Catalogue Tô vít

Cung cấp catalogue Tô vít BAIHU đầy đủ nhất, nhận làm báo giá Tô vít BAIHU với chiết khấu cao

 1. Tua vít H8.00*300+ Baihu BH-018120

  Số định danh mặt hàng: 22658

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: BH-018120
  - Màu sắc: Vàng Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Trung: 穿心螺丝批
  - Tên tiếng Anh: Through-hole screwdriver
  - Qui cách: H8.00*300+
  - Chất liệu: Thép carbon cao cấp 65#
  - Chất liệu mạ bề mặt: Mạ Crôm
  - Chất liệu tay cầm: Vật liệu PP

 2. Tua vít H8.00*300- Baihu BH-018121

  Số định danh mặt hàng: 22657

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: BH-018121
  - Màu sắc: Vàng Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Trung: 穿心螺丝批
  - Tên tiếng Anh: Through-hole screwdriver
  - Qui cách: H8.00*300-
  - Chất liệu: Thép carbon cao cấp 65#
  - Chất liệu mạ bề mặt: Mạ Crôm
  - Chất liệu tay cầm: Vật liệu PP

 3. Tua vít H8.00*250+ Baihu BH-018100

  Số định danh mặt hàng: 22656

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: BH-018100
  - Màu sắc: Vàng Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Trung: 穿心螺丝批
  - Tên tiếng Anh: Through-hole screwdriver
  - Qui cách: H8.00*250+
  - Chất liệu: Thép carbon cao cấp 65#
  - Chất liệu mạ bề mặt: Mạ Crôm
  - Chất liệu tay cầm: Vật liệu PP

 4. Tua vít H8.00*250- Baihu BH-018101

  Số định danh mặt hàng: 22655

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: BH-018101
  - Màu sắc: Vàng Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Trung: 穿心螺丝批
  - Tên tiếng Anh: Through-hole screwdriver
  - Qui cách: H8.00*250-
  - Chất liệu: Thép carbon cao cấp 65#
  - Chất liệu mạ bề mặt: Mạ Crôm
  - Chất liệu tay cầm: Vật liệu PP

 5. Tua vít H8.00*200+ Baihu BH-018080

  Số định danh mặt hàng: 22653

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: BH-018080
  - Màu sắc: Vàng Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Trung: 穿心螺丝批
  - Tên tiếng Anh: Through-hole screwdriver
  - Qui cách: H8.00*200+
  - Chất liệu: Thép carbon cao cấp 65#
  - Chất liệu mạ bề mặt: Mạ Crôm
  - Chất liệu tay cầm: Vật liệu PP

 6. Tua vít H8.00*200- Baihu BH-018081

  Số định danh mặt hàng: 22651

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: BH-018081
  - Màu sắc: Vàng Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Trung: 穿心螺丝批
  - Tên tiếng Anh: Through-hole screwdriver
  - Qui cách: H8.00*200-
  - Chất liệu: Thép carbon cao cấp 65#
  - Chất liệu mạ bề mặt: Mạ Crôm
  - Chất liệu tay cầm: Vật liệu PP

 7. Tua vít H6.35*200- Baihu BH-016081

  Số định danh mặt hàng: 22649

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: BH-016081
  - Màu sắc: Vàng Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Trung: 穿心螺丝批
  - Tên tiếng Anh: Through-hole screwdriver
  - Qui cách: H6.35*200-
  - Chất liệu: Thép carbon cao cấp 65#
  - Chất liệu mạ bề mặt: Mạ Crôm
  - Chất liệu tay cầm: Vật liệu PP

 8. Tua vít H6.35*200+ Baihu BH-016080

  Số định danh mặt hàng: 22648

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: BH-016080
  - Màu sắc: Vàng Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Trung: 穿心螺丝批
  - Tên tiếng Anh: Through-hole screwdriver
  - Qui cách: H6.35*200+
  - Chất liệu: Thép carbon cao cấp 65#
  - Chất liệu mạ bề mặt: Mạ Crôm
  - Chất liệu tay cầm: Vật liệu PP

 9. Tua vít H6.35*150+ Baihu BH-016060

  Số định danh mặt hàng: 22646

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: BH-016060
  - Màu sắc: Vàng Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Trung: 穿心螺丝批
  - Tên tiếng Anh: Through-hole screwdriver
  - Qui cách: H6.35*150+
  - Chất liệu: Thép carbon cao cấp 65#
  - Chất liệu mạ bề mặt: Mạ Crôm
  - Chất liệu tay cầm: Vật liệu PP

