Mũi khoan khoét kính C-Mart Tools

Catalogue Mũi khoét kính

Cung cấp catalogue Mũi khoan khoét kính C-Mart Tools đầy đủ nhất, nhận làm báo giá Mũi khoan khoét kính C-Mart Tools với chiết khấu cao

 1. Mũi khoan kính 125mm C-Mart A3103-125

  Số định danh mặt hàng: 21342

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 2 cái/hộp, 20 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A3103-125
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng
  - Kích thước mũi khoan: 125mm

 2. Mũi khoan kính 120mm C-Mart A3103-120

  Số định danh mặt hàng: 21341

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 2 cái/hộp, 30 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A3103-120
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng
  - Kích thước mũi khoan: 120mm

 3. Mũi khoan kính 85mm C-Mart A3103-85

  Số định danh mặt hàng: 21340

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 2 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A3103-85
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng
  - Kích thước mũi khoan: 85mm

 4. Mũi khoan kính 80mm C-Mart A3103-80

  Số định danh mặt hàng: 21339

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 2 cái/hộp, 72 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A3103-80
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng
  - Kích thước mũi khoan: 80mm

 5. Mũi khoan kính 24mm C-Mart A3103-24

  Số định danh mặt hàng: 21338

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 40 cái/hộp, 480 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A3103-24
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng
  - Kích thước mũi khoan: 24mm

 6. Khoét kính 115mm

  Số định danh mặt hàng: 10352

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 2 mũi/hộp, 30 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A3103-115
  - Đường kính mũi khoan: Ø115mm
  - Màu sắc: Trắng
  - Vật liệu thân mũi khoan: Thép
  - Xử lí bề mặt: Mạ Nikel (mạ kền)
  - Kiêu chuôi mũi khoan: chuôi tròn
  - Kiểu thiết kế mũi khoan: Khoan rút lõi
  - Vật liệu đầu mũi khoan: kim cương mạ điện
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Khe giảm ma sát: Có
  - Bảo hành: 12 tháng

 7. Khoét kính 90mm

  Số định danh mặt hàng: 10351

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 2 mũi/hộp, 60 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A3103-90
  - Đường kính mũi khoan: Ø90mm
  - Màu sắc: Trắng
  - Vật liệu thân mũi khoan: Thép
  - Xử lí bề mặt: Mạ Nikel (mạ kền)
  - Kiêu chuôi mũi khoan: chuôi tròn
  - Kiểu thiết kế mũi khoan: Khoan rút lõi
  - Vật liệu đầu mũi khoan: kim cương mạ điện
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Khe giảm ma sát: Có
  - Bảo hành: 12 tháng

 8. Khoét kính 60mm

  Số định danh mặt hàng: 10350

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 2 mũi/hộp, 126 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A3103-60
  - Đường kính mũi khoan: Ø60mm
  - Màu sắc: Trắng
  - Vật liệu thân mũi khoan: Thép
  - Xử lí bề mặt: Mạ Nikel (mạ kền)
  - Kiêu chuôi mũi khoan: chuôi tròn
  - Kiểu thiết kế mũi khoan: Khoan rút lõi
  - Vật liệu đầu mũi khoan: kim cương mạ điện
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Khe giảm ma sát: Có
  - Bảo hành: 12 tháng

 9. Khoét kính 55mm

  Số định danh mặt hàng: 10349

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 12 mũi/hộp, 144 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A3103-55
  - Đường kính mũi khoan: Ø55mm
  - Màu sắc: Trắng
  - Vật liệu thân mũi khoan: Thép
  - Xử lí bề mặt: Mạ Nikel (mạ kền)
  - Kiêu chuôi mũi khoan: chuôi tròn
  - Kiểu thiết kế mũi khoan: Khoan rút lõi
  - Vật liệu đầu mũi khoan: kim cương mạ điện
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Khe giảm ma sát: Có
  - Bảo hành: 12 tháng

 10. Khoét kính 53mm

  Số định danh mặt hàng: 10348

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 12 mũi/hộp, 144 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A3103-53
  - Đường kính mũi khoan: Ø53mm
  - Màu sắc: Trắng
  - Vật liệu thân mũi khoan: Thép
  - Xử lí bề mặt: Mạ Nikel (mạ kền)
  - Kiêu chuôi mũi khoan: chuôi tròn
  - Kiểu thiết kế mũi khoan: Khoan rút lõi
  - Vật liệu đầu mũi khoan: kim cương mạ điện
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Khe giảm ma sát: Có
  - Bảo hành: 12 tháng

