Catalogue Cờ lê tay - Trang 6

Cung cấp catalogue Cờ lê vặn tay C-Mart Tools đầy đủ nhất, nhận làm báo giá Cờ lê vặn tay C-Mart Tools với chiết khấu cao

 1. Cờ lê tròng xi mờ 31mm

  Số định danh mặt hàng: 11078

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 2 cái/hộp, 40 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0005-31
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V mạ Chrome
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 31mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 2. Cờ lê tròng xi mờ 30mm

  Số định danh mặt hàng: 11077

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 2 cái/hộp, 40 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0005-30
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V mạ Chrome
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 30mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 3. Cờ lê tròng xi mờ 29mm

  Số định danh mặt hàng: 11076

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 36 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0005-29
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V mạ Chrome
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 29mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 4. Cờ lê tròng xi mờ 28mm

  Số định danh mặt hàng: 11075

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 36 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0005-28
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V mạ Chrome
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 28mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 5. Cờ lê tròng xi mờ 27mm

  Số định danh mặt hàng: 11074

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 36 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0005-27
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V mạ Chrome
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 27mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 6. Cờ lê tròng xi mờ 26mm

  Số định danh mặt hàng: 11073

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 36 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0005-26
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V mạ Chrome
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 26mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 7. Cờ lê tròng xi mờ 25mm

  Số định danh mặt hàng: 11072

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 36 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0005-25
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V mạ Chrome
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 25mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 8. Cờ lê tròng xi mờ 24mm

  Số định danh mặt hàng: 11071

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 36 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0005-24
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V mạ Chrome
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 24mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 9. Cờ lê tròng xi mờ 23mm

  Số định danh mặt hàng: 11070

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 36 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0005-23
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V mạ Chrome
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 23mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 10. Cờ lê tròng xi mờ 22mm

  Số định danh mặt hàng: 11069

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 4 cái/hộp, 24 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0005-22
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V mạ Chrome
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 22mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 11. Cờ lê tròng xi mờ 21mm

  Số định danh mặt hàng: 11068

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 4 cái/hộp, 24 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0005-21
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V mạ Chrome
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 21mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 12. Cờ lê tròng xi mờ 20mm

  Số định danh mặt hàng: 11067

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 4 cái/hộp, 24 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0005-20
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V mạ Chrome
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 20mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 13. Cờ lê tròng xi mờ 19mm

  Số định danh mặt hàng: 11066

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 36 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0005-19
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V mạ Chrome
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 19mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 14. Cờ lê tròng xi mờ 18mm

  Số định danh mặt hàng: 11065

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 36 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0005-18
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V mạ Chrome
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 18mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 15. Cờ lê tròng xi mờ 17mm

  Số định danh mặt hàng: 11064

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 72 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0005-17
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V mạ Chrome
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 17mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 16. Cờ lê tròng xi mờ 16mm

  Số định danh mặt hàng: 11063

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0005-16
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V mạ Chrome
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 16mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 17. Cờ lê tròng xi mờ 15mm

  Số định danh mặt hàng: 11062

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0005-15
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V mạ Chrome
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 15mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 18. Cờ lê tròng xi mờ 14mm

  Số định danh mặt hàng: 11061

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 144 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0005-14
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V mạ Chrome
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 14mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 19. Cờ lê tròng xi mờ 13mm

  Số định danh mặt hàng: 11060

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 144 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0005-13
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V mạ Chrome
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 13mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 20. Cờ lê tròng xi mờ 12mm

  Số định danh mặt hàng: 11059

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 144 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0005-12
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V mạ Chrome
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 12mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 21. Cờ lê tròng xi mờ 11mm

  Số định danh mặt hàng: 11058

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 144 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0005-11
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V mạ Chrome
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 11mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 22. Cờ lê tròng xi mờ 10mm

  Số định danh mặt hàng: 11057

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 144 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0005-10
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V mạ Chrome
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 10mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 23. Cờ lê tròng xi mờ 9mm

  Số định danh mặt hàng: 11056

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 144 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0005-09
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V mạ Chrome
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 9mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 24. Cờ lê tròng xi mờ 8mm

  Số định danh mặt hàng: 11055

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 144 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0005-08
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V mạ Chrome
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 8mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 25. Cờ lê tròng xi mờ 7mm

  Số định danh mặt hàng: 11054

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 144 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0005-07
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V mạ Chrome
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 7mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 26. Cờ lê tròng xi mờ 6mm

  Số định danh mặt hàng: 11053

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 144 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0005-06
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V mạ Chrome
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 6mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 27. Hai đầu tròng xi mờ 30*32

  Số định danh mặt hàng: 11052

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 40 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0004-3032
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 30x32mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 28. Hai đầu tròng xi mờ 24*27

  Số định danh mặt hàng: 11051

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 40 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0004-2427
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 24x27mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 29. Hai đầu tròng xi mờ 23*26

  Số định danh mặt hàng: 11050

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 40 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0004-2326
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 23x26mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 30. Hai đầu tròng xi mờ 22*24

  Số định danh mặt hàng: 11049

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0004-2224
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 20x24mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 31. Hai đầu tròng xi mờ 21*23

  Số định danh mặt hàng: 11048

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0004-2123
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 21x23mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 32. Hai đầu tròng xi mờ 19*22

  Số định danh mặt hàng: 11047

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0004-1922
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 19x22mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 
gọi Miễn Phí