Catalogue Cờ lê vòng miệng

Cung cấp catalogue Cờ lê vòng miệng BAIHU đầy đủ nhất, nhận làm báo giá Cờ lê vòng miệng BAIHU với chiết khấu cao

 1. VÒNG MIỆNG BAIHU 11mm 070211

  Số định danh mặt hàng: 22540

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 300 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Trung:镜面两用扳手
  - Tên tiếng Anh: Car repair tools
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm: 070211
  - Màu sắc: bạc
  - Công dụng: Vặn ốc, vít
  - Chất liệu sản phẩm: Thép
  - Mạ bên ngoài: Crom

 2. VÒNG MIỆNG BAIHU 9mm 070209

  Số định danh mặt hàng: 22539

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 600 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Trung:镜面两用扳手
  - Tên tiếng Anh: Car repair tools
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm: 070209
  - Màu sắc: bạc
  - Công dụng: Vặn ốc, vít
  - Chất liệu sản phẩm: Thép
  - Mạ bên ngoài: Crom

 3. Cờ lê vòng miệng 24mm Baihu 070724

  Số định danh mặt hàng: 22506

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 50 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Trung:镜面棘轮扳手
  - Tên tiếng Anh: Car repair tools
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm:070724
  - Màu sắc: bạc
  - Công dụng: Vặn ốc, vít
  - Chất liệu sản phẩm: Thép
  - Mạ bên ngoài: Crom

 4. Cờ lê vòng miệng 22mm Baihu 070722

  Số định danh mặt hàng: 22505

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 50 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Trung:镜面棘轮扳手
  - Tên tiếng Anh: Car repair tools
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm:070722
  - Màu sắc: bạc
  - Công dụng: Vặn ốc, vít
  - Chất liệu sản phẩm: Thép
  - Mạ bên ngoài: Crom

 5. Cờ lê vòng miệng 21mm Baihu 070721

  Số định danh mặt hàng: 22504

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 50 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Trung:镜面棘轮扳手
  - Tên tiếng Anh: Car repair tools
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm:070721
  - Màu sắc: bạc
  - Công dụng: Vặn ốc, vít
  - Chất liệu sản phẩm: Thép
  - Mạ bên ngoài: Crom

 6. Cờ lê vòng miệng 19mm Baihu 070719

  Số định danh mặt hàng: 22503

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 80 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Trung:镜面棘轮扳手
  - Tên tiếng Anh: Car repair tools
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm:070719
  - Màu sắc: bạc
  - Công dụng: Vặn ốc, vít
  - Chất liệu sản phẩm: Thép
  - Mạ bên ngoài: Crom

 7. Cờ lê vòng miệng 18mm Baihu 070718

  Số định danh mặt hàng: 22502

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 80 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Trung:镜面棘轮扳手
  - Tên tiếng Anh: Car repair tools
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm:070718
  - Màu sắc: bạc
  - Công dụng: Vặn ốc, vít
  - Chất liệu sản phẩm: Thép
  - Mạ bên ngoài: Crom

 8. Cờ lê vòng miệng 17mm Baihu 070717

  Số định danh mặt hàng: 22501

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Trung:镜面棘轮扳手
  - Tên tiếng Anh: Car repair tools
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm:070717
  - Màu sắc: bạc
  - Công dụng: Vặn ốc, vít
  - Chất liệu sản phẩm: Thép
  - Mạ bên ngoài: Crom

 9. Cờ lê vòng miệng 16mm Baihu 070716

  Số định danh mặt hàng: 22500

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Trung:镜面棘轮扳手
  - Tên tiếng Anh: Car repair tools
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm:070716
  - Màu sắc: bạc
  - Công dụng: Vặn ốc, vít
  - Chất liệu sản phẩm: Thép
  - Mạ bên ngoài: Crom

 10. Cờ lê vòng miệng 15mm Baihu 070715

  Số định danh mặt hàng: 22499

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Trung:镜面棘轮扳手
  - Tên tiếng Anh: Car repair tools
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm:070715
  - Màu sắc: bạc
  - Công dụng: Vặn ốc, vít
  - Chất liệu sản phẩm: Thép
  - Mạ bên ngoài: Crom

 11. Cờ lê vòng miệng 14mm Baihu 070714

  Số định danh mặt hàng: 22497

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 150 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Trung:镜面棘轮扳手
  - Tên tiếng Anh: Car repair tools
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm:070714
  - Màu sắc: bạc
  - Công dụng: Vặn ốc, vít
  - Chất liệu sản phẩm: Thép
  - Mạ bên ngoài: Crom

 12. Cờ lê vòng miệng 13mm Baihu 070713

  Số định danh mặt hàng: 22496

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Trung:镜面棘轮扳手
  - Tên tiếng Anh: Car repair tools
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm:070713
  - Màu sắc: bạc
  - Công dụng: Vặn ốc, vít
  - Chất liệu sản phẩm: Thép
  - Mạ bên ngoài: Crom