 10. Tua vít H6.35*150- Baihu BH-016061

  Số định danh mặt hàng: 22645

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: BH-016061
  - Màu sắc: Vàng Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Trung: 穿心螺丝批
  - Tên tiếng Anh: Through-hole screwdriver
  - Qui cách: H6.35*150-
  - Chất liệu: Thép carbon cao cấp 65#
  - Chất liệu mạ bề mặt: Mạ Crôm
  - Chất liệu tay cầm: Vật liệu PP

 11. Tua vít hai đầu H6.35*125mm Baihu 041125

  Số định danh mặt hàng: 22639

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 240 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: BH-016061
  - Màu sắc: Vàng Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Trung:双孔两用螺丝刀
  - Tên tiếng Anh: Double hole dual purpose screwdriver
  - Qui cách: H6.35*125mm
  - Chất liệu: Thép carbon cao cấp 65#
  - Chất liệu mạ bề mặt: Mạ Crôm
  - Chất liệu tay cầm: Vật liệu PP+TPE

 12. Tua vít 6*200+ Baihu 080620

  Số định danh mặt hàng: 22638

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 180 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 080620
  - Màu sắc: Vàng Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Trung: S2螺丝批
  - Tên tiếng Anh: S2 screwdriver
  - Qui cách: 6*200+
  - Chất liệu: Thép S2
  - Chất liệu mạ bề mặt: Mạ Crôm
  - Chất liệu tay cầm: Vật liệu PP+TPE

 13. Tua vít 6*150+ Baihu 080615

  Số định danh mặt hàng: 22636

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 180 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 080615
  - Màu sắc: Vàng Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Trung: S2螺丝批
  - Tên tiếng Anh: S2 screwdriver
  - Qui cách: 6*150+
  - Chất liệu: Thép S2
  - Chất liệu mạ bề mặt: Mạ Crôm
  - Chất liệu tay cầm: Vật liệu PP+TPE

 14. Tua vít 6*125+ Baihu 080612

  Số định danh mặt hàng: 22632

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 180 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 080612
  - Màu sắc: Vàng Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Trung: S2螺丝批
  - Tên tiếng Anh: S2 screwdriver
  - Qui cách: 6*125+
  - Chất liệu: Thép S2
  - Chất liệu mạ bề mặt: Mạ Crôm
  - Chất liệu tay cầm: Vật liệu PP+TPE

 15. Tua vít 6*100+ Baihu 080610

  Số định danh mặt hàng: 22631

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 180 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 080610
  - Màu sắc: Vàng Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Trung: S2螺丝批
  - Tên tiếng Anh: S2 screwdriver
  - Qui cách: 6*100+
  - Chất liệu: Thép S2
  - Chất liệu mạ bề mặt: Mạ Crôm
  - Chất liệu tay cầm: Vật liệu PP+TPE

 16. Tua vít 6*200- Baihu 081620

  Số định danh mặt hàng: 22635

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 180 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 081620
  - Màu sắc: Vàng Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Trung: S2螺丝批
  - Tên tiếng Anh: S2 screwdriver
  - Qui cách: 6*200-
  - Chất liệu: Thép S2
  - Chất liệu mạ bề mặt: Mạ Crôm
  - Chất liệu tay cầm: Vật liệu PP+TPE

 17. Tua vít 6*150- Baihu 081615

  Số định danh mặt hàng: 22634

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 180 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 081615
  - Màu sắc: Vàng Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Trung: S2螺丝批
  - Tên tiếng Anh: S2 screwdriver
  - Qui cách: 6*150-
  - Chất liệu: Thép S2
  - Chất liệu mạ bề mặt: Mạ Crôm
  - Chất liệu tay cầm: Vật liệu PP+TPE

 18. Tua vít 6*125- Baihu 081612

  Số định danh mặt hàng: 22630

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 180 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 081612
  - Màu sắc: Vàng Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Trung: S2螺丝批
  - Tên tiếng Anh: S2 screwdriver
  - Qui cách: 6*125-
  - Chất liệu: Thép S2
  - Chất liệu mạ bề mặt: Mạ Crôm
  - Chất liệu tay cầm: Vật liệu PP+TPE

