Catalogue Đo đạc

Cung cấp catalogue Dụng cụ đo và lấy dấu BAIHU đầy đủ nhất, nhận làm báo giá Dụng cụ đo và lấy dấu BAIHU với chiết khấu cao

 1. THƯỚC LÁ 30cm Baihu 043030

  Số định danh mặt hàng: 22284

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 300 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 043030
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Steel ruler
  - Tên tiếng Trung: 钢直尺
  - Chất liệu:Thép không gỉ 4Cr13
  - Vạch số: Laze rõ ràng
  - Kích thước: 30cm
  - Độ bền: Cao
  - Độ chính xác: Tuyệt đối
  - Độ mềm dẻo: Tốt
  - Phạm vi sử dụng: Đo đạt trong xây dựng, thiết kế

 2. THƯỚC LÁ 50cm Baihu 043050

  Số định danh mặt hàng: 22283

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 043050
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Steel ruler
  - Tên tiếng Trung: 钢直尺
  - Chất liệu:Thép không gỉ 4Cr13
  - Vạch số: Laze rõ ràng
  - Kích thước: 50cm
  - Độ bền: Cao
  - Độ chính xác: Tuyệt đối
  - Độ mềm dẻo: Tốt
  - Phạm vi sử dụng: Đo đạt trong xây dựng, thiết kế

 3. Thước góc tam giác 150mm Baihu 043150

  Số định danh mặt hàng: 22282

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 80 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 043150
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Alloy triangle ruler
  - Tên tiếng Trung: 合金三角尺
  - Chất liệu:Thép không gỉ 4Cr13
  - Vạch số: Laze rõ ràng
  - Kích thước: 150mm
  - Độ bền: Cao
  - Độ chính xác: Tuyệt đối
  - Độ mềm dẻo: Tốt
  - Phạm vi sử dụng: Đo đạt trong xây dựng, thiết kế

 4. Thước cuộn 7,5m*25mm Baihu 047525C

  Số định danh mặt hàng: 22272

  Đơn vị: cuộn

  Quy cách đóng gói: 12 cuộn/hộp, 72 cuộn/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 047525C
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Vàng, bạc
  - Tên tiếng Anh: New transparent steel tape measure
  - Tên tiếng Trung:新款透明钢卷尺
  - Chất liệu:Thép đặc biệt
  - Vạch số: Laze rõ ràng
  - Kỹ thuật: Trong suốt ABS
  - Đai: Nylon
  - Kích thước: 7,5m*25mm
  - Độ bền: Cao
  - Độ chính xác: Tuyệt đối
  - Phạm vi sử dụng: Đo đạt trong xây dựng, thiết kế

 5. Thước cuộn 7,5m*25mm Baihu 047525A

  Số định danh mặt hàng: 22271

  Đơn vị: cuộn

  Quy cách đóng gói: 12 cuộn/hộp, 72 cuộn/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 047525A
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Vàng, bạc
  - Tên tiếng Anh: New transparent steel tape measure
  - Tên tiếng Trung:新款透明钢卷尺
  - Chất liệu:Thép đặc biệt
  - Vạch số: Laze rõ ràng
  - Kỹ thuật: Trong suốt ABS
  - Đai: Nylon
  - Kích thước: 7,5m*25mm
  - Độ bền: Cao
  - Độ chính xác: Tuyệt đối
  - Phạm vi sử dụng: Đo đạt trong xây dựng, thiết kế

 6. Thước cuộn 5m*19mm Baihu 045019C

  Số định danh mặt hàng: 22270

  Đơn vị: cuộn

  Quy cách đóng gói: 12 cuộn/hộp, 144 cuộn/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 045019C
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Vàng, bạc
  - Tên tiếng Anh: New transparent steel tape measure
  - Tên tiếng Trung:新款透明钢卷尺
  - Chất liệu:Thép đặc biệt
  - Vạch số: Laze rõ ràng
  - Kỹ thuật: Trong suốt ABS
  - Đai: Nylon
  - Kích thước: 5m*19mm
  - Độ bền: Cao
  - Độ chính xác: Tuyệt đối
  - Phạm vi sử dụng: Đo đạt trong xây dựng, thiết kế