 11. Khoét kính 50mm

  Số định danh mặt hàng: 10347

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 12 mũi/hộp, 144 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A3103-50
  - Đường kính mũi khoan: Ø50mm
  - Màu sắc: Trắng
  - Vật liệu thân mũi khoan: Thép
  - Xử lí bề mặt: Mạ Nikel (mạ kền)
  - Kiêu chuôi mũi khoan: chuôi tròn
  - Kiểu thiết kế mũi khoan: Khoan rút lõi
  - Vật liệu đầu mũi khoan: kim cương mạ điện
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Khe giảm ma sát: Có
  - Bảo hành: 12 tháng

 12. Khoét kính 45mm

  Số định danh mặt hàng: 10346

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 12 mũi/hộp, 144 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A3103-45
  - Đường kính mũi khoan: Ø45mm
  - Màu sắc: Trắng
  - Vật liệu thân mũi khoan: Thép
  - Xử lí bề mặt: Mạ Nikel (mạ kền)
  - Kiêu chuôi mũi khoan: chuôi tròn
  - Kiểu thiết kế mũi khoan: Khoan rút lõi
  - Vật liệu đầu mũi khoan: kim cương mạ điện
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Khe giảm ma sát: Có
  - Bảo hành: 12 tháng

 13. Khoét kính 42mm

  Số định danh mặt hàng: 10345

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 12 mũi/hộp, 144 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A3103-42
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Quy cách: 42mm
  - Màu sắc: Trắng
  - Đuôi mũi khoan: Đuôi tròn
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 14. Khoét kính 40mm

  Số định danh mặt hàng: 10344

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 16 mũi/hộp, 192 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A3103-40
  - Đường kính mũi khoan: Ø40mm
  - Màu sắc: Trắng
  - Vật liệu thân mũi khoan: Thép
  - Xử lí bề mặt: Mạ Nikel (mạ kền)
  - Kiêu chuôi mũi khoan: chuôi tròn
  - Kiểu thiết kế mũi khoan: Khoan rút lõi
  - Vật liệu đầu mũi khoan: kim cương mạ điện
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Khe giảm ma sát: Có
  - Bảo hành: 12 tháng

 15. Khoét kính 38mm

  Số định danh mặt hàng: 10343

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 16 mũi/hộp, 192 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A3103-38
  - Đường kính mũi khoan: Ø38mm
  - Màu sắc: Trắng
  - Vật liệu thân mũi khoan: Thép
  - Xử lí bề mặt: Mạ Nikel (mạ kền)
  - Kiêu chuôi mũi khoan: chuôi tròn
  - Kiểu thiết kế mũi khoan: Khoan rút lõi
  - Vật liệu đầu mũi khoan: kim cương mạ điện
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Khe giảm ma sát: Có
  - Bảo hành: 12 tháng

 16. Khoét kính 35mm

  Số định danh mặt hàng: 10342

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 20 mũi/hộp, 240 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A3103-35
  - Đường kính mũi khoan: Ø35mm
  - Màu sắc: Trắng
  - Vật liệu thân mũi khoan: Thép
  - Xử lí bề mặt: Mạ Nikel (mạ kền)
  - Kiêu chuôi mũi khoan: chuôi tròn
  - Kiểu thiết kế mũi khoan: Khoan rút lõi
  - Vật liệu đầu mũi khoan: kim cương mạ điện
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Khe giảm ma sát: Có
  - Bảo hành: 12 tháng

 17. Khoét kính 34mm

  Số định danh mặt hàng: 10341

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 20 mũi/hộp, 240 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A3103-34
  - Đường kính mũi khoan: Ø34mm
  - Màu sắc: Trắng
  - Vật liệu thân mũi khoan: Thép
  - Xử lí bề mặt: Mạ Nikel (mạ kền)
  - Kiêu chuôi mũi khoan: chuôi tròn
  - Kiểu thiết kế mũi khoan: Khoan rút lõi
  - Vật liệu đầu mũi khoan: kim cương mạ điện
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Khe giảm ma sát: Có
  - Bảo hành: 12 tháng

 18. Khoét kính 32mm

  Số định danh mặt hàng: 10340

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 20 mũi/hộp, 240 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A3103-32
  - Đường kính mũi khoan: Ø32mm
  - Màu sắc: Trắng
  - Vật liệu thân mũi khoan: Thép
  - Xử lí bề mặt: Mạ Nikel (mạ kền)
  - Kiêu chuôi mũi khoan: chuôi tròn
  - Kiểu thiết kế mũi khoan: Khoan rút lõi
  - Vật liệu đầu mũi khoan: kim cương mạ điện
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Khe giảm ma sát: Có
  - Bảo hành: 12 tháng

 19. Khoét kính 30mm

  Số định danh mặt hàng: 10339

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 20 mũi/hộp, 240 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A3103-30
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Kim loại cao cấp
  - Màu sắc: Trắng
  - Đuôi mũi khoa: Đuôi tròn
  - Quy cách: 30mm
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 20. Khoét kính 28mm

