Dụng cụ kê nâng Berrylion

Catalogue Kê nâng

Cung cấp catalogue Dụng cụ kê nâng Berrylion đầy đủ nhất, nhận làm báo giá Dụng cụ kê nâng Berrylion với chiết khấu cao

 1. Pa lăng xích cao cấp HSZ-10 10T * 5M Berrylion 120602005

  Số định danh mặt hàng: 21769

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: HSZ high grade lifting
  - Tên tiếng Trung: HSZ型高档手拉葫芦
  - Model: 120602005
  - Mã số sản phẩm: HSZ-10
  - Màu sắc: Màu xanh lá
  - Chất liệu: Thép cao cấp
  - Kích thước: 10T*5M
  - Khối lượng: 75kg
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Đóng gói: Đóng hộp các tông

 2. Pa lăng xích cao cấp HSZ-5 5T * 5M Berrylion 120602505

  Số định danh mặt hàng: 21768

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: HSZ high grade lifting
  - Tên tiếng Trung: HSZ型高档手拉葫芦
  - Model :120602505
  - Mã số sản phẩm: HSZ-5
  - Màu sắc: Màu xanh lá
  - Chất liệu :Thép cao cấp
  - Kích thước: 5T*5M
  - Khối lượng: 40kg
  - Kích thước đóng gói: 420x270x195mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Đóng gói :Đóng hộp các tông

 3. Pa lăng xích cao cấp HSZ-3 3T * 5M Berrylion 120602305

  Số định danh mặt hàng: 21767

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: HSZ high grade lifting
  - Tên tiếng Trung: HSZ型高档手拉葫芦
  - Model: 120602305
  - Mã số sản phẩm: HSZ-3
  - Màu sắc: Màu xanh lá
  - Chất liệu: Thép cao cấp
  - Kích thước: 3T*5M
  - Khối lượng: 35kg
  - Kích thước đóng gói: 340x215x160mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Đóng gói: Đóng hộp các tông

 4. Pa lăng xích cao cấp HSZ-2 2T * 5M Berrylion 120602205

  Số định danh mặt hàng: 21766

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: HSZ high grade lifting
  - Tên tiếng Trung: HSZ型高档手拉葫芦
  - Model: 120602205
  - Mã số sản phẩm: HSZ-2
  - Màu sắc: Màu xanh lá
  - Chất liệu: Thép cao cấp
  - Kích thước: 2T * 5M
  - Khối lượng: 22.2kg
  - Kích thước đóng gói: 295x185x145mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Đóng gói: Đóng hộp các tông

 5. Pa lăng xích cao cấp HSZ-1 1T * 5M Berrylion 120602105

  Số định danh mặt hàng: 21765

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: HSZ high grade lifting
  - Tên tiếng Trung: HSZ型高档手拉葫芦
  - Model: 120602105
  - Mã số sản phẩm: HSZ-1
  - Màu sắc: Màu xanh lá
  - Chất liệu: Thép cao cấp
  - Kích thước: 1T * 5M
  - Khối lượng: 11.5kg
  - Kích thước đóng gói: 225x185x145mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Đóng gói: Đóng hộp các tông

 6. Pa lăng xích cao cấp HSZ-10 10T * 3M Berrylion 120601003

  Số định danh mặt hàng: 21764

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: HSZ high grade lifting
  - Tên tiếng Trung: HSZ型高档手拉葫芦
  - Model :120601003
  - Mã số sản phẩm :HSZ-10
  - Màu sắc :Màu xanh lá
  - Chất liệu:Thép cao cấp
  - Kích thước :10T*3M
  - Khối lượng :75kg
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Đóng gói: Đóng hộp các tông

 7. Pa lăng xích cao cấp HSZ-5 5T * 3M Berrylion 120601503

  Số định danh mặt hàng: 21763

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: HSZ high grade lifting
  - Tên tiếng Trung: HSZ型高档手拉葫芦
  - Model :120601503
  - Mã số sản phẩm :HSZ-5
  - Màu sắc :Màu xanh lá
  - Chất liệu:Thép cao cấp
  - Kích thước : 5T * 3M
  - Khối lượng :40kg
  - Kích thước đóng gói: 420x270x195mm
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Đóng gói: Đóng hộp các tông

