Waves W450 - Mũi khoan Inox HSSE-Co5 chuôi côn

Catalogue Khoan inox HSSE-Co5 côn

Cung cấp catalogue Waves W450 - Mũi khoan Inox HSSE-Co5 chuôi côn đầy đủ nhất, nhận làm báo giá Waves W450 - Mũi khoan Inox HSSE-Co5 chuôi côn với chiết khấu cao

 1. Mũi khoan inox chuôi côn HSS-CO5 60.0mm

  Số định danh mặt hàng: 47217

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 1 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W450-600
  - Màu sắc: Bạc & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSSE-Co5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN345
  - Độ cứng: 65~67 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 60.0mm
  - Chiều dài tổng L1: 422mm
  - Chiều dài làm việc L2: 235mm
  - Số măng ranh chuôi: 5

 2. Mũi khoan inox chuôi côn HSS-CO5 59.0mm

  Số định danh mặt hàng: 47216

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 1 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W450-590
  - Màu sắc: Bạc & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSSE-Co5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN345
  - Độ cứng: 65~67 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 59.0mm
  - Chiều dài tổng L1: 422mm
  - Chiều dài làm việc L2: 235mm
  - Số măng ranh chuôi: 5

 3. Mũi khoan inox chuôi côn HSS-CO5 58.0mm

  Số định danh mặt hàng: 47214

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 1 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W450-580
  - Màu sắc: Bạc & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSSE-Co5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN345
  - Độ cứng: 65~67 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 58.0mm
  - Chiều dài tổng L1: 422mm
  - Chiều dài làm việc L2: 235mm
  - Số măng ranh chuôi: 5

 4. Mũi khoan inox chuôi côn HSS-CO5 57.0mm

  Số định danh mặt hàng: 47213

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 1 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W450-570
  - Màu sắc: Bạc & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSSE-Co5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN345
  - Độ cứng: 65~67 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 57.0mm
  - Chiều dài tổng L1: 422mm
  - Chiều dài làm việc L2: 235mm
  - Số măng ranh chuôi: 5

 5. Mũi khoan inox chuôi côn HSS-CO5 56.0mm

  Số định danh mặt hàng: 47212

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 1 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W450-560
  - Màu sắc: Bạc & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSSE-Co5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN345
  - Độ cứng: 65~67 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 56.0mm
  - Chiều dài tổng L1: 417mm
  - Chiều dài làm việc L2: 230mm
  - Số măng ranh chuôi: 5

 6. Mũi khoan inox chuôi côn HSS-CO5 55.0mm

  Số định danh mặt hàng: 47211

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 1 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W450-550
  - Màu sắc: Bạc & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSSE-Co5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN345
  - Độ cứng: 65~67 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 55.0mm
  - Chiều dài tổng L1: 417mm
  - Chiều dài làm việc L2: 230mm
  - Số măng ranh chuôi:5

 7. Mũi khoan inox chuôi côn HSS-CO5 54.0mm

  Số định danh mặt hàng: 47210

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 1 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W450-540
  - Màu sắc: Bạc & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSSE-Co5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN345
  - Độ cứng: 65~67 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 54.0mm
  - Chiều dài tổng L1: 417mm
  - Chiều dài làm việc L2: 230mm
  - Số măng ranh chuôi: 5

 8. Mũi khoan inox chuôi côn HSS-CO5 53.0mm

  Số định danh mặt hàng: 47209

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 1 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W450-530
  - Màu sắc: Bạc & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSSE-Co5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN345
  - Độ cứng: 65~67 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 53.0mm
  - Chiều dài tổng L1: 412mm
  - Chiều dài làm việc L2: 225mm
  - Số măng ranh chuôi: 5

 9. Mũi khoan inox chuôi côn HSS-CO5 52.0mm

  Số định danh mặt hàng: 47208

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 1 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W450-520
  - Màu sắc: Bạc & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSSE-Co5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN345
  - Độ cứng: 65~67 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 52.0mm
  - Chiều dài tổng L1: 412mm
  - Chiều dài làm việc L2: 225mm
  - Số măng ranh chuôi: 5

