Catalogue Búa

Cung cấp catalogue Búa BAIHU đầy đủ nhất, nhận làm báo giá Búa BAIHU với chiết khấu cao

 1. Búa bát giác 90cm Baihu 050090

  Số định danh mặt hàng: 22442

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 20 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:050090
  - Tên tiếng anh: Vertical tools
  - Tên tiếng Trung:倒装柄长柄八角锤
  - Chất liệu: thép cacbon
  - Xử lý bề mặt: sơn chống gỉ
  - Vật liệu tay cầm: ép phun TPR cách nhiệt
  - Thiết kế tay cầm: bọc đệm cao su
  - Hình dạng đầu búa: bát giác
  - Chiều dài: 90cm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Đóng gói:đóng chung hộp các tông

 2. Búa bát giác 12P Baihu 050112

  Số định danh mặt hàng: 22441

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 4 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:050112
  - Tên tiếng anh: Vertical tools
  - Tên tiếng Trung:倒装柄长柄八角锤
  - Chất liệu: thép cacbon
  - Xử lý bề mặt: sơn chống gỉ
  - Vật liệu tay cầm: ép phun TPR cách nhiệt
  - Thiết kế tay cầm: bọc đệm cao su
  - Hình dạng đầu búa: bát giác
  - Quy cách:12P
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Đóng gói:đóng chung hộp các tông

 3. Búa bát giác 10P Baihu 050110

  Số định danh mặt hàng: 22440

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 6 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:050110
  - Tên tiếng anh: Vertical tools
  - Tên tiếng Trung:倒装柄长柄八角锤
  - Chất liệu: thép cacbon
  - Xử lý bề mặt: sơn chống gỉ
  - Vật liệu tay cầm: ép phun TPR cách nhiệt
  - Thiết kế tay cầm: bọc đệm cao su
  - Hình dạng đầu búa: bát giác
  - Quy cách:10P
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Đóng gói:đóng chung hộp các tông

 4. Búa bát giác 8P Baihu 050108

  Số định danh mặt hàng: 22439

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 6 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:050108
  - Tên tiếng anh: Vertical tools
  - Tên tiếng Trung:倒装柄长柄八角锤
  - Chất liệu: thép cacbon
  - Xử lý bề mặt: sơn chống gỉ
  - Vật liệu tay cầm: ép phun TPR cách nhiệt
  - Thiết kế tay cầm: bọc đệm cao su
  - Hình dạng đầu búa: bát giác
  - Quy cách:8P
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Đóng gói:đóng chung hộp các tông

 5. Búa bát giác 6P Baihu 050106

  Số định danh mặt hàng: 22438

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 6 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:050106
  - Tên tiếng anh: Vertical tools
  - Tên tiếng Trung:倒装柄长柄八角锤
  - Chất liệu: thép cacbon
  - Xử lý bề mặt: sơn chống gỉ
  - Vật liệu tay cầm: ép phun TPR cách nhiệt
  - Thiết kế tay cầm: bọc đệm cao su
  - Hình dạng đầu búa: bát giác
  - Quy cách:6P
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Đóng gói:đóng chung hộp các tông

 6. Búa bát giác cán dài 14P Baihu 050214

  Số định danh mặt hàng: 22435

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 4 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:050214
  - Tên tiếng Trung:长柄防震锤
  - Tên tiếng anh: Vertical tools
  - Chất liệu :thép cacbon
  - Xử lý bề mặt :sơn chống gỉ
  - Vật liệu tay cầm: ép phun TPE cách nhiệt
  - Thiết kế tay cầm :bọc đệm cao su
  - Hình dạng :đầu búa bát giác
  - Quy cách: 14P
  - Kích cỡ cán: dài
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Đóng gói: đóng chung hộp các tông

 7. Búa bát giác cán dài 12P Baihu 050212

  Số định danh mặt hàng: 22433

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 6 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:050212
  - Tên tiếng Trung:长柄防震锤
  - Tên tiếng anh: Vertical tools
  - Chất liệu :thép cacbon
  - Xử lý bề mặt :sơn chống gỉ
  - Vật liệu tay cầm: ép phun TPE cách nhiệt
  - Thiết kế tay cầm :bọc đệm cao su
  - Hình dạng :đầu búa bát giác
  - Quy cách: 12P
  - Kích cỡ cán: dài
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Đóng gói: đóng chung hộp các tông

