Catalogue Cắt sắt

Cung cấp catalogue Dụng cụ cắt sắt cắt cáp cắt tôn BAIHU đầy đủ nhất, nhận làm báo giá Dụng cụ cắt sắt cắt cáp cắt tôn BAIHU với chiết khấu cao

 1. KÉO CẮT TÔN 8'' Baihu 033008

  Số định danh mặt hàng: 22221

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 033008
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc, đen, vàng
  - Tên tiếng Anh: German Tin Shears
  - Tên tiếng Trung:德式铁皮剪
  - Chất liệu:Thép chất lượng cao
  - Tay cầm: Nhựa cao cấp
  - Kích thước: 8''/200mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/6/60
  - Giá thành: 24.00nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Cắt tôn

 2. Đầu kéo cắt sắt 48"/1200mm Baihu 030048

  Số định danh mặt hàng: 22220

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 12 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 030048
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Bolt pliers, pliers
  - Tên tiếng Trung: 断线钳、钳头
  - Chất liệu:Thép vanadi mạ crom
  - Kích thước: 48''/1200mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/12
  - Giá thành: 123.00 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Cắt sắt

 3. Đầu kéo cắt sắt 42"/1050mm Baihu 038042

  Số định danh mặt hàng: 22219

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 12 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 030042
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Bolt pliers, pliers
  - Tên tiếng Trung: 断线钳、钳头
  - Chất liệu:Thép vanadi mạ crom
  - Kích thước: 42''/1050mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/12
  - Giá thành: 98.00 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Cắt sắt

 4. Đầu kéo cắt sắt 36"/900mm Baihu 030036

  Số định danh mặt hàng: 22218

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 12 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 030036
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Bolt pliers, pliers
  - Tên tiếng Trung: 断线钳、钳头
  - Chất liệu:Thép vanadi mạ crom
  - Kích thước: 36''/900mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/12
  - Giá thành: 74.80 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Cắt sắt

 5. Kìm cắt cáp 36"/900mm Baihu 033900

  Số định danh mặt hàng: 22217

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 4 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 033900
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Đen, vàng
  - Tên tiếng Anh: wire rope cutter
  - Tên tiếng Trung:钢丝绳剪
  - Chất liệu:Thép vanadi mạ crom
  - Tay cầm: Nhựa PVC
  - Kích thước: 36"/900mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/4
  - Giá thành: 172.00 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Cắt dây cáp

 6. Kìm cắt cáp 24"/600mm Baihu 033600

  Số định danh mặt hàng: 22216

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 10 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 033600
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Đen, vàng
  - Tên tiếng Anh: wire rope cutter
  - Tên tiếng Trung:钢丝绳剪
  - Chất liệu:Thép vanadi mạ crom
  - Tay cầm: Nhựa PVC
  - Kích thước: 24"/600mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/10
  - Giá thành: 106.66 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Cắt dây cáp

 7. KÉO CẮT SẮT 48" Baihu 037120

  Số định danh mặt hàng: 22212

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 3 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 037120
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc, đen, vàng
  - Tên tiếng Anh: European style bolt cutters
  - Tên tiếng Trung: 歐式斷線鉗
  - Chất liệu:Thép vanadi mạ
  - Tay cầm: Nhựa PVC
  - Kích thước: 44''/1200mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/3
  - Giá thành: 269.20 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Cắt sắt

 8. KÉO CẮT TÔN PHẢI 10'' Baihu 030803

  Số định danh mặt hàng: 22029

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 030803
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc, đen, vàng
  - Tên tiếng Anh: aviation scissors
  - Tên tiếng Trung: 航空剪
  - Chất liệu:Thép đặc biệt
  - Tay cầm: Nhựa PVC
  - Mũi kéo: Bên phải
  - Kích thước: 10"/250mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/10/60
  - Giá thành: 32.54 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Cắt tôn

 9. KÉO CẮT TÔN TRÁI 10'' Baihu 030802

  Số định danh mặt hàng: 22027

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 030802
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc, đen, vàng
  - Tên tiếng Anh: aviation scissors
  - Tên tiếng Trung: 航空剪
  - Chất liệu:Thép đặc biệt
  - Tay cầm: Nhựa PVC
  - Mũi kéo: Bên phải
  - Kích thước: 10"/250mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/10/60
  - Giá thành: 32.54 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Cắt tôn

 10. KÉO CẮT TÔN THẲNG 10'' Baihu 030801

  Số định danh mặt hàng: 22026

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 030801
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc, đen, vàng
  - Tên tiếng Anh: aviation scissors
  - Tên tiếng Trung: 航空剪
  - Chất liệu:Thép đặc biệt
  - Tay cầm: Nhựa PVC
  - Mũi kéo: Thẳng
  - Kích thước: 10"/250mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/10/60
  - Giá thành: 32.54 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Cắt tôn