 10. Mũi khoan inox chuôi côn HSS-CO5 51.0mm

  Số định danh mặt hàng: 47207

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 1 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W450-510
  - Màu sắc: Bạc & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSSE-Co5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN345
  - Độ cứng: 65~67 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 51.0mm
  - Chiều dài tổng L1: 412mm
  - Chiều dài làm việc L2: 225mm
  - Số măng ranh chuôi: 5

 11. Mũi khoan inox chuôi côn HSS-CO5 50.5mm

  Số định danh mặt hàng: 47206

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 1 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W450-505
  - Màu sắc: Bạc & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSSE-Co5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN345
  - Độ cứng: 65~67 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 50.5mm
  - Chiều dài tổng L1: 374mm
  - Chiều dài làm việc L2: 225mm
  - Số măng ranh chuôi: 5

 12. Mũi khoan inox chuôi côn HSS-CO5 50.0mm

  Số định danh mặt hàng: 47205

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 1 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W450-500
  - Màu sắc: Bạc & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSSE-Co5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN345
  - Độ cứng: 65~67 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 50.0mm
  - Chiều dài tổng L1: 369mm
  - Chiều dài làm việc L2: 220mm
  - Số măng ranh chuôi: 4

 13. Mũi khoan inox chuôi côn HSS-CO5 49.5mm

  Số định danh mặt hàng: 47203

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 1 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W450-495
  - Màu sắc: Bạc & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSSE-Co5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN345
  - Độ cứng: 65~67 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 49.5mm
  - Chiều dài tổng L1: 369mm
  - Chiều dài làm việc L2: 220mm
  - Số măng ranh chuôi: 4

 14. Mũi khoan inox chuôi côn HSS-CO5 49.0mm

  Số định danh mặt hàng: 47201

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 1 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W450-490
  - Màu sắc: Bạc & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSSE-Co5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN345
  - Độ cứng: 65~67 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 49.0mm
  - Chiều dài tổng L1: 369mm
  - Chiều dài làm việc L2: 220mm
  - Số măng ranh chuôi: 4

 15. Mũi khoan inox chuôi côn HSS-CO5 48.5mm

  Số định danh mặt hàng: 47200

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 1 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W450-485
  - Màu sắc: Bạc & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSSE-Co5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN345
  - Độ cứng: 65~67 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 48.5mm
  - Chiều dài tổng L1: 369mm
  - Chiều dài làm việc L2: 220mm
  - Số măng ranh chuôi: 4

 16. Mũi khoan inox chuôi côn HSS-CO5 48.0mm

  Số định danh mặt hàng: 47189

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 1 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W450-480
  - Màu sắc: Bạc & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSSE-Co5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN345
  - Độ cứng: 65~67 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 48.0mm
  - Chiều dài tổng L1: 369mm
  - Chiều dài làm việc L2: 220mm
  - Số măng ranh chuôi: 4

 17. Mũi khoan inox chuôi côn HSS-CO5 47.5mm

  Số định danh mặt hàng: 47188

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 1 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W450-475
  - Màu sắc: Bạc & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSSE-Co5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN345
  - Độ cứng: 65~67 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 47.5mm
  - Chiều dài tổng L1: 364mm
  - Chiều dài làm việc L2: 215mm
  - Số măng ranh chuôi: 4

 18. Mũi khoan inox chuôi côn HSS-CO5 47.0mm

  Số định danh mặt hàng: 47187

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 1 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W450-470
  - Màu sắc: Bạc & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSSE-Co5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN345
  - Độ cứng: 65~67 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 47.0mm
  - Chiều dài tổng L1: 364mm
  - Chiều dài làm việc L2: 215mm
  - Số măng ranh chuôi: 4

 19. Mũi khoan inox chuôi côn HSS-CO5 46.5mm

  Số định danh mặt hàng: 47185

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 1 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W450-465
  - Màu sắc: Bạc & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSSE-Co5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN345
  - Độ cứng: 65~67 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 46.5mm
  - Chiều dài tổng L1: 364mm
  - Chiều dài làm việc L2: 215mm
  - Số măng ranh chuôi: 4

