Waves W550 - Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus

Catalogue Mũi bê tông gài 2 cạnh

Cung cấp catalogue Waves W550 - Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus đầy đủ nhất, nhận làm báo giá Waves W550 - Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus với chiết khấu cao

 1. Mũi khoan bê tông gài Waves W550-25360 25.0x360mm

  Số định danh mặt hàng: 47506

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W550-25360
  - Màu sắc: xám bạc
  - Vật liệu: Thép 40Cr
  - Ứng dụng: Khoan bê tông
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN8035
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan:25mm
  - Chiều dài tổng L1: 360mm
  - Chiều dài làm việc L2: 300mm

 2. Mũi khoan bê tông gài Waves W550-24360 24.0x360mm

  Số định danh mặt hàng: 47505

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W550-24360
  - Màu sắc: xám bạc
  - Vật liệu: Thép 40Cr
  - Ứng dụng: Khoan bê tông
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN8035
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan:24mm
  - Chiều dài tổng L1: 360mm
  - Chiều dài làm việc L2: 300mm

 3. Mũi khoan bê tông gài Waves W550-22360 22.0x360mm

  Số định danh mặt hàng: 47504

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W550-22360
  - Màu sắc: xám bạc
  - Vật liệu: Thép 40Cr
  - Ứng dụng: Khoan bê tông
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN8035
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan:22mm
  - Chiều dài tổng L1: 360mm
  - Chiều dài làm việc L2: 300mm

 4. Mũi khoan bê tông gài Waves W550-20360 20.0x360mm

  Số định danh mặt hàng: 47503

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W550-20360
  - Màu sắc: xám bạc
  - Vật liệu: Thép 40Cr
  - Ứng dụng: Khoan bê tông
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN8035
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan:20mm
  - Chiều dài tổng L1: 360mm
  - Chiều dài làm việc L2: 300mm

 5. Mũi khoan bê tông gài Waves W550-18360 18.0x360mm

  Số định danh mặt hàng: 47502

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W550-18360
  - Màu sắc: xám bạc
  - Vật liệu: Thép 40Cr
  - Ứng dụng: Khoan bê tông
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN8035
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan:18mm
  - Chiều dài tổng L1: 360mm
  - Chiều dài làm việc L2: 300mm

 6. Mũi khoan bê tông gài Waves W550-16360 16.0x360mm

  Số định danh mặt hàng: 47501

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W550-16360
  - Màu sắc: xám bạc
  - Vật liệu: Thép 40Cr
  - Ứng dụng: Khoan bê tông
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN8035
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan:16mm
  - Chiều dài tổng L1: 360mm
  - Chiều dài làm việc L2: 300mm

 7. Mũi khoan bê tông gài Waves W550-14360 14.0x360mm

  Số định danh mặt hàng: 47500

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W550-14360
  - Màu sắc: xám bạc
  - Vật liệu: Thép 40Cr
  - Ứng dụng: Khoan bê tông
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN8035
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan:14mm
  - Chiều dài tổng L1: 360mm
  - Chiều dài làm việc L2: 300mm

 8. Mũi khoan bê tông gài Waves W550-12360 12.0x360mm

  Số định danh mặt hàng: 47499

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W550-12360
  - Màu sắc: xám bạc
  - Vật liệu: Thép 40Cr
  - Ứng dụng: Khoan bê tông
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN8035
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan:12mm
  - Chiều dài tổng L1: 360mm
  - Chiều dài làm việc L2: 300mm

 9. Mũi khoan bê tông gài Waves W550-10360 10.0x360mm

  Số định danh mặt hàng: 47496

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W550-10360
  - Màu sắc: xám bạc
  - Vật liệu: Thép 40Cr
  - Ứng dụng: Khoan bê tông
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN8035
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan:10mm
  - Chiều dài tổng L1: 360mm
  - Chiều dài làm việc L2: 300mm

 10. Mũi khoan bê tông gài Waves W550-25310 25.0x310mm

  Số định danh mặt hàng: 47495

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W550-25310
  - Màu sắc: xám bạc
  - Vật liệu: Thép 40Cr
  - Ứng dụng: Khoan bê tông
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN8035
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan:25mm
  - Chiều dài tổng L1: 310mm
  - Chiều dài làm việc L2: 250mm

 11. Mũi khoan bê tông gài Waves W550-22310 22.0x310mm

  Số định danh mặt hàng: 47493

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W550-22310
  - Màu sắc: xám bạc
  - Vật liệu: Thép 40Cr
  - Ứng dụng: Khoan bê tông
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN8035
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan:22mm
  - Chiều dài tổng L1: 310mm
  - Chiều dài làm việc L2: 250mm

 12. Mũi khoan bê tông gài Waves W550-20310 20.0x310mm

  Số định danh mặt hàng: 47492

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W550-20310
  - Màu sắc: xám bạc
  - Vật liệu: Thép 40Cr
  - Ứng dụng: Khoan bê tông
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN8035
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan:20mm
  - Chiều dài tổng L1: 310mm
  - Chiều dài làm việc L2: 250mm

