Mũi khoét kim loại Berrylion

Catalogue Mũi khoét kim loại

Cung cấp catalogue Mũi khoét kim loại Berrylion đầy đủ nhất, nhận làm báo giá Mũi khoét kim loại Berrylion với chiết khấu cao

 1. Mũi khoét kim loại bằng thép gió HSS 53mm Berrylion 041301530

  Số định danh mặt hàng: 19538

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: HSS metal opener
  - Tên tiếng Trung: 高速钢开孔器
  - Model: 041301530
  - Kích thước đóng hộp: 610x310x230
  - Màu sắc: Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Trọng lượng: 240g
  - Chất liệu: Thép gió
  - Đóng gói: Hộp nhựa

 2. Mũi khoét kim loại bằng thép gió HSS 50mm Berrylion 041301500

  Số định danh mặt hàng: 19537

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: HSS metal opener
  - Tên tiếng Trung: 高速钢开孔器
  - Model: 041301500
  - Kích thước đóng hộp: 610x310x230
  - Màu sắc: Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Trọng lượng: 220g
  - Chất liệu: Thép gió
  - Đóng gói: Hộp nhựa

 3. Mũi khoét kim loại bằng thép gió HSS 45mm Berrylion 041301450

  Số định danh mặt hàng: 19535

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: HSS metal opener
  - Tên tiếng Trung: 高速钢开孔器
  - Model: 041301450
  - Kích thước đóng hộp: 610x310x230
  - Màu sắc: Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Trọng lượng: 200g
  - Chất liệu: Thép gió
  - Đóng gói: Hộp nhựa

 4. Mũi khoét kim loại bằng thép gió HSS 40mm Berrylion 041301400

  Số định danh mặt hàng: 19534

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: HSS metal opener
  - Tên tiếng Trung: 高速钢开孔器
  - Model: 041301400
  - Kích thước đóng hộp: 300x120x104
  - Màu sắc: Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Trọng lượng:180g
  - Chất liệu: Thép gió
  - Đóng gói: Hộp nhựa

 5. Mũi khoét kim loại bằng thép gió HSS 38mm Berrylion 041301380

  Số định danh mặt hàng: 19533

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: HSS metal opener
  - Tên tiếng Trung: 高速钢开孔器
  - Model: 041301380
  - Kích thước đóng hộp: 300x120x104
  - Màu sắc: Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Trọng lượng: 160g
  - Chất liệu: Thép gió
  - Đóng gói: Hộp nhựa

 6. Mũi khoét kim loại bằng thép gió HSS 35mm Berrylion 041301350

  Số định danh mặt hàng: 19532

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 160 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: HSS metal opener
  - Tên tiếng Trung: 高速钢开孔器
  - Model: 041301350
  - Kích thước đóng hộp:460x370x230
  - Màu sắc: Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Trọng lượng: 200g
  - Chất liệu: Thép gió
  - Đóng gói: Hộp nhựa

 7. Mũi khoét kim loại bằng thép gió HSS 32.5mm Berrylion 041301325

  Số định danh mặt hàng: 19531

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 160 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: HSS metal opener
  - Tên tiếng Trung: 高速钢开孔器
  - Model: 041301325
  - Kích thước đóng hộp: 460x370x230
  - Màu sắc: Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Trọng lượng: 190g
  - Chất liệu: Thép gió
  - Đóng gói: Hộp nhựa

 8. Mũi khoét kim loại bằng thép gió HSS 32mm Berrylion 041301320

  Số định danh mặt hàng: 19530

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 160 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: HSS metal opener
  - Tên tiếng Trung: 高速钢开孔器
  - Model: 041301320
  - Kích thước đóng hộp: 460x370x230
  - Màu sắc: Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Trọng lượng: 190g
  - Chất liệu: Thép gió
  - Đóng gói: Hộp nhựa

 9. Mũi khoét kim loại bằng thép gió HSS 30mm Berrylion 041301300

  Số định danh mặt hàng: 19529

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 160 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: HSS metal opener
  - Tên tiếng Trung: 高速钢开孔器
  - Model: 041301530
  - Kích thước đóng hộp: 460x370x230
  - Màu sắc: Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Trọng lượng: 180g
  - Chất liệu: Thép gió
  - Đóng gói: Hộp nhựa

