Catalogue Tay vặn ốc

Cung cấp catalogue Tay vặn ốc BAIHU đầy đủ nhất, nhận làm báo giá Tay vặn ốc BAIHU với chiết khấu cao

 1. Tuýp ống điếu chữ T 19mm Baihu 071019

  Số định danh mặt hàng: 22562

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 100 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 071019
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: T-wrench
  - Tên tiếng Trung:T形扳手
  - Chất liệu:Thép chất lượng cao
  - Bề mặt: Đánh bóng
  - Hình dạng: Chữ T
  - Trọng lượng: Nhẹ
  - Kích thước: 19mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/100
  - Giá thành: 8.60 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Sửa chữa máy móc

 2. Tuýp ống điếu chữ T 18mm Baihu 071018

  Số định danh mặt hàng: 22561

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 100 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 071018
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: T-wrench
  - Tên tiếng Trung:T形扳手
  - Chất liệu:Thép chất lượng cao
  - Bề mặt: Đánh bóng
  - Hình dạng: Chữ T
  - Trọng lượng: Nhẹ
  - Kích thước: 18mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/100
  - Giá thành: 8.60 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Sửa chữa máy móc

 3. Tuýp ống điếu chữ T 17mm Baihu 071017

  Số định danh mặt hàng: 22560

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 100 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 071017
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: T-wrench
  - Tên tiếng Trung:T形扳手
  - Chất liệu:Thép chất lượng cao
  - Bề mặt: Đánh bóng
  - Hình dạng: Chữ T
  - Trọng lượng: Nhẹ
  - Kích thước: 17mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/100
  - Giá thành: 8.60 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Sửa chữa máy móc

 4. Tuýp ống điếu chữ T 16mm Baihu 071016

  Số định danh mặt hàng: 22559

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 100 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 071016
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: T-wrench
  - Tên tiếng Trung:T形扳手
  - Chất liệu:Thép chất lượng cao
  - Bề mặt: Đánh bóng
  - Hình dạng: Chữ T
  - Trọng lượng: Nhẹ
  - Kích thước: 16mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/100
  - Giá thành: 8.60 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Sửa chữa máy móc

 5. Tuýp ống điếu chữ T 15mm Baihu 071015

  Số định danh mặt hàng: 22558

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 100 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 071015
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: T-wrench
  - Tên tiếng Trung:T形扳手
  - Chất liệu:Thép chất lượng cao
  - Bề mặt: Đánh bóng
  - Hình dạng: Chữ T
  - Trọng lượng: Nhẹ
  - Kích thước: 15mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/100
  - Giá thành: 8.60 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Sửa chữa máy móc

 6. Tuýp ống điếu chữ T 14mm Baihu 071014

  Số định danh mặt hàng: 22557

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 100 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 071014
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: T-wrench
  - Tên tiếng Trung:T形扳手
  - Chất liệu:Thép chất lượng cao
  - Bề mặt: Đánh bóng
  - Hình dạng: Chữ T
  - Trọng lượng: Nhẹ
  - Kích thước: 14mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/100
  - Giá thành: 6.60 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Sửa chữa máy móc

 7. Tuýp ống điếu chữ T 13mm Baihu 071013

  Số định danh mặt hàng: 22556

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 100 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 071013
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: T-wrench
  - Tên tiếng Trung:T形扳手
  - Chất liệu:Thép chất lượng cao
  - Bề mặt: Đánh bóng
  - Hình dạng: Chữ T
  - Trọng lượng: Nhẹ
  - Kích thước: 13mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/100
  - Giá thành: 6.60 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Sửa chữa máy móc

 8. Tuýp ống điếu chữ T 11mm Baihu 071011

  Số định danh mặt hàng: 22555

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 100 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 071011
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: T-wrench
  - Tên tiếng Trung:T形扳手
  - Chất liệu:Thép chất lượng cao
  - Bề mặt: Đánh bóng
  - Hình dạng: Chữ T
  - Trọng lượng: Nhẹ
  - Kích thước: 11mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/100
  - Giá thành: 6.60 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Sửa chữa máy móc

 9. Tuýp ống điếu chữ T 10mm Baihu 071010

  Số định danh mặt hàng: 22554

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 100 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 071010
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: T-wrench
  - Tên tiếng Trung:T形扳手
  - Chất liệu:Thép chất lượng cao
  - Bề mặt: Đánh bóng
  - Hình dạng: Chữ T
  - Trọng lượng: Nhẹ
  - Kích thước: 10mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/100
  - Giá thành: 6.60 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Sửa chữa máy móc