 7. Thước cuộn 5m*19mm Baihu 045019B

  Số định danh mặt hàng: 22269

  Đơn vị: cuộn

  Quy cách đóng gói: 12 cuộn/hộp, 144 cuộn/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 045019B
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Vàng, bạc
  - Tên tiếng Anh: New transparent steel tape measure
  - Tên tiếng Trung:新款透明钢卷尺
  - Chất liệu:Thép đặc biệt
  - Vạch số: Laze rõ ràng
  - Kỹ thuật: Trong suốt ABS
  - Đai: Nylon
  - Kích thước: 5m*19mm
  - Độ bền: Cao
  - Độ chính xác: Tuyệt đối
  - Phạm vi sử dụng: Đo đạt trong xây dựng, thiết kế

 8. Thước cuộn 5m*19mm Baihu 045019A

  Số định danh mặt hàng: 22268

  Đơn vị: cuộn

  Quy cách đóng gói: 12 cuộn/hộp, 144 cuộn/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 045019A
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Vàng, bạc
  - Tên tiếng Anh: New transparent steel tape measure
  - Tên tiếng Trung:新款透明钢卷尺
  - Chất liệu:Thép đặc biệt
  - Vạch số: Laze rõ ràng
  - Kỹ thuật: Trong suốt ABS
  - Đai: Nylon
  - Kích thước: 5m*19mm
  - Độ bền: Cao
  - Độ chính xác: Tuyệt đối
  - Phạm vi sử dụng: Đo đạt trong xây dựng, thiết kế

 9. Thước cuộn 5m*25mm Baihu 045025C

  Số định danh mặt hàng: 22267

  Đơn vị: cuộn

  Quy cách đóng gói: 12 cuộn/hộp, 120 cuộn/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 045025C
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Vàng, bạc
  - Tên tiếng Anh: New transparent steel tape measure
  - Tên tiếng Trung:新款透明钢卷尺
  - Chất liệu:Thép đặc biệt
  - Vạch số: Laze rõ ràng
  - Kỹ thuật: Trong suốt ABS
  - Đai: Nylon
  - Kích thước: 5m*25mm
  - Độ bền: Cao
  - Độ chính xác: Tuyệt đối
  - Phạm vi sử dụng: Đo đạt trong xây dựng, thiết kế

 10. Thước cuộn 5m*25mm Baihu 045025B

  Số định danh mặt hàng: 22266

  Đơn vị: cuộn

  Quy cách đóng gói: 12 cuộn/hộp, 120 cuộn/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 045025B
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Vàng, bạc
  - Tên tiếng Anh: New transparent steel tape measure
  - Tên tiếng Trung:新款透明钢卷尺
  - Chất liệu:Thép đặc biệt
  - Vạch số: Laze rõ ràng
  - Kỹ thuật: Trong suốt ABS
  - Đai: Nylon
  - Kích thước: 5m*25mm
  - Độ bền: Cao
  - Độ chính xác: Tuyệt đối
  - Phạm vi sử dụng: Đo đạt trong xây dựng, thiết kế

 11. Thước cuộn 5m*25mm Baihu 045025A

  Số định danh mặt hàng: 22265

  Đơn vị: cuộn

  Quy cách đóng gói: 12 cuộn/hộp, 120 cuộn/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 045025A
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Vàng, bạc
  - Tên tiếng Anh: New transparent steel tape measure
  - Tên tiếng Trung:新款透明钢卷尺
  - Chất liệu:Thép đặc biệt
  - Vạch số: Laze rõ ràng
  - Kỹ thuật: Trong suốt ABS
  - Đai: Nylon
  - Kích thước: 5m*25mm
  - Độ bền: Cao
  - Độ chính xác: Tuyệt đối
  - Phạm vi sử dụng: Đo đạt trong xây dựng, thiết kế

