Waves W200 - Mũi khoan sắt HSS-R chuôi trụ

Catalogue Khoan sắt HSS-R trụ

Cung cấp catalogue Waves W200 - Mũi khoan sắt HSS-R chuôi trụ đầy đủ nhất, nhận làm báo giá Waves W200 - Mũi khoan sắt HSS-R chuôi trụ với chiết khấu cao

 1. Mũi khoan sắt Waves 1.0mm

  Số định danh mặt hàng: 1334

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 20 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Kích thước sản phẩm: 1mm x 29mm x 1mm
  - Model:W200-010
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-R M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25~30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 1mm
  - Đường kính chuôi tiện: 1mm
  - Chiều dài tổng L1: 34mm
  - Chiều dài làm việc L2: 12mm
  - Chiều dài chuôi L3: 22mm

  Mua ngay
 2. Mũi khoan sắt Waves 1.5mm

  Số định danh mặt hàng: 1333

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 20 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Kích thước sản phẩm: 1mm x 4mm x 1mm
  - Model:W200-015
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-R M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25~30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 1.5mm
  - Đường kính chuôi tiện: 1.5mm
  - Chiều dài tổng L1: 40mm
  - Chiều dài làm việc L2: 18mm
  - Chiều dài chuôi L3: 22mm

  Mua ngay
 3. Mũi khoan sắt Waves 2.0mm

  Số định danh mặt hàng: 1274

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 20 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Kích thước sản phẩm: 1mm x 5mm x 1mm
  - Model:W200-020
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-R M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25~30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 2.0mm
  - Đường kính chuôi tiện: 2.0mm
  - Chiều dài tổng L1: 49mm
  - Chiều dài làm việc L2: 24mm
  - Chiều dài chuôi L3: 25mm

  Mua ngay
 4. Mũi khoan sắt Waves 2.5mm

  Số định danh mặt hàng: 1736

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 20 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 2 grams
  - Kích thước sản phẩm: 3mm x 6mm x 3mm
  - Model:W200-025
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-R M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25~30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 2.5mm
  - Đường kính chuôi tiện: 2.5mm
  - Chiều dài tổng L1: 57mm
  - Chiều dài làm việc L2: 30mm
  - Chiều dài chuôi L3: 27mm

  Mua ngay
 5. Mũi khoan sắt Waves 3.0mm

  Số định danh mặt hàng: 1335

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 3 grams
  - Kích thước sản phẩm: 3mm x 63mm x 3mm
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-R M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25~30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 3.0mm
  - Đường kính chuôi tiện: 3.0mm
  - Chiều dài tổng L1: 61mm
  - Chiều dài làm việc L2: 33mm
  - Chiều dài chuôi L3: 28mm

  Mua ngay
 6. Mũi khoan sắt Waves 3.2mm

  Số định danh mặt hàng: 1263

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 3 grams
  - Kích thước sản phẩm: 3mm x 65mm x 3mm
  - Model:W200-032
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-R M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25~30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 3.2mm
  - Đường kính chuôi tiện: 3.2mm
  - Chiều dài tổng L1: 65mm
  - Chiều dài làm việc L2: 36mm
  - Chiều dài chuôi L3: 29mm

  Mua ngay
 7. Mũi khoan sắt Waves 3.5mm

  Số định danh mặt hàng: 1424

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 4 grams
  - Kích thước sản phẩm: 3mm x 37mm x 3mm
  - Model:W200-035
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-R M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25~30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 3.5mm
  - Đường kính chuôi tiện: 3.5mm
  - Chiều dài tổng L1: 70mm
  - Chiều dài làm việc L2: 39mm
  - Chiều dài chuôi L3: 31mm

  Mua ngay
 8. Mũi khoan sắt Waves 4.0mm

  Số định danh mặt hàng: 1196

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 5 grams
  - Kích thước sản phẩm: 40mm x 75mm x 40mm
  - Model:W200-040
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-R M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25~30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 4.0mm
  - Đường kính chuôi tiện: 4.0mm
  - Chiều dài tổng L1: 75mm
  - Chiều dài làm việc L2: 43mm
  - Chiều dài chuôi L3: 32mm

