiếng Trung:1-2镜面套筒(12角)
  - Kiểu đầu tuýp: 12 góc
  - Cỡ đầu cắm tuýp: 1/2 inch
  - Chất liệu: Thép CrV
  - Xứ lý bề mặt: Mạ Crom bóng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Model: 081704018
  - Cỡ khẩu: 18mm
  - Kích thước đóng gói:300X230X255mm
  - Trọng lượng: 87g

 11. Đầu tuýp bông 1/2" xi bóng 17mm Berrylion 081704017

  Số định danh mặt hàng: 21490

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 20 cái/hộp, 400 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh:1/2 " Mirror finished socket (twelve angles )
  - Tên tiếng Trung:1-2镜面套筒(12角)
  - Kiểu đầu tuýp: 12 góc
  - Cỡ đầu cắm tuýp: 1/2 inch
  - Chất liệu: Thép CrV
  - Xứ lý bề mặt: Mạ Crom bóng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Model: 081704017
  - Cỡ khẩu: 17mm
  - Kích thước đóng gói:300X230X255mm
  - Trọng lượng: 62.5g

 12. Đầu tuýp bông 1/2" xi bóng 16mm Berrylion 081704016

  Số định danh mặt hàng: 21489

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 20 cái/hộp, 400 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh:1/2 " Mirror finished socket (twelve angles )
  - Tên tiếng Trung:1-2镜面套筒(12角)
  - Kiểu đầu tuýp: 12 góc
  - Cỡ đầu cắm tuýp: 1/2 inch
  - Chất liệu: Thép CrV
  - Xứ lý bề mặt: Mạ Crom bóng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Model: 081704016
  - Cỡ khẩu: 16mm
  - Kích thước đóng gói: 300X230X255mm
  - Trọng lượng: 57.5g

 13. Đầu tuýp bông 1/2" xi bóng 15mm Berrylion 081704015

  Số định danh mặt hàng: 21487

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 20 cái/hộp, 400 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh:1/2 " Mirror finished socket (twelve angles )
  - Tên tiếng Trung:1-2镜面套筒(12角)
  - Kiểu đầu tuýp: 12 góc
  - Cỡ đầu cắm tuýp: 1/2 inch
  - Chất liệu: Thép CrV
  - Xứ lý bề mặt: Mạ Crom bóng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Model: 081704015
  - Cỡ khẩu: 15mm
  - Kích thước đóng gói:300X230X255mm
  - Trọng lượng: 52.5g

 14. Đầu tuýp bông 1/2" xi bóng 14mm Berrylion 081704014

  Số định danh mặt hàng: 21486

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 20 cái/hộp, 400 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh:1/2 " Mirror finished socket (twelve angles )
  - Tên tiếng Trung:1-2镜面套筒(12角)
  - Kiểu đầu tuýp: 12 góc
  - Cỡ đầu cắm tuýp: 1/2 inch
  - Chất liệu: Thép CrV
  - Xứ lý bề mặt: Mạ Crom bóng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Model: 081704014
  - Cỡ khẩu: 14mm
  - Kích thước đóng gói: 300X230X255mm
  - Trọng lượng: 58.75g

 15. Đầu tuýp bông 1/2" xi bóng 13mm Berrylion 081704013

  Số định danh mặt hàng: 21485

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 20 cái/hộp, 400 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh:1/2 " Mirror finished socket (twelve angles )
  - Tên tiếng Trung:1-2镜面套筒(12角)
  - Kiểu đầu tuýp: 12 góc
  - Cỡ đầu cắm tuýp: 1/2 inch
  - Chất liệu: Thép CrV
  - Xứ lý bề mặt: Mạ Crom bóng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Model: 081704013
  - Cỡ khẩu: 13mm
  - Kích thước đóng gói:300X230X255mm
  - Trọng lượng: 57.5g

 16. Đầu tuýp bông 1/2" xi bóng 12mm Berrylion 081704012

  Số định danh mặt hàng: 21483

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 20 cái/hộp, 400 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh:1/2 " Mirror finished socket (twelve angles )
  - Tên tiếng Trung:1-2镜面套筒(12角)
  - Kiểu đầu tuýp: 12 góc
  - Cỡ đầu cắm tuýp: 1/2 inch
  - Chất liệu: Thép CrV
  - Xứ lý bề mặt: Mạ Crom bóng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Model: 081704012
  - Cỡ khẩu: 12mm
  - Kích thước đóng gói: 300X230X255mm
  - Trọng lượng:56.25g