 10. Tuýp ống điếu chữ T 9mm Baihu 071009

  Số định danh mặt hàng: 22553

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 100 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 071009
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: T-wrench
  - Tên tiếng Trung:T形扳手
  - Chất liệu:Thép chất lượng cao
  - Bề mặt: Đánh bóng
  - Hình dạng: Chữ T
  - Trọng lượng: Nhẹ
  - Kích thước: 9mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/100
  - Giá thành: 6.60 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Sửa chữa máy móc

 11. Tuýp ống điếu chữ T 8mm Baihu 071008

  Số định danh mặt hàng: 22552

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 100 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 071008
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: T-wrench
  - Tên tiếng Trung:T形扳手
  - Chất liệu:Thép chất lượng cao
  - Bề mặt: Đánh bóng
  - Hình dạng: Chữ T
  - Trọng lượng: Nhẹ
  - Kích thước: 8mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/100
  - Giá thành: 6.60 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Sửa chữa máy móc

 12. Tuýp ống điếu chữ T 7mm Baihu 071007

  Số định danh mặt hàng: 22551

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 100 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 071007
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: T-wrench
  - Tên tiếng Trung:T形扳手
  - Chất liệu:Thép chất lượng cao
  - Bề mặt: Đánh bóng
  - Hình dạng: Chữ T
  - Trọng lượng: Nhẹ
  - Kích thước: 7mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/100
  - Giá thành: 6.60 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Sửa chữa máy móc

 13. Tuýp ống điếu chữ T 6mm Baihu 071006

  Số định danh mặt hàng: 22549

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 100 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 071006
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: T-wrench
  - Tên tiếng Trung:T形扳手
  - Chất liệu:Thép chất lượng cao
  - Bề mặt: Đánh bóng
  - Hình dạng: Chữ T
  - Trọng lượng: Nhẹ
  - Kích thước: 6mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/100
  - Giá thành: 6.60 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Sửa chữa máy móc

 14. Tuýp ống điếu chữ Y 14-17-19 Baihu 141719

  Số định danh mặt hàng: 22544

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 80 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 141719
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Three-prong wrench
  - Tên tiếng Trung:三叉扳手
  - Chất liệu:Thép chất lượng cao
  - Bề mặt: Đánh bóng
  - Hình dạng: Chữ Y
  - Trọng lượng: Nhẹ
  - Kích thước: 14-17-19mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/80
  - Giá thành: 12.14 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Sửa chữa máy móc

 15. Tuýp ống điếu chữ Y 12-14-17 Baihu 121417

  Số định danh mặt hàng: 22543

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 80 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 121717
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Three-prong wrench
  - Tên tiếng Trung:三叉扳手
  - Chất liệu:Thép chất lượng cao
  - Bề mặt: Đánh bóng
  - Hình dạng: Chữ Y
  - Trọng lượng: Nhẹ
  - Kích thước: 12-14-17mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/80
  - Giá thành: 10.54 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Sửa chữa máy móc

 16. Tuýp ống điếu chữ Y 10-12-14 Baihu 101214

  Số định danh mặt hàng: 22542

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 100 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 101214
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Three-prong wrench
  - Tên tiếng Trung:三叉扳手
  - Chất liệu:Thép chất lượng cao
  - Bề mặt: Đánh bóng
  - Hình dạng: Chữ Y
  - Trọng lượng: Nhẹ
  - Kích thước: 10-12-14mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/100
  - Giá thành: 12.14 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Sửa chữa máy móc

 17. Tuýp ống điếu chữ Y 8-10-12 Baihu 081012

  Số định danh mặt hàng: 22541

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 100 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 081012
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Three-prong wrench
  - Tên tiếng Trung:三叉扳手
  - Chất liệu:Thép chất lượng cao
  - Bề mặt: Đánh bóng
  - Hình dạng: Chữ Y
  - Trọng lượng: Nhẹ
  - Kích thước: 8-10-12mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/100
  - Giá thành: 8.12 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Sửa chữa máy móc

 18. Tuýp ống điếu chữ Y 14-17-19 Baihu 072114

  Số định danh mặt hàng: 22537

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 072114
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: CRV matt three-prong wrench
  - Tên tiếng Trung:CRV亚光三叉扳手
  - Chất liệu:Thép chất lượng cao
  - Bề mặt: Đánh bóng
  - Hình dạng: Chữ Y
  - Trọng lượng: Nhẹ
  - Kích thước: 14-17-19mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/10/60
  - Giá thành: 19.44 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Sửa chữa máy móc

 19. Tuýp ống điếu chữ Y 12-14-17 Baihu 072112

  Số định danh mặt hàng: 22536

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 072112
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: CRV matt three-prong wrench
  - Tên tiếng Trung:CRV亚光三叉扳手
  - Chất liệu:Thép chất lượng cao
  - Bề mặt: Đánh bóng
  - Hình dạng: Chữ Y
  - Trọng lượng: Nhẹ
  - Kích thước: 12-14-17mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/10/60
  - Giá thành: 18.58 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Sửa chữa máy móc

