Cờ lê đóng C-Mart Tools

Catalogue Cờ lê đóng

Cung cấp catalogue Cờ lê đóng C-Mart Tools đầy đủ nhất, nhận làm báo giá Cờ lê đóng C-Mart Tools với chiết khấu cao

 1. Cờ lê đuôi chuột 50*55 C-Mart F0030-5055

  Số định danh mặt hàng: 21495

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0030-5055
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Chất liệu: thép CR-V
  - Chất liệu bánh răng: thép CR-MO
  - Kích thước đầu tuýp nhỏ: 50mm
  - Kích thước đầu tuýp lớn: 55mm
  - Màu sắc: Đen
  - Đóng gói: Hộp các tông

 2. Cờ lê đuôi chuột 46*50 C-Mart F0030-4650

  Số định danh mặt hàng: 21492

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0030-4650
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Chất liệu: thép CR-V
  - Chất liệu bánh răng: thép CR-MO
  - Kích thước đầu tuýp nhỏ: 46mm
  - Kích thước đầu tuýp lớn: 50mm
  - Màu sắc: Đen
  - Đóng gói: Hộp các tông

 3. Cờ lê đuôi chuột 23*26 C-Mart F0030-2326

  Số định danh mặt hàng: 21488

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 2 cái/hộp, 32 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0030-2326
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Chất liệu: thép CR-V
  - Chất liệu bánh răng: thép CR-MO
  - Kích thước đầu tuýp nhỏ: 23mm
  - Kích thước đầu tuýp lớn: 26mm
  - Màu sắc: Đen
  - Đóng gói: Hộp các tông

 4. Cờ lê đuôi chuột 13*15 C-Mart F0030-1315

  Số định danh mặt hàng: 21484

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 2 cái/hộp, 40 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0030-1315
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Chất liệu: thép CR-V
  - Chất liệu bánh răng: thép CR-MO
  - Kích thước đầu tuýp nhỏ: 13mm
  - Kích thước đầu tuýp lớn: 15mm
  - Màu sắc: Đen
  - Đóng gói: Hộp các tông

 5. Tròng đóng 70mm

  Số định danh mặt hàng: 11471

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 5 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0056-70
  - Màu sắc:xám
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Vật liệu:thép cacbon cao
  - Tạo hình:rèn dập nóng
  - Xử lý bề mặt:thấm phốt phát
  - Cỡ cờ lê:70mm

 6. Tròng đóng 65mm

  Số định danh mặt hàng: 11470

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 5 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 1910 grams
  - Model:F0056-65
  - Màu sắc:xám
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Vật liệu:thép cacbon cao
  - Tạo hình:rèn dập nóng
  - Xử lý bề mặt:thấm phốt phát
  - Cỡ cờ lê:65mm

 7. Tròng đóng 60mm

  Số định danh mặt hàng: 11469

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 5 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 1568 grams
  - Model:F0056-60
  - Màu sắc:xám
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Vật liệu:thép cacbon cao
  - Tạo hình:rèn dập nóng
  - Xử lý bề mặt:thấm phốt phát
  - Cỡ cờ lê:60mm

 8. Tròng đóng 55mm

  Số định danh mặt hàng: 11468

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 10 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 1308 grams
  - Model:F0056-55
  - Màu sắc:xám
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Vật liệu:thép cacbon cao
  - Tạo hình:rèn dập nóng
  - Xử lý bề mặt:thấm phốt phát
  - Cỡ cờ lê:55mm

  Mua ngay
 9. Tròng đóng 50mm

  Số định danh mặt hàng: 11467

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 10 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 1058 grams
  - Model:F0056-50
  - Màu sắc:xám
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Vật liệu:thép cacbon cao
  - Tạo hình:rèn dập nóng
  - Xử lý bề mặt:thấm phốt phát
  - Cỡ cờ lê:50mm

 10. Tròng đóng 46mm

  Số định danh mặt hàng: 11466

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 20 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0056-46
  - Màu sắc:xám
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Vật liệu:thép cacbon cao
  - Tạo hình:rèn dập nóng
  - Xử lý bề mặt:thấm phốt phát
  - Cỡ cờ lê:46mm

