Catalogue Cờ lê hai đầu vòng

Cung cấp catalogue Cờ lê hai đầu vòng BAIHU đầy đủ nhất, nhận làm báo giá Cờ lê hai đầu vòng BAIHU với chiết khấu cao

 1. Cờ lê hai đầu vòng 30-32mm Baihu 093032

  Số định danh mặt hàng: 22602

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 093032
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Car repair tools
  - Tên tiếng Trung:梅花扳手
  - Chất liệu:Thép cacbon cao #55
  - Bề mặt: Đánh bóng
  - Gồm: 2 đầu vòng
  - Trọng lượng: Nhẹ
  - Kích thước: 30-32mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/5/60
  - Giá thành: 35.94 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Sửa chữa máy móc

 2. Cờ lê hai đầu vòng 27-30mm Baihu 092730

  Số định danh mặt hàng: 22601

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 092730
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Car repair tools
  - Tên tiếng Trung:梅花扳手
  - Chất liệu:Thép cacbon cao #55
  - Bề mặt: Đánh bóng
  - Gồm: 2 đầu vòng
  - Trọng lượng: Nhẹ
  - Kích thước: 27-30mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/5/60
  - Giá thành: 33.46 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Sửa chữa máy móc

 3. Cờ lê hai đầu vòng 24-27mm Baihu 092427

  Số định danh mặt hàng: 22600

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 80 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 092427
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Car repair tools
  - Tên tiếng Trung:梅花扳手
  - Chất liệu:Thép cacbon cao #55
  - Bề mặt: Đánh bóng
  - Gồm: 2 đầu vòng
  - Trọng lượng: Nhẹ
  - Kích thước: 24-27mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/5/80
  - Giá thành: 24.46 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Sửa chữa máy móc

 4. Cờ lê hai đầu vòng 22-24mm Baihu 092224

  Số định danh mặt hàng: 22599

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 100 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 092224
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Car repair tools
  - Tên tiếng Trung:梅花扳手
  - Chất liệu:Thép cacbon cao #55
  - Bề mặt: Đánh bóng
  - Gồm: 2 đầu vòng
  - Trọng lượng: Nhẹ
  - Kích thước: 22-24mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/5/100
  - Giá thành: 17.28 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Sửa chữa máy móc

 5. Cờ lê hai đầu vòng 19-22mm Baihu 091922

  Số định danh mặt hàng: 22598

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 100 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 091922
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Car repair tools
  - Tên tiếng Trung:梅花扳手
  - Chất liệu:Thép cacbon cao #55
  - Bề mặt: Đánh bóng
  - Gồm: 2 đầu vòng
  - Trọng lượng: Nhẹ
  - Kích thước: 19-22mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/5/100
  - Giá thành: 16.32 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Sửa chữa máy móc

 6. Cờ lê hai đầu vòng 18-21mm Baihu 091821

  Số định danh mặt hàng: 22597

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 150 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 091821
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Car repair tools
  - Tên tiếng Trung:梅花扳手
  - Chất liệu:Thép cacbon cao #55
  - Bề mặt: Đánh bóng
  - Gồm: 2 đầu vòng
  - Trọng lượng: Nhẹ
  - Kích thước: 18-21mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/5/150
  - Giá thành: 16.26 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Sửa chữa máy móc

 7. Cờ lê hai đầu vòng 17-19mm Baihu 091719

  Số định danh mặt hàng: 22595

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 150 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 091719
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Car repair tools
  - Tên tiếng Trung:梅花扳手
  - Chất liệu:Thép cacbon cao #55
  - Bề mặt: Đánh bóng
  - Gồm: 2 đầu vòng
  - Trọng lượng: Nhẹ
  - Kích thước: 17-19mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/5/150
  - Giá thành: 12.10 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Sửa chữa máy móc

 8. Cờ lê hai đầu vòng 16-18mm Baihu 091618

  Số định danh mặt hàng: 22592

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 200 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 091618
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Car repair tools
  - Tên tiếng Trung:梅花扳手
  - Chất liệu:Thép cacbon cao #55
  - Bề mặt: Đánh bóng
  - Gồm: 2 đầu vòng
  - Trọng lượng: Nhẹ
  - Kích thước: 16-18mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/5/200
  - Giá thành: 12.06 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Sửa chữa máy móc

 9. Cờ lê hai đầu vòng 14-17mm Baihu 091417

  Số định danh mặt hàng: 22591

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 5 cái/hộp, 200 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 091417
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Car repair tools
  - Tên tiếng Trung:梅花扳手
  - Chất liệu:Thép cacbon cao #55
  - Bề mặt: Đánh bóng
  - Gồm: 2 đầu vòng
  - Trọng lượng: Nhẹ
  - Kích thước: 14-17mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/5/200
  - Giá thành: 9.50 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Sửa chữa máy móc

 10. Cờ lê hai đầu vòng 13-16mm Baihu 091316

  Số định danh mặt hàng: 22589

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 280 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 091316
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Car repair tools
  - Tên tiếng Trung:梅花扳手
  - Chất liệu:Thép cacbon cao #55
  - Bề mặt: Đánh bóng
  - Gồm: 2 đầu vòng
  - Trọng lượng: Nhẹ
  - Kích thước: 13-16mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/10/280
  - Giá thành: 9.36 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Sửa chữa máy móc

 11. Cờ lê hai đầu vòng 13-15mm Baihu 091315

  Số định danh mặt hàng: 22587

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 280 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 091315
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Car repair tools
  - Tên tiếng Trung:梅花扳手
  - Chất liệu:Thép cacbon cao #55
  - Bề mặt: Đánh bóng
  - Gồm: 2 đầu vòng
  - Trọng lượng: Nhẹ
  - Kích thước: 13-15mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/10/280
  - Giá thành: 9.36 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Sửa chữa máy móc

