Catalogue Cờ lê tay - Trang 5

Cung cấp catalogue Cờ lê vặn tay C-Mart Tools đầy đủ nhất, nhận làm báo giá Cờ lê vặn tay C-Mart Tools với chiết khấu cao

 1. Cờ lê tròng tự động 21mm

  Số định danh mặt hàng: 11442

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0051-21
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 21mm
  - Quy cách đóng gói: Vỉ nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 2. Cờ lê tròng tự động 19mm

  Số định danh mặt hàng: 11441

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0051-19
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 19mm
  - Quy cách đóng gói: Vỉ nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 3. Cờ lê tròng tự động 18mm

  Số định danh mặt hàng: 11440

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0051-18
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 18mm
  - Quy cách đóng gói: Vỉ nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 4. Cờ lê tròng tự động 17mm

  Số định danh mặt hàng: 11439

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0051-17
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 17mm
  - Quy cách đóng gói: Vỉ nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 5. Cờ lê tròng tự động 16mm

  Số định danh mặt hàng: 11438

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 199 grams
  - Kích thước sản phẩm: 255mm x 85mm x 15mm
  - Model: F0051-16
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 16mm
  - Quy cách đóng gói: Vỉ nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

  Mua ngay
 6. Cờ lê tròng tự động 15mm

  Số định danh mặt hàng: 11437

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 150 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0051-15
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 15mm
  - Quy cách đóng gói: Vỉ nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 7. Cờ lê tròng tự động 14mm

  Số định danh mặt hàng: 11436

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 150 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0051-14
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 14mm
  - Quy cách đóng gói: Vỉ nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 8. Cờ lê tròng tự động 13mm

  Số định danh mặt hàng: 11435

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 150 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0051-13
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 13mm
  - Quy cách đóng gói: Vỉ nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 9. Cờ lê tròng tự động 12mm

  Số định danh mặt hàng: 11434

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 150 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0051-12
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 12mm
  - Quy cách đóng gói: Vỉ nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 10. Cờ lê tròng tự động 11mm

  Số định danh mặt hàng: 11433

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 150 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0051-11
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 11mm
  - Quy cách đóng gói: Vỉ nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 11. Cờ lê tròng tự động 10mm

  Số định danh mặt hàng: 11432

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 150 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0051-10
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 10mm
  - Quy cách đóng gói: Vỉ nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 12. Cờ lê tròng tự động 9mm

  Số định danh mặt hàng: 11431

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 150 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0051-09
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 9mm
  - Quy cách đóng gói: Vỉ nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 13. Cờ lê tròng tự động 8mm

  Số định danh mặt hàng: 11430

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 150 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0051-08
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 8mm
  - Quy cách đóng gói: Vỉ nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 14. Bộ cờ lê đa năng 2 cây

  Số định danh mặt hàng: 11429

  Đơn vị: bộ

  Quy cách đóng gói: 6 bộ/hộp, 36 bộ/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0050
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp
  - Chất liệu tay cầm: Nhựa mềm
  - Màu sắc: Đen, Xanh dương
  - Kích thước: 9-32mm
  - Quy cách đóng gói: Vỉ nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 15. Chìa khóa vòng tự động 20*22

  Số định danh mặt hàng: 11096

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0006-2022
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép Carbon cao cấp
  - Màu sắc: Xanh dương, Xám
  - Chiều dài khóa: 230mm
  - Độ dày khóa: 10.5mm
  - Kích cỡ: 20x22mm
  - Quy cách đóng gói: Vỉ nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 16. Chìa khóa vòng tự động 19*22

  Số định danh mặt hàng: 11095

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0006-1922
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép Carbon cao cấp
  - Màu sắc: Xanh dương, Xám
  - Chiều dài khóa: 230mm
  - Độ dày khóa: 10.5mm
  - Kích cỡ: 19x22mm
  - Quy cách đóng gói: Vỉ nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 17. Chìa khóa vòng tự động 19*21

  Số định danh mặt hàng: 11094

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0006-1921
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép Carbon cao cấp
  - Màu sắc: Xanh dương, Xám
  - Chiều dài khóa: 230mm
  - Độ dày khóa: 10.5mm
  - Kích cỡ: 19x21mm
  - Quy cách đóng gói: Vỉ nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 18. Chìa khóa vòng tự động 17*19