  Mua ngay
 9. Mũi khoan sắt Waves 4.2mm

  Số định danh mặt hàng: 1275

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 6 grams
  - Kích thước sản phẩm: 4mm x 75mm x 4mm
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-R M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25~30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 4.2mm
  - Đường kính chuôi tiện: 4.2mm
  - Chiều dài tổng L1: 75mm
  - Chiều dài làm việc L2: 43mm
  - Chiều dài chuôi L3: 32mm

  Mua ngay
 10. Mũi khoan sắt Waves 4.5mm

  Số định danh mặt hàng: 1326

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 8 grams
  - Kích thước sản phẩm: 5mm x 8mm x 5mm
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-R M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25~30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 4.5mm
  - Đường kính chuôi tiện: 4.5mm
  - Chiều dài tổng L1: 80mm
  - Chiều dài làm việc L2: 47mm
  - Chiều dài chuôi L3: 33mm

  Mua ngay
 11. Mũi khoan sắt Waves 5.0mm

  Số định danh mặt hàng: 1191

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 9 grams
  - Kích thước sản phẩm: 4mm x 86mm x 4mm
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-R M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25~30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 5.0mm
  - Đường kính chuôi tiện: 5.0mm
  - Chiều dài tổng L1: 86mm
  - Chiều dài làm việc L2: 52mm
  - Chiều dài chuôi L3: 34mm

  Mua ngay
 12. Mũi khoan sắt Waves 5.2mm

  Số định danh mặt hàng: 1737

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 10 grams
  - Kích thước sản phẩm: 6mm x 86mm x 6mm
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-R M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25~30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 5.2mm
  - Đường kính chuôi tiện: 5.2mm
  - Chiều dài tổng L1: 86mm
  - Chiều dài làm việc L2: 52mm
  - Chiều dài chuôi L3: 34mm

  Mua ngay
 13. Mũi khoan sắt Waves 5.3mm

  Số định danh mặt hàng: 1877

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 10 grams
  - Kích thước sản phẩm: 4mm x 86mm x 4mm
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-R M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25~30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 5.3mm
  - Đường kính chuôi tiện: 5.3mm
  - Chiều dài tổng L1: 86mm
  - Chiều dài làm việc L2: 52mm
  - Chiều dài chuôi L3: 34mm

  Mua ngay
 14. Mũi khoan sắt Waves 5.5mm

  Số định danh mặt hàng: 1870

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 12 grams
  - Kích thước sản phẩm: 4mm x 93mm x 4mm
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-R M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25~30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 5.5mm
  - Đường kính chuôi tiện: 5.5mm
  - Chiều dài tổng L1: 93mm
  - Chiều dài làm việc L2: 57mm
  - Chiều dài chuôi L3: 36mm

  Mua ngay
 15. Mũi khoan sắt Waves 6.0mm

  Số định danh mặt hàng: 1195

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 14 grams
  - Kích thước sản phẩm: 5mm x 93mm x 5mm
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-R M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25~30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 6.0mm
  - Đường kính chuôi tiện: 6.0mm
  - Chiều dài tổng L1: 93mm
  - Chiều dài làm việc L2: 57mm
  - Chiều dài chuôi L3: 36mm

  Mua ngay
 16. Mũi khoan sắt Waves 6.2mm

  Số định danh mặt hàng: 1431

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 16 grams
  - Kích thước sản phẩm: 6mm x 101mm x 6mm
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-R M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25~30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 6.2mm
  - Đường kính chuôi tiện: 6.2mm
  - Chiều dài tổng L1: 101mm
  - Chiều dài làm việc L2: 63mm
  - Chiều dài chuôi L3: 38mm

  Mua ngay
 17. Mũi khoan sắt Waves 6.5mm

  Số định danh mặt hàng: 1427

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 18 grams
  - Kích thước sản phẩm: 4mm x 101mm x 4mm
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-R M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25~30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 6.5mm
  - Đường kính chuôi tiện: 6.5mm
  - Chiều dài tổng L1: 101mm
  - Chiều dài làm việc L2: 63mm
  - Chiều dài chuôi L3: 38mm

  Mua ngay
 18. Mũi khoan sắt Waves 6.8mm

  Số định danh mặt hàng: 1338

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 21 grams
  - Kích thước sản phẩm: 109mm x 69mm x 7mm
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-R M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25~30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 6.8mm
  - Đường kính chuôi tiện: 6.8mm
  - Chiều dài tổng L1: 109mm
  - Chiều dài làm việc L2: 69mm
  - Chiều dài chuôi L3: 40mm