 11. Tròng đóng 41mm

  Số định danh mặt hàng: 11465

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 20 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 664 grams
  - Model:F0056-41
  - Màu sắc:xám
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Vật liệu:thép cacbon cao
  - Tạo hình:rèn dập nóng
  - Xử lý bề mặt:thấm phốt phát
  - Cỡ cờ lê:41mm

 12. Tròng đóng 38mm

  Số định danh mặt hàng: 11464

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 20 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 582 grams
  - Model:F0056-38
  - Màu sắc:xám
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Vật liệu:thép cacbon cao
  - Tạo hình:rèn dập nóng
  - Xử lý bề mặt:thấm phốt phát
  - Cỡ cờ lê:38mm

 13. Tròng đóng 36mm

  Số định danh mặt hàng: 11463

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 20 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 476 grams
  - Model:F0056-36
  - Màu sắc:xám
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Vật liệu:thép cacbon cao
  - Tạo hình:rèn dập nóng
  - Xử lý bề mặt:thấm phốt phát
  - Cỡ cờ lê:36mm

 14. Tròng đóng 34mm

  Số định danh mặt hàng: 11462

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 20 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0056-34
  - Màu sắc:xám
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Vật liệu:thép cacbon cao
  - Tạo hình:rèn dập nóng
  - Xử lý bề mặt:thấm phốt phát
  - Cỡ cờ lê:34mm

 15. Tròng đóng 32mm

  Số định danh mặt hàng: 11461

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 25 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 468 grams
  - Model:F0056-32
  - Màu sắc:xám
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Vật liệu:thép cacbon cao
  - Tạo hình:rèn dập nóng
  - Xử lý bề mặt:thấm phốt phát
  - Cỡ cờ lê:32mm

 16. Tròng đóng 30mm

  Số định danh mặt hàng: 11460

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 25 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0056-30
  - Màu sắc:xám
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Vật liệu:thép cacbon cao
  - Tạo hình:rèn dập nóng
  - Xử lý bề mặt:thấm phốt phát
  - Cỡ cờ lê:30mm

 17. Cờ lê đóng 75mm

  Số định danh mặt hàng: 11459

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 5 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0055-75
  - Màu sắc:xám
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Vật liệu:thép cacbon cao
  - Tạo hình:rèn dập nóng
  - Xử lý bề mặt:thấm phốt phát
  - Cỡ cờ lê:75mm

 18. Cờ lê đóng 70mm

  Số định danh mặt hàng: 11458

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 5 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0055-70
  - Màu sắc:xám
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Vật liệu:thép cacbon cao
  - Tạo hình:rèn dập nóng
  - Xử lý bề mặt:thấm phốt phát
  - Cỡ cờ lê:70mm

 19. Cờ lê đóng 65mm

  Số định danh mặt hàng: 11457

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 5 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0055-65
  - Màu sắc:xám
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Vật liệu:thép cacbon cao
  - Tạo hình:rèn dập nóng
  - Xử lý bề mặt:thấm phốt phát
  - Cỡ cờ lê:65mm

 20. Cờ lê đóng 60mm

  Số định danh mặt hàng: 11456

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 5 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0055-60
  - Màu sắc:xám
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Vật liệu:thép cacbon cao
  - Tạo hình:rèn dập nóng
  - Xử lý bề mặt:thấm phốt phát
  - Cỡ cờ lê:60mm

 21. Cờ lê đóng 55mm

  Số định danh mặt hàng: 11455

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 10 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 1856 grams
  - Model:F0055-55
  - Màu sắc:xám
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Vật liệu:thép cacbon cao
  - Tạo hình:rèn dập nóng
  - Xử lý bề mặt:thấm phốt phát
  - Cỡ cờ lê:55mm

 22. Cờ lê đóng 50mm

  Số định danh mặt hàng: 11454

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 10 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0055-50
  - Màu sắc:xám
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Vật liệu:thép cacbon cao
  - Tạo hình:rèn dập nóng
  - Xử lý bề mặt:thấm phốt phát
  - Cỡ cờ lê:50mm

 23. Cờ lê đóng 46mm

  Số định danh mặt hàng: 11453

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 20 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0055-46
  - Màu sắc:xám
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Vật liệu:thép cacbon cao
  - Tạo hình:rèn dập nóng
  - Xử lý bề mặt:thấm phốt phát
  - Cỡ cờ lê:46mm