 20. Mũi khoan inox chuôi côn HSS-CO5 46.0mm

  Số định danh mặt hàng: 47184

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 1 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W450-460
  - Màu sắc: Bạc & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSSE-Co5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN345
  - Độ cứng: 65~67 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 46.0mm
  - Chiều dài tổng L1: 364mm
  - Chiều dài làm việc L2: 215mm
  - Số măng ranh chuôi: 4

 21. Mũi khoan inox chuôi côn HSS-CO5 45.5mm

  Số định danh mặt hàng: 47182

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 1 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W450-455
  - Màu sắc: Bạc & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSSE-Co5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN345
  - Độ cứng: 65~67 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 45.5mm
  - Chiều dài tổng L1: 364mm
  - Chiều dài làm việc L2: 215mm
  - Số măng ranh chuôi: 4

 22. Mũi khoan inox chuôi côn HSS-CO5 45.0mm

  Số định danh mặt hàng: 47179

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 1 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W450-450
  - Màu sắc: Bạc & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSSE-Co5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN345
  - Độ cứng: 65~67 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 45.0mm
  - Chiều dài tổng L1: 359mm
  - Chiều dài làm việc L2: 210mm
  - Số măng ranh chuôi: 4

 23. Mũi khoan inox chuôi côn HSS-CO5 44.5mm

  Số định danh mặt hàng: 47178

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 1 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W450-445
  - Màu sắc: Bạc & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSSE-Co5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN345
  - Độ cứng: 65~67 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 44.5mm
  - Chiều dài tổng L1: 359mm
  - Chiều dài làm việc L2: 210mm
  - Số măng ranh chuôi: 4

 24. Mũi khoan inox chuôi côn HSS-CO5 44.0mm

  Số định danh mặt hàng: 47170

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 1 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W450-440
  - Màu sắc: Bạc & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSSE-Co5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN345
  - Độ cứng: 65~67 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 44.0mm
  - Chiều dài tổng L1: 359mm
  - Chiều dài làm việc L2: 210mm
  - Số măng ranh chuôi: 4

 25. Mũi khoan inox chuôi côn HSS-CO5 43.5mm

  Số định danh mặt hàng: 47169

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 1 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W450-435
  - Màu sắc: Bạc & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSSE-Co5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN345
  - Độ cứng: 65~67 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 43.5mm
  - Chiều dài tổng L1: 359mm
  - Chiều dài làm việc L2: 210mm
  - Số măng ranh chuôi: 4

 26. Mũi khoan inox chuôi côn HSS-CO5 43.0mm

  Số định danh mặt hàng: 47167

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 1 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W450-430
  - Màu sắc: Bạc & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSSE-Co5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN345
  - Độ cứng: 65~67 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 43.0mm
  - Chiều dài tổng L1: 359mm
  - Chiều dài làm việc L2: 210mm
  - Số măng ranh chuôi: 4

 27. Mũi khoan inox chuôi côn HSS-CO5 42.5mm

  Số định danh mặt hàng: 47166

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 1 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W450-425
  - Màu sắc: Bạc & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSSE-Co5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN345
  - Độ cứng: 65~67 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 42.5mm
  - Chiều dài tổng L1: 354mm
  - Chiều dài làm việc L2: 205mm
  - Số măng ranh chuôi: 4

 28. Mũi khoan inox chuôi côn HSS-CO5 42.0mm

  Số định danh mặt hàng: 47163

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 1 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W450-420
  - Màu sắc: Bạc & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSSE-Co5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN345
  - Độ cứng: 65~67 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 42.0mm
  - Chiều dài tổng L1: 354mm
  - Chiều dài làm việc L2: 205mm
  - Số măng ranh chuôi: 4

 29. Mũi khoan inox chuôi côn HSS-CO5 41.5mm

  Số định danh mặt hàng: 47162

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 1 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W450-415
  - Màu sắc: Bạc & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSSE-Co5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN345
  - Độ cứng: 65~67 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 41.5mm
  - Chiều dài tổng L1: 354mm
  - Chiều dài làm việc L2: 205mm
  - Số măng ranh chuôi: 4