 8. Pa lăng xích cao cấp H SZ-3 3T * 3M Berrylion 120601303

  Số định danh mặt hàng: 21762

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: HSZ high grade lifting
  - Tên tiếng Trung: HSZ型高档手拉葫芦
  - Model :120601303
  - Mã số sản phẩm :HSZ-3
  - Màu sắc :Màu xanh lá
  - Chất liệu:Thép cao cấp
  - Kích thước :3T*3M
  - Khối lượng :35kg
  - Kích thước đóng gói: 340x215x160mm
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Đóng gói: Đóng hộp các tông

 9. Pa lăng xích cao cấp H SZ-2 2T * 3M Berrylion 120601203

  Số định danh mặt hàng: 21761

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: HSZ high grade lifting
  - Tên tiếng Trung: HSZ型高档手拉葫芦
  - Model :120601203
  - Mã số sản phẩm :HSZ-2
  - Màu sắc :Màu xanh lá
  - Chất liệu:Thép cao cấp
  - Kích thước :2T*3M
  - Khối lượng :20kg
  - Kích thước đón gói: 295x185x145mm
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Đóng gói: Đóng hộp các tông

 10. Pa lăng xích cao cấp H SZ-1 1T * 3M Berrylion 120601103

  Số định danh mặt hàng: 21760

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: HSZ high grade lifting
  - Tên tiếng Trung: HSZ型高档手拉葫芦
  - Model :120601103
  - Mã số sản phẩm: HSZ-1
  - Màu sắc :Màu xanh lá
  - Chất liệu :Thép cao cấp
  - Kích thước: 1T * 3M
  - Khối lượng: 11.5kg
  - Kích thước đóng gói: 225x185x145mm
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Đóng gói :Đóng hộp các tông

 11. Pa lăng xích kéo tay CK-10 10T * 5M Berrylion 120604005

  Số định danh mặt hàng: 21759

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: CK manual lifting
  - Tên tiếng Trung: CK手拉葫芦
  - Model: 120604005
  - Mã số sản phẩm :CK-10
  - Màu sắc :Màu xanh lá
  - Chất liệu :Thép cao cấp
  - Kích thước :10T * 5M
  - Khối lượng :72kg
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Đóng gói :Đóng hộp các tông

 12. Pa lăng xích kéo tay CK-5 5T * 5M Berrylion 120604505

  Số định danh mặt hàng: 21758

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: CK manual lifting
  - Tên tiếng Trung: CK手拉葫芦
  - Model :120604505
  - Mã số sản phẩm :CK-5
  - Màu sắc :Màu xanh lá
  - Chất liệu: Thép cao cấp
  - Kích thước :5T * 5M
  - Khối lượng :37.7kg
  - Kích thước đóng gói :420x270x195mm
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Đóng gói :Đóng hộp các tông

 13. Pa lăng xích kéo tay CK-3 3T * 5M Berrylion 120604305

  Số định danh mặt hàng: 21757

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: CK manual lifting
  - Tên tiếng Trung: CK手拉葫芦
  - Model :120604305
  - Mã số sản phẩm :CK-3
  - Màu sắc :Màu xanh lá
  - Chất liệu: Thép cao cấp
  - Kích thước :3T * 5M
  - Khối lượng :26.2kg
  - Kích thước đóng gói :340x215x160mm
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Đóng gói :Đóng hộp các tông

 14. Pa lăng xích kéo tay CK-2 2T * 5M Berrylion 120604205

  Số định danh mặt hàng: 21756

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: CK manual lifting
  - Tên tiếng Trung: CK手拉葫芦
  - Model :120604205
  - Mã số sản phẩm :CK-2
  - Màu sắc :Màu xanh lá
  - Chất liệu: Thép cao cấp
  - Kích thước :2T * 5M
  - Khối lượng :22.2kg
  - Kích thước đóng gói :295x185x145mm
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Đóng gói :Đóng hộp các tông

