Waves W500 - Mũi khoan bê tông chuôi kẹp

Catalogue Mũi bê tông chuôi kẹp

Cung cấp catalogue Waves W500 - Mũi khoan bê tông chuôi kẹp đầy đủ nhất, nhận làm báo giá Waves W500 - Mũi khoan bê tông chuôi kẹp với chiết khấu cao

 1. Mũi khoan bê tông 12x200mm

  Số định danh mặt hàng: 47282

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 50 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W500-12200
  - Màu sắc: Bạc & đen
  - Chất liệu mũi khoan: Hợp kim BC20
  - Ứng dụng: Khoan bê tông
  - Góc mũi khoan: 130°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN8039
  - Đóng gói: Túi nhựa
  - Đường kính hố khoan: 12.0mm
  - Chiều dài tổng L1:200mm
  - Chiều dài làm việc L2:140mm
  - Chiều dài chuôi L3: 60mm

 2. Mũi khoan bê tông 10x200mm

  Số định danh mặt hàng: 47277

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 100 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W500-10200
  - Màu sắc: Bạc & đen
  - Chất liệu mũi khoan: Hợp kim BC20
  - Ứng dụng: Khoan bê tông
  - Góc mũi khoan: 130°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN8039
  - Đóng gói: Túi nhựa
  - Đường kính hố khoan: 10.0mm
  - Chiều dài tổng L1:200mm
  - Chiều dài làm việc L2:140mm
  - Chiều dài chuôi L3: 60mm

 3. Mũi khoan bê tông 8.0x150mm

  Số định danh mặt hàng: 47276

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 100 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W500-08200
  - Màu sắc: Bạc & đen
  - Chất liệu mũi khoan: Hợp kim BC20
  - Ứng dụng: Khoan bê tông
  - Góc mũi khoan: 130°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN8039
  - Đóng gói: Túi nhựa
  - Đường kính hố khoan: 8.0mm
  - Chiều dài tổng L1:200mm
  - Chiều dài làm việc L2:140mm
  - Chiều dài chuôi L3: 60mm

 4. Mũi khoan bê tông 7.0x150mm

  Số định danh mặt hàng: 47274

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 100 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W500-07150
  - Màu sắc: Bạc & đen
  - Chất liệu mũi khoan: Hợp kim BC20
  - Ứng dụng: Khoan bê tông
  - Góc mũi khoan: 130°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN8039
  - Đóng gói: Túi nhựa
  - Đường kính hố khoan: 7.0mm
  - Chiều dài tổng L1:150mm
  - Chiều dài làm việc L2:90mm
  - Chiều dài chuôi L3: 60mm

 5. Mũi khoan bê tông 6.0x150mm

  Số định danh mặt hàng: 47271

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 100 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W500-06150
  - Màu sắc: Bạc & đen
  - Chất liệu mũi khoan: Hợp kim BC20
  - Ứng dụng: Khoan bê tông
  - Góc mũi khoan: 130°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN8039
  - Đóng gói: Túi nhựa
  - Đường kính hố khoan: 6.0mm
  - Chiều dài tổng L1:150mm
  - Chiều dài làm việc L2:90mm
  - Chiều dài chuôi L3: 60mm

 6. Mũi khoan bê tông 5.0x150mm

  Số định danh mặt hàng: 47269

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 100 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W500-05150
  - Màu sắc: Bạc & đen
  - Chất liệu mũi khoan: Hợp kim BC20
  - Ứng dụng: Khoan bê tông
  - Góc mũi khoan: 130°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN8039
  - Đóng gói: Túi nhựa
  - Đường kính hố khoan: 5.0mm
  - Chiều dài tổng L1:150mm
  - Chiều dài làm việc L2:90mm
  - Chiều dài chuôi L3: 60mm