 13. Cờ lê vòng miệng 12mm Baihu 070712

  Số định danh mặt hàng: 22494

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Trung:镜面棘轮扳手
  - Tên tiếng Anh: Car repair tools
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm:070712
  - Màu sắc: bạc
  - Công dụng: Vặn ốc, vít
  - Chất liệu sản phẩm: Thép
  - Mạ bên ngoài: Crom

 14. Cờ lê vòng miệng 10mm Baihu 070710

  Số định danh mặt hàng: 22493

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 300 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Trung:镜面棘轮扳手
  - Tên tiếng Anh: Car repair tools
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm:070710
  - Màu sắc: bạc
  - Công dụng: Vặn ốc, vít
  - Chất liệu sản phẩm: Thép
  - Mạ bên ngoài: Crom

 15. Cờ lê vòng miệng 9mm Baihu 070709

  Số định danh mặt hàng: 22492

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 300 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Trung:镜面棘轮扳手
  - Tên tiếng Anh: Car repair tools
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm:070709
  - Màu sắc: bạc
  - Công dụng: Vặn ốc, vít
  - Chất liệu sản phẩm: Thép
  - Mạ bên ngoài: Crom

 16. Cờ lê vòng miệng 8mm Baihu 070708

  Số định danh mặt hàng: 22490

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 400 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Trung:镜面棘轮扳手
  - Tên tiếng Anh: Car repair tools
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm:070708
  - Màu sắc: bạc
  - Công dụng: Vặn ốc, vít
  - Chất liệu sản phẩm: Thép
  - Mạ bên ngoài: Crom

 17. BỘ VÒNG MIỆNG 8-24 BAIHU 071310

  Số định danh mặt hàng: 21851

  Đơn vị: bộ

  Quy cách đóng gói: 1 bộ/hộp, 20 bộ/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Trung:两用扳手十件套
  - Tên tiếng Anh: Car repair tools
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm:071310
  - Màu sắc: bạc
  - Công dụng: Vặn ốc, vít
  - Chất liệu sản phẩm: Thép
  - Mạ bên ngoài: Crom

 18. VÒNG MIỆNG BAIHU 32mm 070232

  Số định danh mặt hàng: 21850

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 30 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Trung:镜面两用扳手
  - Tên tiếng Anh: Car repair tools
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Mã sản phẩm:070232
  - Màu sắc: bạc
  - Công dụng: Vặn ốc, vít
  - Chất liệu sản phẩm: Thép
  - Mạ bên ngoài: Crom

 19. VÒNG MIỆNG BAIHU 30mm 070230

  Số định danh mặt hàng: 21849

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 30 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Trung:镜面两用扳手
  - Tên tiếng Anh: Car repair tools
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm:70230
  - Màu sắc: bạc
  - Công dụng: Vặn ốc, vít
  - Chất liệu sản phẩm: Thép
  - Mạ bên ngoài: Crom

 20. VÒNG MIỆNG BAIHU 27mm 070227

  Số định danh mặt hàng: 21848

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Trung:镜面两用扳手
  - Tên tiếng Anh: Car repair tools
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Mã sản phẩm:070227
  - Màu sắc: bạc
  - Công dụng: Vặn ốc, vít
  - Chất liệu sản phẩm: Thép
  - Mạ bên ngoài: Crom

 21. VÒNG MIỆNG BAIHU 24mm 070224

  Số định danh mặt hàng: 21847

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 80 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Trung:镜面两用扳手
  - Tên tiếng Anh: Car repair tools
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm:070224
  - Màu sắc: bạc
  - Công dụng: Vặn ốc, vít
  - Chất liệu sản phẩm: Thép
  - Mạ bên ngoài: Crom

 22. VÒNG MIỆNG BAIHU 22mm 070222

  Số định danh mặt hàng: 21846

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 100 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Trung:镜面两用扳手
  - Tên tiếng Anh: Car repair tools
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm: 070222
  - Màu sắc: bạc
  - Công dụng: Vặn ốc, vít
  - Chất liệu sản phẩm: Thép
  - Mạ bên ngoài: Crom

 23. VÒNG MIỆNG BAIHU 21mm 070221

  Số định danh mặt hàng: 21845

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 100 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Trung:镜面两用扳手
  - Tên tiếng Anh: Car repair tools
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm: 070221
  - Màu sắc: bạc
  - Công dụng: Vặn ốc, vít
  - Chất liệu sản phẩm: Thép
  - Mạ bên ngoài: Crom

 24. VÒNG MIỆNG BAIHU 20mm 070220

  Số định danh mặt hàng: 21844

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 100 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Trung:镜面两用扳手
  - Tên tiếng Anh: Car repair tools
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm:070220
  - Màu sắc: bạc
  - Công dụng: Vặn ốc, vít
  - Chất liệu sản phẩm: Thép
  - Mạ bên ngoài: Crom

 25. VÒNG MIỆNG BAIHU 19mm 070219

  Số định danh mặt hàng: 21843

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 100 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Trung:镜面两用扳手
  - Tên tiếng Anh: Car repair tools
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm: 070219
  - Màu sắc: bạc
  - Công dụng: Vặn ốc, vít
  - Chất liệu sản phẩm: Thép
  - Mạ bên ngoài: Crom