 12. Thước cuộn 10m*25mm Baihu 041025A

  Số định danh mặt hàng: 22263

  Đơn vị: cuộn

  Quy cách đóng gói: 12 cuộn/hộp, 60 cuộn/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 041025A
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Vàng, bạc
  - Tên tiếng Anh: New transparent steel tape measure
  - Tên tiếng Trung:新款透明钢卷尺
  - Chất liệu:Thép đặc biệt
  - Vạch số: Laze rõ ràng
  - Kỹ thuật: Trong suốt ABS
  - Đai: Nylon
  - Kích thước: 10m*25mm
  - Độ bền: Cao
  - Độ chính xác: Tuyệt đối
  - Phạm vi sử dụng: Đo đạt trong xây dựng, thiết kế

 13. Thước cuộn 3m*16mm Baihu 043016A

  Số định danh mặt hàng: 22261

  Đơn vị: cuộn

  Quy cách đóng gói: 12 cuộn/hộp, 180 cuộn/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 0473016A
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Vàng, bạc
  - Tên tiếng Anh: New transparent steel tape measure
  - Tên tiếng Trung:新款透明钢卷尺
  - Chất liệu:Thép đặc biệt
  - Vạch số: Laze rõ ràng
  - Kỹ thuật: Trong suốt ABS
  - Đai: Nylon
  - Kích thước: 3m*16mm
  - Độ bền: Cao
  - Độ chính xác: Tuyệt đối
  - Phạm vi sử dụng: Đo đạt trong xây dựng, thiết kế

 14. Thước cuộn 10m*25mm Baihu 040125A

  Số định danh mặt hàng: 22257

  Đơn vị: cuộn

  Quy cách đóng gói: 10 cuộn/hộp, 60 cuộn/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 047525C
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Vàng, đen, xám
  - Tên tiếng Anh: classic tape measure
  - Tên tiếng Trung: 经典款卷尺
  - Chất liệu:Thép đặc biệt
  - Vạch số: Laze rõ ràng
  - Kỹ thuật: Trong suốt ABS
  - Đai: Nylon
  - Kích thước: 10m*25mm
  - Độ bền: Cao
  - Độ chính xác: Tuyệt đối
  - Phạm vi sử dụng: Đo đạt trong xây dựng, thiết kế

 15. Thước cuộn 7m*25mm Baihu 040725A

  Số định danh mặt hàng: 22256

  Đơn vị: cuộn

  Quy cách đóng gói: 12 cuộn/hộp, 72 cuộn/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 040725A
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Vàng, đen, xám
  - Tên tiếng Anh: classic tape measure
  - Tên tiếng Trung: 经典款卷尺
  - Chất liệu:Thép đặc biệt
  - Vạch số: Laze rõ ràng
  - Kỹ thuật: Trong suốt ABS
  - Đai: Nylon
  - Kích thước: 7m*25mm
  - Độ bền: Cao
  - Độ chính xác: Tuyệt đối
  - Phạm vi sử dụng: Đo đạt trong xây dựng, thiết kế

 16. Thước cuộn 5m*25mm Baihu 040525A

  Số định danh mặt hàng: 22255

  Đơn vị: cuộn

  Quy cách đóng gói: 12 cuộn/hộp, 96 cuộn/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 040525A
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Vàng, đen, xám
  - Tên tiếng Anh: classic tape measure
  - Tên tiếng Trung: 经典款卷尺
  - Chất liệu:Thép đặc biệt
  - Vạch số: Laze rõ ràng
  - Kỹ thuật: Trong suốt ABS
  - Đai: Nylon
  - Kích thước: 5m*25mm
  - Độ bền: Cao
  - Độ chính xác: Tuyệt đối
  - Phạm vi sử dụng: Đo đạt trong xây dựng, thiết kế