 7. Mũi khoan bê tông 16.0x150mm

  Số định danh mặt hàng: 47268

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 25 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: W500-16150
  - Màu sắc: Bạc & đen
  - Chất liệu mũi khoan: Hợp kim BC20
  - Ứng dụng: Khoan bê tông
  - Góc mũi khoan: 130°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN8039
  - Đóng gói: Túi nhựa
  - Đường kính hố khoan: 16.0mm
  - Chiều dài tổng L1:150mm
  - Chiều dài làm việc L2:90mm
  - Chiều dài chuôi L3: 60mm

 8. Mũi khoan bê tông 14.0x150mm

  Số định danh mặt hàng: 1875

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 25 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 105 grams
  - Kích thước sản phẩm: 14mm x 150mm x 14mm
  - Màu sắc: Bạc & đen
  - Chất liệu mũi khoan: Hợp kim BC20
  - Ứng dụng: Khoan bê tông
  - Góc mũi khoan: 130°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN8039
  - Đóng gói: Túi nhựa
  - Đường kính hố khoan: 14.0mm
  - Chiều dài tổng L1:150mm
  - Chiều dài làm việc L2:90mm
  - Chiều dài chuôi L3: 60mm

  Mua ngay
 9. Mũi khoan bê tông 12.0x150mm

  Số định danh mặt hàng: 1874

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 50 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 85 grams
  - Kích thước sản phẩm: 12mm x 150mm x 12mm
  - Màu sắc: Bạc & đen
  - Chất liệu mũi khoan: Hợp kim BC20
  - Ứng dụng: Khoan bê tông
  - Góc mũi khoan: 130°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN8039
  - Đóng gói: Túi nhựa
  - Đường kính hố khoan: 12.0mm
  - Chiều dài tổng L1:150mm
  - Chiều dài làm việc L2: 90mm
  - Chiều dài chuôi L3: 60mm

  Mua ngay
 10. Mũi khoan bê tông 10.0x120mm

  Số định danh mặt hàng: 1880

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 100 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 45 grams
  - Kích thước sản phẩm: 10mm x 120mm x 10mm
  - Màu sắc: Bạc & đen
  - Chất liệu mũi khoan: Hợp kim BC20
  - Ứng dụng: Khoan bê tông
  - Góc mũi khoan: 130°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN8039
  - Đóng gói: Túi nhựa
  - Đường kính hố khoan: 10.0mm
  - Chiều dài tổng L1:120mm
  - Chiều dài làm việc L2: 80mm
  - Chiều dài chuôi L3: 40mm

  Mua ngay
 11. Mũi khoan bê tông 8.0x120mm

  Số định danh mặt hàng: 1876

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 100 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 31 grams
  - Kích thước sản phẩm: 8mm x 120mm x 8mm
  - Màu sắc: Bạc & đen
  - Chất liệu mũi khoan: Hợp kim BC20
  - Ứng dụng: Khoan bê tông
  - Góc mũi khoan: 130°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN8039
  - Đóng gói: Túi nhựa
  - Đường kính hố khoan: 8.0mm
  - Chiều dài tổng L1:120mm
  - Chiều dài làm việc L2:80mm
  - Chiều dài chuôi L3: 40mm

  Mua ngay
 12. Mũi khoan bê tông 7.0x100mm

  Số định danh mặt hàng: 47260

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 100 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Màu sắc: Bạc & đen
  - Chất liệu mũi khoan: Hợp kim BC20
  - Ứng dụng: Khoan bê tông
  - Góc mũi khoan: 130°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN8039
  - Đóng gói: Túi nhựa
  - Đường kính hố khoan: 7.0mm
  - Chiều dài tổng L1:100mm
  - Chiều dài làm việc L2: 60mm
  - Chiều dài chuôi L3: 40mm

 13. Mũi khoan bê tông 6.0x100mm

  Số định danh mặt hàng: 1193

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 100 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 19 grams
  - Kích thước sản phẩm: 100mm x 6mm x 6mm
  - Màu sắc: Bạc & đen
  - Chất liệu mũi khoan: Hợp kim BC20
  - Ứng dụng: Khoan bê tông
  - Góc mũi khoan: 130°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN8039
  - Đóng gói: Túi nhựa
  - Đường kính hố khoan: 6.0mm
  - Chiều dài tổng L1:100mm
  - Chiều dài làm việc L2: 60mm
  - Chiều dài chuôi L3: 40mm

