Waves W300 - Mũi khoan sắt inox HSS-G chuôi trụ

Catalogue Khoan inox HSS-G trụ

Cung cấp catalogue Waves W300 - Mũi khoan sắt inox HSS-G chuôi trụ đầy đủ nhất, nhận làm báo giá Waves W300 - Mũi khoan sắt inox HSS-G chuôi trụ với chiết khấu cao

 1. Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 1.0mm

  Số định danh mặt hàng: 335

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 20 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 20 grams
  - Kích thước sản phẩm: 34mm x 2mm x 2mm
  - Màu sắc: Vàng & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-G M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 35°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 1.0mm
  - Đường kính chuôi tiện: 1.0mm
  - Chiều dài tổng L1: 34mm
  - Chiều dài làm việc L2: 12mm
  - Chiều dài chuôi L3: 22mm

  Mua ngay
 2. Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 1.5mm

  Số định danh mặt hàng: 825

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 20 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 20 grams
  - Kích thước sản phẩm: 40mm x 2mm x 2mm
  - Màu sắc: Vàng & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-G M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 35°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 1.5mm
  - Đường kính chuôi tiện: 1.5mm
  - Chiều dài tổng L1: 40mm
  - Chiều dài làm việc L2: 18mm
  - Chiều dài chuôi L3: 22mm

  Mua ngay
 3. Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 2.0mm

  Số định danh mặt hàng: 1272

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 20 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 30 grams
  - Kích thước sản phẩm: 49mm x 2mm x 2mm
  - Màu sắc: Vàng & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-G M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 35°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 2.0mm
  - Đường kính chuôi tiện: 2.0mm
  - Chiều dài tổng L1: 49mm
  - Chiều dài làm việc L2: 24mm
  - Chiều dài chuôi L3: 25mm

  Mua ngay
 4. Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 2.1mm

  Số định danh mặt hàng: 46751

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 20 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: W300-021
  - Màu sắc: Vàng & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-G M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 35°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 2.1mm
  - Đường kính chuôi tiện: 2.1mm
  - Chiều dài tổng L1: 49mm
  - Chiều dài làm việc L2: 24mm
  - Chiều dài chuôi L3: 25mm

 5. Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 2.2mm

  Số định danh mặt hàng: 46753

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 20 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W300-022
  - Màu sắc: Vàng & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-G M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 35°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 2.2mm
  - Đường kính chuôi tiện: 2.2mm
  - Chiều dài tổng L1: 53mm
  - Chiều dài làm việc L2: 27mm
  - Chiều dài chuôi L3: 26mm

 6. Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 2.4mm

  Số định danh mặt hàng: 46766

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 20 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W300-024
  - Màu sắc: Vàng & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-G M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 35°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 2.4mm
  - Đường kính chuôi tiện: 2.4mm
  - Chiều dài tổng L1: 57mm
  - Chiều dài làm việc L2: 30mm
  - Chiều dài chuôi L3: 27mm

 7. Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 2.5mm

  Số định danh mặt hàng: 1270

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 20 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 2 grams
  - Kích thước sản phẩm: 57mm x 3mm x 3mm
  - Màu sắc: Vàng & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-G M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 35°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 2.5mm
  - Đường kính chuôi tiện: 2.5mm
  - Chiều dài tổng L1: 57mm
  - Chiều dài làm việc L2: 30mm
  - Chiều dài chuôi L3: 27mm

  Mua ngay
 8. Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 2.6mm

  Số định danh mặt hàng: 46779

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 20 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W300-026
  - Màu sắc: Vàng & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-G M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 35°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 2.6mm
  - Đường kính chuôi tiện: 2.6mm
  - Chiều dài tổng L1: 57mm
  - Chiều dài làm việc L2: 30mm
  - Chiều dài chuôi L3: 27mm

 9. Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 2.8mm

  Số định danh mặt hàng: 46788

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 20 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: W300-028
  - Màu sắc: Vàng & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-G M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 35°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 2.8mm
  - Đường kính chuôi tiện: 2.8mm
  - Chiều dài tổng L1: 61mm
  - Chiều dài làm việc L2: 33mm
  - Chiều dài chuôi L3: 28mm