 26. VÒNG MIỆNG BAIHU 18mm 070218

  Số định danh mặt hàng: 21842

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 100 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Trung:镜面两用扳手
  - Tên tiếng Anh: Car repair tools
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm: 070211
  - Màu sắc: bạc
  - Công dụng: Vặn ốc, vít
  - Chất liệu sản phẩm: Thép
  - Mạ bên ngoài: Crom

 27. VÒNG MIỆNG BAIHU 17mm 070217

  Số định danh mặt hàng: 21841

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 100 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Trung:镜面两用扳手
  - Tên tiếng Anh: Car repair tools
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm: 070217
  - Màu sắc: bạc
  - Công dụng: Vặn ốc, vít
  - Chất liệu sản phẩm: Thép
  - Mạ bên ngoài: Crom

 28. VÒNG MIỆNG BAIHU 16mm 070216

  Số định danh mặt hàng: 21840

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Trung:镜面两用扳手
  - Tên tiếng Anh: Car repair tools
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm: 070216
  - Màu sắc: bạc
  - Công dụng: Vặn ốc, vít
  - Chất liệu sản phẩm: Thép
  - Mạ bên ngoài: Crom

 29. VÒNG MIỆNG BAIHU 15mm 070215

  Số định danh mặt hàng: 21839

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Trung:镜面两用扳手
  - Tên tiếng Anh: Car repair tools
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm: 070215
  - Màu sắc: bạc
  - Công dụng: Vặn ốc, vít
  - Chất liệu sản phẩm: Thép
  - Mạ bên ngoài: Crom

 30. VÒNG MIỆNG BAIHU 14mm 070214

  Số định danh mặt hàng: 21838

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 300 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Trung:镜面两用扳手
  - Tên tiếng Anh: Car repair tools
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm: 070214
  - Màu sắc: bạc
  - Công dụng: Vặn ốc, vít
  - Chất liệu sản phẩm: Thép
  - Mạ bên ngoài: Crom

 31. VÒNG MIỆNG BAIHU 13mm 070213

  Số định danh mặt hàng: 21837

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 300 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Trung:镜面两用扳手
  - Tên tiếng Anh: Car repair tools
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm:070213
  - Màu sắc: bạc
  - Công dụng: Vặn ốc, vít
  - Chất liệu sản phẩm: Thép
  - Mạ bên ngoài: Crom

 32. VÒNG MIỆNG BAIHU 12mm 070212

  Số định danh mặt hàng: 21836

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 300 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng Trung:镜面两用扳手
  - Tên tiếng Anh: Car repair tools
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Mã sản phẩm: 070212
  - Màu sắc: bạc
  - Công dụng: Vặn ốc, vít
  - Chất liệu sản phẩm: Thép
  - Mạ bên ngoài: Crom

Liên hệ nhận báo giá mặt hàng Cờ lê vòng miệng BAIHU các loại, lẻ và sỉ

Công ty Cổ phần Công Cụ Tốt
Yêu cầu báo giá qua số điện thoại bán buôn và Zalo làm báo giá: 0909694460
Yêu cầu báo giá qua email: lienhe@congcutot.vn
Hoặc đến trực tiếp tại:
 • Trụ sở công ty Số 51, ngõ 87 đường Tân Xuân, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Đại lý bán hàng ở 181/31/15 Bình Thới, Quận 11, TP HCM

Đối với khách hàng mua mặt hàng Cờ lê vòng miệng BAIHU tại Sài Gòn và Hà Nội có thể đến các điểm kinh doanh nói trên để xem hàng trực tiếp, nhận báo giá mặt hàng Cờ lê vòng miệng BAIHU trực tiếp và nhận hàng ngay trong ngày sau khi hoàn thành thủ tục.

Đối với những khách hàng ở các tỉnh thành khác ngoài Sài Gòn, Hà nội, thì có thể liên hệ với chúng tôi qua Zalo, điện thoại để nhận báo giá mặt hàng Cờ lê vòng miệng BAIHU cũng như trao đổi về phương thức thanh toán, cũng như cách thức giao hàng và thời gian giao hàng cụ thể cho mỗi tỉnh thành.

Để cập nhật giá cả mặt hàng Cờ lê vòng miệng BAIHU mới nhất hãy liên hệ với chúng tôi ngay thời điểm quý khách cần mua sắm thiết bị, nhân viên kinh doanh của chúng tôi sẽ gửi bảng báo giá mặt hàng Cờ lê vòng miệng BAIHU mới nhất đến bạn. Chúng tôi luôn luôn mong chờ sự liên hệ của quý khách. Chúng tôi thấu hiểu để hoàn thành công việc, quý khách sẽ cần các bản báo giá từ nhiều đơn vị cung ứng khác nhau, chúng tôi sẵn sàng làm báo giá dưới các dạng công văn, thư chào hàng, thư điện tử hay bất kỳ hình thức nào mà quý khách cần để gửi đến quý khách. Cho dù không diễn ra giao dịch cũng vui vì thông qua đó chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa và lấy làm mừng vì đã có cơ hội được tiếp xúc với quý khách

Xin trân trọng cảm ơn !  
gọi Miễn Phí