 15. Pa lăng xích kéo tay CK-1 1T * 5M Berrylion 120604105

  Số định danh mặt hàng: 21755

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: CK manual lifting
  - Tên tiếng Trung: CK手拉葫芦
  - Model :120604105
  - Mã số sản phẩm: CK-1
  - Màu sắc :Màu xanh lá
  - Chất liệu :Thép cao cấp
  - Kích thước :1T * 5M
  - Khối lượng :11.5kg
  - Kích thước đóng gói :225x185x145mm
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Đóng gói :Đóng hộp các tông

 16. Pa lăng xích kéo tay CK-10 10T * 3M Berrylion 120603003

  Số định danh mặt hàng: 21754

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: CK manual lifting
  - Tên tiếng Trung: CK手拉葫芦
  - Model :120603003
  - Mã số sản phẩm :CK-10
  - Màu sắc :Màu xanh lá
  - Chất liệu: Thép cao cấp
  - Kích thước :10T * 3M
  - Khối lượng :72kg
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Đóng gói :Đóng hộp các tông

 17. Pa lăng xích kéo tay CK-5 5T * 3M Berrylion 120603503

  Số định danh mặt hàng: 21753

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: CK manual lifting
  - Tên tiếng Trung: CK手拉葫芦
  - Model :120603503
  - Mã số sản phẩm :CK-5
  - Màu sắc :Màu xanh lá
  - Chất liệu: Thép cao cấp
  - Kích thước :5T * 3M
  - Khối lượng :37.7kg
  - Kích thước đóng gói :420x270x195mm
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Đóng gói :Đóng hộp các tông

 18. Pa lăng xích kéo tay CK-3 3T * 3M Berrylion 120603303

  Số định danh mặt hàng: 21752

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: CK manual lifting
  - Tên tiếng Trung: CK手拉葫芦
  - Model :120603303
  - Mã số sản phẩm :CK-3
  - Màu sắc :Màu xanh lá
  - Chất liệu: Thép cao cấp
  - Kích thước :3T * 3M
  - Khối lượng :26.2kg
  - Kích thước đóng gói :340x215x160mm
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Đóng gói :Đóng hộp các tông

 19. Pa lăng xích kéo tay CK-2 2T * 3M Berrylion 120603203

  Số định danh mặt hàng: 21751

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: CK manual lifting
  - Tên tiếng Trung: CK手拉葫芦
  - Model :120603203
  - Mã số sản phẩm :CK-2
  - Màu sắc :Màu xanh lá
  - Chất liệu: Thép cao cấp
  - Kích thước :2T * 3M
  - Khối lượng :22.2kg
  - Kích thước đóng gói :295x185x145mm
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Đóng gói :Đóng hộp các tông

 20. Pa lăng xích kéo tay CK-1 1T * 3M Berrylion 120603103

  Số định danh mặt hàng: 21750

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: CK manual lifting
  - Tên tiếng Trung: CK手拉葫芦
  - Model :120603103
  - Mã số sản phẩm :CK-1
  - Màu sắc :Màu xanh lá
  - Chất liệu: Thép cao cấp
  - Kích thước :1T * 3M
  - Khối lượng: 11.5kg
  - Kích thước đóng gói :225x185x145mm
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Đóng gói :Đóng hộp các tông

 21. Kích thủy lực 50T Berrylion 120301050

  Số định danh mặt hàng: 21706

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh:Bottle type hydraulic jack
  - Tên tiếng Trung:立式液压千斤顶
  - Model: 120301050
  - Màu sắc: Màu xanh lá
  - Tải trọng nâng tối đa: 50 tấn
  - Chất liệu: Thép nguyên chất
  - Kích thước đóng gói: 200x190x265mm
  - Trọng lượng: 20kg
  - Đóng gói: Đóng thùng các tông
  - Xuất xứ: Trung Quốc

 22. Kích thủy lực 32T Berrylion 120301032

  Số định danh mặt hàng: 21705

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 2 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh:Bottle type hydraulic jack
  - Tên tiếng Trung:立式液压千斤顶
  - Model: 120301032
  - Màu sắc: Màu xanh lá
  - Tải trọng nâng tối đa: 32 tấn
  - Chất liệu: Thép nguyên chất
  - Kích thước đóng gói: 370x190x270mm
  - Trọng lượng: 11.75kg
  - Đóng gói: Đóng chung thùng các tông
  - Xuất xứ: Trung Quốc