  Mua ngay
 19. Mũi khoan sắt Waves 7.0mm

  Số định danh mặt hàng: 1433

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 23 grams
  - Kích thước sản phẩm: 109mm x 69mm x 7mm
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-R M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25~30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 7.0mm
  - Đường kính chuôi tiện: 7.0mm
  - Chiều dài tổng L1: 109mm
  - Chiều dài làm việc L2: 69mm
  - Chiều dài chuôi L3: 40mm

  Mua ngay
 20. Mũi khoan sắt HSS 7.2mm WAVE W200-072

  Số định danh mặt hàng: 1234

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 24 grams
  - Kích thước sản phẩm: 8mm x 109mm x 8mm

  Mua ngay
 21. Mũi khoan sắt Waves 7.5mm

  Số định danh mặt hàng: 1426

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 26 grams
  - Kích thước sản phẩm: 109mm x 69mm x 8mm
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-R M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25~30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 7.5mm
  - Đường kính chuôi tiện: 7.5mm
  - Chiều dài tổng L1: 109mm
  - Chiều dài làm việc L2: 69mm
  - Chiều dài chuôi L3: 40mm

  Mua ngay
 22. Mũi khoan sắt Waves 7.8mm

  Số định danh mặt hàng: 1235

  Đơn vị: mũi

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 30 grams
  - Kích thước sản phẩm: 8mm x 117mm x 8mm

  Mua ngay
 23. Mũi khoan sắt Waves 8.0mm

  Số định danh mặt hàng: 1432

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 31 grams
  - Kích thước sản phẩm: 117mm x 75mm x 8mm
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-R M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25~30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 8.0mm
  - Đường kính chuôi tiện: 8.0mm
  - Chiều dài tổng L1: 117mm
  - Chiều dài làm việc L2: 75mm
  - Chiều dài chuôi L3: 42mm

  Mua ngay
 24. Mũi khoan sắt Waves 8.5mm

  Số định danh mặt hàng: 1339

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 35 grams
  - Kích thước sản phẩm: 117mm x 75mm x 9mm
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-R M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25~30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan:8.5mm
  - Đường kính chuôi tiện: 8.5mm
  - Chiều dài tổng L1: 117mm
  - Chiều dài làm việc L2: 75mm
  - Chiều dài chuôi L3: 42mm

  Mua ngay
 25. Mũi khoan sắt Waves 9.0mm

  Số định danh mặt hàng: 1430

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 41 grams
  - Kích thước sản phẩm: 125mm x 81mm x 9mm
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-R M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25~30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 9.0mm
  - Đường kính chuôi tiện: 9.0mm
  - Chiều dài tổng L1: 125mm
  - Chiều dài làm việc L2: 81mm
  - Chiều dài chuôi L3: 44mm

  Mua ngay
 26. Mũi khoan sắt Waves 9.5mm

  Số định danh mặt hàng: 1428

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 46 grams
  - Kích thước sản phẩm: 125mm x 81mm x 10mm
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-R M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25~30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 9.5mm
  - Đường kính chuôi tiện: 9.5mm
  - Chiều dài tổng L1: 125mm
  - Chiều dài làm việc L2: 81mm
  - Chiều dài chuôi L3: 44mm

  Mua ngay
 27. Mũi khoan sắt Waves 10.0mm

  Số định danh mặt hàng: 1429

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 55 grams
  - Kích thước sản phẩm: 133mm x 87mm x 10mm
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-R M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25~30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan:10.0mm
  - Đường kính chuôi tiện: 10.0mm
  - Chiều dài tổng L1:133mm
  - Chiều dài làm việc L2: 87mm
  - Chiều dài chuôi L3: 46mm

  Mua ngay
 28. Mũi khoan sắt Waves 10.5mm

  Số định danh mặt hàng: 1271

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 5 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 57 grams
  - Kích thước sản phẩm: 133mm x 87mm x 11mm
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-R M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25~30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan:10.5mm
  - Đường kính chuôi tiện: 10.5mm
  - Chiều dài tổng L1: 133mm
  - Chiều dài làm việc L2: 87mm
  - Chiều dài chuôi L3: 46mm