 30. Mũi khoan inox chuôi côn HSS-CO5 41.0mm

  Số định danh mặt hàng: 47160

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 1 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W450-410
  - Màu sắc: Bạc & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSSE-Co5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN345
  - Độ cứng: 65~67 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 41.0mm
  - Chiều dài tổng L1: 354mm
  - Chiều dài làm việc L2: 205mm
  - Số măng ranh chuôi: 4

 31. Mũi khoan inox chuôi côn HSS-CO5 40.5mm

  Số định danh mặt hàng: 47157

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 1 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W450-405
  - Màu sắc: Bạc & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSSE-Co5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN345
  - Độ cứng: 65~67 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 40.5mm
  - Chiều dài tổng L1: 354mm
  - Chiều dài làm việc L2: 205mm
  - Số măng ranh chuôi: 4

 32. Mũi khoan inox chuôi côn HSS-CO5 40.0mm

  Số định danh mặt hàng: 47156

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 1 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W450-400
  - Màu sắc: Bạc & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSSE-Co5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN345
  - Độ cứng: 65~67 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 40.0mm
  - Chiều dài tổng L1: 349mm
  - Chiều dài làm việc L2: 200mm
  - Số măng ranh chuôi: 4

Liên hệ nhận báo giá mặt hàng Waves W450 - Mũi khoan Inox HSSE-Co5 chuôi côn các loại, lẻ và sỉ

Công ty Cổ phần Công Cụ Tốt
Yêu cầu báo giá qua số điện thoại bán buôn và Zalo làm báo giá: 0909694460
Yêu cầu báo giá qua email: lienhe@congcutot.vn
Hoặc đến trực tiếp tại:
 • Trụ sở công ty Số 51, ngõ 87 đường Tân Xuân, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Đại lý bán hàng ở 181/31/15 Bình Thới, Quận 11, TP HCM

Đối với khách hàng mua mặt hàng Waves W450 - Mũi khoan Inox HSSE-Co5 chuôi côn tại Sài Gòn và Hà Nội có thể đến các điểm kinh doanh nói trên để xem hàng trực tiếp, nhận báo giá mặt hàng Waves W450 - Mũi khoan Inox HSSE-Co5 chuôi côn trực tiếp và nhận hàng ngay trong ngày sau khi hoàn thành thủ tục.

Đối với những khách hàng ở các tỉnh thành khác ngoài Sài Gòn, Hà nội, thì có thể liên hệ với chúng tôi qua Zalo, điện thoại để nhận báo giá mặt hàng Waves W450 - Mũi khoan Inox HSSE-Co5 chuôi côn cũng như trao đổi về phương thức thanh toán, cũng như cách thức giao hàng và thời gian giao hàng cụ thể cho mỗi tỉnh thành.

Để cập nhật giá cả mặt hàng Waves W450 - Mũi khoan Inox HSSE-Co5 chuôi côn mới nhất hãy liên hệ với chúng tôi ngay thời điểm quý khách cần mua sắm thiết bị, nhân viên kinh doanh của chúng tôi sẽ gửi bảng báo giá mặt hàng Waves W450 - Mũi khoan Inox HSSE-Co5 chuôi côn mới nhất đến bạn. Chúng tôi luôn luôn mong chờ sự liên hệ của quý khách. Chúng tôi thấu hiểu để hoàn thành công việc, quý khách sẽ cần các bản báo giá từ nhiều đơn vị cung ứng khác nhau, chúng tôi sẵn sàng làm báo giá dưới các dạng công văn, thư chào hàng, thư điện tử hay bất kỳ hình thức nào mà quý khách cần để gửi đến quý khách. Cho dù không diễn ra giao dịch cũng vui vì thông qua đó chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa và lấy làm mừng vì đã có cơ hội được tiếp xúc với quý khách

Xin trân trọng cảm ơn !  
gọi Miễn Phí