 23. Kích thủy lực 20T Berrylion 120301020

  Số định danh mặt hàng: 21704

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 2 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh:Bottle type hydraulic jack
  - Tên tiếng Trung:立式液压千斤顶
  - Model: 120301020
  - Màu sắc: Màu xanh lá
  - Tải trọng nâng tối đa: 20 tấn
  - Chất liệu: Thép nguyên chất
  - Kích thước đóng gói: 330x180x250mm
  - Trọng lượng: 9.5kg
  - Đóng gói: Đóng chung thùng các tông
  - Xuất xứ: Trung Quốc

 24. Kích thủy lực 16T Berrylion 120301016

  Số định danh mặt hàng: 21703

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 4 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh:Bottle type hydraulic jack
  - Tên tiếng Trung:立式液压千斤顶
  - Model: 120301016
  - Màu sắc: Màu xanh lá
  - Tải trọng nâng tối đa: 16 tấn
  - Chất liệu: Thép nguyên chất
  - Kích thước đóng gói: 600x165x260mm
  - Trọng lượng: 7.875kg
  - Đóng gói: Đóng chung thùng các tông
  - Xuất xứ: Trung Quốc

 25. Kích thủy lực 12T Berrylion 120301012

  Số định danh mặt hàng: 21702

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh:Bottle type hydraulic jack
  - Tên tiếng Trung:立式液压千斤顶
  - Model: 120301012
  - Màu sắc: Màu xanh lá
  - Tải trọng nâng tối đa: 12 tấn
  - Chất liệu: Thép nguyên chất
  - Kích thước đóng gói: 710x155x245mm
  - Trọng lượng: 6.3kg
  - Đóng gói: Đóng chung thùng các tông
  - Xuất xứ: Trung Quốc

 26. Kích thủy lực 10T Berrylion 120301010

  Số định danh mặt hàng: 21701

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh:Bottle type hydraulic jack
  - Tên tiếng Trung:立式液压千斤顶
  - Model: 120301010
  - Màu sắc: Màu xanh lá
  - Tải trọng nâng tối đa: 10 tấn
  - Chất liệu: Thép nguyên chất
  - Kích thước đóng gói:670x150x240mm
  - Trọng lượng: 5.5kg
  - Đóng gói: Đóng chung thùng các tông
  - Xuất xứ: Trung Quốc

 27. Kích thủy lực 8T Berrylion 120301008

  Số định danh mặt hàng: 21700

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh:Bottle type hydraulic jack
  - Tên tiếng Trung:立式液压千斤顶
  - Model: 120301008
  - Màu sắc: Màu xanh lá
  - Tải trọng nâng tối đa: 8 tấn
  - Chất liệu: Thép nguyên chất
  - Kích thước đóng gói: 630x140x240mm
  - Trọng lượng: 5.1kg
  - Đóng gói: Đóng chung thùng các tông
  - Xuất xứ: Trung Quốc

 28. Kích thủy lực 6T Berrylion 120301006

  Số định danh mặt hàng: 21699

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh:Bottle type hydraulic jack
  - Tên tiếng Trung:立式液压千斤顶
  - Model: 120301006
  - Màu sắc: Màu xanh lá
  - Tải trọng nâng tối đa: 6 tấn
  - Chất liệu: Thép nguyên chất
  - Kích thước đóng gói: 600x135x225mm
  - Trọng lượng: 3.9kg
  - Đóng gói: Đóng chung thùng các tông
  - Xuất xứ: Trung Quốc

 29. Kích thủy lực 4T Berrylion 120301004

  Số định danh mặt hàng: 21698

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh:Bottle type hydraulic jack
  - Tên tiếng Trung:立式液压千斤顶
  - Model: 120301004
  - Màu sắc: Màu xanh lá
  - Tải trọng nâng tối đa: 4 tấn
  - Chất liệu: Thép nguyên chất
  - Kích thước đóng gói: 580x130x210mm
  - Trọng lượng: 3.1kg
  - Đóng gói: Đóng chung thùng các tông
  - Xuất xứ: Trung Quốc