 8. Búa bát giác cán dài 10P Baihu 050210

  Số định danh mặt hàng: 22432

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 6 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:050210
  - Tên tiếng Trung:长柄防震锤
  - Tên tiếng anh: Vertical tools
  - Chất liệu :thép cacbon
  - Xử lý bề mặt :sơn chống gỉ
  - Vật liệu tay cầm: ép phun TPE cách nhiệt
  - Thiết kế tay cầm :bọc đệm cao su
  - Hình dạng :đầu búa bát giác
  - Quy cách: 10P
  - Kích cỡ cán: dài
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Đóng gói: đóng chung hộp các tông

 9. Búa bát giác cán dài 8P Baihu 050208

  Số định danh mặt hàng: 22431

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 6 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:050208
  - Tên tiếng Trung:长柄防震锤
  - Tên tiếng anh: Vertical tools
  - Chất liệu :thép cacbon
  - Xử lý bề mặt :sơn chống gỉ
  - Vật liệu tay cầm: ép phun TPE cách nhiệt
  - Thiết kế tay cầm :bọc đệm cao su
  - Hình dạng :đầu búa bát giác
  - Quy cách: 8P
  - Kích cỡ cán: dài
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Đóng gói: đóng chung hộp các tông

 10. Búa bát giác cán dài 6P Baihu 050206

  Số định danh mặt hàng: 22430

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 8 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:050206
  - Tên tiếng Trung:长柄防震锤
  - Tên tiếng anh: Vertical tools
  - Chất liệu :thép cacbon
  - Xử lý bề mặt :sơn chống gỉ
  - Vật liệu tay cầm: ép phun TPE cách nhiệt
  - Thiết kế tay cầm :bọc đệm cao su
  - Hình dạng :đầu búa bát giác
  - Quy cách: 6P
  - Kích cỡ cán: dài
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Đóng gói: đóng chung hộp các tông

 11. Búa bát giác 4P Baihu 050204

  Số định danh mặt hàng: 22428

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 12 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 050204
  - Tên tiếng Trung:短柄防震锤
  - Tên tiếng anh: Vertical tools
  - Chất liệu :thép cacbon
  - Xử lý bề mặt :sơn chống gỉ
  - Vật liệu tay cầm: ép phun PP cách nhiệt
  - Thiết kế tay cầm :bọc đệm cao su
  - Hình dạng :đầu búa bát giác
  - Quy cách: 4P
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Đóng gói: đóng chung hộp các tông

 12. Búa bát giác 3P Baihu 050203

  Số định danh mặt hàng: 22426

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 24 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 050203
  - Tên tiếng Trung:短柄防震锤
  - Tên tiếng anh: Vertical tools
  - Chất liệu :thép cacbon
  - Xử lý bề mặt :sơn chống gỉ
  - Vật liệu tay cầm: ép phun PP cách nhiệt
  - Thiết kế tay cầm :bọc đệm cao su
  - Hình dạng :đầu búa bát giác
  - Quy cách: 3P
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Đóng gói: đóng chung hộp các tông

 13. Búa bát giác 2P Baihu 050202

  Số định danh mặt hàng: 22424

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 24 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 050202
  - Tên tiếng Trung:短柄防震锤
  - Tên tiếng anh: Vertical tools
  - Chất liệu :thép cacbon
  - Xử lý bề mặt :sơn chống gỉ
  - Vật liệu tay cầm: ép phun PP cách nhiệt
  - Thiết kế tay cầm :bọc đệm cao su
  - Hình dạng :đầu búa bát giác
  - Quy cách: 2P
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Đóng gói: đóng chung hộp các tông

 14. Búa bi cán gỗ 2P Baihu 050002

  Số định danh mặt hàng: 22416

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 24 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:050002
  - Tên tiếng Trung:榉木圆头锤
  - Tên tiếng anh: Vertical tools
  - Chất liệu :thép cacbon
  - Xử lý bề mặt: sơn chống gỉ
  - Vật liệu tay cầm :gỗ
  - Thiết kế đầu tròn: 1 đầu
  - Thiết kế đầu bi: 1 đầu
  - Quy cách: 2P
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Đóng gói: đóng chung hộp các tông

