Catalogue Búa - Trang 2

Cung cấp catalogue Búa BAIHU đầy đủ nhất, nhận làm báo giá Búa BAIHU với chiết khấu cao

 1. Búa bát giác 14LB Baihu 050514

  Số định danh mặt hàng: 22388

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 4 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:050514
  - Tên tiếng Trung:TPR长柄八角锤
  - Tên tiếng anh: Vertical tools
  - Chất liệu: thép cacbon
  - Xử lý bề mặt: đánh bóng tinh xảo
  - Vật liệu tay cầm: TPR
  - Hình dạng :đầu búa bát giác
  - Trọng lượng: 14LB
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Đóng gói :đóng chung hộp các tông

 2. Búa bát giác 12LB Baihu 050512

  Số định danh mặt hàng: 22387

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 4 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:050512
  - Tên tiếng Trung:TPR长柄八角锤
  - Tên tiếng anh: Vertical tools
  - Chất liệu: thép cacbon
  - Xử lý bề mặt: đánh bóng tinh xảo
  - Vật liệu tay cầm: TPR
  - Hình dạng :đầu búa bát giác
  - Trọng lượng: 12LB
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Đóng gói :đóng chung hộp các tông

 3. Búa bát giác 10LB Baihu 050510

  Số định danh mặt hàng: 22386

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 6 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:050510
  - Tên tiếng Trung:TPR长柄八角锤
  - Tên tiếng anh: Vertical tools
  - Chất liệu: thép cacbon
  - Xử lý bề mặt: đánh bóng tinh xảo
  - Vật liệu tay cầm: TPR
  - Hình dạng :đầu búa bát giác
  - Trọng lượng: 10LB
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Đóng gói :đóng chung hộp các tông

 4. Búa bát giác 8LB Baihu 050508

  Số định danh mặt hàng: 22385

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 6 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:050508
  - Tên tiếng Trung:TPR长柄八角锤
  - Tên tiếng anh: Vertical tools
  - Chất liệu: thép cacbon
  - Xử lý bề mặt: đánh bóng tinh xảo
  - Vật liệu tay cầm: TPR
  - Hình dạng :đầu búa bát giác
  - Trọng lượng: 8LB
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Đóng gói :đóng chung hộp các tông

 5. Búa bát giác 6LB Baihu 050506

  Số định danh mặt hàng: 22384

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 6 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:050506
  - Tên tiếng Trung:TPR长柄八角锤
  - Tên tiếng anh: Vertical tools
  - Chất liệu: thép cacbon
  - Xử lý bề mặt: đánh bóng tinh xảo
  - Vật liệu tay cầm: TPR
  - Hình dạng :đầu búa bát giác
  - Trọng lượng: 6LB
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Đóng gói :đóng chung hộp các tông

 6. Búa nhổ đinh 16oz Baihu 050116

  Số định danh mặt hàng: 22383

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 36 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:050116
  - Tên tiếng Trung:专利款纤维柄羊角锤
  - Tên tiếng anh :Vertical tools
  - Chất liệu: thép cacbon
  - Xử lý bề mặt: sơn bóng
  - Vật liệu tay cầm: gỗ
  - Thiết kế đầu búa: hình thoi
  - Vật liệu tay cầm: gỗ nguyên khối
  - Quy cách: 16oz
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Đóng gói :đóng chung hộp các tông

 7. Búa bi cán nhựa 2P/32oz Baihu 053032

  Số định danh mặt hàng: 22382

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 24 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:053032
  - Tên tiếng Trung:TPR柄圆头锤
  - Tên tiếng anh: Vertical tools
  - Chất liệu :thép cacbon
  - Xử lý bề mặt: sơn chống gỉ
  - Vật liệu tay cầm :nhựa ép phun TPR
  - Thiết kế đầu tròn: 1 đầu
  - Thiết kế đầu bi: 1 đầu
  - Quy cách: 2P
  - Trọng lượng: 32oz
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Đóng gói: đóng chung hộp các tông

 8. Búa bi cán nhựa 1,5P/24oz Baihu 053024

  Số định danh mặt hàng: 22381

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 24 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:053024
  - Tên tiếng Trung:TPR柄圆头锤
  - Tên tiếng anh: Vertical tools
  - Chất liệu :thép cacbon
  - Xử lý bề mặt: sơn chống gỉ
  - Vật liệu tay cầm :nhựa ép phun TPR
  - Thiết kế đầu tròn: 1 đầu
  - Thiết kế đầu bi: 1 đầu
  - Quy cách: 1,5P
  - Trọng lượng: 24oz
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Đóng gói: đóng chung hộp các tông

 9. Búa nhổ đinh cán nhựa 13oz Baihu 050013

  Số định danh mặt hàng: 22237

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 36 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:050013
  - Tên tiếng Trung:圆头防滑长柄羊角锤
  - Tên tiếng anh: Vertical tools
  - Chất liệu: thép cacbon
  - Xử lý bề mặt :sơn bóng
  - Hình dạng đầu búa: hình tròn
  - Vật liệu tay cầm: nhựa
  - Thiết kế :rãnh đinh đôi, đinh dài và ngắn
  - Bề mặt tiếp xúc: công nghệ chống trượt
  - Thiết kế đầu búa: lỗ tròn
  - Quy cách : 13oz
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Đóng gói :đóng chung hộp các tông