 10. Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 2.9mm

  Số định danh mặt hàng: 46795

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 20 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: W300-029
  - Màu sắc: Vàng & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-G M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 35°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 2.9mm
  - Đường kính chuôi tiện: 2.9mm
  - Chiều dài tổng L1: 61mm
  - Chiều dài làm việc L2: 33mm
  - Chiều dài chuôi L3: 28mm

 11. Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 3.0mm

  Số định danh mặt hàng: 1370

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 30 grams
  - Kích thước sản phẩm: 61mm x 3mm x 3mm
  - Màu sắc: Vàng & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-G M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 35°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 3.0mm
  - Đường kính chuôi tiện: 3.0mm
  - Chiều dài tổng L1: 61mm
  - Chiều dài làm việc L2: 33mm
  - Chiều dài chuôi L3: 28mm

  Mua ngay
 12. Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 3.2mm

  Số định danh mặt hàng: 1447

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 3 grams
  - Kích thước sản phẩm: 3mm x 65mm x 3mm
  - Màu sắc: Vàng & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-G M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 35°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 3.2mm
  - Đường kính chuôi tiện: 3.2mm
  - Chiều dài tổng L1: 65mm
  - Chiều dài làm việc L2: 36mm
  - Chiều dài chuôi L3: 21mm

  Mua ngay
 13. Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 3.3mm

  Số định danh mặt hàng: 46804

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: W300-033
  - Màu sắc: Vàng & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-G M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 35°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 3.3mm
  - Đường kính chuôi tiện: 3.3mm
  - Chiều dài tổng L1: 65mm
  - Chiều dài làm việc L2: 36mm
  - Chiều dài chuôi L3: 29mm

 14. Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 3.4mm

  Số định danh mặt hàng: 46805

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: W300-034
  - Màu sắc: Vàng & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-G M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 35°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 3.4mm
  - Đường kính chuôi tiện: 3.4mm
  - Chiều dài tổng L1: 70mm
  - Chiều dài làm việc L2: 39mm
  - Chiều dài chuôi L3: 31mm

 15. Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 3.5mm

  Số định danh mặt hàng: 826

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 20 grams
  - Kích thước sản phẩm: 70mm x 4mm x 4mm
  - Màu sắc: Vàng & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-G M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 35°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 3.5mm
  - Đường kính chuôi tiện: 3.5mm
  - Chiều dài tổng L1: 70mm
  - Chiều dài làm việc L2: 39mm
  - Chiều dài chuôi L3: 31mm

  Mua ngay
 16. Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 3.9mm

  Số định danh mặt hàng: 46806

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W300-039
  - Màu sắc: Vàng & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-G M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 35°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 3.9mm
  - Đường kính chuôi tiện: 3.9mm
  - Chiều dài tổng L1: 75mm
  - Chiều dài làm việc L2: 43mm
  - Chiều dài chuôi L3: 32mm

 17. Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 4.0mm

  Số định danh mặt hàng: 1423

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 30 grams
  - Kích thước sản phẩm: 75mm x 4mm x 4mm
  - Màu sắc: Vàng & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-G M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 35°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 4.0mm
  - Đường kính chuôi tiện: 4.0mm
  - Chiều dài tổng L1: 75mm
  - Chiều dài làm việc L2: 43mm
  - Chiều dài chuôi L3: 33mm

  Mua ngay
 18. Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 4.2mm

  Số định danh mặt hàng: 1262

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 6 grams
  - Kích thước sản phẩm: 75mm x 5mm x 5mm
  - Màu sắc: Vàng & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-G M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 35°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 4.2mm
  - Đường kính chuôi tiện: 4.2mm
  - Chiều dài tổng L1: 75mm
  - Chiều dài làm việc L2: 43mm
  - Chiều dài chuôi L3: 32mm

  Mua ngay
 19. Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 4.5mm

  Số định danh mặt hàng: 1869

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 7 grams
  - Kích thước sản phẩm: 78mm x 5mm x 5mm
  - Màu sắc: Vàng & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-G M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 35°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 4.5mm
  - Đường kính chuôi tiện: 4.5mm
  - Chiều dài tổng L1: 80mm
  - Chiều dài làm việc L2: 47mm
  - Chiều dài chuôi L3: 33mm