 13. Mũi khoan bê tông gài Waves W550-18310 18.0x310mm

  Số định danh mặt hàng: 47491

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W550-18310
  - Màu sắc: xám bạc
  - Vật liệu: Thép 40Cr
  - Ứng dụng: Khoan bê tông
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN8035
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan:18mm
  - Chiều dài tổng L1: 310mm
  - Chiều dài làm việc L2: 250mm

 14. Mũi khoan bê tông gài Waves W550-16310 16.0x310mm

  Số định danh mặt hàng: 47490

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W550-16310
  - Màu sắc: xám bạc
  - Vật liệu: Thép 40Cr
  - Ứng dụng: Khoan bê tông
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN8035
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan:16mm
  - Chiều dài tổng L1: 310mm
  - Chiều dài làm việc L2: 250mm

 15. Mũi khoan bê tông gài Waves W550-14310 14.0x310mm

  Số định danh mặt hàng: 47489

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W550-14310
  - Màu sắc: xám bạc
  - Vật liệu: Thép 40Cr
  - Ứng dụng: Khoan bê tông
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN8035
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan:14mm
  - Chiều dài tổng L1: 310mm
  - Chiều dài làm việc L2: 250mm

 16. Mũi khoan bê tông gài Waves W550-12310 12.0x310mm

  Số định danh mặt hàng: 47488

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W550-12310
  - Màu sắc: xám bạc
  - Vật liệu: Thép 40Cr
  - Ứng dụng: Khoan bê tông
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN8035
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan:12mm
  - Chiều dài tổng L1: 310mm
  - Chiều dài làm việc L2: 250mm

 17. Mũi khoan bê tông gài Waves W550-10310 10.0x310mm

  Số định danh mặt hàng: 47486

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W550-10310
  - Màu sắc: xám bạc
  - Vật liệu: Thép 40Cr
  - Ứng dụng: Khoan bê tông
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN8035
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan:10mm
  - Chiều dài tổng L1: 310mm
  - Chiều dài làm việc L2: 250mm

 18. Mũi khoan bê tông gài 8.0 x 310mm

  Số định danh mặt hàng: 47487

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W550-08310
  - Màu sắc: xám bạc
  - Vật liệu: Thép 40Cr
  - Ứng dụng: Khoan bê tông
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN8035
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan:8mm
  - Chiều dài tổng L1: 310mm
  - Chiều dài làm việc L2: 250mm

 19. Mũi khoan bê tông gài 25.0x260mm

  Số định danh mặt hàng: 47467

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W550-25260
  - Màu sắc: xám bạc
  - Vật liệu: Thép 40Cr
  - Ứng dụng: Khoan bê tông
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN8035
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan:25mm
  - Chiều dài tổng L1: 260mm
  - Chiều dài làm việc L2: 200mm

 20. Mũi khoan bê tông gài 22.0x260mm

  Số định danh mặt hàng: 47463

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W550-22260
  - Màu sắc: xám bạc
  - Vật liệu: Thép 40Cr
  - Ứng dụng: Khoan bê tông
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN8035
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan:22mm
  - Chiều dài tổng L1: 260mm
  - Chiều dài làm việc L2: 200mm

 21. Mũi khoan bê tông gài 20.0x260mm

  Số định danh mặt hàng: 47462

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W550-20260
  - Màu sắc: xám bạc
  - Vật liệu: Thép 40Cr
  - Ứng dụng: Khoan bê tông
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN8035
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan:20mm
  - Chiều dài tổng L1: 260mm
  - Chiều dài làm việc L2: 200mm

 22. Mũi khoan bê tông gài 18.0x260mm

  Số định danh mặt hàng: 47460

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W550-18260
  - Màu sắc: xám bạc
  - Vật liệu: Thép 40Cr
  - Ứng dụng: Khoan bê tông
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN8035
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan:18mm
  - Chiều dài tổng L1: 260mm
  - Chiều dài làm việc L2: 200mm

 23. Mũi khoan bê tông gài 16.0x260mm

  Số định danh mặt hàng: 47458

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W550-16260
  - Màu sắc: xám bạc
  - Vật liệu: Thép 40Cr
  - Ứng dụng: Khoan bê tông
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN8035
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan:16mm
  - Chiều dài tổng L1: 260mm
  - Chiều dài làm việc L2: 200mm

 24. Mũi khoan bê tông gài 14.0x260mm

  Số định danh mặt hàng: 47456

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W550-14260
  - Màu sắc: xám bạc
  - Vật liệu: Thép 40Cr
  - Ứng dụng: Khoan bê tông
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN8035
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan:14mm
  - Chiều dài tổng L1: 260mm
  - Chiều dài làm việc L2: 200mm

 25. Mũi khoan bê tông gài 12.0x260mm

  Số định danh mặt hàng: 47453

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W550-12260
  - Màu sắc: xám bạc
  - Vật liệu: Thép 40Cr
  - Ứng dụng: Khoan bê tông
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN8035
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan:12mm
  - Chiều dài tổng L1: 260mm
  - Chiều dài làm việc L2: 200mm