 12. Cờ lê hai đầu vòng 12-14mm Baihu 091214

  Số định danh mặt hàng: 22585

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 280 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 091214
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Car repair tools
  - Tên tiếng Trung:梅花扳手
  - Chất liệu:Thép cacbon cao #55
  - Bề mặt: Đánh bóng
  - Gồm: 2 đầu vòng
  - Trọng lượng: Nhẹ
  - Kích thước: 12-14mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/10/280
  - Giá thành: 7.76 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Sửa chữa máy móc

 13. Cờ lê hai đầu vòng 10-12mm Baihu 091012

  Số định danh mặt hàng: 22584

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 400 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 091012
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Car repair tools
  - Tên tiếng Trung:梅花扳手
  - Chất liệu:Thép cacbon cao #55
  - Bề mặt: Đánh bóng
  - Gồm: 2 đầu vòng
  - Trọng lượng: Nhẹ
  - Kích thước: 10-12mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/10/400
  - Giá thành: 6.40 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Sửa chữa máy móc

 14. Cờ lê hai đầu vòng 9-11mm Baihu 090911

  Số định danh mặt hàng: 22581

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 400 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 090911
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Car repair tools
  - Tên tiếng Trung:梅花扳手
  - Chất liệu:Thép cacbon cao #55
  - Bề mặt: Đánh bóng
  - Gồm: 2 đầu vòng
  - Trọng lượng: Nhẹ
  - Kích thước: 9-11mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/10/400
  - Giá thành: 6.40 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Sửa chữa máy móc

 15. Cờ lê hai đầu vòng 8-10mm Baihu 090810

  Số định danh mặt hàng: 22580

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 500 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 090810
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Car repair tools
  - Tên tiếng Trung:梅花扳手
  - Chất liệu:Thép cacbon cao #55
  - Bề mặt: Đánh bóng
  - Gồm: 2 đầu vòng
  - Trọng lượng: Nhẹ
  - Kích thước: 8-10mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/10/500
  - Giá thành: 5.60 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Sửa chữa máy móc

 16. Cờ lê hai đầu vòng 5,5-7mm Baihu 095507

  Số định danh mặt hàng: 22579

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 600 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 095507
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Car repair tools
  - Tên tiếng Trung:梅花扳手
  - Chất liệu:Thép cacbon cao #55
  - Bề mặt: Đánh bóng
  - Gồm: 2 đầu vòng
  - Trọng lượng: Nhẹ
  - Kích thước: 5.5-7mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/10/600
  - Giá thành: 5.42 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Sửa chữa máy móc

 17. BỘ HAI ĐẦU VÒNG BAIHU 8-32mm 070910

  Số định danh mặt hàng: 21852

  Đơn vị: bộ

  Quy cách đóng gói: 1 bộ/hộp, 20 bộ/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 070910
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Car repair tools
  - Tên tiếng Trung:梅花扳手
  - Chất liệu:Thép cacbon cao #55
  - Bề mặt: Đánh bóng
  - Gồm: 10 chiếc
  - Trọng lượng: Nhẹ
  - Kích thước: 8-32mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/20
  - Giá thành: 196.30 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Sửa chữa máy móc

Liên hệ nhận báo giá mặt hàng Cờ lê hai đầu vòng BAIHU các loại, lẻ và sỉ

Công ty Cổ phần Công Cụ Tốt
Yêu cầu báo giá qua số điện thoại bán buôn và Zalo làm báo giá: 0909694460
Yêu cầu báo giá qua email: lienhe@congcutot.vn
Hoặc đến trực tiếp tại:
 • Trụ sở công ty Số 51, ngõ 87 đường Tân Xuân, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Đại lý bán hàng ở 181/31/15 Bình Thới, Quận 11, TP HCM

Đối với khách hàng mua mặt hàng Cờ lê hai đầu vòng BAIHU tại Sài Gòn và Hà Nội có thể đến các điểm kinh doanh nói trên để xem hàng trực tiếp, nhận báo giá mặt hàng Cờ lê hai đầu vòng BAIHU trực tiếp và nhận hàng ngay trong ngày sau khi hoàn thành thủ tục.

Đối với những khách hàng ở các tỉnh thành khác ngoài Sài Gòn, Hà nội, thì có thể liên hệ với chúng tôi qua Zalo, điện thoại để nhận báo giá mặt hàng Cờ lê hai đầu vòng BAIHU cũng như trao đổi về phương thức thanh toán, cũng như cách thức giao hàng và thời gian giao hàng cụ thể cho mỗi tỉnh thành.

Để cập nhật giá cả mặt hàng Cờ lê hai đầu vòng BAIHU mới nhất hãy liên hệ với chúng tôi ngay thời điểm quý khách cần mua sắm thiết bị, nhân viên kinh doanh của chúng tôi sẽ gửi bảng báo giá mặt hàng Cờ lê hai đầu vòng BAIHU mới nhất đến bạn. Chúng tôi luôn luôn mong chờ sự liên hệ của quý khách. Chúng tôi thấu hiểu để hoàn thành công việc, quý khách sẽ cần các bản báo giá từ nhiều đơn vị cung ứng khác nhau, chúng tôi sẵn sàng làm báo giá dưới các dạng công văn, thư chào hàng, thư điện tử hay bất kỳ hình thức nào mà quý khách cần để gửi đến quý khách. Cho dù không diễn ra giao dịch cũng vui vì thông qua đó chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa và lấy làm mừng vì đã có cơ hội được tiếp xúc với quý khách

Xin trân trọng cảm ơn !  
gọi Miễn Phí