  Mua ngay
 20. Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 4.8mm

  Số định danh mặt hàng: 1273

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 10 grams
  - Kích thước sản phẩm: 5mm x 87mm x 5mm
  - Màu sắc: Vàng & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-G M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 35°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 4.8mm
  - Đường kính chuôi tiện: 4.8mm
  - Chiều dài tổng L1: 80mm
  - Chiều dài làm việc L2: 47mm
  - Chiều dài chuôi L3: 33mm

  Mua ngay
 21. Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 5.0mm

  Số định danh mặt hàng: 820

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 30 grams
  - Kích thước sản phẩm: 86mm x 5mm x 5mm
  - Màu sắc: Vàng & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-G M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 35°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 5.0mm
  - Đường kính chuôi tiện: 5.0mm
  - Chiều dài tổng L1: 86mm
  - Chiều dài làm việc L2: 52mm
  - Chiều dài chuôi L3: 34mm

  Mua ngay
 22. Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 5.1mm

  Số định danh mặt hàng: 46811

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: W300-051
  - Màu sắc: Vàng & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-G M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 35°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 5.1mm
  - Đường kính chuôi tiện: 5.1mm
  - Chiều dài tổng L1: 86mm
  - Chiều dài làm việc L2: 52mm
  - Chiều dài chuôi L3: 34mm

 23. Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 5.2mm

  Số định danh mặt hàng: 46812

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: W300-052
  - Màu sắc: Vàng & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-G M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 35°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 5.2mm
  - Đường kính chuôi tiện: 5.2mm
  - Chiều dài tổng L1: 86mm
  - Chiều dài làm việc L2: 52mm
  - Chiều dài chuôi L3: 34mm

 24. Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 5.5mm

  Số định danh mặt hàng: 1327

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 13 grams
  - Kích thước sản phẩm: 6mm x 89mm x 6mm
  - Màu sắc: Vàng & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-G M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 35°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 5.5mm
  - Đường kính chuôi tiện: 5.5mm
  - Chiều dài tổng L1: 93mm
  - Chiều dài làm việc L2: 57mm
  - Chiều dài chuôi L3: 36mm

  Mua ngay
 25. Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 6.0mm

  Số định danh mặt hàng: 1369

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 28 grams
  - Kích thước sản phẩm: 6mm x 90mm x 6mm
  - Màu sắc: Vàng & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-G M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 35°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 6.0mm
  - Đường kính chuôi tiện: 6.0mm
  - Chiều dài tổng L1: 93mm
  - Chiều dài làm việc L2: 57mm
  - Chiều dài chuôi L3: 36mm

  Mua ngay
 26. Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 6.2mm

  Số định danh mặt hàng: 46813

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W300-062
  - Màu sắc: Vàng & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-G M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 35°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 6.2mm
  - Đường kính chuôi tiện: 6.2mm
  - Chiều dài tổng L1: 101mm
  - Chiều dài làm việc L2: 63mm
  - Chiều dài chuôi L3: 38mm

 27. Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 6.5mm

  Số định danh mặt hàng: 46814

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W300-065
  - Màu sắc: Vàng & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-G M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 35°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 6.5mm
  - Đường kính chuôi tiện: 6.5mm
  - Chiều dài tổng L1: 101mm
  - Chiều dài làm việc L2: 63mm
  - Chiều dài chuôi L3: 38mm

 28. Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 6.7mm

  Số định danh mặt hàng: 46816

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W300-067
  - Màu sắc: Vàng & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-G M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 35°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 6.7mm
  - Đường kính chuôi tiện: 6.7mm
  - Chiều dài tổng L1: 101mm
  - Chiều dài làm việc L2: 63mm
  - Chiều dài chuôi L3: 38mm

 29. Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 6.8mm

  Số định danh mặt hàng: 46831

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W300-068
  - Màu sắc: Vàng & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-G M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 35°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 6.8mm
  - Đường kính chuôi tiện: 6.8mm
  - Chiều dài tổng L1: 109mm
  - Chiều dài làm việc L2: 69mm
  - Chiều dài chuôi L3: 40mm