 20. Tuýp ống điếu chữ Y 10-12-14 Baihu 072110

  Số định danh mặt hàng: 22535

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 80 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 072110
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: CRV matt three-prong wrench
  - Tên tiếng Trung:CRV亚光三叉扳手
  - Chất liệu:Thép chất lượng cao
  - Bề mặt: Đánh bóng
  - Hình dạng: Chữ Y
  - Trọng lượng: Nhẹ
  - Kích thước: 10-12-14mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/10/80
  - Giá thành: 16.28 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Sửa chữa máy móc

 21. Tuýp ống điếu chữ Y 8-10-12 Baihu 072108

  Số định danh mặt hàng: 22534

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 80 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 072108
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: CRV matt three-prong wrench
  - Tên tiếng Trung:CRV亚光三叉扳手
  - Chất liệu:Thép chất lượng cao
  - Bề mặt: Đánh bóng
  - Hình dạng: Chữ Y
  - Trọng lượng: Nhẹ
  - Kích thước: 8-10-12mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/10/80
  - Giá thành: 14.00 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Sửa chữa máy móc

 22. Tuýp ống điếu chữ T 19mm Baihu 073019

  Số định danh mặt hàng: 22533

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 073019
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Plastic handle T-type socket wrench
  - Tên tiếng Trung:塑柄T型套筒扳手
  - Chất liệu:Thép chất lượng cao
  - Bề mặt: Đánh bóng
  - Hình dạng: Chữ T
  - Trọng lượng: Nhẹ
  - Kích thước: 19mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/10/60
  - Giá thành: 13.72 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Sửa chữa máy móc

 23. Tuýp ống điếu chữ T 17mm Baihu 073017

  Số định danh mặt hàng: 22532

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 073017
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Plastic handle T-type socket wrench
  - Tên tiếng Trung:塑柄T型套筒扳手
  - Chất liệu:Thép chất lượng cao
  - Bề mặt: Đánh bóng
  - Hình dạng: Chữ T
  - Trọng lượng: Nhẹ
  - Kích thước: 17mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/10/60
  - Giá thành: 13.72 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Sửa chữa máy móc

 24. Tuýp ống điếu chữ T 14mm Baihu 073014

  Số định danh mặt hàng: 22531

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 073014
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Plastic handle T-type socket wrench
  - Tên tiếng Trung:塑柄T型套筒扳手
  - Chất liệu:Thép chất lượng cao
  - Bề mặt: Đánh bóng
  - Hình dạng: Chữ T
  - Trọng lượng: Nhẹ
  - Kích thước: 14mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/10/60
  - Giá thành: 11.70 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Sửa chữa máy móc

 25. Tuýp ống điếu chữ T 13mm Baihu 073013

  Số định danh mặt hàng: 22530

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 80 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 073013
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Plastic handle T-type socket wrench
  - Tên tiếng Trung:塑柄T型套筒扳手
  - Chất liệu:Thép chất lượng cao
  - Bề mặt: Đánh bóng
  - Hình dạng: Chữ T
  - Trọng lượng: Nhẹ
  - Kích thước: 13mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/10/80
  - Giá thành: 11.70 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Sửa chữa máy móc

 26. Tuýp ống điếu chữ T 12mm Baihu 073012

  Số định danh mặt hàng: 22528

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 80 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 073012
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Plastic handle T-type socket wrench
  - Tên tiếng Trung:塑柄T型套筒扳手
  - Chất liệu:Thép chất lượng cao
  - Bề mặt: Đánh bóng
  - Hình dạng: Chữ T
  - Trọng lượng: Nhẹ
  - Kích thước: 12mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/10/80
  - Giá thành: 11.70 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Sửa chữa máy móc

 27. Tuýp ống điếu chữ T 10mm Baihu 073010

  Số định danh mặt hàng: 22527

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 80 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 073010
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Plastic handle T-type socket wrench
  - Tên tiếng Trung:塑柄T型套筒扳手
  - Chất liệu:Thép chất lượng cao
  - Bề mặt: Đánh bóng
  - Hình dạng: Chữ T
  - Trọng lượng: Nhẹ
  - Kích thước: 10mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/10/80
  - Giá thành: 11.70 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Sửa chữa máy móc

 28. Tuýp ống điếu chữ T 8mm Baihu 073008

  Số định danh mặt hàng: 22526

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 80 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 073019
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Tên tiếng Anh: Plastic handle T-type socket wrench
  - Tên tiếng Trung:塑柄T型套筒扳手
  - Chất liệu:Thép chất lượng cao
  - Bề mặt: Đánh bóng
  - Hình dạng: Chữ T
  - Trọng lượng: Nhẹ
  - Kích thước: 19mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/10/60
  - Giá thành: 13.72 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Sửa chữa máy móc