 19. Tua vít 6*100- Baihu 081610

  Số định danh mặt hàng: 22628

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 180 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 081610
  - Màu sắc: Vàng Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Trung: S2螺丝批
  - Tên tiếng Anh: S2 screwdriver
  - Qui cách: 6*100-
  - Chất liệu: Thép S2
  - Chất liệu mạ bề mặt: Mạ Crôm
  - Chất liệu tay cầm: Vật liệu PP+TPE

 20. Tua vít 5*125+ Baihu 080512

  Số định danh mặt hàng: 22626

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 240 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 080512
  - Màu sắc: Vàng Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Trung: S2螺丝批
  - Tên tiếng Anh: S2 screwdriver
  - Qui cách: 5*125+
  - Chất liệu: Thép S2
  - Chất liệu mạ bề mặt: Mạ Crôm
  - Chất liệu tay cầm: Vật liệu PP+TPE

 21. Tua vít 5*100+ Baihu 080510

  Số định danh mặt hàng: 22624

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 240 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 080510
  - Màu sắc: Vàng Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Trung: S2螺丝批
  - Tên tiếng Anh: S2 screwdriver
  - Qui cách: 5*100+
  - Chất liệu: Thép S2
  - Chất liệu mạ bề mặt: Mạ Crôm
  - Chất liệu tay cầm: Vật liệu PP+TPE

 22. Tua vít 5*75+ Baihu 080575

  Số định danh mặt hàng: 22622

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 240 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 080575
  - Màu sắc: Vàng Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Trung: S2螺丝批
  - Tên tiếng Anh: S2 screwdriver
  - Qui cách: 5*75+
  - Chất liệu: Thép S2
  - Chất liệu mạ bề mặt: Mạ Crôm
  - Chất liệu tay cầm: Vật liệu PP+TPE

 23. Tua vít 5*125- Baihu 081512

  Số định danh mặt hàng: 22620

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 240 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 081512
  - Màu sắc: Vàng Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Trung: S2螺丝批
  - Tên tiếng Anh: S2 screwdriver
  - Qui cách: 5*125-
  - Chất liệu: Thép S2
  - Chất liệu mạ bề mặt: Mạ Crôm
  - Chất liệu tay cầm: Vật liệu PP+TPE

 24. Tua vít 5*100- Baihu 081510

  Số định danh mặt hàng: 22619

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 240 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 081510
  - Màu sắc: Vàng Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Trung: S2螺丝批
  - Tên tiếng Anh: S2 screwdriver
  - Qui cách: 5*100-
  - Chất liệu: Thép S2
  - Chất liệu mạ bề mặt: Mạ Crôm
  - Chất liệu tay cầm: Vật liệu PP+TPE

 25. Tua vít 5*75- Baihu 081575

  Số định danh mặt hàng: 22618

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 240 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 081575
  - Màu sắc: Vàng Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Trung: S2螺丝批
  - Tên tiếng Anh: S2 screwdriver
  - Qui cách: 5*75-
  - Chất liệu: Thép S2
  - Chất liệu mạ bề mặt: Mạ Crôm
  - Chất liệu tay cầm: Vật liệu PP+TPE

 26. Tua vít 3*100+ Baihu 080310

  Số định danh mặt hàng: 22616

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 24 cái/hộp, 360 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 080310
  - Màu sắc: Vàng Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Trung: S2螺丝批
  - Tên tiếng Anh: S2 screwdriver
  - Qui cách: 3*100+
  - Chất liệu: Thép S2
  - Chất liệu mạ bề mặt: Mạ Crôm
  - Chất liệu tay cầm: Vật liệu PP+TPE

 27. Tua vít 3*75+ Baihu 080375

  Số định danh mặt hàng: 22615

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 24 cái/hộp, 360 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 080375
  - Màu sắc: Vàng Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Trung: S2螺丝批
  - Tên tiếng Anh: S2 screwdriver
  - Qui cách: 3*75+
  - Chất liệu: Thép S2
  - Chất liệu mạ bề mặt: Mạ Crôm
  - Chất liệu tay cầm: Vật liệu PP+TPE

 28. Tua vít 3*100- Baihu 081310

  Số định danh mặt hàng: 22614

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 24 cái/hộp, 360 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 081310
  - Màu sắc: Vàng Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Trung: S2螺丝批
  - Tên tiếng Anh: S2 screwdriver
  - Qui cách: 3*100-
  - Chất liệu: Thép S2
  - Chất liệu mạ bề mặt: Mạ Crôm
  - Chất liệu tay cầm: Vật liệu PP+TPE