 26. Mũi khoan bê tông gài 10.0x260mm

  Số định danh mặt hàng: 47448

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W550-10260
  - Màu sắc: xám bạc
  - Vật liệu: Thép 40Cr
  - Ứng dụng: Khoan bê tông
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN8035
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan:10mm
  - Chiều dài tổng L1: 260mm
  - Chiều dài làm việc L2: 200mm

 27. Mũi khoan bê tông gài 8.0x260mm

  Số định danh mặt hàng: 47444

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W550-08260
  - Màu sắc: xám bạc
  - Vật liệu: Thép 40Cr
  - Ứng dụng: Khoan bê tông
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN8035
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 8mm
  - Chiều dài tổng L1: 260mm
  - Chiều dài làm việc L2: 200mm

 28. Mũi khoan bê tông gài 6.0x260mm

  Số định danh mặt hàng: 47437

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: W550-06260
  - Màu sắc: xám bạc
  - Vật liệu: Thép 40Cr
  - Ứng dụng: Khoan bê tông
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN8035
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 6mm
  - Chiều dài tổng L1: 260mm
  - Chiều dài làm việc L2: 200mm

 29. Mũi khoan bê tông gài 22.0x210mm

  Số định danh mặt hàng: 47427

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: W550-22210
  - Màu sắc: xám bạc
  - Vật liệu: Thép 40Cr
  - Ứng dụng: Khoan bê tông
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN8035
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 22mm
  - Chiều dài tổng L1: 210mm
  - Chiều dài làm việc L2: 150mm

 30. Mũi khoan bê tông gài 20.0x210mm

  Số định danh mặt hàng: 47425

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: W550-20210
  - Màu sắc: xám bạc
  - Vật liệu: Thép 40Cr
  - Ứng dụng: Khoan bê tông
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN8035
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 20mm
  - Chiều dài tổng L1: 210mm
  - Chiều dài làm việc L2: 150mm

 31. Mũi khoan bê tông gài 18.0x210mm

  Số định danh mặt hàng: 47420

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: W550-18210
  - Màu sắc: xám bạc
  - Vật liệu: Thép 40Cr
  - Ứng dụng: Khoan bê tông
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN8035
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 18mm
  - Chiều dài tổng L1: 210mm
  - Chiều dài làm việc L2: 150mm

 32. Mũi khoan bê tông gài 16.0x210mm

  Số định danh mặt hàng: 47415

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: W550-16210
  - Màu sắc: xám bạc
  - Vật liệu: Thép 40Cr
  - Ứng dụng: Khoan bê tông
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN8035
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 16mm
  - Chiều dài tổng L1: 210mm
  - Chiều dài làm việc L2: 150mm

Liên hệ nhận báo giá mặt hàng Waves W550 - Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus các loại, lẻ và sỉ

Công ty Cổ phần Công Cụ Tốt
Yêu cầu báo giá qua số điện thoại bán buôn và Zalo làm báo giá: 0909694460
Yêu cầu báo giá qua email: lienhe@congcutot.vn
Hoặc đến trực tiếp tại:
 • Trụ sở công ty Số 51, ngõ 87 đường Tân Xuân, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Đại lý bán hàng ở 181/31/15 Bình Thới, Quận 11, TP HCM

Đối với khách hàng mua mặt hàng Waves W550 - Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus tại Sài Gòn và Hà Nội có thể đến các điểm kinh doanh nói trên để xem hàng trực tiếp, nhận báo giá mặt hàng Waves W550 - Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus trực tiếp và nhận hàng ngay trong ngày sau khi hoàn thành thủ tục.

Đối với những khách hàng ở các tỉnh thành khác ngoài Sài Gòn, Hà nội, thì có thể liên hệ với chúng tôi qua Zalo, điện thoại để nhận báo giá mặt hàng Waves W550 - Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus cũng như trao đổi về phương thức thanh toán, cũng như cách thức giao hàng và thời gian giao hàng cụ thể cho mỗi tỉnh thành.

Để cập nhật giá cả mặt hàng Waves W550 - Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus mới nhất hãy liên hệ với chúng tôi ngay thời điểm quý khách cần mua sắm thiết bị, nhân viên kinh doanh của chúng tôi sẽ gửi bảng báo giá mặt hàng Waves W550 - Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus mới nhất đến bạn. Chúng tôi luôn luôn mong chờ sự liên hệ của quý khách. Chúng tôi thấu hiểu để hoàn thành công việc, quý khách sẽ cần các bản báo giá từ nhiều đơn vị cung ứng khác nhau, chúng tôi sẵn sàng làm báo giá dưới các dạng công văn, thư chào hàng, thư điện tử hay bất kỳ hình thức nào mà quý khách cần để gửi đến quý khách. Cho dù không diễn ra giao dịch cũng vui vì thông qua đó chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa và lấy làm mừng vì đã có cơ hội được tiếp xúc với quý khách

Xin trân trọng cảm ơn !  
gọi Miễn Phí