 17. Thước cuộn 5m*19mm Baihu 040519A

  Số định danh mặt hàng: 22254

  Đơn vị: cuộn

  Quy cách đóng gói: 12 cuộn/hộp, 120 cuộn/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 040519A
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Vàng, đen, xám
  - Tên tiếng Anh: classic tape measure
  - Tên tiếng Trung: 经典款卷尺
  - Chất liệu:Thép đặc biệt
  - Vạch số: Laze rõ ràng
  - Kỹ thuật: Trong suốt ABS
  - Đai: Nylon
  - Kích thước: 5m*19mm
  - Độ bền: Cao
  - Độ chính xác: Tuyệt đối
  - Phạm vi sử dụng: Đo đạt trong xây dựng, thiết kế

 18. Thước cuộn 3m*19mm Baihu 040319A

  Số định danh mặt hàng: 22253

  Đơn vị: cuộn

  Quy cách đóng gói: 12 cuộn/hộp, 120 cuộn/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 040319A
  - Màu sắc: Vàng, đen, xám
  - Tên tiếng Anh: classic tape measure
  - Tên tiếng Trung: 经典款卷尺
  - Chất liệu:Thép đặc biệt
  - Vạch số: Laze rõ ràng
  - Kỹ thuật: Trong suốt ABS
  - Đai: Nylon
  - Kích thước: 3m*19mm
  - Độ bền: Cao
  - Độ chính xác: Tuyệt đối
  - Phạm vi sử dụng: Đo đạt trong xây dựng, thiết kế

 19. Thước cuộn 7,5m*25mm Baihu 047525

  Số định danh mặt hàng: 22251

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 72 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 047525
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Vàng, đen
  - Tên tiếng Anh: Nylon coated steel tape measure
  - Tên tiếng Trung: 尼龙覆膜钢卷尺
  - Chất liệu:Thép đặc biệt
  - Vạch số: Laze rõ ràng
  - Đai: Nylon
  - Kích thước: 7.5m*25mm
  - Độ bền: Cao
  - Độ chính xác: Tuyệt đối
  - Phạm vi sử dụng: Đo đạt trong xây dựng, thiết kế

 20. Thước cuộn 5m*25mm Baihu 045025

  Số định danh mặt hàng: 22250

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 96 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 045025
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Vàng, đen
  - Tên tiếng Anh: Nylon coated steel tape measure
  - Tên tiếng Trung: 尼龙覆膜钢卷尺
  - Chất liệu:Thép đặc biệt
  - Vạch số: Laze rõ ràng
  - Đai: Nylon
  - Kích thước: 5m*25mm
  - Độ bền: Cao
  - Độ chính xác: Tuyệt đối
  - Phạm vi sử dụng: Đo đạt trong xây dựng, thiết kế

 21. Thước thép cắm đất 50m Baihu BH-JC0050

  Số định danh mặt hàng: 22249

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 20 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : BH-JC0050
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Vàng, đen
  - Tên tiếng Anh: All steel frame steel tape measure
  - Tên tiếng Trung: 全钢架式钢卷尺
  - Chất liệu:Thép đặc biệt
  - Vỏ: Inox 304
  - Vạch số: Laze rõ ràng
  - Đai: Nylon
  - Kích thước: 50m
  - Độ bền: Cao
  - Độ chính xác: Tuyệt đối
  - Phạm vi sử dụng: Đo đạt trong xây dựng, thiết kế

 22. Thước thép cắm đất 30m Baihu BH-JC0030

  Số định danh mặt hàng: 22248

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 20 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : Baihu BH-JC0030
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Vàng, đen
  - Tên tiếng Anh: All steel frame steel tape measure
  - Tên tiếng Trung: 全钢架式钢卷尺
  - Chất liệu:Thép đặc biệt
  - Vỏ: Inox 304
  - Vạch số: Laze rõ ràng
  - Đai: Nylon
  - Kích thước: 30m
  - Độ bền: Cao
  - Độ chính xác: Tuyệt đối
  - Phạm vi sử dụng: Đo đạt trong xây dựng, thiết kế

