Catalogue Tô vít - Trang 3

Cung cấp catalogue Tô vít C-Mart Tools đầy đủ nhất, nhận làm báo giá Tô vít C-Mart Tools với chiết khấu cao

 1. Tu vít cán cao su dẹp 8.0*300-

  Số định danh mặt hàng: 10683

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0034-8.0300-
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Màu sắc: Xanh dương, Xám
  - Chất liệu: Thép vannadium mạ Chrome
  - Chất liệu tay cầm: Cao su
  - Chiều dài làm việc: 300mm
  - Kích cỡ đầu mũi: SL8
  - Mũi từ tính: Có
  - Đường kính thanh vặn: Ø8mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 2. Tu vít cán cao su dẹp 8.0*250-

  Số định danh mặt hàng: 10682

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0034-8.0250-
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Màu sắc: Xanh dương, Xám
  - Chất liệu: Thép vannadium mạ Chrome
  - Chất liệu tay cầm: Cao su
  - Chiều dài làm việc: 250mm
  - Kích cỡ đầu mũi: SL8
  - Mũi từ tính: Có
  - Đường kính thanh vặn: Ø8mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 3. Tu vít cán cao su dẹp 8.0*200-

  Số định danh mặt hàng: 10681

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0034-8.0200-
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Màu sắc: Xanh dương, Xám
  - Chất liệu: Thép vannadium mạ Chrome
  - Chất liệu tay cầm: Cao su
  - Chiều dài làm việc: 200mm
  - Kích cỡ đầu mũi: SL8
  - Mũi từ tính: Có
  - Đường kính thanh vặn: Ø8mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 4. Tu vít cán cao su dẹp 8.0*150-

  Số định danh mặt hàng: 10680

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0034-8.0150-
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Màu sắc: Xanh dương, Xám
  - Chất liệu: Thép vannadium mạ Chrome
  - Chất liệu tay cầm: Cao su
  - Chiều dài làm việc: 150mm
  - Kích cỡ đầu mũi: SL8
  - Mũi từ tính: Có
  - Đường kính thanh vặn: Ø8mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 5. Tu vít cán cao su dẹp 6.0*300-

  Số định danh mặt hàng: 10679

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0034-6.0300-
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Màu sắc: Xanh dương, Xám
  - Chất liệu: Thép vannadium mạ Chrome
  - Chất liệu tay cầm: Cao su
  - Chiều dài làm việc: 300mm
  - Kích cỡ đầu mũi: SL6
  - Mũi từ tính: Có
  - Đường kính thanh vặn: Ø6mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 6. Tu vít cán cao su dẹp 6.0*250-

  Số định danh mặt hàng: 10678

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0034-6.0250-
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Màu sắc: Xanh dương, Xám
  - Chất liệu: Thép vannadium mạ Chrome
  - Chất liệu tay cầm: Cao su
  - Chiều dài làm việc: 250mm
  - Kích cỡ đầu mũi: SL6
  - Mũi từ tính: Có
  - Đường kính thanh vặn: Ø6mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 7. Tu vít cán cao su dẹp 6.0*200-

  Số định danh mặt hàng: 10677

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0034-6.0200-
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Màu sắc: Xanh dương, Xám
  - Chất liệu: Thép vannadium mạ Chrome
  - Chất liệu tay cầm: Cao su
  - Chiều dài làm việc: 200mm
  - Kích cỡ đầu mũi: SL6
  - Mũi từ tính: Có
  - Đường kính thanh vặn: Ø6mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 8. Tu vít cán cao su dẹp 6.0*150-

  Số định danh mặt hàng: 10676

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0034-6.0150-
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Màu sắc: Xanh dương, Xám
  - Chất liệu: Thép vannadium mạ Chrome
  - Chất liệu tay cầm: Cao su
  - Chiều dài làm việc: 150mm
  - Kích cỡ đầu mũi: SL6
  - Mũi từ tính: Có
  - Đường kính thanh vặn: Ø6mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 9. Tu vít cán cao su dẹp 6.0*125-

  Số định danh mặt hàng: 10675

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 92 grams
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Màu sắc: Xanh dương, Xám
  - Chất liệu: Thép vannadium mạ Chrome
  - Chất liệu tay cầm: Cao su
  - Chiều dài làm việc: 125mm
  - Kích cỡ đầu mũi: SL6
  - Mũi từ tính: Có
  - Đường kính thanh vặn: Ø6mm
  - Bảo hành: 12 tháng

  Mua ngay
 10. Tu vít cán cao su dẹp 6.0*100-

  Số định danh mặt hàng: 10674

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0034-6.0100-
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Màu sắc: Xanh dương, Xám
  - Chất liệu: Thép vannadium mạ Chrome
  - Chất liệu tay cầm: Cao su
  - Chiều dài làm việc: 100mm
  - Kích cỡ đầu mũi: SL6
  - Mũi từ tính: Có
  - Đường kính thanh vặn: Ø6mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 11. Tu vít cán cao su dẹp 6.0*75-