  Số định danh mặt hàng: 10338

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 40 mũi/hộp, 480 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A3103-28
  - Đường kính mũi khoan: Ø28mm
  - Màu sắc: Trắng
  - Vật liệu thân mũi khoan: Thép
  - Xử lí bề mặt: Mạ Nikel (mạ kền)
  - Kiêu chuôi mũi khoan: chuôi tròn
  - Kiểu thiết kế mũi khoan: Khoan rút lõi
  - Vật liệu đầu mũi khoan: kim cương mạ điện
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Khe giảm ma sát: Có
  - Bảo hành: 12 tháng

 21. Khoét kính 27mm

  Số định danh mặt hàng: 10337

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 40 mũi/hộp, 480 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A3103-27
  - Đường kính mũi khoan: Ø27mm
  - Màu sắc: Trắng
  - Vật liệu thân mũi khoan: Thép
  - Xử lí bề mặt: Mạ Nikel (mạ kền)
  - Kiêu chuôi mũi khoan: chuôi tròn
  - Kiểu thiết kế mũi khoan: Khoan rút lõi
  - Vật liệu đầu mũi khoan: kim cương mạ điện
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Khe giảm ma sát: Có
  - Bảo hành: 12 tháng

 22. Khoét kính 25mm

  Số định danh mặt hàng: 10336

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 40 mũi/hộp, 480 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A3103-25
  - Đường kính mũi khoan: Ø25mm
  - Màu sắc: Trắng
  - Vật liệu thân mũi khoan: Thép
  - Xử lí bề mặt: Mạ Nikel (mạ kền)
  - Kiêu chuôi mũi khoan: chuôi tròn
  - Kiểu thiết kế mũi khoan: Khoan rút lõi
  - Vật liệu đầu mũi khoan: kim cương mạ điện
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Khe giảm ma sát: Có
  - Bảo hành: 12 tháng

 23. Khoét kính 22mm

  Số định danh mặt hàng: 10335

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 45 mũi/hộp, 540 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A3103-22
  - Đường kính mũi khoan: Ø22mm
  - Màu sắc: Trắng
  - Vật liệu thân mũi khoan: Thép
  - Xử lí bề mặt: Mạ Nikel (mạ kền)
  - Kiêu chuôi mũi khoan: chuôi tròn
  - Kiểu thiết kế mũi khoan: Khoan rút lõi
  - Vật liệu đầu mũi khoan: kim cương mạ điện
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Khe giảm ma sát: Có
  - Bảo hành: 12 tháng

 24. Khoét kính 21mm

  Số định danh mặt hàng: 10334

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 45 mũi/hộp, 540 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A3103-21
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng
  - Đuôi mũi khoan: Đuôi tròn
  - Quy cách: 21mm
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 25. Khoét kính 20mm

  Số định danh mặt hàng: 10333

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 50 mũi/hộp, 600 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A3103-20
  - Đường kính mũi khoan: Ø20mm
  - Màu sắc: Trắng
  - Vật liệu thân mũi khoan: Thép
  - Xử lí bề mặt: Mạ Nikel (mạ kền)
  - Kiêu chuôi mũi khoan: chuôi tròn
  - Kiểu thiết kế mũi khoan: Khoan rút lõi
  - Vật liệu đầu mũi khoan: kim cương mạ điện
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Khe giảm ma sát: Có
  - Bảo hành: 12 tháng

 26. Khoét kính 18mm

  Số định danh mặt hàng: 10332

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 55 mũi/hộp, 660 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A3103-18
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Kim loại cao cấp
  - Màu sắc: Trắng
  - Đuôi mũi khoan: Đuôi tròn
  - Quy cách: 18mm
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 27. Khoét kính 16mm

  Số định danh mặt hàng: 10331

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 60 mũi/hộp, 720 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A3103-16
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Quy cách: 16mm
  - Chất liệu: Kim loại cao cấp
  - Đuôi mũi khoan: Đuôi tròn
  - Màu sắc: Trắng
  - Quy cách đóng gói: Hộp giấy
  - Bảo hành: 12 tháng

 28. Khoét kính 14mm

  Số định danh mặt hàng: 10330

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 70 mũi/hộp, 840 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A3103-14
  - Đường kính mũi khoan: Ø14mm
  - Màu sắc: Trắng
  - Vật liệu thân mũi khoan: Thép
  - Xử lí bề mặt: Mạ Nikel (mạ kền)
  - Kiêu chuôi mũi khoan: chuôi tròn
  - Kiểu thiết kế mũi khoan: Khoan rút lõi
  - Vật liệu đầu mũi khoan: kim cương mạ điện
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Khe giảm ma sát: Có
  - Bảo hành: 12 tháng