 29. Tua vít 3*75- Baihu 081375

  Số định danh mặt hàng: 22613

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 24 cái/hộp, 360 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 081375
  - Màu sắc: Vàng Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Trung: S2螺丝批
  - Tên tiếng Anh: S2 screwdriver
  - Qui cách: 3*75-
  - Chất liệu: Thép S2
  - Chất liệu mạ bề mặt: Mạ Crôm
  - Chất liệu tay cầm: Vật liệu PP+TPE

 30. TU VÍT S2 CÁN SU (6X200) BAKE " BAIHU BH-086080

  Số định danh mặt hàng: 21884

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 180 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: BH-086080
  - Màu sắc: Vàng Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Trung: S2螺丝批
  - Tên tiếng Anh: S2 screwdriver
  - Qui cách: 6x200
  - Chất liệu: Thép S2
  - Chất liệu mạ bề mặt: Mạ Crôm
  - Chất liệu tay cầm: Vật liệu PP+TPE

 31. TU VÍT S2 CÁN SU (6X200) DẸP " BAIHU BH-086081

  Số định danh mặt hàng: 21883

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 180 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: BH-086081
  - Màu sắc: Vàng Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Trung: S2螺丝批
  - Tên tiếng Anh: S2 screwdriver
  - Qui cách: 6x200
  - Chất liệu: Thép S2
  - Chất liệu mạ bề mặt: Mạ Crôm
  - Chất liệu tay cầm: Vật liệu PP+TPE

 32. TU VÍT S2 CÁN SU (6X150) BAKE " BAIHU BH-086060

  Số định danh mặt hàng: 21882

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 180 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: BH-086060
  - Màu sắc: Vàng Đen
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Trung: S2螺丝批
  - Tên tiếng Anh: S2 screwdriver
  - Qui cách: 6x150
  - Chất liệu: Thép S2
  - Chất liệu mạ bề mặt: Mạ Crôm
  - Chất liệu tay cầm: Vật liệu PP+TPE

Liên hệ nhận báo giá mặt hàng Tô vít BAIHU các loại, lẻ và sỉ

Công ty Cổ phần Công Cụ Tốt
Yêu cầu báo giá qua số điện thoại bán buôn và Zalo làm báo giá: 0909694460
Yêu cầu báo giá qua email: lienhe@congcutot.vn
Hoặc đến trực tiếp tại:
 • Trụ sở công ty Số 51, ngõ 87 đường Tân Xuân, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Đại lý bán hàng ở 181/31/15 Bình Thới, Quận 11, TP HCM

Đối với khách hàng mua mặt hàng Tô vít BAIHU tại Sài Gòn và Hà Nội có thể đến các điểm kinh doanh nói trên để xem hàng trực tiếp, nhận báo giá mặt hàng Tô vít BAIHU trực tiếp và nhận hàng ngay trong ngày sau khi hoàn thành thủ tục.

Đối với những khách hàng ở các tỉnh thành khác ngoài Sài Gòn, Hà nội, thì có thể liên hệ với chúng tôi qua Zalo, điện thoại để nhận báo giá mặt hàng Tô vít BAIHU cũng như trao đổi về phương thức thanh toán, cũng như cách thức giao hàng và thời gian giao hàng cụ thể cho mỗi tỉnh thành.

Để cập nhật giá cả mặt hàng Tô vít BAIHU mới nhất hãy liên hệ với chúng tôi ngay thời điểm quý khách cần mua sắm thiết bị, nhân viên kinh doanh của chúng tôi sẽ gửi bảng báo giá mặt hàng Tô vít BAIHU mới nhất đến bạn. Chúng tôi luôn luôn mong chờ sự liên hệ của quý khách. Chúng tôi thấu hiểu để hoàn thành công việc, quý khách sẽ cần các bản báo giá từ nhiều đơn vị cung ứng khác nhau, chúng tôi sẵn sàng làm báo giá dưới các dạng công văn, thư chào hàng, thư điện tử hay bất kỳ hình thức nào mà quý khách cần để gửi đến quý khách. Cho dù không diễn ra giao dịch cũng vui vì thông qua đó chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa và lấy làm mừng vì đã có cơ hội được tiếp xúc với quý khách

Xin trân trọng cảm ơn !  
gọi Miễn Phí