  Mua ngay
 29. Mũi khoan sắt Waves 11.0mm

  Số định danh mặt hàng: 1337

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 5 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 68 grams
  - Kích thước sản phẩm: 142mm x 94mm x 11mm
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-R M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25~30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 11mm
  - Đường kính chuôi tiện: 11mm
  - Chiều dài tổng L1: 142mm
  - Chiều dài làm việc L2: 94mm
  - Chiều dài chuôi L3: 48mm

  Mua ngay
 30. Mũi khoan sắt Waves 11.5mm

  Số định danh mặt hàng: 1330

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 5 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 75 grams
  - Kích thước sản phẩm: 142mm x 94mm x 12mm
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-R M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25~30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 11.5mm
  - Đường kính chuôi tiện: 11.5mm
  - Chiều dài tổng L1: 142mm
  - Chiều dài làm việc L2: 94mm
  - Chiều dài chuôi L3: 48mm

  Mua ngay
 31. Mũi khoan sắt Waves 12.0mm

  Số định danh mặt hàng: 1329

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 5 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 89 grams
  - Kích thước sản phẩm: 151mm x 101mm x 12mm
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-R M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25~30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 12mm
  - Đường kính chuôi tiện: 12mm
  - Chiều dài tổng L1: 151mm
  - Chiều dài làm việc L2: 101mm
  - Chiều dài chuôi L3: 50mm

  Mua ngay
 32. Mũi khoan sắt Waves 12.5mm

  Số định danh mặt hàng: 1331

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 5 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 94 grams
  - Kích thước sản phẩm: 151mm x 101mm x 13mm
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-R M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 118°
  - Góc xoắn: 25~30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 12.5mm
  - Đường kính chuôi tiện: 12.5mm
  - Chiều dài tổng L1:151mm
  - Chiều dài làm việc L2: 101mm
  - Chiều dài chuôi L3: 50mm

  Mua ngay

Liên hệ nhận báo giá mặt hàng Waves W200 - Mũi khoan sắt HSS-R chuôi trụ các loại, lẻ và sỉ

Công ty Cổ phần Công Cụ Tốt
Yêu cầu báo giá qua số điện thoại bán buôn và Zalo làm báo giá: 0909694460
Yêu cầu báo giá qua email: lienhe@congcutot.vn
Hoặc đến trực tiếp tại:
 • Trụ sở công ty Số 51, ngõ 87 đường Tân Xuân, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Đại lý bán hàng ở 181/31/15 Bình Thới, Quận 11, TP HCM

Đối với khách hàng mua mặt hàng Waves W200 - Mũi khoan sắt HSS-R chuôi trụ tại Sài Gòn và Hà Nội có thể đến các điểm kinh doanh nói trên để xem hàng trực tiếp, nhận báo giá mặt hàng Waves W200 - Mũi khoan sắt HSS-R chuôi trụ trực tiếp và nhận hàng ngay trong ngày sau khi hoàn thành thủ tục.

Đối với những khách hàng ở các tỉnh thành khác ngoài Sài Gòn, Hà nội, thì có thể liên hệ với chúng tôi qua Zalo, điện thoại để nhận báo giá mặt hàng Waves W200 - Mũi khoan sắt HSS-R chuôi trụ cũng như trao đổi về phương thức thanh toán, cũng như cách thức giao hàng và thời gian giao hàng cụ thể cho mỗi tỉnh thành.

Để cập nhật giá cả mặt hàng Waves W200 - Mũi khoan sắt HSS-R chuôi trụ mới nhất hãy liên hệ với chúng tôi ngay thời điểm quý khách cần mua sắm thiết bị, nhân viên kinh doanh của chúng tôi sẽ gửi bảng báo giá mặt hàng Waves W200 - Mũi khoan sắt HSS-R chuôi trụ mới nhất đến bạn. Chúng tôi luôn luôn mong chờ sự liên hệ của quý khách. Chúng tôi thấu hiểu để hoàn thành công việc, quý khách sẽ cần các bản báo giá từ nhiều đơn vị cung ứng khác nhau, chúng tôi sẵn sàng làm báo giá dưới các dạng công văn, thư chào hàng, thư điện tử hay bất kỳ hình thức nào mà quý khách cần để gửi đến quý khách. Cho dù không diễn ra giao dịch cũng vui vì thông qua đó chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa và lấy làm mừng vì đã có cơ hội được tiếp xúc với quý khách

Xin trân trọng cảm ơn !  
gọi Miễn Phí