  Số định danh mặt hàng: 10673

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0034-6.075-
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Màu sắc: Xanh dương, Xám
  - Chất liệu: Thép vannadium mạ Chrome
  - Chất liệu tay cầm: Cao su
  - Chiều dài làm việc: 75mm
  - Kích cỡ đầu mũi: SL6
  - Mũi từ tính: Có
  - Đường kính thanh vặn: Ø6mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 12. Tu vít cán cao su dẹp 6.0*40-

  Số định danh mặt hàng: 10672

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0034-6.040-
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Màu sắc: Xanh dương, Xám
  - Chất liệu: Thép vannadium mạ Chrome
  - Chất liệu tay cầm: Cao su
  - Chiều dài làm việc: 40mm
  - Kích cỡ đầu mũi: SL6
  - Mũi từ tính: Có
  - Đường kính thanh vặn: Ø6mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 13. Tu vít cán cao su dẹp 5.0*300-

  Số định danh mặt hàng: 10671

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0034-5.0300-
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Màu sắc: Xanh dương, Xám
  - Chất liệu: Thép vannadium mạ Chrome
  - Chất liệu tay cầm: Cao su
  - Chiều dài làm việc: 300mm
  - Kích cỡ đầu mũi: SL5
  - Mũi từ tính: Có
  - Đường kính thanh vặn: Ø5mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 14. Tu vít cán cao su dẹp 5.0*250-

  Số định danh mặt hàng: 10670

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0034-6.0250-
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Màu sắc: Xanh dương, Xám
  - Chất liệu: Thép vannadium mạ Chrome
  - Chất liệu tay cầm: Cao su
  - Chiều dài làm việc: 250mm
  - Kích cỡ đầu mũi: SL5
  - Mũi từ tính: Có
  - Đường kính thanh vặn: Ø5mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 15. Tu vít cán cao su dẹp 5.0*200-

  Số định danh mặt hàng: 10669

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0034-5.0200-
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Màu sắc: Xanh dương, Xám
  - Chất liệu: Thép vannadium mạ Chrome
  - Chất liệu tay cầm: Cao su
  - Chiều dài làm việc: 200mm
  - Kích cỡ đầu mũi: SL5
  - Mũi từ tính: Có
  - Đường kính thanh vặn: Ø5mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 16. Tu vít cán cao su dẹp 5.0*150-

  Số định danh mặt hàng: 10668

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0034-5.0150-
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Màu sắc: Xanh dương, Xám
  - Chất liệu: Thép vannadium mạ Chrome
  - Chất liệu tay cầm: Cao su
  - Chiều dài làm việc: 150mm
  - Kích cỡ đầu mũi: SL5
  - Mũi từ tính: Có
  - Đường kính thanh vặn: Ø5mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 17. Tu vít cán cao su dẹp 5.0*125-

  Số định danh mặt hàng: 10667

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Khối lượng: 85 grams
  - Kích thước sản phẩm: 230mm x 35mm x 35mm
  - Model: C0034-5.0125-
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Màu sắc: Xanh dương, Xám
  - Chất liệu: Thép vannadium mạ Chrome
  - Chất liệu tay cầm: Cao su
  - Chiều dài làm việc: 125mm
  - Kích cỡ đầu mũi: SL5
  - Mũi từ tính: Có
  - Đường kính thanh vặn: Ø5mm
  - Bảo hành: 12 tháng

  Mua ngay
 18. Tu vít cán cao su dẹp 5.0*100-

  Số định danh mặt hàng: 10666

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0034-5.0100-
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Màu sắc: Xanh dương, Xám
  - Chất liệu: Thép vannadium mạ Chrome
  - Chất liệu tay cầm: Cao su
  - Chiều dài làm việc: 100mm
  - Kích cỡ đầu mũi: SL5
  - Mũi từ tính: Có
  - Đường kính thanh vặn: Ø5mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 19. Tu vít cán cao su dẹp 5.0*75-

  Số định danh mặt hàng: 10665

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0034-6.075-
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Màu sắc: Xanh dương, Xám
  - Chất liệu: Thép vannadium mạ Chrome
  - Chất liệu tay cầm: Cao su
  - Chiều dài làm việc: 75mm
  - Kích cỡ đầu mũi: SL5
  - Mũi từ tính: Có
  - Đường kính thanh vặn: Ø5mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 20. Tu vít cán cao su dẹp 3.0*200-

  Số định danh mặt hàng: 10664

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0034-3.0200-
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Màu sắc: Xanh dương, Xám
  - Chất liệu: Thép vannadium mạ Chrome
  - Chất liệu tay cầm: Cao su
  - Chiều dài làm việc: 200mm
  - Kích cỡ đầu mũi: SL3
  - Mũi từ tính: Có
  - Đường kính thanh vặn: Ø3mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 21. Tu vít cán cao su dẹp 3.0*150-