 24. Cờ lê đóng 41mm

  Số định danh mặt hàng: 11452

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 20 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0055-41
  - Màu sắc:xám
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Vật liệu:thép cacbon cao
  - Tạo hình:rèn dập nóng
  - Xử lý bề mặt:thấm phốt phát
  - Cỡ cờ lê:41mm

 25. Cờ lê đóng 36mm

  Số định danh mặt hàng: 11451

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 20 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0055-36
  - Màu sắc:xám
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Vật liệu:thép cacbon cao
  - Tạo hình:rèn dập nóng
  - Xử lý bề mặt:thấm phốt phát
  - Cỡ cờ lê:36mm

 26. Cờ lê đóng 34mm

  Số định danh mặt hàng: 11450

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 20 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0055-34
  - Màu sắc:xám
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Vật liệu:thép cacbon cao
  - Tạo hình:rèn dập nóng
  - Xử lý bề mặt:thấm phốt phát
  - Cỡ cờ lê:34mm

 27. Cờ lê đóng 32mm

  Số định danh mặt hàng: 11449

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 25 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0055-32
  - Màu sắc:xám
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Vật liệu:thép cacbon cao
  - Tạo hình:rèn dập nóng
  - Xử lý bề mặt:thấm phốt phát
  - Cỡ cờ lê:32mm

 28. Cờ lê đóng 30mm

  Số định danh mặt hàng: 11448

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 25 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:F0055-30
  - Màu sắc:xám
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Vật liệu:thép cacbon cao
  - Tạo hình:rèn dập nóng
  - Xử lý bề mặt:thấm phốt phát
  - Cỡ cờ lê:30mm

Liên hệ nhận báo giá mặt hàng Cờ lê đóng C-Mart Tools các loại, lẻ và sỉ

Công ty Cổ phần Công Cụ Tốt
Yêu cầu báo giá qua số điện thoại bán buôn và Zalo làm báo giá: 0909694460
Yêu cầu báo giá qua email: lienhe@congcutot.vn
Hoặc đến trực tiếp tại:
 • Trụ sở công ty Số 51, ngõ 87 đường Tân Xuân, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Đại lý bán hàng ở 181/31/15 Bình Thới, Quận 11, TP HCM

Đối với khách hàng mua mặt hàng Cờ lê đóng C-Mart Tools tại Sài Gòn và Hà Nội có thể đến các điểm kinh doanh nói trên để xem hàng trực tiếp, nhận báo giá mặt hàng Cờ lê đóng C-Mart Tools trực tiếp và nhận hàng ngay trong ngày sau khi hoàn thành thủ tục.

Đối với những khách hàng ở các tỉnh thành khác ngoài Sài Gòn, Hà nội, thì có thể liên hệ với chúng tôi qua Zalo, điện thoại để nhận báo giá mặt hàng Cờ lê đóng C-Mart Tools cũng như trao đổi về phương thức thanh toán, cũng như cách thức giao hàng và thời gian giao hàng cụ thể cho mỗi tỉnh thành.

Để cập nhật giá cả mặt hàng Cờ lê đóng C-Mart Tools mới nhất hãy liên hệ với chúng tôi ngay thời điểm quý khách cần mua sắm thiết bị, nhân viên kinh doanh của chúng tôi sẽ gửi bảng báo giá mặt hàng Cờ lê đóng C-Mart Tools mới nhất đến bạn. Chúng tôi luôn luôn mong chờ sự liên hệ của quý khách. Chúng tôi thấu hiểu để hoàn thành công việc, quý khách sẽ cần các bản báo giá từ nhiều đơn vị cung ứng khác nhau, chúng tôi sẵn sàng làm báo giá dưới các dạng công văn, thư chào hàng, thư điện tử hay bất kỳ hình thức nào mà quý khách cần để gửi đến quý khách. Cho dù không diễn ra giao dịch cũng vui vì thông qua đó chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa và lấy làm mừng vì đã có cơ hội được tiếp xúc với quý khách

Xin trân trọng cảm ơn !  
gọi Miễn Phí