Catalogue Cảo kẹp ê tô - Trang 2

Cung cấp catalogue Cảo kẹp và êtô C-mart Tools đầy đủ nhất, nhận làm báo giá Cảo kẹp và êtô C-mart Tools với chiết khấu cao

 1. Cảo chữ H 24-55mm

  Số định danh mặt hàng: 10465

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: B0048-2
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Đen
  - Chất liệu: Thép CRV
  - Xử lý bề mặt: Xi đen
  - Hành trình mở: 24-55mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 2. Cảo chữ H 19-35mm

  Số định danh mặt hàng: 10464

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: B0048-1
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Đen
  - Chất liệu: Thép CRV
  - Xử lý bề mặt: Xi đen
  - Hành trình mở: 19-25mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 3. Cảo tăng đơ (hai chấu ngang) 5

  Số định danh mặt hàng: 10461

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model:B0045-5
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Chất liệu: Thép CRV
  - Mạ ngoài: Mạ Crom
  - Kích thước:250x200mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 4. Cảo tăng đơ (hai chấu ngang) 4

  Số định danh mặt hàng: 10460

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model:B0045-4
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Chất liệu: Thép CRV
  - Mạ ngoài: Mạ Crom
  - Kích thước:200x150mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 5. Cảo tăng đơ (hai chấu ngang) 3

  Số định danh mặt hàng: 10459

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model:B0045-3
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Chất liệu: Thép CRV
  - Mạ ngoài: Mạ Crom
  - Kích thước:160x150mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 6. Cảo tăng đơ (hai chấu ngang) 2

  Số định danh mặt hàng: 10458

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model:B0045-2
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Chất liệu: Thép CRV
  - Mạ ngoài: Mạ Crom
  - Kích thước:130x100mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 7. Cảo tăng đơ (hai chấu ngang) 1

  Số định danh mặt hàng: 10457

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model:B0045-1
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Chất liệu: Thép CRV
  - Mạ ngoài: Mạ Crom
  - Kích thước:90x100mm
  - Bảo hành: 6 tháng

 8. Cảo 3 chấu 300mm/12”

  Số định danh mặt hàng: 10443

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model:B0041A-12
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép CRV
  - Màu sắc: Vàng đồng
  - Kích thước : 12"
  - Trọng lượng: 4.5kg
  - Lực cảo tối đa: 20 tấn
  - Bảo hành: 12 tháng

 9. Cảo ba chấu 300mm/12"

  Số định danh mặt hàng: 10442

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model:B0041-12
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Chất liệu: Thép CRV
  - Cỡ cảo 3 chấu: 12"(300mm)
  - Độ mở ngàm thực: 260mm
  - Tầm với-hành trình cảo 3 chấu:157mm
  - Kích thước sản phẩm: 363mm x 120mm x 66mm
  - Kích thước đóng gói: 363mmx 120mm x 66mm
  - Khối lượng: 4410g

 10. Cảo ba chấu 250mm/10"

  Số định danh mặt hàng: 10441

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model:B0041-10
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Chất liệu: Thép CRV
  - Cỡ cảo 3 chấu: 10" ( 250mm)
  - Độ mở ngàm thực: 240mm
  - Tầm với - hành trình cảo 3 chấu: 200mm
  - Kích thước sản phẩm: 100 mm x 310 mm x 60 mm
  - Kích thước đóng gói: 100 mm x 310 mm x 60 mm
  - Khối lượng: 3024g

 11. Cảo ba chấu 200mm/8"

  Số định danh mặt hàng: 10440

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model:B0041-8
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Chất liệu: Thép CRV
  - Cỡ cảo 3 chấu:8 inch (200 mm)
  - Độ mở ngàm thực:170 mm
  - Tầm với-hành trình cảo 3 chấu:152 mm
  - Kích thước sản phẩm:80 mm x 260 mm x 50 mm
  - Kích thước đóng gói:80 mm x 260 mm x 50 mm
  - Khối lượng:2045 g

 12. Cảo ba chấu 150mm/6"

  Số định danh mặt hàng: 10439

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model:B0041-6
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Chất liệu: Thép CRV
  - Cỡ cảo 3 chấu:6 inch (150 mm)
  - Độ mở ngàm thực:144 mm
  - Tầm với-hành trình cảo 3 chấu:122 mm
  - Kích thước sản phẩm:72 mm x 210 mm x 50 mm
  - Kích thước đóng gói:72 mm x 210 mm x 50 mm
  - Khối lượng:1408 g