 15. Búa bi cán gỗ 1,5P Baihu 050015

  Số định danh mặt hàng: 22414

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 24 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:050015
  - Tên tiếng Trung:榉木圆头锤
  - Tên tiếng anh: Vertical tools
  - Chất liệu :thép cacbon
  - Xử lý bề mặt: sơn chống gỉ
  - Vật liệu tay cầm :gỗ
  - Thiết kế đầu tròn: 1 đầu
  - Thiết kế đầu bi: 1 đầu
  - Quy cách: 1,5P
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Đóng gói: đóng chung hộp các tông

 16. Búa bi cán gỗ 1P Baihu 050001

  Số định danh mặt hàng: 22413

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 36 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:050001
  - Tên tiếng Trung:榉木圆头锤
  - Tên tiếng anh: Vertical tools
  - Chất liệu :thép cacbon
  - Xử lý bề mặt: sơn chống gỉ
  - Vật liệu tay cầm :gỗ
  - Thiết kế đầu tròn: 1 đầu
  - Thiết kế đầu bi: 1 đầu
  - Quy cách: 1P
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Đóng gói: đóng chung hộp các tông

 17. Búa bát giác 4P Baihu 055004

  Số định danh mặt hàng: 22411

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 20 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 050004
  - Tên tiếng Trung:钢管柄八角锤
  - Tên tiếng anh: Vertical tools
  - Chất liệu: thép cacbon
  - Xử lý bề mặt: đánh bóng tinh xảo
  - Vật liệu tay cầm: ống thép Q235
  - Thiết kế tay cầm:bọc TPE
  - Hình dạng :đầu búa bát giác
  - Quy cách: 4P
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Đóng gói :đóng chung hộp các tông

 18. Búa bát giác 3P Baihu 055003

  Số định danh mặt hàng: 22409

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 20 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 050003
  - Tên tiếng Trung:钢管柄八角锤
  - Tên tiếng anh: Vertical tools
  - Chất liệu: thép cacbon
  - Xử lý bề mặt: đánh bóng tinh xảo
  - Vật liệu tay cầm: ống thép Q235
  - Thiết kế tay cầm:bọc TPE
  - Hình dạng :đầu búa bát giác
  - Quy cách: 3P
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Đóng gói :đóng chung hộp các tông

 19. Búa bát giác 2P Baihu 055002

  Số định danh mặt hàng: 22408

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 24 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 050002
  - Tên tiếng Trung:钢管柄八角锤
  - Tên tiếng anh: Vertical tools
  - Chất liệu: thép cacbon
  - Xử lý bề mặt: đánh bóng tinh xảo
  - Vật liệu tay cầm: ống thép Q235
  - Thiết kế tay cầm:bọc TPE
  - Hình dạng :đầu búa bát giác
  - Quy cách: 2P
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Đóng gói :đóng chung hộp các tông

 20. Búa đầu vát 500g Baihu 050850

  Số định danh mặt hàng: 22405

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 36 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:050850
  - Tên tiếng Trung:榉木电工锤
  - Tên tiếng anh: Vertical tools
  - Chất liệu: thép cacbon
  - Xử lý bề mặt :sơn chống gỉ
  - Vật liệu tay cầm: gỗ
  - Thiết kế đầu bằng: 1 đầu
  - Thiết kế đầu nhọn: 1 đầu
  - Trọng lượng: 500g
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Đóng gói: đóng chung hộp các tông

 21. Búa đầu vát 300g Baihu 050830

  Số định danh mặt hàng: 22404

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:050830
  - Tên tiếng Trung:榉木电工锤
  - Tên tiếng anh: Vertical tools
  - Chất liệu: thép cacbon
  - Xử lý bề mặt :sơn chống gỉ
  - Vật liệu tay cầm: gỗ
  - Thiết kế đầu bằng: 1 đầu
  - Thiết kế đầu nhọn: 1 đầu
  - Trọng lượng: 300g
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Đóng gói: đóng chung hộp các tông