 29. CẦN TÊ 19mm BAIHU 072019

  Số định danh mặt hàng: 21823

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 072019
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc, đen, vàng
  - Tên tiếng Anh: Plastic handle T-type socket wrench
  - Tên tiếng Trung:塑柄T型套筒扳手
  - Chất liệu:Thép chất lượng cao
  - Bề mặt: Đánh bóng
  - Hình dạng: Chữ T
  - Trọng lượng: Nhẹ
  - Kích thước: 19mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/10/60
  - Giá thành: 13.72 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Sửa chữa máy móc

 30. CẦN TÊ 17mm BAIHU 072017

  Số định danh mặt hàng: 21822

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 072017
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc, đen, vàng
  - Tên tiếng Anh: Plastic handle T-type socket wrench
  - Tên tiếng Trung:塑柄T型套筒扳手
  - Chất liệu:Thép chất lượng cao
  - Bề mặt: Đánh bóng
  - Hình dạng: Chữ T
  - Trọng lượng: Nhẹ
  - Kích thước: 17mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/10/60
  - Giá thành: 13.72 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Sửa chữa máy móc

 31. CẦN TÊ 14mm BAIHU 072014

  Số định danh mặt hàng: 21821

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 072014
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc, đen, vàng
  - Tên tiếng Anh: Plastic handle T-type socket wrench
  - Tên tiếng Trung:塑柄T型套筒扳手
  - Chất liệu:Thép chất lượng cao
  - Bề mặt: Đánh bóng
  - Hình dạng: Chữ T
  - Trọng lượng: Nhẹ
  - Kích thước: 14mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/10/60
  - Giá thành: 11.70 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Sửa chữa máy móc

 32. CẦN TÊ 13mm BAIHU 072013

  Số định danh mặt hàng: 21820

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 80 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model : 072013
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc, đen, vàng
  - Tên tiếng Anh: Plastic handle T-type socket wrench
  - Tên tiếng Trung:塑柄T型套筒扳手
  - Chất liệu:Thép chất lượng cao
  - Bề mặt: Đánh bóng
  - Hình dạng: Chữ T
  - Trọng lượng: Nhẹ
  - Kích thước: 13mm
  - Độ bền: Cao
  - Khả năng chịu nhiệt: Tốt
  - Số lượng đóng gói: 1/10/80
  - Giá thành: 11.70 nhân dân tệ
  - Phạm vi sử dụng: Sửa chữa máy móc

Liên hệ nhận báo giá mặt hàng Tay vặn ốc BAIHU các loại, lẻ và sỉ

Công ty Cổ phần Công Cụ Tốt
Yêu cầu báo giá qua số điện thoại bán buôn và Zalo làm báo giá: 0909694460
Yêu cầu báo giá qua email: lienhe@congcutot.vn
Hoặc đến trực tiếp tại:
 • Trụ sở công ty Số 51, ngõ 87 đường Tân Xuân, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Đại lý bán hàng ở 181/31/15 Bình Thới, Quận 11, TP HCM

Đối với khách hàng mua mặt hàng Tay vặn ốc BAIHU tại Sài Gòn và Hà Nội có thể đến các điểm kinh doanh nói trên để xem hàng trực tiếp, nhận báo giá mặt hàng Tay vặn ốc BAIHU trực tiếp và nhận hàng ngay trong ngày sau khi hoàn thành thủ tục.

Đối với những khách hàng ở các tỉnh thành khác ngoài Sài Gòn, Hà nội, thì có thể liên hệ với chúng tôi qua Zalo, điện thoại để nhận báo giá mặt hàng Tay vặn ốc BAIHU cũng như trao đổi về phương thức thanh toán, cũng như cách thức giao hàng và thời gian giao hàng cụ thể cho mỗi tỉnh thành.

Để cập nhật giá cả mặt hàng Tay vặn ốc BAIHU mới nhất hãy liên hệ với chúng tôi ngay thời điểm quý khách cần mua sắm thiết bị, nhân viên kinh doanh của chúng tôi sẽ gửi bảng báo giá mặt hàng Tay vặn ốc BAIHU mới nhất đến bạn. Chúng tôi luôn luôn mong chờ sự liên hệ của quý khách. Chúng tôi thấu hiểu để hoàn thành công việc, quý khách sẽ cần các bản báo giá từ nhiều đơn vị cung ứng khác nhau, chúng tôi sẵn sàng làm báo giá dưới các dạng công văn, thư chào hàng, thư điện tử hay bất kỳ hình thức nào mà quý khách cần để gửi đến quý khách. Cho dù không diễn ra giao dịch cũng vui vì thông qua đó chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa và lấy làm mừng vì đã có cơ hội được tiếp xúc với quý khách

Xin trân trọng cảm ơn !  
gọi Miễn Phí