  Mua ngay
 14. Mũi khoan bê tông 5.0x85mm

  Số định danh mặt hàng: 47252

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 200 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W500-05085
  - Màu sắc: Bạc & đen
  - Chất liệu mũi khoan: Hợp kim BC20
  - Ứng dụng: Khoan bê tông
  - Góc mũi khoan: 130°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN8039
  - Đóng gói: Túi nhựa
  - Đường kính hố khoan: 5.0mm
  - Chiều dài tổng L1:85mm
  - Chiều dài làm việc L2: 50mm
  - Chiều dài chuôi L3: 35mm

 15. Mũi khoan bê tông 4.0x75mm

  Số định danh mặt hàng: 47249

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 200 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W500-04075
  - Màu sắc: Bạc & đen
  - Chất liệu mũi khoan: Hợp kim BC20
  - Ứng dụng: Khoan bê tông
  - Góc mũi khoan: 130°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN8039
  - Đóng gói: Túi nhựa
  - Đường kính hố khoan: 4.0mm
  - Chiều dài tổng L1: 75mm
  - Chiều dài làm việc L2: 40mm
  - Chiều dài chuôi L3: 35mm

Liên hệ nhận báo giá mặt hàng Waves W500 - Mũi khoan bê tông chuôi kẹp các loại, lẻ và sỉ

Công ty Cổ phần Công Cụ Tốt
Yêu cầu báo giá qua số điện thoại bán buôn và Zalo làm báo giá: 0909694460
Yêu cầu báo giá qua email: lienhe@congcutot.vn
Hoặc đến trực tiếp tại:
 • Trụ sở công ty Số 51, ngõ 87 đường Tân Xuân, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Đại lý bán hàng ở 181/31/15 Bình Thới, Quận 11, TP HCM

Đối với khách hàng mua mặt hàng Waves W500 - Mũi khoan bê tông chuôi kẹp tại Sài Gòn và Hà Nội có thể đến các điểm kinh doanh nói trên để xem hàng trực tiếp, nhận báo giá mặt hàng Waves W500 - Mũi khoan bê tông chuôi kẹp trực tiếp và nhận hàng ngay trong ngày sau khi hoàn thành thủ tục.

Đối với những khách hàng ở các tỉnh thành khác ngoài Sài Gòn, Hà nội, thì có thể liên hệ với chúng tôi qua Zalo, điện thoại để nhận báo giá mặt hàng Waves W500 - Mũi khoan bê tông chuôi kẹp cũng như trao đổi về phương thức thanh toán, cũng như cách thức giao hàng và thời gian giao hàng cụ thể cho mỗi tỉnh thành.

Để cập nhật giá cả mặt hàng Waves W500 - Mũi khoan bê tông chuôi kẹp mới nhất hãy liên hệ với chúng tôi ngay thời điểm quý khách cần mua sắm thiết bị, nhân viên kinh doanh của chúng tôi sẽ gửi bảng báo giá mặt hàng Waves W500 - Mũi khoan bê tông chuôi kẹp mới nhất đến bạn. Chúng tôi luôn luôn mong chờ sự liên hệ của quý khách. Chúng tôi thấu hiểu để hoàn thành công việc, quý khách sẽ cần các bản báo giá từ nhiều đơn vị cung ứng khác nhau, chúng tôi sẵn sàng làm báo giá dưới các dạng công văn, thư chào hàng, thư điện tử hay bất kỳ hình thức nào mà quý khách cần để gửi đến quý khách. Cho dù không diễn ra giao dịch cũng vui vì thông qua đó chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa và lấy làm mừng vì đã có cơ hội được tiếp xúc với quý khách

Xin trân trọng cảm ơn !  
gọi Miễn Phí