 29. Khoét kính 12mm

  Số định danh mặt hàng: 10328

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 75 mũi/hộp, 900 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A3103-12
  - Đường kính mũi khoan: Ø12mm
  - Màu sắc: Trắng
  - Vật liệu thân mũi khoan: Thép
  - Xử lí bề mặt: Mạ Nikel (mạ kền)
  - Kiêu chuôi mũi khoan: chuôi tròn
  - Kiểu thiết kế mũi khoan: Khoan rút lõi
  - Vật liệu đầu mũi khoan: kim cương mạ điện
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Khe giảm ma sát: Có
  - Bảo hành: 12 tháng

 30. Khoét kính 10mm

  Số định danh mặt hàng: 10329

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 200 mũi/hộp, 2400 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A3103-10
  - Đường kính mũi khoan: Ø10mm
  - Màu sắc: Trắng
  - Vật liệu thân mũi khoan: Thép
  - Xử lí bề mặt: Mạ Nikel (mạ kền)
  - Kiêu chuôi mũi khoan: chuôi tròn
  - Kiểu thiết kế mũi khoan: Khoan rút lõi
  - Vật liệu đầu mũi khoan: kim cương mạ điện
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Khe giảm ma sát: Có
  - Bảo hành: 12 tháng

 31. Khoét kính 8mm

  Số định danh mặt hàng: 10327

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 230 mũi/hộp, 2760 mũi/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A3103-8
  - Đường kính mũi khoan: Ø8mm
  - Màu sắc: Trắng
  - Vật liệu thân mũi khoan: Thép
  - Xử lí bề mặt: Mạ Nikel (mạ kền)
  - Kiêu chuôi mũi khoan: chuôi tròn
  - Kiểu thiết kế mũi khoan: Khoan rút lõi
  - Vật liệu đầu mũi khoan: kim cương mạ điện
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Khe giảm ma sát: Có
  - Bảo hành: 12 tháng

 32. Khoét kính 6mm

  Số định danh mặt hàng: 10326

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 360 cái/hộp, 3600 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: A3103-6
  - Đường kính mũi khoan: Ø6mm
  - Màu sắc: Trắng
  - Vật liệu thân mũi khoan: Thép
  - Xử lí bề mặt: Mạ Nikel (mạ kền)
  - Kiêu chuôi mũi khoan: chuôi tròn
  - Kiểu thiết kế mũi khoan: Khoan rút lõi
  - Vật liệu đầu mũi khoan: kim cương mạ điện
  - Quy cách đóng gói: Hộp nhựa
  - Khe giảm ma sát: Có
  - Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ nhận báo giá mặt hàng Mũi khoan khoét kính C-Mart Tools các loại, lẻ và sỉ

Công ty Cổ phần Công Cụ Tốt
Yêu cầu báo giá qua số điện thoại bán buôn và Zalo làm báo giá: 0909694460
Yêu cầu báo giá qua email: lienhe@congcutot.vn
Hoặc đến trực tiếp tại:
 • Trụ sở công ty Số 51, ngõ 87 đường Tân Xuân, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Đại lý bán hàng ở 181/31/15 Bình Thới, Quận 11, TP HCM

Đối với khách hàng mua mặt hàng Mũi khoan khoét kính C-Mart Tools tại Sài Gòn và Hà Nội có thể đến các điểm kinh doanh nói trên để xem hàng trực tiếp, nhận báo giá mặt hàng Mũi khoan khoét kính C-Mart Tools trực tiếp và nhận hàng ngay trong ngày sau khi hoàn thành thủ tục.

Đối với những khách hàng ở các tỉnh thành khác ngoài Sài Gòn, Hà nội, thì có thể liên hệ với chúng tôi qua Zalo, điện thoại để nhận báo giá mặt hàng Mũi khoan khoét kính C-Mart Tools cũng như trao đổi về phương thức thanh toán, cũng như cách thức giao hàng và thời gian giao hàng cụ thể cho mỗi tỉnh thành.

Để cập nhật giá cả mặt hàng Mũi khoan khoét kính C-Mart Tools mới nhất hãy liên hệ với chúng tôi ngay thời điểm quý khách cần mua sắm thiết bị, nhân viên kinh doanh của chúng tôi sẽ gửi bảng báo giá mặt hàng Mũi khoan khoét kính C-Mart Tools mới nhất đến bạn. Chúng tôi luôn luôn mong chờ sự liên hệ của quý khách. Chúng tôi thấu hiểu để hoàn thành công việc, quý khách sẽ cần các bản báo giá từ nhiều đơn vị cung ứng khác nhau, chúng tôi sẵn sàng làm báo giá dưới các dạng công văn, thư chào hàng, thư điện tử hay bất kỳ hình thức nào mà quý khách cần để gửi đến quý khách. Cho dù không diễn ra giao dịch cũng vui vì thông qua đó chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa và lấy làm mừng vì đã có cơ hội được tiếp xúc với quý khách

Xin trân trọng cảm ơn !  
gọi Miễn Phí