 23. Thước góc tam giác 200mm Baihu 043200

  Số định danh mặt hàng: 22246

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 80 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 043200
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Alloy triangle ruler
  - Tên tiếng Trung: 合金三角尺
  - Chất liệu:Thép không gỉ 4Cr13
  - Vạch số: Laze rõ ràng
  - Kích thước: 200mm
  - Độ bền: Cao
  - Độ chính xác: Tuyệt đối
  - Độ mềm dẻo: Tốt
  - Phạm vi sử dụng: Đo đạt trong xây dựng, thiết kế

 24. Thước dây 30m Baihu BH-HPC30

  Số định danh mặt hàng: 22243

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 48 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : BH-HPC30
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Vàng, đen, xám
  - Tên tiếng Anh: Disc Long Steel Tape
  - Tên tiếng Trung: 圆盘长钢卷尺
  - Chất liệu:Thép đặc biệt
  - Vạch số: Laze rõ ràng
  - Kích thước: 30m
  - Độ bền: Cao
  - Độ chính xác: Tuyệt đối
  - Phạm vi sử dụng: Đo đạt trong xây dựng, thiết kế

 25. Thước dây 50m Baihu BH-HPC50

  Số định danh mặt hàng: 22241

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 24 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : BH-HPC50
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Vàng, đen, xám
  - Tên tiếng Anh: Disc Long Steel Tape
  - Tên tiếng Trung: 圆盘长钢卷尺
  - Chất liệu:Thép đặc biệt
  - Vạch số: Laze rõ ràng
  - Kích thước: 50m
  - Độ bền: Cao
  - Độ chính xác: Tuyệt đối
  - Phạm vi sử dụng: Đo đạt trong xây dựng, thiết kế

 26. THƯỚC DÂY 20M Baihu 044020

  Số định danh mặt hàng: 22238

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 044020
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Vàng, đen, xám
  - Tên tiếng Anh: fiber tape
  - Tên tiếng Trung: 纤维皮尺
  - Chất liệu:Thép đặc biệt
  - Vạch số: Laze rõ ràng
  - Kích thước: 20m
  - Độ bền: Cao
  - Độ chính xác: Tuyệt đối
  - Phạm vi sử dụng: Đo đạt trong xây dựng, thiết kế

 27. THƯỚC GÓC TAM GIÁC 200mm Baihu 045200

  Số định danh mặt hàng: 22064

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 045200
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Stainless steel triangle ruler
  - Tên tiếng Trung: 不锈钢三角尺
  - Chất liệu:Thép không gỉ 4Cr13
  - Vạch số: Laze rõ ràng
  - Kích thước: 200mm
  - Độ bền: Cao
  - Độ chính xác: Tuyệt đối
  - Độ mềm dẻo: Tốt
  - Phạm vi sử dụng: Đo đạt trong xây dựng, thiết kế

 28. THƯỚC GÓC THỦY 5T Baihu 045500

  Số định danh mặt hàng: 22062

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 045500
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc, xanh
  - Tên tiếng Anh: (with bubble) aluminum alloy square
  - Tên tiếng Trung: (带泡)铝合金直角尺
  - Chất liệu: Hợp kim nhôm
  - Vạch số: Laze inox 4Cr13
  - Kích thước: 500mm
  - Độ bền: Cao
  - Độ chính xác: Tuyệt đối
  - Độ mềm dẻo: Tốt
  - Phạm vi sử dụng: Đo đạt trong xây dựng, thiết kế

 29. THƯỚC GÓC THỦY 3T Baihu 045300

  Số định danh mặt hàng: 22061

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 045300
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc, xanh
  - Tên tiếng Anh: (with bubble) aluminum alloy square
  - Tên tiếng Trung: (带泡)铝合金直角尺
  - Chất liệu: Hợp kim nhôm
  - Vạch số: Laze inox 4Cr13
  - Kích thước: 300mm
  - Độ bền: Cao
  - Độ chính xác: Tuyệt đối
  - Độ mềm dẻo: Tốt
  - Phạm vi sử dụng: Đo đạt trong xây dựng, thiết kế