 11. KÉO CẮT TÔN 12'' Baihu 033012

  Số định danh mặt hàng: 22024

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 36 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 033012
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc, đen, vàng
  - Tên tiếng Anh: German Tin Shears
  - Tên tiếng Trung:德式铁皮剪
  - Chất liệu:Thép chất lượng cao
  - Tay cầm: Nhựa cao cấp
  - Kích thước: 12''/300mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/6/36
  - Giá thành: 36.00 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Cắt tôn

 12. KÉO CẮT TÔN 10'' Baihu 033010

  Số định danh mặt hàng: 22023

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 48 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 033010
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc, đen, vàng
  - Tên tiếng Anh: German Tin Shears
  - Tên tiếng Trung:德式铁皮剪
  - Chất liệu:Thép chất lượng cao
  - Tay cầm: Nhựa cao cấp
  - Kích thước: 10''/250mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/6/60
  - Giá thành: 30.00 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Cắt tôn

 13. KÉO CẮT SẮT 42" Baihu 037105

  Số định danh mặt hàng: 21992

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 3 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 037105
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc, đen, vàng
  - Tên tiếng Anh: European style bolt cutters
  - Tên tiếng Trung: 歐式斷線鉗
  - Chất liệu:Thép vanadi mạ
  - Tay cầm: Nhựa PVC
  - Kích thước: 42''/1050mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/3
  - Giá thành: 229.00 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Cắt sắt

 14. KÉO CẮT SẮT 36" Baihu 037900

  Số định danh mặt hàng: 21991

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 5 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 037900
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc, đen, vàng
  - Tên tiếng Anh: European style bolt cutters
  - Tên tiếng Trung: 歐式斷線鉗
  - Chất liệu:Thép vanadi mạ
  - Tay cầm: Nhựa PVC
  - Kích thước: 36''/900mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/5
  - Giá thành: 149.60 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Cắt sắt

 15. KÉO CẮT SẮT 30" Baihu 037750

  Số định danh mặt hàng: 21990

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 5 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 037750
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc, đen, vàng
  - Tên tiếng Anh: European style bolt cutters
  - Tên tiếng Trung: 歐式斷線鉗
  - Chất liệu:Thép vanadi mạ
  - Tay cầm: Nhựa PVC
  - Kích thước: 30''/750mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/5
  - Giá thành: 122.00 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Cắt sắt

 16. KÉO CẮT SẮT 24" Baihu 037600

  Số định danh mặt hàng: 21989

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 10 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 037600
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc, đen, vàng
  - Tên tiếng Anh: European style bolt cutters
  - Tên tiếng Trung: 歐式斷線鉗
  - Chất liệu:Thép vanadi mạ
  - Tay cầm: Nhựa PVC
  - Kích thước: 24''/600mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/10
  - Giá thành: 84.80 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Cắt sắt

 17. KÉO CẮT SẮT 18" Baihu 037450

  Số định danh mặt hàng: 21987

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 20 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 037450
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc, đen, vàng
  - Tên tiếng Anh: European style bolt cutters
  - Tên tiếng Trung: 歐式斷線鉗
  - Chất liệu:Thép vanadi mạ
  - Tay cầm: Nhựa PVC
  - Kích thước: 18''/450mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/20
  - Giá thành: 60.60 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Cắt sắt

 18. KÉO CẮT SẮT 14" Baihu 037350

  Số định danh mặt hàng: 21986

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 30 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 037350
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc, đen, vàng
  - Tên tiếng Anh: European style bolt cutters
  - Tên tiếng Trung: 歐式斷線鉗
  - Chất liệu:Thép vanadi mạ
  - Tay cầm: Nhựa PVC
  - Kích thước: 14''/350mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/30
  - Giá thành: 44.00 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Cắt sắt

 19. KÉO CẮT SẮT MINI (CÁN BỌC) Baihu 013200

  Số định danh mặt hàng: 21985

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 72 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 013200
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc, đen, vàng
  - Tên tiếng Anh: Mini forging head bolt cutter
  - Tên tiếng Trung: 迷你鍛壓頭斷線鉗
  - Chất liệu:Thép vanadi mạ crom
  - Tay cầm: Nhựa PVC
  - Kích thước: 8''/200mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/12/72
  - Giá thành: 22.40 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Cắt sắt