 13. Cảo ba chấu 100mm/4"

  Số định danh mặt hàng: 10438

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model:B0041-4
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Chất liệu: Thép CRV
  - Cỡ cảo 3 chấu:4 inch (100 mm)
  - Độ mở ngàm thực:100 mm
  - Tầm với-hành trình cảo 3 chấu:75 mm
  - Kích thước sản phẩm:130 mm x 75 mm x 75 mm
  - Kích thước đóng gói:130 mm x 75 mm x 75 mm
  - Khối lượng:592 g

 14. Cảo ba chấu 75mm/3"

  Số định danh mặt hàng: 10437

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model:B0041-3
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Chất liệu: Thép CRV
  - Cỡ cảo 3 chấu:3 inch (75 mm)
  - Độ mở ngàm thực:75 mm
  - Lực kéo tối đa:3t
  - Tầm với-hành trình cảo 3 chấu:75 mm
  - Kích thước sản phẩm:92 mm x 125 mm x 92 mm
  - Kích thước đóng gói:92 mm x 125 mm x 92 mm
  - Khối lượng:517 g

 15. Cảo hai chấu 300mm/12"

  Số định danh mặt hàng: 10436

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: B0040A-12
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép CRV
  - Trọng lượng tạm tính: 1kg
  - Quy cách đóng gói: Đang cập nhật
  - Kích thước: 12" (300mm)
  - Bảo hành: 6 tháng

 16. Cảo hai chấu 300mm/12"

  Số định danh mặt hàng: 10435

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model:B0040-12
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Chất liệu: Thép CRV
  - Mạ ngoài: Mạ Crom
  - Kích thước mở tối đa: 300mm/12"
  - Bảo hành: 6 tháng

 17. Cảo hai chấu 250mm/10"

  Số định danh mặt hàng: 10434

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: B0040-10
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Chất liệu: Thép CRV
  - Kích thước sản phẩm :185 mm x 310 mm x 40 mm
  - Kích thước đóng gói: 185 mm x 310 mm x 40 mm
  - Khối lượng :2550 g
  - Tầm với: 170mm.
  - Độ mở ngàm thực: 175mm.
  - Tổng chiều dài: 300mm.

 18. Cảo hai chấu 200mm/8"

  Số định danh mặt hàng: 10433

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model:B0040-8
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Chất liệu: Thép CRV
  - Mạ ngoài: Mạ Crom
  - Kích thước sản phẩm: 140 mm x 260 mm x 30 mm
  - Kích thước đóng gói: 140 mm x 260 mm x 30 mm
  - Khối lượng :1360 g
  - Tầm với: 145mm.
  - Độ mở ngàm thực: 100mm.
  - Tổng chiều dài: 240mm.

 19. Cảo hai chấu 150mm/6"

  Số định danh mặt hàng: 10432

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model:B0040-6
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Chất liệu: Thép CRV
  - Mạ ngoài: Mạ Crom
  - Kích thước sản phẩm: 83 mm x 202 mm x 43 mm
  - Kích thước đóng gói: 83 mm x 202 mm x 43 mm
  - Khối lượng: 1075 g
  - Tầm với: 101mm.
  - Độ mở ngàm thực: 150mm.
  - Lực kéo tối đa:1.795 tấn (17610N).
  - Tổng chiều dài: 180mm.

 20. Cảo hai chấu 100mm/4"

  Số định danh mặt hàng: 10431

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model:B0040-4
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Chất liệu: Thép CRV
  - Kích thước sản phẩm :127 mm x 167 mm x 35 mm
  - Kích thước đóng gói :127 mm x 167 mm x 35 mm
  - Khối lượng: 796 g
  - Tầm với: 110mm.
  - Độ mở ngàm thực: 100mm.
  - Lực kéo tối đa: 3 tấn
  - Tổng chiều dài: 173mm.
  - Kích thước phạm vi cảo:A=115MM,A1=125MM,L1=40MM,L2=90MM,L3=38MM,L 4=60MM

 21. Cảo hai chấu 75mm/3"

  Số định danh mặt hàng: 10430

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model:B0040-3
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Chất liệu: Thép CRV
  - Kích thước sản phẩm: 114 mm x 132 mm x 29 mm
  - Kích thước đóng gói: 114 mm x 132 mm x 29 mm
  - Khối lượng: 448 g
  - Tầm với: 71mm.
  - Độ mở ngàm thực: 74mm.
  - Lực kéo tối đa: 2 tấn
  - Tổng chiều dài: 124mm.
  - Kích thước phạm vi cảo: A=80MM,L1=40MM,L2=44MM.

    1 2
 
gọi Miễn Phí