 30. Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 7.0mm

  Số định danh mặt hàng: 46857

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model:W300-070
  - Màu sắc: Vàng & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-G M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 35°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan:7.0mm
  - Đường kính chuôi tiện: 7.0mm
  - Chiều dài tổng L1: 109mm
  - Chiều dài làm việc L2: 69mm
  - Chiều dài chuôi L3: 40mm

 31. Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 7.2mm

  Số định danh mặt hàng: 1287

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 20 grams
  - Kích thước sản phẩm: 109mm x 8mm x 8mm
  - Màu sắc: Vàng & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-G M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 35°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 7.2mm
  - Đường kính chuôi tiện: 7.2mm
  - Chiều dài tổng L1: 109mm
  - Chiều dài làm việc L2: 69mm
  - Chiều dài chuôi L3: 40mm

  Mua ngay
 32. Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 7.5mm

  Số định danh mặt hàng: 46888

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: W300-075
  - Màu sắc: Vàng & đen
  - Vật liệu: Thép gió HSS-G M2
  - Ứng dụng: Khoan kim loại
  - Góc mũi khoan: 135°
  - Góc xoắn: 35°
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đức DIN338
  - Độ cứng: 64~66 HRC
  - Đóng gói: Hộp nhựa
  - Đường kính hố khoan: 7.5mm
  - Đường kính chuôi tiện: 7.5mm
  - Chiều dài tổng L1: 109mm
  - Chiều dài làm việc L2: 69mm
  - Chiều dài chuôi L3: 40mm

Liên hệ nhận báo giá mặt hàng Waves W300 - Mũi khoan sắt inox HSS-G chuôi trụ các loại, lẻ và sỉ

Công ty Cổ phần Công Cụ Tốt
Yêu cầu báo giá qua số điện thoại bán buôn và Zalo làm báo giá: 0909694460
Yêu cầu báo giá qua email: lienhe@congcutot.vn
Hoặc đến trực tiếp tại:
 • Trụ sở công ty Số 51, ngõ 87 đường Tân Xuân, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Đại lý bán hàng ở 181/31/15 Bình Thới, Quận 11, TP HCM

Đối với khách hàng mua mặt hàng Waves W300 - Mũi khoan sắt inox HSS-G chuôi trụ tại Sài Gòn và Hà Nội có thể đến các điểm kinh doanh nói trên để xem hàng trực tiếp, nhận báo giá mặt hàng Waves W300 - Mũi khoan sắt inox HSS-G chuôi trụ trực tiếp và nhận hàng ngay trong ngày sau khi hoàn thành thủ tục.

Đối với những khách hàng ở các tỉnh thành khác ngoài Sài Gòn, Hà nội, thì có thể liên hệ với chúng tôi qua Zalo, điện thoại để nhận báo giá mặt hàng Waves W300 - Mũi khoan sắt inox HSS-G chuôi trụ cũng như trao đổi về phương thức thanh toán, cũng như cách thức giao hàng và thời gian giao hàng cụ thể cho mỗi tỉnh thành.

Để cập nhật giá cả mặt hàng Waves W300 - Mũi khoan sắt inox HSS-G chuôi trụ mới nhất hãy liên hệ với chúng tôi ngay thời điểm quý khách cần mua sắm thiết bị, nhân viên kinh doanh của chúng tôi sẽ gửi bảng báo giá mặt hàng Waves W300 - Mũi khoan sắt inox HSS-G chuôi trụ mới nhất đến bạn. Chúng tôi luôn luôn mong chờ sự liên hệ của quý khách. Chúng tôi thấu hiểu để hoàn thành công việc, quý khách sẽ cần các bản báo giá từ nhiều đơn vị cung ứng khác nhau, chúng tôi sẵn sàng làm báo giá dưới các dạng công văn, thư chào hàng, thư điện tử hay bất kỳ hình thức nào mà quý khách cần để gửi đến quý khách. Cho dù không diễn ra giao dịch cũng vui vì thông qua đó chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa và lấy làm mừng vì đã có cơ hội được tiếp xúc với quý khách

Xin trân trọng cảm ơn !  
gọi Miễn Phí