 30. THƯỚC GÓC NHÔM 5T Baihu 043500

  Số định danh mặt hàng: 22060

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 043500
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc, xanh
  - Tên tiếng Anh: Alloy steel square
  - Tên tiếng Trung: 合金钢角尺
  - Chất liệu: Hợp kim nhôm
  - Vạch số: Laze inox 4Cr13
  - Kích thước: 500mm
  - Độ bền: Cao
  - Độ chính xác: Tuyệt đối
  - Độ mềm dẻo: Tốt
  - Phạm vi sử dụng: Đo đạt trong xây dựng, thiết kế

 31. THƯỚC GÓC NHÔM 3T Baihu 043300

  Số định danh mặt hàng: 22059

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 043300
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc, xanh
  - Tên tiếng Anh: Alloy steel square
  - Tên tiếng Trung: 合金钢角尺
  - Chất liệu: Hợp kim nhôm
  - Vạch số: Laze inox 4Cr13
  - Kích thước: 300mm
  - Độ bền: Cao
  - Độ chính xác: Tuyệt đối
  - Độ mềm dẻo: Tốt
  - Phạm vi sử dụng: Đo đạt trong xây dựng, thiết kế

 32. THƯỚC LÁ 1 MÉT Baihu 043100

  Số định danh mặt hàng: 22058

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 043100
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Steel ruler
  - Tên tiếng Trung: 钢直尺
  - Chất liệu:Thép không gỉ 4Cr13
  - Vạch số: Laze rõ ràng
  - Kích thước: 100cm
  - Độ bền: Cao
  - Độ chính xác: Tuyệt đối
  - Độ mềm dẻo: Tốt
  - Phạm vi sử dụng: Đo đạt trong xây dựng, thiết kế

Liên hệ nhận báo giá mặt hàng Dụng cụ đo và lấy dấu BAIHU các loại, lẻ và sỉ

Công ty Cổ phần Công Cụ Tốt
Yêu cầu báo giá qua số điện thoại bán buôn và Zalo làm báo giá: 0909694460
Yêu cầu báo giá qua email: lienhe@congcutot.vn
Hoặc đến trực tiếp tại:
 • Trụ sở công ty Số 51, ngõ 87 đường Tân Xuân, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Đại lý bán hàng ở 181/31/15 Bình Thới, Quận 11, TP HCM

Đối với khách hàng mua mặt hàng Dụng cụ đo và lấy dấu BAIHU tại Sài Gòn và Hà Nội có thể đến các điểm kinh doanh nói trên để xem hàng trực tiếp, nhận báo giá mặt hàng Dụng cụ đo và lấy dấu BAIHU trực tiếp và nhận hàng ngay trong ngày sau khi hoàn thành thủ tục.

Đối với những khách hàng ở các tỉnh thành khác ngoài Sài Gòn, Hà nội, thì có thể liên hệ với chúng tôi qua Zalo, điện thoại để nhận báo giá mặt hàng Dụng cụ đo và lấy dấu BAIHU cũng như trao đổi về phương thức thanh toán, cũng như cách thức giao hàng và thời gian giao hàng cụ thể cho mỗi tỉnh thành.

Để cập nhật giá cả mặt hàng Dụng cụ đo và lấy dấu BAIHU mới nhất hãy liên hệ với chúng tôi ngay thời điểm quý khách cần mua sắm thiết bị, nhân viên kinh doanh của chúng tôi sẽ gửi bảng báo giá mặt hàng Dụng cụ đo và lấy dấu BAIHU mới nhất đến bạn. Chúng tôi luôn luôn mong chờ sự liên hệ của quý khách. Chúng tôi thấu hiểu để hoàn thành công việc, quý khách sẽ cần các bản báo giá từ nhiều đơn vị cung ứng khác nhau, chúng tôi sẵn sàng làm báo giá dưới các dạng công văn, thư chào hàng, thư điện tử hay bất kỳ hình thức nào mà quý khách cần để gửi đến quý khách. Cho dù không diễn ra giao dịch cũng vui vì thông qua đó chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa và lấy làm mừng vì đã có cơ hội được tiếp xúc với quý khách

Xin trân trọng cảm ơn !  
gọi Miễn Phí