 22. Búa đầu vát 200g Baihu 050820

  Số định danh mặt hàng: 22403

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:050820
  - Tên tiếng Trung:榉木电工锤
  - Tên tiếng anh: Vertical tools
  - Chất liệu: thép cacbon
  - Xử lý bề mặt :sơn chống gỉ
  - Vật liệu tay cầm: gỗ
  - Thiết kế đầu bằng: 1 đầu
  - Thiết kế đầu nhọn: 1 đầu
  - Trọng lượng: 200g
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Đóng gói: đóng chung hộp các tông

 23. Búa bát giác cán gỗ 6P Baihu 050306

  Số định danh mặt hàng: 22401

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 25 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:050306
  - Tên tiếng Trung:木柄白八角锤
  - Tên tiếng anh :Vertical tools
  - Chất liệu :thép cacbon
  - Xử lý bề mặt: sơn bóng
  - Vật liệu tay cầm:gỗ
  - Hình dạng:đầu búa bát giác
  - Quy cách :6P
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Đóng gói: đóng chung hộp các tông

 24. Búa bát giác cán gỗ 4P Baihu 050304

  Số định danh mặt hàng: 22399

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 25 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:050304
  - Tên tiếng Trung:木柄白八角锤
  - Tên tiếng anh :Vertical tools
  - Chất liệu :thép cacbon
  - Xử lý bề mặt: sơn bóng
  - Vật liệu tay cầm:gỗ
  - Hình dạng:đầu búa bát giác
  - Quy cách :4P
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Đóng gói: đóng chung hộp các tông

 25. Búa bát giác cán gỗ 3P Baihu 050303

  Số định danh mặt hàng: 22398

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 30 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:050303
  - Tên tiếng Trung:木柄白八角锤
  - Tên tiếng anh :Vertical tools
  - Chất liệu :thép cacbon
  - Xử lý bề mặt: sơn bóng
  - Vật liệu tay cầm:gỗ
  - Hình dạng:đầu búa bát giác
  - Quy cách :3P
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Đóng gói: đóng chung hộp các tông

 26. Búa bát giác cán gỗ 2P Baihu 050302

  Số định danh mặt hàng: 22396

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 40 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:050302
  - Tên tiếng Trung:木柄白八角锤
  - Tên tiếng anh :Vertical tools
  - Chất liệu :thép cacbon
  - Xử lý bề mặt: sơn bóng
  - Vật liệu tay cầm:gỗ
  - Hình dạng:đầu búa bát giác
  - Quy cách :2P
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Đóng gói: đóng chung hộp các tông

 27. Búa nhổ đinh cán gỗ 13oz Baihu 056013

  Số định danh mặt hàng: 22394

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 48 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:056013
  - Tên tiếng Trung:进口夹板柄圆头羊角锤
  - Tên tiếng anh: Vertical tools
  - Chất liệu: thép cacbon
  - Xử lý bề mặt :sơn bóng
  - Vật liệu tay cầm: gỗ
  - Thiết kế :rãnh đinh đôi, đinh dài và ngắn
  - Bề mặt tiếp xúc: công nghệ chống trượt
  - Thiết kế đầu búa: lỗ tròn
  - Quy cách : 13oz
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Đóng gói :đóng chung hộp các tông

 28. Búa nhổ đinh cán gỗ 10oz Baihu 056010

  Số định danh mặt hàng: 22393

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 48 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:056010
  - Tên tiếng Trung:进口夹板柄圆头羊角锤
  - Tên tiếng anh: Vertical tools
  - Chất liệu: thép cacbon
  - Xử lý bề mặt :sơn bóng
  - Vật liệu tay cầm: gỗ
  - Thiết kế :rãnh đinh đôi, đinh dài và ngắn
  - Bề mặt tiếp xúc: công nghệ chống trượt
  - Thiết kế đầu búa: lỗ tròn
  - Quy cách : 10oz
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Đóng gói :đóng chung hộp các tông

 29. Búa nhổ đinh 13oz Baihu 055013

  Số định danh mặt hàng: 22392

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 48 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:055013
  - Tên tiếng Trung:进口夹板柄圆头羊角锤
  - Tên tiếng anh: Vertical tools
  - Chất liệu: thép cacbon
  - Xử lý bề mặt :sơn bóng
  - Vật liệu tay cầm: gỗ
  - Thiết kế :rãnh đinh đôi, đinh dài và ngắn
  - Bề mặt tiếp xúc: công nghệ chống trượt
  - Thiết kế đầu búa: lỗ tròn
  - Quy cách : 13oz
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Đóng gói :đóng chung hộp các tông