 17. Đầu tuýp bông 1/2" xi bóng 11mm Berrylion 081704011

  Số định danh mặt hàng: 21482

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 20 cái/hộp, 400 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh:1/2 " Mirror finished socket (twelve angles )
  - Tên tiếng Trung:1-2镜面套筒(12角)
  - Kiểu đầu tuýp: 12 góc
  - Cỡ đầu cắm tuýp: 1/2 inch
  - Chất liệu: Thép CrV
  - Xứ lý bề mặt: Mạ Crom bóng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Model: 081704011
  - Cỡ khẩu: 11mm
  - Kích thước đóng gói: 300X230X255mm
  - Trọng lượng:55g

 18. Đầu tuýp bông 1/2" xi bóng 10mm Berrylion 081704010

  Số định danh mặt hàng: 21481

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 20 cái/hộp, 400 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh:1/2 " Mirror finished socket (twelve angles )
  - Tên tiếng Trung:1-2镜面套筒(12角)
  - Kiểu đầu tuýp: 12 góc
  - Cỡ đầu cắm tuýp: 1/2 inch
  - Chất liệu: Thép CrV
  - Xứ lý bề mặt: Mạ Crom bóng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Model: 081704010
  - Cỡ khẩu: 10mm
  - Kích thước đóng gói: 300X230X255mm
  - Trọng lượng: 53.75g

 19. Đầu tuýp bông 1/2" xi bóng 9mm Berrylion 081704009

  Số định danh mặt hàng: 21480

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 20 cái/hộp, 400 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh:1/2 " Mirror finished socket (twelve angles )
  - Tên tiếng Trung:1-2镜面套筒(12角)
  - Kiểu đầu tuýp: 12 góc
  - Cỡ đầu cắm tuýp: 1/2 inch
  - Chất liệu: Thép CrV
  - Xứ lý bề mặt: Mạ Crom bóng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Model: 081704009
  - Cỡ khẩu: 9mm
  - Kích thước đóng gói:300X230X255mm
  - Trọng lượng: 52.5g

 20. Đầu tuýp bông 1/2" xi bóng 8mm Berrylion 081704008

  Số định danh mặt hàng: 21479

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 20 cái/hộp, 400 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh:1/2 " Mirror finished socket (twelve angles )
  - Tên tiếng Trung:1-2镜面套筒(12角)
  - Kiểu đầu tuýp: 12 góc
  - Cỡ đầu cắm tuýp: 1/2 inch
  - Chất liệu: Thép CrV
  - Xứ lý bề mặt: Mạ Crom bóng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Model: 081704008
  - Cỡ khẩu: 8mm
  - Kích thước đóng gói:300X230X255mm
  - Trọng lượng: 51.75g

 21. Tuýp đầu bông băng xanh 1/2"- thép CRV 32mm Berrylion 081702032

  Số định danh mặt hàng: 21474

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 100 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: 1 / 2 " Dual colors CRV socket wrench(twelve angles)
  - Tên tiếng Trung: 二分一寸双色鉻钒钢套筒12角)
  - Kiểu đầu tuýp: 12 góc
  - Cỡ đầu cắm tuýp: 1/2 inch
  - Chất liệu: Thép CrV
  - Xứ lý bề mặt: Mạ Crom bóng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Model: 081702032
  - Cỡ khẩu: 32mm
  - Kích thước đóng gói: 300X230X255mm
  - Trọng lượng: 225g

 22. Tuýp đầu bông băng xanh 1/2"- thép CRV 30mm Berrylion 081702030

  Số định danh mặt hàng: 21473

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: 1 / 2 " Dual colors CRV socket wrench(twelve angles)
  - Tên tiếng Trung: 二分一寸双色鉻钒钢套筒12角)
  - Kiểu đầu tuýp: 12 góc
  - Cỡ đầu cắm tuýp: 1/2 inch
  - Chất liệu: Thép CrV
  - Xứ lý bề mặt: Mạ Crom bóng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Model: 081702030
  - Cỡ khẩu: 30mm
  - Kích thước đóng gói: 300X230X255mm
  - Trọng lượng: 206.67g

 23. Tuýp đầu bông băng xanh 1/2"- thép CRV 27mm Berrylion 081702027

  Số định danh mặt hàng: 21472

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 8 cái/hộp, 160 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: 1 / 2 " Dual colors CRV socket wrench(twelve angles)
  - Tên tiếng Trung: 二分一寸双色鉻钒钢套筒12角)
  - Kiểu đầu tuýp: 12 góc
  - Cỡ đầu cắm tuýp: 1/2 inch
  - Chất liệu: Thép CrV
  - Xứ lý bề mặt: Mạ Crom bóng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Model: 081702027
  - Cỡ khẩu: 27mm
  - Kích thước đóng gói: 300X230X255mm
  - Trọng lượng: 143.75g