 10. Mũi khoét kim loại bằng thép gió HSS 28mm Berrylion 041301280

  Số định danh mặt hàng: 19527

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 160 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: HSS metal opener
  - Tên tiếng Trung: 高速钢开孔器
  - Model: 041301280
  - Kích thước đóng hộp: 460x370x230
  - Màu sắc: Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Trọng lượng: 160g
  - Chất liệu: Thép gió
  - Đóng gói: Hộp nhựa

 11. Mũi khoét kim loại bằng thép gió HSS 26mm Berrylion 041301260

  Số định danh mặt hàng: 19526

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 160 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: HSS metal opener
  - Tên tiếng Trung: 高速钢开孔器
  - Model: 041301260
  - Kích thước đóng hộp: 460x355x340
  - Màu sắc: Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Trọng lượng: 230g
  - Chất liệu: Thép gió
  - Đóng gói: Hộp nhựa

 12. Mũi khoét kim loại bằng thép gió HSS 25.5mm Berrylion 041301255

  Số định danh mặt hàng: 19525

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 20 cái/hộp, 360 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: HSS metal opener
  - Tên tiếng Trung: 高速钢开孔器
  - Model: 041301255
  - Kích thước đóng hộp: 460x355x340
  - Màu sắc: Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Trọng lượng: 100g
  - Chất liệu: Thép gió
  - Đóng gói: Hộp nhựa

 13. Mũi khoét kim loại bằng thép gió HSS 25mm Berrylion 041301250

  Số định danh mặt hàng: 19524

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 20 cái/hộp, 360 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: HSS metal opener
  - Tên tiếng Trung: 高速钢开孔器
  - Model: 041301250
  - Kích thước đóng hộp:460x355x340
  - Màu sắc: Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Trọng lượng: 100g
  - Chất liệu: Thép gió
  - Đóng gói: Hộp nhựa

 14. Mũi khoét kim loại bằng thép gió HSS 22.5mm Berrylion 041301225

  Số định danh mặt hàng: 19523

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 20 cái/hộp, 360 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: HSS metal opener
  - Tên tiếng Trung: 高速钢开孔器
  - Model: 041301225
  - Kích thước đóng hộp: 460x355x340
  - Màu sắc: Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Trọng lượng: 95g
  - Chất liệu: Thép gió
  - Đóng gói: Hộp nhựa

 15. Mũi khoét kim loại bằng thép gió HSS 22mm Berrylion 041301220

  Số định danh mặt hàng: 19522

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 20 cái/hộp, 360 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: HSS metal opener
  - Tên tiếng Trung: 高速钢开孔器
  - Model: 041301220
  - Kích thước đóng hộp: 460x355x340
  - Màu sắc: Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Trọng lượng: 90g
  - Chất liệu: Thép gió
  - Đóng gói: Hộp nhựa

 16. Mũi khoét kim loại bằng thép gió HSS 21.5mm Berrylion 041301215

  Số định danh mặt hàng: 19521

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 20 cái/hộp, 360 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: HSS metal opener
  - Tên tiếng Trung: 高速钢开孔器
  - Model: 041301215
  - Kích thước đóng hộp: 460x355x340
  - Màu sắc: Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Trọng lượng: 60g
  - Chất liệu: Thép gió
  - Đóng gói: Hộp nhựa

 17. Mũi khoét kim loại bằng thép gió HSS 20.5mm Berrylion 041301205

  Số định danh mặt hàng: 19520

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 20 cái/hộp, 360 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: HSS metal opener
  - Tên tiếng Trung: 高速钢开孔器
  - Model: 041301205
  - Kích thước đóng hộp: 460x355x340
  - Màu sắc: Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Trọng lượng: 65g
  - Chất liệu: Thép gió
  - Đóng gói: Hộp nhựa

 18. Mũi khoét kim loại bằng thép gió HSS 20mm Berrylion 041301200

  Số định danh mặt hàng: 19519

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 20 cái/hộp, 360 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: HSS metal opener
  - Tên tiếng Trung: 高速钢开孔器
  - Model: 041301200
  - Kích thước đóng hộp:460x355x340
  - Màu sắc: Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Trọng lượng: 80g
  - Chất liệu: Thép gió
  - Đóng gói: Hộp nhựa