 20. KÉO CẮT SẮT MINI (CÁN SẮT) Baihu 030408

  Số định danh mặt hàng: 21984

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 72 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 030408
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc, đen, vàng
  - Tên tiếng Anh: hot hatch
  - Tên tiếng Trung: 小钢炮
  - Chất liệu:Thép vanadi mạ
  - Tay cầm: Nhựa PVC
  - Kích thước: 8''/200mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/12/72
  - Giá thành: 30.00 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Cắt sắt

 21. KỀM CẮT CÁP 10'' Baihu 036250

  Số định danh mặt hàng: 21982

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 48 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 036250
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc, đen, vàng
  - Tên tiếng Anh: cable cutter
  - Tên tiếng Trung:大头电缆剪
  - Chất liệu:Thép đặc biệt 55#
  - Tay cầm: Nhựa cao cấp
  - Kích thước: 12''/300mm
  - Độ bền: Cao
  - Phạm vi sử dụng: Cắt cáp

 22. KỀM CẮT CÁP 8'' Baihu 036200

  Số định danh mặt hàng: 21979

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 036200
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc, đen, vàng
  - Tên tiếng Anh: cable cutter
  - Tên tiếng Trung:大头电缆剪
  - Chất liệu:Thép đặc biệt 55#
  - Tay cầm: Nhựa cao cấp
  - Kích thước: 8''/200mm
  - Độ bền: Cao
  - Phạm vi sử dụng: Cắt cáp

 23. KỀM CẮT CÁP 6'' Baihu 036150

  Số định danh mặt hàng: 21978

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 213 grams
  - Kích thước sản phẩm: 65mm x 65mm x 15mm
  - Model : 036150
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc, đen, vàng
  - Tên tiếng Anh: cable cutter
  - Tên tiếng Trung:大头电缆剪
  - Chất liệu:Thép đặc biệt 55#
  - Tay cầm: Nhựa cao cấp
  - Kích thước: 6''/150mm
  - Độ bền: Cao
  - Phạm vi sử dụng: Cắt cáp

  Mua ngay

Liên hệ nhận báo giá mặt hàng Dụng cụ cắt sắt cắt cáp cắt tôn BAIHU các loại, lẻ và sỉ

Công ty Cổ phần Công Cụ Tốt
Yêu cầu báo giá qua số điện thoại bán buôn và Zalo làm báo giá: 0909694460
Yêu cầu báo giá qua email: lienhe@congcutot.vn
Hoặc đến trực tiếp tại:
 • Trụ sở công ty Số 51, ngõ 87 đường Tân Xuân, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Đại lý bán hàng ở 181/31/15 Bình Thới, Quận 11, TP HCM

Đối với khách hàng mua mặt hàng Dụng cụ cắt sắt cắt cáp cắt tôn BAIHU tại Sài Gòn và Hà Nội có thể đến các điểm kinh doanh nói trên để xem hàng trực tiếp, nhận báo giá mặt hàng Dụng cụ cắt sắt cắt cáp cắt tôn BAIHU trực tiếp và nhận hàng ngay trong ngày sau khi hoàn thành thủ tục.

Đối với những khách hàng ở các tỉnh thành khác ngoài Sài Gòn, Hà nội, thì có thể liên hệ với chúng tôi qua Zalo, điện thoại để nhận báo giá mặt hàng Dụng cụ cắt sắt cắt cáp cắt tôn BAIHU cũng như trao đổi về phương thức thanh toán, cũng như cách thức giao hàng và thời gian giao hàng cụ thể cho mỗi tỉnh thành.

Để cập nhật giá cả mặt hàng Dụng cụ cắt sắt cắt cáp cắt tôn BAIHU mới nhất hãy liên hệ với chúng tôi ngay thời điểm quý khách cần mua sắm thiết bị, nhân viên kinh doanh của chúng tôi sẽ gửi bảng báo giá mặt hàng Dụng cụ cắt sắt cắt cáp cắt tôn BAIHU mới nhất đến bạn. Chúng tôi luôn luôn mong chờ sự liên hệ của quý khách. Chúng tôi thấu hiểu để hoàn thành công việc, quý khách sẽ cần các bản báo giá từ nhiều đơn vị cung ứng khác nhau, chúng tôi sẵn sàng làm báo giá dưới các dạng công văn, thư chào hàng, thư điện tử hay bất kỳ hình thức nào mà quý khách cần để gửi đến quý khách. Cho dù không diễn ra giao dịch cũng vui vì thông qua đó chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa và lấy làm mừng vì đã có cơ hội được tiếp xúc với quý khách

Xin trân trọng cảm ơn !  
gọi Miễn Phí