Waves W400 - Mũi khoan Inox HSSE-Co5 Chuôi trụ

Catalogue Khoan inox HSSE-Co5 trụ

Cung cấp catalogue Waves W400 - Mũi khoan Inox HSSE-Co5 Chuôi trụ đầy đủ nhất, nhận làm báo giá Waves W400 - Mũi khoan Inox HSSE-Co5 Chuôi trụ với chiết khấu cao

 1. Mũi khoan inox HSS-CO5 13.0mm

  Số định danh mặt hàng: 47031

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 5 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W400-130
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: HSSE-CO5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: USA (JOBBERS LENGTH)
  - Độ cứng: 65~65 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 13.0mm
  - Đường kính chuôi tiện: 13.0mm
  - Chiều dài tổng L1:152mm
  - Chiều dài làm việc L2: 114mm
  - Chiều dài chuôi L3: 38mm

 2. Mũi khoan inox HSS-CO5 12.5mm

  Số định danh mặt hàng: 47030

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 5 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W400-125
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: HSSE-CO5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: USA (JOBBERS LENGTH)
  - Độ cứng: 65~65 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 12.5mm
  - Đường kính chuôi tiện: 12.5mm
  - Chiều dài tổng L1:152mm
  - Chiều dài làm việc L2: 114mm
  - Chiều dài chuôi L3: 38mm

 3. Mũi khoan inox HSS-CO5 12.0mm

  Số định danh mặt hàng: 47029

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 5 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W400-120
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: HSSE-CO5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: USA (JOBBERS LENGTH)
  - Độ cứng: 65~65 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 12.0mm
  - Đường kính chuôi tiện: 12.0mm
  - Chiều dài tổng L1:149mm
  - Chiều dài làm việc L2: 111mm
  - Chiều dài chuôi L3: 38mm

 4. Mũi khoan inox HSS-CO5 11.5mm

  Số định danh mặt hàng: 47028

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 5 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W400-115
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: HSSE-CO5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: USA (JOBBERS LENGTH)
  - Độ cứng: 65~65 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 11.5mm
  - Đường kính chuôi tiện: 11.5mm
  - Chiều dài tổng L1:143mm
  - Chiều dài làm việc L2: 106mm
  - Chiều dài chuôi L3: 37mm

 5. Mũi khoan inox HSS-CO5 11.0mm

  Số định danh mặt hàng: 47027

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 5 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W400-110
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: HSSE-CO5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: USA (JOBBERS LENGTH)
  - Độ cứng: 65~65 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 11.0mm
  - Đường kính chuôi tiện: 11.0mm
  - Chiều dài tổng L1:140mm
  - Chiều dài làm việc L2: 103mm
  - Chiều dài chuôi L3: 37mm

 6. Mũi khoan inox HSS-CO5 10.5mm

  Số định danh mặt hàng: 47026

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 5 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W400-105
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: HSSE-CO5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: USA (JOBBERS LENGTH)
  - Độ cứng: 65~65 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 10.5mm
  - Đường kính chuôi tiện: 10.5mm
  - Chiều dài tổng L1:137mm
  - Chiều dài làm việc L2: 100mm
  - Chiều dài chuôi L3: 37mm

 7. Mũi khoan inox HSS-CO5 10.0mm

  Số định danh mặt hàng: 47019

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W400-100
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: HSSE-CO5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: USA (JOBBERS LENGTH)
  - Độ cứng: 65~65 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 10.0mm
  - Đường kính chuôi tiện: 10.0mm
  - Chiều dài tổng L1:130mm
  - Chiều dài làm việc L2: 95mm
  - Chiều dài chuôi L3: 35mm

 8. Mũi khoan inox HSS-CO5 9.5mm

  Số định danh mặt hàng: 47018

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W400-095
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: HSSE-CO5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: USA (JOBBERS LENGTH)
  - Độ cứng: 65~65 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 9.5mm
  - Đường kính chuôi tiện: 9.5mm
  - Chiều dài tổng L1:127mm
  - Chiều dài làm việc L2: 92mm
  - Chiều dài chuôi L3: 35mm