 19. Mũi khoét kim loại bằng thép gió HSS 19.5mm Berrylion 041301195

  Số định danh mặt hàng: 19517

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 20 cái/hộp, 360 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: HSS metal opener
  - Tên tiếng Trung: 高速钢开孔器
  - Model: 041301195
  - Kích thước đóng hộp: 460x355x340
  - Màu sắc: Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Trọng lượng: 80g
  - Chất liệu: Thép gió
  - Đóng gói: Hộp nhựa

 20. Mũi khoét kim loại bằng thép gió HSS 19mm Berrylion 041301190

  Số định danh mặt hàng: 19516

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 20 cái/hộp, 360 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: HSS metal opener
  - Tên tiếng Trung: 高速钢开孔器
  - Model: 041301190
  - Kích thước đóng hộp: 460x355x340
  - Màu sắc: Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Trọng lượng: 80g
  - Chất liệu: Thép gió
  - Đóng gói: Hộp nhựa

 21. Mũi khoét kim loại bằng thép gió HSS 18.5mm Berrylion 041301185

  Số định danh mặt hàng: 19515

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 20 cái/hộp, 360 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: HSS metal opener
  - Tên tiếng Trung: 高速钢开孔器
  - Model: 041301185
  - Kích thước đóng hộp: 460x355x340
  - Màu sắc: Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Trọng lượng: 80g
  - Chất liệu: Thép gió
  - Đóng gói: Hộp nhựa

 22. Mũi khoét kim loại bằng thép gió HSS 18mm Berrylion 041301180

  Số định danh mặt hàng: 19514

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 20 cái/hộp, 360 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: HSS metal opener
  - Tên tiếng Trung: 高速钢开孔器
  - Model: 041301180
  - Kích thước đóng hộp: 460x355x340
  - Màu sắc: Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Trọng lượng: 75g
  - Chất liệu: Thép gió
  - Đóng gói: Hộp nhựa

 23. Mũi khoét kim loại bằng thép gió HSS 17.5mm Berrylion 041301175

  Số định danh mặt hàng: 19513

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 20 cái/hộp, 360 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: HSS metal opener
  - Tên tiếng Trung: 高速钢开孔器
  - Model: 041301175
  - Kích thước đóng hộp: 460x355x340
  - Màu sắc: Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Trọng lượng: 75g
  - Chất liệu: Thép gió
  - Đóng gói: Hộp nhựa

 24. Mũi khoét kim loại bằng thép gió HSS 17mm Berrylion 041301170

  Số định danh mặt hàng: 19511

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 20 cái/hộp, 360 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: HSS metal opener
  - Tên tiếng Trung: 高速钢开孔器
  - Model: 041301170
  - Kích thước đóng hộp: 460x355x340
  - Màu sắc: Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Trọng lượng: 75g
  - Chất liệu: Thép gió
  - Đóng gói: Hộp nhựa

 25. Mũi khoét kim loại bằng thép gió HSS 16.5mm Berrylion 041301165

  Số định danh mặt hàng: 19510

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 20 cái/hộp, 360 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: HSS metal opener
  - Tên tiếng Trung: 高速钢开孔器
  - Model: 041301165
  - Kích thước đóng hộp: 460x355x340
  - Màu sắc: Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Trọng lượng: 75g
  - Chất liệu: Thép gió
  - Đóng gói: Hộp nhựa

 26. Mũi khoét kim loại bằng thép gió HSS 16mm Berrylion 041301160

  Số định danh mặt hàng: 19508

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 20 cái/hộp, 360 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: HSS metal opener
  - Tên tiếng Trung: 高速钢开孔器
  - Model: 041301160
  - Kích thước đóng hộp: 460x355x340
  - Màu sắc: Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Trọng lượng: 75g
  - Chất liệu: Thép gió
  - Đóng gói: Hộp nhựa

 27. Mũi khoét kim loại răng thép gió 80mm Berrylion 041401800

  Số định danh mặt hàng: 19505

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 50 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: Metal opener(Alloy steel)
  - Tên tiếng Trung: 合金开孔器
  - Model: 041401800
  - Kích thước đóng hộp: 400x400x200
  - Màu sắc: Bạc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Trọng lượng: 520g
  - Chất liệu: Thép gió
  - Đóng gói: Hộp nhựa

 28. Mũi khoét kim loại răng thép gió 70mm Berrylion 041401700

  Số định danh mặt hàng: 19504

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 50 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: Metal opener(Alloy steel)
  - Tên tiếng Trung: 合金开孔器
  - Model: 041401700
  - Kích thước đóng hộp: 400x400x200
  - Màu sắc: Bạc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Trọng lượng: 520g
  - Chất liệu: Thép gió
  - Đóng gói: Hộp nhựa