 24. Tuýp đầu bông băng xanh 1/2"- thép CRV 24mm Berrylion 081702024

  Số định danh mặt hàng: 21471

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: 1 / 2 " Dual colors CRV socket wrench(twelve angles)
  - Tên tiếng Trung: 二分一寸双色鉻钒钢套筒12角)
  - Kiểu đầu tuýp: 12 góc
  - Cỡ đầu cắm tuýp: 1/2 inch
  - Chất liệu: Thép CrV
  - Xứ lý bề mặt: Mạ Crom bóng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Model: 081702024
  - Cỡ khẩu: 24mm
  - Kích thước đóng gói: 300X230X255mm
  - Trọng lượng: 120g

 25. Tuýp đầu bông băng xanh 1/2"- thép CRV 23mm Berrylion 081702023

  Số định danh mặt hàng: 21470

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: 1 / 2 " Dual colors CRV socket wrench(twelve angles)
  - Tên tiếng Trung: 二分一寸双色鉻钒钢套筒12角)
  - Kiểu đầu tuýp: 12 góc
  - Cỡ đầu cắm tuýp: 1/2 inch
  - Chất liệu: Thép CrV
  - Xứ lý bề mặt: Mạ Crom bóng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Model: 081702023
  - Cỡ khẩu: 23mm
  - Kích thước đóng gói: 300X230X255mm
  - Trọng lượng: 115g

 26. Tuýp đầu bông băng xanh 1/2"- thép CRV 22mm Berrylion 081702022

  Số định danh mặt hàng: 21469

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 240 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: 1 / 2 " Dual colors CRV socket wrench(twelve angles)
  - Tên tiếng Trung: 二分一寸双色鉻钒钢套筒12角)
  - Kiểu đầu tuýp: 12 góc
  - Cỡ đầu cắm tuýp: 1/2 inch
  - Chất liệu: Thép CrV
  - Xứ lý bề mặt: Mạ Crom bóng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Model: 081702022
  - Cỡ khẩu: 22mm
  - Kích thước đóng gói: 300X230X255mm
  - Trọng lượng: 104.17g

 27. Tuýp đầu bông băng xanh 1/2"- thép CRV 21mm Berrylion 081702021

  Số định danh mặt hàng: 21468

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 14 cái/hộp, 280 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: 1 / 2 " Dual colors CRV socket wrench(twelve angles)
  - Tên tiếng Trung: 二分一寸双色鉻钒钢套筒12角)
  - Kiểu đầu tuýp: 12 góc
  - Cỡ đầu cắm tuýp: 1/2 inch
  - Chất liệu: Thép CrV
  - Xứ lý bề mặt: Mạ Crom bóng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Model: 081702021
  - Cỡ khẩu: 21mm
  - Kích thước đóng gói: 300X230X255mm
  - Trọng lượng: 87.5g

 28. Tuýp đầu bông băng xanh 1/2"- thép CRV 20mm Berrylion 081702020

  Số định danh mặt hàng: 21467

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 14 cái/hộp, 280 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: 1 / 2 " Dual colors CRV socket wrench(twelve angles)
  - Tên tiếng Trung: 二分一寸双色鉻钒钢套筒12角)
  - Kiểu đầu tuýp: 12 góc
  - Cỡ đầu cắm tuýp: 1/2 inch
  - Chất liệu: Thép CrV
  - Xứ lý bề mặt: Mạ Crom bóng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Model: 081702020
  - Cỡ khẩu: 20mm
  - Kích thước đóng gói: 300X230X255mm
  - Trọng lượng: 85.71g

 29. Tuýp đầu bông băng xanh 1/2"- thép CRV 19mm Berrylion 081702019

  Số định danh mặt hàng: 21466

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 15 cái/hộp, 300 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: 1 / 2 " Dual colors CRV socket wrench(twelve angles)
  - Tên tiếng Trung: 二分一寸双色鉻钒钢套筒12角)
  - Kiểu đầu tuýp: 12 góc
  - Cỡ đầu cắm tuýp: 1/2 inch
  - Chất liệu: Thép CrV
  - Xứ lý bề mặt: Mạ Crom bóng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Model: 081702019
  - Cỡ khẩu: 19mm
  - Kích thước đóng gói:300X230X255mm
  - Trọng lượng: 86.67g