 9. Mũi khoan inox HSS-CO5 9.0mm

  Số định danh mặt hàng: 47017

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W400-090
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: HSSE-CO5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: USA (JOBBERS LENGTH)
  - Độ cứng: 65~65 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 9.0mm
  - Đường kính chuôi tiện: 9.0mm
  - Chiều dài tổng L1:124mm
  - Chiều dài làm việc L2: 89mm
  - Chiều dài chuôi L3: 35mm

 10. Mũi khoan inox HSS-CO5 8.5mm

  Số định danh mặt hàng: 47016

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W400-085
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: HSSE-CO5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: USA (JOBBERS LENGTH)
  - Độ cứng: 65~65 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 8.5mm
  - Đường kính chuôi tiện: 8.5mm
  - Chiều dài tổng L1:121mm
  - Chiều dài làm việc L2: 87mm
  - Chiều dài chuôi L3: 34mm

 11. Mũi khoan inox HSS-CO5 8.0mm

  Số định danh mặt hàng: 47015

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W400-080
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: HSSE-CO5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: USA (JOBBERS LENGTH)
  - Độ cứng: 65~65 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 8.0mm
  - Đường kính chuôi tiện: 8.0mm
  - Chiều dài tổng L1:114mm
  - Chiều dài làm việc L2: 81mm
  - Chiều dài chuôi L3: 33mm

 12. Mũi khoan inox HSS-CO5 7.5mm

  Số định danh mặt hàng: 47014

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W400-075
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: HSSE-CO5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: USA (JOBBERS LENGTH)
  - Độ cứng: 65~65 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 7.5mm
  - Đường kính chuôi tiện: 7.5mm
  - Chiều dài tổng L1:111mm
  - Chiều dài làm việc L2: 78mm
  - Chiều dài chuôi L3: 33mm

 13. Mũi khoan inox HSS-CO5 7.0mm

  Số định danh mặt hàng: 47013

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W400-070
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: HSSE-CO5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: USA (JOBBERS LENGTH)
  - Độ cứng: 65~65 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 7.0mm
  - Đường kính chuôi tiện: 7.0mm
  - Chiều dài tổng L1:105mm
  - Chiều dài làm việc L2: 73mm
  - Chiều dài chuôi L3: 32mm

 14. Mũi khoan inox HSS-CO5 6.5mm

  Số định danh mặt hàng: 47012

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W400-065
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: HSSE-CO5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: USA (JOBBERS LENGTH)
  - Độ cứng: 65~65 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 6.5mm
  - Đường kính chuôi tiện: 6.5mm
  - Chiều dài tổng L1:105mm
  - Chiều dài làm việc L2: 73mm
  - Chiều dài chuôi L3: 32mm

 15. Mũi khoan inox HSS-CO5 6.0mm

  Số định danh mặt hàng: 47011

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W400-060
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: HSSE-CO5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: USA (JOBBERS LENGTH)
  - Độ cứng: 65~65 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 6.0mm
  - Đường kính chuôi tiện: 6.0mm
  - Chiều dài tổng L1:102mm
  - Chiều dài làm việc L2: 70mm
  - Chiều dài chuôi L3: 32mm

 16. Mũi khoan inox HSS-CO5 5.5mm

  Số định danh mặt hàng: 47010

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W400-055
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: HSSE-CO5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: USA (JOBBERS LENGTH)
  - Độ cứng: 65~65 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 5.5mm
  - Đường kính chuôi tiện: 5.5mm
  - Chiều dài tổng L1:95mm
  - Chiều dài làm việc L2: 64mm
  - Chiều dài chuôi L3: 31mm

 17. Mũi khoan inox HSS-CO5 5.2mm

  Số định danh mặt hàng: 47009

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W400-052
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: HSSE-CO5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: USA (JOBBERS LENGTH)
  - Độ cứng: 65~65 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 5.2mm
  - Đường kính chuôi tiện: 5.2mm
  - Chiều dài tổng L1:92mm
  - Chiều dài làm việc L2: 64mm
  - Chiều dài chuôi L3: 28mm