  Số định danh mặt hàng: 10663

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0034-3.0150-
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Màu sắc: Xanh dương, Xám
  - Chất liệu: Thép vannadium mạ Chrome
  - Chất liệu tay cầm: Cao su
  - Chiều dài làm việc: 150mm
  - Kích cỡ đầu mũi: SL3
  - Mũi từ tính: Có
  - Đường kính thanh vặn: Ø3mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 22. Tu vít cán cao su dẹp 3.0*125-

  Số định danh mặt hàng: 10662

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0034-3.0125-
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Màu sắc: Xanh dương, Xám
  - Chất liệu: Thép vannadium mạ Chrome
  - Chất liệu tay cầm: Cao su
  - Chiều dài làm việc: 125mm
  - Kích cỡ đầu mũi: SL3
  - Mũi từ tính: Có
  - Đường kính thanh vặn: Ø3mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 23. Tu vít cán cao su dẹp 3.0*100-

  Số định danh mặt hàng: 10661

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0034-3.0100-
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Màu sắc: Xanh dương, Xám
  - Chất liệu: Thép vannadium mạ Chrome
  - Chất liệu tay cầm: Cao su
  - Chiều dài làm việc: 100mm
  - Kích cỡ đầu mũi: SL3
  - Mũi từ tính: Có
  - Đường kính thanh vặn: Ø3mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 24. Tu vít cán cao su dẹp 3.0*75-

  Số định danh mặt hàng: 10660

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0034-6.075-
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Màu sắc: Xanh dương, Xám
  - Chất liệu: Thép vannadium mạ Chrome
  - Chất liệu tay cầm: Cao su
  - Chiều dài làm việc: 75mm
  - Kích cỡ đầu mũi: SL3
  - Mũi từ tính: Có
  - Đường kính thanh vặn: Ø3mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 25. Tu vít đóng pake 8.0*300mm+

  Số định danh mặt hàng: 10659

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 72 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0033-8.0300+
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Xanh dương, Xám
  - Chất liệu: Thép Vanadium mạ Chrome
  - Chất liệu tay cầm: Cao su
  - Kích cỡ đầu mũi: PH3
  - Chiều dài làm việc: 300mm
  - Đường kính thanh vặn: Ø8mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 26. Tu vít đóng pake 8.0*250mm+

  Số định danh mặt hàng: 10658

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 72 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0033-8.0250+
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Xanh dương, Xám
  - Chất liệu: Thép Vanadium mạ Chrome
  - Chất liệu tay cầm: Cao su
  - Kích cỡ đầu mũi: PH3
  - Chiều dài làm việc: 250mm
  - Đường kính thanh vặn: Ø8mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 27. Tu vít đóng pake 8.0*200mm+

  Số định danh mặt hàng: 10657

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 72 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0033-8.0200+
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Xanh dương, Xám
  - Chất liệu: Thép Vanadium mạ Chrome
  - Chất liệu tay cầm: Cao su
  - Kích cỡ đầu mũi: PH3
  - Chiều dài làm việc: 200mm
  - Đường kính thanh vặn: Ø8mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 28. Tu vít đóng pake 8.0*150mm+

  Số định danh mặt hàng: 10656

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 72 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0033-8.0150+
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Xanh dương, Xám
  - Chất liệu: Thép Vanadium mạ Chrome
  - Chất liệu tay cầm: Cao su
  - Kích cỡ đầu mũi: PH3
  - Chiều dài làm việc: 150mm
  - Đường kính thanh vặn: Ø8mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 29. Tu vít đóng pake 6.0*150mm+

  Số định danh mặt hàng: 10655

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0033-6.0150+
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Xanh dương, Xám
  - Chất liệu: Thép Vanadium mạ Chrome
  - Chất liệu tay cầm: Cao su
  - Kích cỡ đầu mũi: PH2
  - Chiều dài làm việc: 300mm
  - Đường kính thanh vặn: Ø6mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 30. Tu vít đóng pake 6.0*100mm+

  Số định danh mặt hàng: 10654

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0033-6.0100+
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Xanh dương, Xám
  - Chất liệu: Thép Vanadium mạ Chrome
  - Chất liệu tay cầm: Cao su
  - Kích cỡ đầu mũi: PH2
  - Chiều dài làm việc: 100mm
  - Đường kính thanh vặn: Ø6mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 31. Tu vít đóng dẹp 8.0*300mm-

  Số định danh mặt hàng: 10653

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 72 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0033-8.0300+
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Xanh dương, Xám
  - Chất liệu: Thép Vanadium mạ Chrome
  - Chất liệu tay cầm: Cao su
  - Kích cỡ đầu mũi: SL8
  - Chiều dài làm việc: 300mm
  - Đường kính thanh vặn: Ø8mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 32. Tu vít đóng dẹp 8.0*250mm-

  Số định danh mặt hàng: 10652

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 72 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0033-8.0250+
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Xanh dương, Xám
  - Chất liệu: Thép Vanadium mạ Chrome
  - Chất liệu tay cầm: Cao su
  - Kích cỡ đầu mũi: SL8
  - Chiều dài làm việc: 250mm
  - Đường kính thanh vặn: Ø8mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 
gọi Miễn Phí