 29. Mũi khoét kim loại răng thép gió 65mm Berrylion 041401650

  Số định danh mặt hàng: 19503

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 50 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: Metal opener(Alloy steel)
  - Tên tiếng Trung: 合金开孔器
  - Model: 041401650
  - Kích thước đóng hộp: 400x400x200
  - Màu sắc: Bạc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Trọng lượng: 520g
  - Chất liệu: Thép gió
  - Đóng gói: Hộp nhựa

 30. Mũi khoét kim loại răng thép gió 60mm Berrylion 041401600

  Số định danh mặt hàng: 19502

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: Metal opener(Alloy steel)
  - Tên tiếng Trung: 合金开孔器
  - Model:041401600
  - Kích thước đóng hộp: 400x400x200
  - Màu sắc: Bạc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Trọng lượng: 400g
  - Chất liệu: Thép gió
  - Đóng gói: Hộp nhựa

 31. Mũi khoét kim loại răng thép gió 55mm Berrylion 041401550

  Số định danh mặt hàng: 19501

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: Metal opener(Alloy steel)
  - Tên tiếng Trung: 合金开孔器
  - Model: 041401550
  - Kích thước đóng hộp: 400x310x190
  - Màu sắc: Bạc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Trọng lượng: 360g
  - Chất liệu: Thép gió
  - Đóng gói: Hộp nhựa

 32. Mũi khoét kim loại răng thép gió 53mm Berrylion 041401530

  Số định danh mặt hàng: 19500

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 100 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Anh: Metal opener(Alloy steel)
  - Tên tiếng Trung: 合金开孔器
  - Model: 041401530
  - Kích thước đóng hộp: 400x310x190
  - Màu sắc: Bạc
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Trọng lượng: 200g
  - Chất liệu: Thép gió
  - Đóng gói: Hộp nhựa

Liên hệ nhận báo giá mặt hàng Mũi khoét kim loại Berrylion các loại, lẻ và sỉ

Công ty Cổ phần Công Cụ Tốt
Yêu cầu báo giá qua số điện thoại bán buôn và Zalo làm báo giá: 0909694460
Yêu cầu báo giá qua email: lienhe@congcutot.vn
Hoặc đến trực tiếp tại:
 • Trụ sở công ty Số 51, ngõ 87 đường Tân Xuân, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Đại lý bán hàng ở 181/31/15 Bình Thới, Quận 11, TP HCM

Đối với khách hàng mua mặt hàng Mũi khoét kim loại Berrylion tại Sài Gòn và Hà Nội có thể đến các điểm kinh doanh nói trên để xem hàng trực tiếp, nhận báo giá mặt hàng Mũi khoét kim loại Berrylion trực tiếp và nhận hàng ngay trong ngày sau khi hoàn thành thủ tục.

Đối với những khách hàng ở các tỉnh thành khác ngoài Sài Gòn, Hà nội, thì có thể liên hệ với chúng tôi qua Zalo, điện thoại để nhận báo giá mặt hàng Mũi khoét kim loại Berrylion cũng như trao đổi về phương thức thanh toán, cũng như cách thức giao hàng và thời gian giao hàng cụ thể cho mỗi tỉnh thành.

Để cập nhật giá cả mặt hàng Mũi khoét kim loại Berrylion mới nhất hãy liên hệ với chúng tôi ngay thời điểm quý khách cần mua sắm thiết bị, nhân viên kinh doanh của chúng tôi sẽ gửi bảng báo giá mặt hàng Mũi khoét kim loại Berrylion mới nhất đến bạn. Chúng tôi luôn luôn mong chờ sự liên hệ của quý khách. Chúng tôi thấu hiểu để hoàn thành công việc, quý khách sẽ cần các bản báo giá từ nhiều đơn vị cung ứng khác nhau, chúng tôi sẵn sàng làm báo giá dưới các dạng công văn, thư chào hàng, thư điện tử hay bất kỳ hình thức nào mà quý khách cần để gửi đến quý khách. Cho dù không diễn ra giao dịch cũng vui vì thông qua đó chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa và lấy làm mừng vì đã có cơ hội được tiếp xúc với quý khách

Xin trân trọng cảm ơn !  
gọi Miễn Phí