  Số định danh mặt hàng: 11093

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0006-1719
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép Carbon cao cấp
  - Màu sắc: Xanh dương, Xám
  - Chiều dài khóa: 230mm
  - Độ dày khóa: 10.5mm
  - Kích cỡ: 17x19mm
  - Quy cách đóng gói: Vỉ nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 19. Chìa khóa vòng tự động 14*17

  Số định danh mặt hàng: 11092

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0006-1417
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép Carbon cao cấp
  - Màu sắc: Xanh dương, Xám
  - Chiều dài khóa: 200mm
  - Độ dày khóa: 10.5mm
  - Kích cỡ: 14x17mm
  - Quy cách đóng gói: Vỉ nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 20. Chìa khóa vòng tự động 12*14

  Số định danh mặt hàng: 11091

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0006-1214
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép Carbon cao cấp
  - Màu sắc: Xanh dương, Xám
  - Chiều dài khóa: 170mm
  - Độ dày khóa: 9.6mm
  - Kích cỡ: 1214mm
  - Quy cách đóng gói: Vỉ nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 21. Chìa khóa vòng tự động 11*13

  Số định danh mặt hàng: 11090

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0006-1113
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép Carbon cao cấp
  - Màu sắc: Xanh dương, Xám
  - Chiều dài khóa: 170mm
  - Độ dày khóa: 9.6mm
  - Kích cỡ: 1113mm
  - Quy cách đóng gói: Vỉ nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 22. Chìa khóa vòng tự động 10*12

  Số định danh mặt hàng: 11089

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0006-1012
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép Carbon cao cấp
  - Màu sắc: Xanh dương, Xám
  - Chiều dài khóa: 145mm
  - Độ dày khóa: 8mm
  - Kích cỡ: 10x12mm
  - Quy cách đóng gói: Vỉ nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 23. Chìa khóa vòng tự động 10*11

  Số định danh mặt hàng: 11088

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0006-1011
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép Carbon cao cấp
  - Màu sắc: Xanh dương, Xám
  - Chiều dài khóa: 145mm
  - Độ dày khóa: 8mm
  - Kích cỡ: 10x11mm
  - Quy cách đóng gói: Vỉ nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 24. Chìa khóa vòng tự động 8*10

  Số định danh mặt hàng: 11087

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0006-0810
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép Carbon cao cấp
  - Màu sắc: Xanh dương, Xám
  - Chiều dài khóa: 145mm
  - Độ dày khóa: 8mm
  - Kích cỡ: 0810mm
  - Quy cách đóng gói: Vỉ nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 25. Chìa khóa vòng tự động 8*9

  Số định danh mặt hàng: 11086

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0006-0809
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép Carbon cao cấp
  - Màu sắc: Xanh dương, Xám
  - Chiều dài khóa: 145mm
  - Độ dày khóa: 8mm
  - Kích cỡ: 8x9mm
  - Quy cách đóng gói: Vỉ nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 26. Cờ lê tròng xi mờ 50mm

  Số định danh mặt hàng: 11085

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 10 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0005-50
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V mạ Chrome
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 50mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 27. Cờ lê tròng xi mờ 46mm

  Số định danh mặt hàng: 11084

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 10 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 1662 grams
  - Model: F0005-46
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V mạ Chrome
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 46mm
  - Bảo hành: 6 tháng

  Mua ngay
 28. Cờ lê tròng xi mờ 41mm

  Số định danh mặt hàng: 11083

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 10 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0005-41
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V mạ Chrome
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 41mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 29. Cờ lê tròng xi mờ 38mm

  Số định danh mặt hàng: 11082

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 20 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0005-38
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V mạ Chrome
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 38mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 30. Cờ lê tròng xi mờ 36mm

  Số định danh mặt hàng: 11081

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 20 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0005-36
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V mạ Chrome
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 36mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 31. Cờ lê tròng xi mờ 34mm

  Số định danh mặt hàng: 11080

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 20 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0005-34
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V mạ Chrome
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 34mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 32. Cờ lê tròng xi mờ 32mm

  Số định danh mặt hàng: 11079

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 2 cái/hộp, 40 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0005-32
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép cao cấp CR-V mạ Chrome
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 32mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 
gọi Miễn Phí