Catalogue Mũi khoan từ - Trang 3

Cung cấp catalogue Mũi khoan chuôi côn C-Mart Tools đầy đủ nhất, nhận làm báo giá Mũi khoan chuôi côn C-Mart Tools với chiết khấu cao

 1. Mũi khoan chuôi côn 25.5mm

  Số định danh mặt hàng: 9918

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-25.5
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 25.5mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 2. Mũi khoan chuôi côn 25.0mm

  Số định danh mặt hàng: 9917

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-25.0
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 25mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 3. Mũi khoan chuôi côn 24.5mm

  Số định danh mặt hàng: 9916

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-24.5
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 24.5mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 4. Mũi khoan chuôi côn 24mm

  Số định danh mặt hàng: 9915

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-24.0
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 24mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 5. Mũi khoan chuôi côn 23.5mm

  Số định danh mặt hàng: 9914

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-23.5
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 23.5mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 6. Mũi khoan chuôi côn 23.0mm

  Số định danh mặt hàng: 9913

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-23.0
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 23mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 7. Mũi khoan chuôi côn 22.5mm

  Số định danh mặt hàng: 9912

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-22.5
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 22.5mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 8. Mũi khoan chuôi côn 22mm

  Số định danh mặt hàng: 9911

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-22.0
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 22mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 9. Mũi khoan chuôi côn 21.5mm

  Số định danh mặt hàng: 9910

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-21.5
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 21.5mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 10. Mũi khoan chuôi côn 21mm

  Số định danh mặt hàng: 9909

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-21.0
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 21mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 11. Mũi khoan chuôi côn 20.5mm

  Số định danh mặt hàng: 9908

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-20.5
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 20.5mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 12. Mũi khoan chuôi côn 20.0mm

  Số định danh mặt hàng: 9907

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-20.0
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 20mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 13. Mũi khoan chuôi côn 19.5mm

  Số định danh mặt hàng: 9906

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-19.5
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 19.5mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 14. Mũi khoan chuôi côn 19mm

  Số định danh mặt hàng: 9905

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-19.0
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 19mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 15. Mũi khoan chuôi côn 18.5mm

  Số định danh mặt hàng: 9904

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-18.5
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 18.5mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 16. Mũi khoan chuôi côn 18mm

  Số định danh mặt hàng: 9903

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-18.0
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 18mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 17. Mũi khoan chuôi côn 17.5mm

  Số định danh mặt hàng: 9902

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-17.5
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 17.5mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 18. Mũi khoan chuôi côn 17.0mm

  Số định danh mặt hàng: 9901

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-17.0
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 17mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 19. Mũi khoan chuôi côn 16.5mm

  Số định danh mặt hàng: 9900

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-16.5
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 16.5mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 20. Mũi khoan chuôi côn 16.0mm

  Số định danh mặt hàng: 9899

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-16.0
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 16mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 21. Mũi khoan chuôi côn 15.5mm

  Số định danh mặt hàng: 9898

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-15.5
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 15.5mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 22. Mũi khoan chuôi côn 15mm

  Số định danh mặt hàng: 9897

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-15.0
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 15mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 23. Mũi khoan chuôi côn 14.5mm

  Số định danh mặt hàng: 9896

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-14.5
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 14.5mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 24. Mũi khoan chuôi côn 14.0mm

  Số định danh mặt hàng: 9895

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-14.0
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 14mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 25. Mũi khoan chuôi côn 13.5mm

  Số định danh mặt hàng: 9894

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A0099-13.5
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép gió
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 13.5mm
  - Bảo hành: 6 tháng

    1 2 3
 
gọi Miễn Phí