 30. Búa nhổ đinh 10oz Baihu 055010

  Số định danh mặt hàng: 22391

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 48 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:055010
  - Tên tiếng Trung:进口夹板柄圆头羊角锤
  - Tên tiếng anh: Vertical tools
  - Chất liệu: thép cacbon
  - Xử lý bề mặt :sơn bóng
  - Vật liệu tay cầm: gỗ
  - Thiết kế :rãnh đinh đôi, đinh dài và ngắn
  - Bề mặt tiếp xúc: công nghệ chống trượt
  - Thiết kế đầu búa: lỗ tròn
  - Quy cách : 10oz
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Đóng gói :đóng chung hộp các tông

 31. Búa tạ cán nhựa 1,5kg Baihu 051500

  Số định danh mặt hàng: 22390

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 24 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:051500
  - Tên tiếng Trung:TPR柄石工锤
  - Tên tiếng anh: Vertical tools
  - Chất liệu: thép cacbon
  - Xử lý bề mặt :sơn bóng chống gỉ
  - Vật liệu tay cầm: ép phun TPR
  - Vật liệu đầu búa: thép
  - Trọng lượng: 1500g
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Đóng gói :đóng chung hộp các tông

 32. Búa tạ cán nhựa 1kg Baihu 051000

  Số định danh mặt hàng: 22389

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 24 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:051000
  - Tên tiếng Trung:TPR柄石工锤
  - Tên tiếng anh: Vertical tools
  - Chất liệu: thép cacbon
  - Xử lý bề mặt :sơn bóng chống gỉ
  - Vật liệu tay cầm: ép phun TPR
  - Vật liệu đầu búa: thép
  - Trọng lượng: 1000g
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Đóng gói :đóng chung hộp các tông

Liên hệ nhận báo giá mặt hàng Búa BAIHU các loại, lẻ và sỉ

Công ty Cổ phần Công Cụ Tốt
Yêu cầu báo giá qua số điện thoại bán buôn và Zalo làm báo giá: 0909694460
Yêu cầu báo giá qua email: lienhe@congcutot.vn
Hoặc đến trực tiếp tại:
 • Trụ sở công ty Số 51, ngõ 87 đường Tân Xuân, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Đại lý bán hàng ở 181/31/15 Bình Thới, Quận 11, TP HCM

Đối với khách hàng mua mặt hàng Búa BAIHU tại Sài Gòn và Hà Nội có thể đến các điểm kinh doanh nói trên để xem hàng trực tiếp, nhận báo giá mặt hàng Búa BAIHU trực tiếp và nhận hàng ngay trong ngày sau khi hoàn thành thủ tục.

Đối với những khách hàng ở các tỉnh thành khác ngoài Sài Gòn, Hà nội, thì có thể liên hệ với chúng tôi qua Zalo, điện thoại để nhận báo giá mặt hàng Búa BAIHU cũng như trao đổi về phương thức thanh toán, cũng như cách thức giao hàng và thời gian giao hàng cụ thể cho mỗi tỉnh thành.

Để cập nhật giá cả mặt hàng Búa BAIHU mới nhất hãy liên hệ với chúng tôi ngay thời điểm quý khách cần mua sắm thiết bị, nhân viên kinh doanh của chúng tôi sẽ gửi bảng báo giá mặt hàng Búa BAIHU mới nhất đến bạn. Chúng tôi luôn luôn mong chờ sự liên hệ của quý khách. Chúng tôi thấu hiểu để hoàn thành công việc, quý khách sẽ cần các bản báo giá từ nhiều đơn vị cung ứng khác nhau, chúng tôi sẵn sàng làm báo giá dưới các dạng công văn, thư chào hàng, thư điện tử hay bất kỳ hình thức nào mà quý khách cần để gửi đến quý khách. Cho dù không diễn ra giao dịch cũng vui vì thông qua đó chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa và lấy làm mừng vì đã có cơ hội được tiếp xúc với quý khách

Xin trân trọng cảm ơn !  
gọi Miễn Phí