 18. Mũi khoan inox HSS-CO5 5.0mm

  Số định danh mặt hàng: 47008

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W400-050
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: HSSE-CO5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: USA (JOBBERS LENGTH)
  - Độ cứng: 65~65 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 5.0mm
  - Đường kính chuôi tiện: 5.0mm
  - Chiều dài tổng L1:92mm
  - Chiều dài làm việc L2: 62mm
  - Chiều dài chuôi L3: 30mm

 19. Mũi khoan inox HSS-CO5 4.5mm

  Số định danh mặt hàng: 47007

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W400-045
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: HSSE-CO5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: USA (JOBBERS LENGTH)
  - Độ cứng: 65~65 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 4.5mm
  - Đường kính chuôi tiện: 4.5mm
  - Chiều dài tổng L1:86mm
  - Chiều dài làm việc L2: 56mm
  - Chiều dài chuôi L3: 30mm

 20. Mũi khoan inox HSS-CO5 4.2mm

  Số định danh mặt hàng: 47006

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W400-042
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: HSSE-CO5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: USA (JOBBERS LENGTH)
  - Độ cứng: 65~65 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 4.2mm
  - Đường kính chuôi tiện: 4.2mm
  - Chiều dài tổng L1:83mm
  - Chiều dài làm việc L2: 54mm
  - Chiều dài chuôi L3: 29mm

 21. Mũi khoan inox HSS-CO5 4.0mm

  Số định danh mặt hàng: 47005

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W400-040
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: HSSE-CO5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: USA (JOBBERS LENGTH)
  - Độ cứng: 65~65 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 4.0mm
  - Đường kính chuôi tiện: 4.0mm
  - Chiều dài tổng L1:83mm
  - Chiều dài làm việc L2: 54mm
  - Chiều dài chuôi L3: 29mm

 22. Mũi khoan inox HSS-CO5 3.5mm

  Số định danh mặt hàng: 47004

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W400-035
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: HSSE-CO5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: USA (JOBBERS LENGTH)
  - Độ cứng: 65~65 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 3.5mm
  - Đường kính chuôi tiện: 3.5mm
  - Chiều dài tổng L1:73mm
  - Chiều dài làm việc L2: 45mm
  - Chiều dài chuôi L3: 28mm

 23. Mũi khoan inox HSS-CO5 3.2mm

  Số định danh mặt hàng: 47003

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W400-032
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: HSSE-CO5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: USA (JOBBERS LENGTH)
  - Độ cứng: 65~65 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 3.2mm
  - Đường kính chuôi tiện: 3.2mm
  - Chiều dài tổng L1:71mm
  - Chiều dài làm việc L2: 42mm
  - Chiều dài chuôi L3: 29mm

 24. Mũi khoan inox HSS-CO5 3.0mm

  Số định danh mặt hàng: 47002

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W400-030
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: HSSE-CO5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: USA (JOBBERS LENGTH)
  - Độ cứng: 65~65 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 3.0mm
  - Đường kính chuôi tiện: 3.0mm
  - Chiều dài tổng L1:71mm
  - Chiều dài làm việc L2: 42mm
  - Chiều dài chuôi L3: 29mm

 25. Mũi khoan inox HSS-CO5 2.5mm

  Số định danh mặt hàng: 47001

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 20 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W400-025
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: HSSE-CO5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: USA (JOBBERS LENGTH)
  - Độ cứng: 65~65 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 2.5mm
  - Đường kính chuôi tiện: 2.5mm
  - Chiều dài tổng L1:61mm
  - Chiều dài làm việc L2: 35mm
  - Chiều dài chuôi L3: 26mm