 30. Kích thủy lực 2T Berrylion 120301002

  Số định danh mặt hàng: 21696

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh:Bottle type hydraulic jack
  - Tên tiếng Trung:立式液压千斤顶
  - Model: 120301002
  - Màu sắc: Màu xanh lá
  - Tải trọng nâng tối đa: 2 tấn
  - Chất liệu: Thép nguyên chất
  - Kích thước đóng gói: 510x230x190mm
  - Trọng lượng: 2.5kg
  - Đóng gói: Đóng chung thùng các tông
  - Xuất xứ: Trung Quốc

 31. Dụng cụ thủy lực di động 2T Berrylion 120302002

  Số định danh mặt hàng: 21695

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 1 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh:Hydraulic jack with wheels
  - Tên tiếng Trung:安全架卧式液压千斤顶
  - Model: 120302002
  - Màu sắc: Màu xanh lá
  - Cỡ sản phẩm: 2T
  - Chất liệu: Thép nguyên chất
  - Kích thước đóng gói: 468x210x137mm
  - Trọng lượng: 6.8kg
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Đóng gói: Đóng hộp các tông

 32. Dây cáp vải cẩu hàng 2"x5T 6m Berrylion 111105006

  Số định danh mặt hàng: 21647

  Đơn vị: cuộn

  Quy cách đóng gói: 20 cuộn/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh:Car lashing belt
  - Tên tiếng Trung:拖车带2"x3T/5T
  - Model: 111105006
  - Cỡ sản phẩm: 2"x5T
  - Chiều dài dây: 6m
  - Chất liệu dây: Vải Polyester
  - Kích thước đóng gói: 480x370x250mm
  - Trọng lượng: 1.455kg
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Đóng gói: Đóng chung thùng các tông

Liên hệ nhận báo giá mặt hàng Dụng cụ kê nâng Berrylion các loại, lẻ và sỉ

Công ty Cổ phần Công Cụ Tốt
Yêu cầu báo giá qua số điện thoại bán buôn và Zalo làm báo giá: 0909694460
Yêu cầu báo giá qua email: lienhe@congcutot.vn
Hoặc đến trực tiếp tại:
 • Trụ sở công ty Số 51, ngõ 87 đường Tân Xuân, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Đại lý bán hàng ở 181/31/15 Bình Thới, Quận 11, TP HCM

Đối với khách hàng mua mặt hàng Dụng cụ kê nâng Berrylion tại Sài Gòn và Hà Nội có thể đến các điểm kinh doanh nói trên để xem hàng trực tiếp, nhận báo giá mặt hàng Dụng cụ kê nâng Berrylion trực tiếp và nhận hàng ngay trong ngày sau khi hoàn thành thủ tục.

Đối với những khách hàng ở các tỉnh thành khác ngoài Sài Gòn, Hà nội, thì có thể liên hệ với chúng tôi qua Zalo, điện thoại để nhận báo giá mặt hàng Dụng cụ kê nâng Berrylion cũng như trao đổi về phương thức thanh toán, cũng như cách thức giao hàng và thời gian giao hàng cụ thể cho mỗi tỉnh thành.

Để cập nhật giá cả mặt hàng Dụng cụ kê nâng Berrylion mới nhất hãy liên hệ với chúng tôi ngay thời điểm quý khách cần mua sắm thiết bị, nhân viên kinh doanh của chúng tôi sẽ gửi bảng báo giá mặt hàng Dụng cụ kê nâng Berrylion mới nhất đến bạn. Chúng tôi luôn luôn mong chờ sự liên hệ của quý khách. Chúng tôi thấu hiểu để hoàn thành công việc, quý khách sẽ cần các bản báo giá từ nhiều đơn vị cung ứng khác nhau, chúng tôi sẵn sàng làm báo giá dưới các dạng công văn, thư chào hàng, thư điện tử hay bất kỳ hình thức nào mà quý khách cần để gửi đến quý khách. Cho dù không diễn ra giao dịch cũng vui vì thông qua đó chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa và lấy làm mừng vì đã có cơ hội được tiếp xúc với quý khách

Xin trân trọng cảm ơn !  
gọi Miễn Phí