 30. Tuýp đầu bông băng xanh 1/2"- thép CRV 18mm Berrylion 081702018

  Số định danh mặt hàng: 21465

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 15 cái/hộp, 300 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: 1 / 2 " Dual colors CRV socket wrench(twelve angles)
  - Tên tiếng Trung: 二分一寸双色鉻钒钢套筒12角)
  - Kiểu đầu tuýp: 12 góc
  - Cỡ đầu cắm tuýp: 1/2 inch
  - Chất liệu: Thép CrV
  - Xứ lý bề mặt: Mạ Crom bóng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Model: 081702018
  - Cỡ khẩu: 18mm
  - Kích thước đóng gói: 300X230X255mm
  - Trọng lượng: 86.67g

 31. Tuýp đầu bông băng xanh 1/2"- thép CRV 17mm Berrylion 081702017

  Số định danh mặt hàng: 21464

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 20 cái/hộp, 400 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: 1 / 2 " Dual colors CRV socket wrench(twelve angles)
  - Tên tiếng Trung: 二分一寸双色鉻钒钢套筒12角)
  - Kiểu đầu tuýp: 12 góc
  - Cỡ đầu cắm tuýp: 1/2 inch
  - Chất liệu: Thép CrV
  - Xứ lý bề mặt: Mạ Crom bóng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Model: 081702017
  - Cỡ khẩu: 17mm
  - Kích thước đóng gói: 300X230X255mm
  - Trọng lượng: 62.5g

 32. Tuýp đầu bông băng xanh 1/2"- thép CRV 16mm Berrylion 081702016

  Số định danh mặt hàng: 21463

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 20 cái/hộp, 400 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: 1 / 2 " Dual colors CRV socket wrench(twelve angles)
  - Tên tiếng Trung: 二分一寸双色鉻钒钢套筒12角)
  - Kiểu đầu tuýp: 12 góc
  - Cỡ đầu cắm tuýp: 1/2 inch
  - Chất liệu: Thép CrV
  - Xứ lý bề mặt: Mạ Crom bóng
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Model: 081702016
  - Cỡ khẩu: 16mm
  - Kích thước đóng gói: 300X230X255mm
  - Trọng lượng: 61.25g

Liên hệ nhận báo giá mặt hàng Đầu tuýp vặn ốc hoa thị ½ Berrylion các loại, lẻ và sỉ

Công ty Cổ phần Công Cụ Tốt
Yêu cầu báo giá qua số điện thoại bán buôn và Zalo làm báo giá: 0909694460
Yêu cầu báo giá qua email: lienhe@congcutot.vn
Hoặc đến trực tiếp tại:
 • Trụ sở công ty Số 51, ngõ 87 đường Tân Xuân, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Đại lý bán hàng ở 181/31/15 Bình Thới, Quận 11, TP HCM

Đối với khách hàng mua mặt hàng Đầu tuýp vặn ốc hoa thị ½ Berrylion tại Sài Gòn và Hà Nội có thể đến các điểm kinh doanh nói trên để xem hàng trực tiếp, nhận báo giá mặt hàng Đầu tuýp vặn ốc hoa thị ½ Berrylion trực tiếp và nhận hàng ngay trong ngày sau khi hoàn thành thủ tục.

Đối với những khách hàng ở các tỉnh thành khác ngoài Sài Gòn, Hà nội, thì có thể liên hệ với chúng tôi qua Zalo, điện thoại để nhận báo giá mặt hàng Đầu tuýp vặn ốc hoa thị ½ Berrylion cũng như trao đổi về phương thức thanh toán, cũng như cách thức giao hàng và thời gian giao hàng cụ thể cho mỗi tỉnh thành.

Để cập nhật giá cả mặt hàng Đầu tuýp vặn ốc hoa thị ½ Berrylion mới nhất hãy liên hệ với chúng tôi ngay thời điểm quý khách cần mua sắm thiết bị, nhân viên kinh doanh của chúng tôi sẽ gửi bảng báo giá mặt hàng Đầu tuýp vặn ốc hoa thị ½ Berrylion mới nhất đến bạn. Chúng tôi luôn luôn mong chờ sự liên hệ của quý khách. Chúng tôi thấu hiểu để hoàn thành công việc, quý khách sẽ cần các bản báo giá từ nhiều đơn vị cung ứng khác nhau, chúng tôi sẵn sàng làm báo giá dưới các dạng công văn, thư chào hàng, thư điện tử hay bất kỳ hình thức nào mà quý khách cần để gửi đến quý khách. Cho dù không diễn ra giao dịch cũng vui vì thông qua đó chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa và lấy làm mừng vì đã có cơ hội được tiếp xúc với quý khách

Xin trân trọng cảm ơn !  
gọi Miễn Phí