 26. Mũi khoan inox HSS-CO5 2.0mm

  Số định danh mặt hàng: 47000

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 20 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W400-020
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: HSSE-CO5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: USA (JOBBERS LENGTH)
  - Độ cứng: 65~65 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 2.0mm
  - Đường kính chuôi tiện: 2.0mm
  - Chiều dài tổng L1:55mm
  - Chiều dài làm việc L2: 29mm
  - Chiều dài chuôi L3: 26mm

 27. Mũi khoan inox HSS-CO5 1.5mm

  Số định danh mặt hàng: 46999

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 20 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W400-015
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: HSSE-CO5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: USA (JOBBERS LENGTH)
  - Độ cứng: 65~65 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 1.5mm
  - Đường kính chuôi tiện: 1.5mm
  - Chiều dài tổng L1:45mm
  - Chiều dài làm việc L2: 20mm
  - Chiều dài chuôi L3: 22mm

 28. Mũi khoan inox HSS-CO5 1.0mm

  Số định danh mặt hàng: 46998

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 20 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W400-010
  - Màu sắc: đen
  - Vật liệu: HSSE-CO5
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 25-30°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: USA (JOBBERS LENGTH)
  - Độ cứng: 65~65 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 1.0mm
  - Đường kính chuôi tiện: 1.0mm
  - Chiều dài tổng L1:40mm
  - Chiều dài làm việc L2: 18mm
  - Chiều dài chuôi L3: 22mm

Liên hệ nhận báo giá mặt hàng Waves W400 - Mũi khoan Inox HSSE-Co5 Chuôi trụ các loại, lẻ và sỉ

Công ty Cổ phần Công Cụ Tốt
Yêu cầu báo giá qua số điện thoại bán buôn và Zalo làm báo giá: 0909694460
Yêu cầu báo giá qua email: lienhe@congcutot.vn
Hoặc đến trực tiếp tại:
 • Trụ sở công ty Số 51, ngõ 87 đường Tân Xuân, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Đại lý bán hàng ở 181/31/15 Bình Thới, Quận 11, TP HCM

Đối với khách hàng mua mặt hàng Waves W400 - Mũi khoan Inox HSSE-Co5 Chuôi trụ tại Sài Gòn và Hà Nội có thể đến các điểm kinh doanh nói trên để xem hàng trực tiếp, nhận báo giá mặt hàng Waves W400 - Mũi khoan Inox HSSE-Co5 Chuôi trụ trực tiếp và nhận hàng ngay trong ngày sau khi hoàn thành thủ tục.

Đối với những khách hàng ở các tỉnh thành khác ngoài Sài Gòn, Hà nội, thì có thể liên hệ với chúng tôi qua Zalo, điện thoại để nhận báo giá mặt hàng Waves W400 - Mũi khoan Inox HSSE-Co5 Chuôi trụ cũng như trao đổi về phương thức thanh toán, cũng như cách thức giao hàng và thời gian giao hàng cụ thể cho mỗi tỉnh thành.

Để cập nhật giá cả mặt hàng Waves W400 - Mũi khoan Inox HSSE-Co5 Chuôi trụ mới nhất hãy liên hệ với chúng tôi ngay thời điểm quý khách cần mua sắm thiết bị, nhân viên kinh doanh của chúng tôi sẽ gửi bảng báo giá mặt hàng Waves W400 - Mũi khoan Inox HSSE-Co5 Chuôi trụ mới nhất đến bạn. Chúng tôi luôn luôn mong chờ sự liên hệ của quý khách. Chúng tôi thấu hiểu để hoàn thành công việc, quý khách sẽ cần các bản báo giá từ nhiều đơn vị cung ứng khác nhau, chúng tôi sẵn sàng làm báo giá dưới các dạng công văn, thư chào hàng, thư điện tử hay bất kỳ hình thức nào mà quý khách cần để gửi đến quý khách. Cho dù không diễn ra giao dịch cũng vui vì thông qua đó chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa và lấy làm mừng vì đã có cơ hội được tiếp xúc với quý khách

Xin trân trọng cảm ơn !  
gọi Miễn Phí