 10. Búa nhổ đinh cán nhựa 10oz Baihu 050100

  Số định danh mặt hàng: 22236

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 36 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:050100
  - Tên tiếng Trung:圆头防滑长柄羊角锤
  - Tên tiếng anh: Vertical tools
  - Chất liệu: thép cacbon
  - Xử lý bề mặt :sơn bóng
  - Hình dạng đầu búa: hình tròn
  - Vật liệu tay cầm: nhựa
  - Thiết kế :rãnh đinh đôi, đinh dài và ngắn
  - Bề mặt tiếp xúc: công nghệ chống trượt
  - Thiết kế đầu búa: lỗ tròn
  - Quy cách : 10oz
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Đóng gói :đóng chung hộp các tông

 11. Búa nhổ đinh 13oz Baihu 051300

  Số định danh mặt hàng: 22234

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 36 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:051300
  - Tên tiếng Trung:方头防滑长柄羊角锤
  - Tên tiếng anh: Vertical tools
  - Chất liệu: thép cacbon
  - Xử lý bề mặt :sơn bóng
  - Hình dạng đầu búa: hình vuông
  - Vật liệu tay cầm: nhựa
  - Thiết kế :rãnh đinh đôi, đinh dài và ngắn
  - Bề mặt tiếp xúc: công nghệ chống trượt
  - Thiết kế đầu búa: hình kim cương
  - Quy cách : 13oz
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Đóng gói :đóng chung hộp các tông

 12. Búa nhổ đinh 10oz Baihu 051010

  Số định danh mặt hàng: 22233

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 36 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:051010
  - Tên tiếng Trung:方头防滑长柄羊角锤
  - Tên tiếng anh: Vertical tools
  - Chất liệu: thép cacbon
  - Xử lý bề mặt :sơn bóng
  - Hình dạng đầu búa: hình vuông
  - Vật liệu tay cầm: nhựa
  - Thiết kế :rãnh đinh đôi, đinh dài và ngắn
  - Bề mặt tiếp xúc: công nghệ chống trượt
  - Thiết kế đầu búa: hình kim cương
  - Quy cách : 10oz
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Đóng gói :đóng chung hộp các tông

 13. Búa nhổ đinh 13oz Baihu 052013

  Số định danh mặt hàng: 22226

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 48 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:052013
  - Tên tiếng Trung:核桃木注塑柄羊角锤
  - Tên tiếng anh: Vertical tools
  - Chất liệu: thép cacbon
  - Xử lý bề mặt: sơn bóng
  - Hình dạng đầu búa: hình tròn
  - Vật liệu tay cầm: gỗ
  - Thiết kế :rãnh đinh đôi, đinh dài và ngắn
  - Bề mặt tiếp xúc :công nghệ chống trượt
  - Thiết kế đầu búa: hình kim cương
  - Quy cách: 13oz
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Đóng gói: đóng chung hộp các tông

 14. Búa nhổ đinh 16oz Baihu 052016

  Số định danh mặt hàng: 22225

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 36 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:052016
  - Tên tiếng Trung:核桃木注塑柄羊角锤
  - Tên tiếng anh: Vertical tools
  - Chất liệu: thép cacbon
  - Xử lý bề mặt: sơn bóng
  - Hình dạng đầu búa: hình tròn
  - Vật liệu tay cầm: gỗ
  - Thiết kế :rãnh đinh đôi, đinh dài và ngắn
  - Bề mặt tiếp xúc :công nghệ chống trượt
  - Thiết kế đầu búa: hình kim cương
  - Quy cách: 16oz
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Đóng gói: đóng chung hộp các tông

 15. Búa đầu vát 300g Baihu 053300

  Số định danh mặt hàng: 22224

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 48 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:053300
  - Tên tiếng Trung:核桃木注塑柄钳工锤
  - Tên tiếng anh: Vertical tools
  - Chất liệu: thép cacbon
  - Xử lý bề mặt :sơn chống gỉ
  - Vật liệu tay cầm: gỗ
  - Thiết kế đầu bằng: 1 đầu
  - Thiết kế đầu nhọn: 1 đầu
  - Trọng lượng: 300g
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Đóng gói: đóng chung hộp các tông

 16. Búa đầu vát 500g Baihu 053500

  Số định danh mặt hàng: 22169

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 36 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:053500
  - Tên tiếng Trung:核桃木注塑柄钳工锤
  - Tên tiếng anh: Vertical tools
  - Chất liệu: thép cacbon
  - Xử lý bề mặt :sơn chống gỉ
  - Vật liệu tay cầm: gỗ
  - Thiết kế đầu bằng: 1 đầu
  - Thiết kế đầu nhọn: 1 đầu
  - Trọng lượng: 500g
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Đóng gói: đóng chung hộp các tông

 17. Búa nhổ đinh 13oz Baihu 059013

  Số định danh mặt hàng: 22168

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 36 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:059013
  - Tên tiếng Trung:圆头不锈钢柄羊角锤
  - Tên tiếng anh: Vertical tools
  - Chất liệu: thép cacbon
  - Xử lý bề mặt :sơn bóng
  - Vật liệu tay cầm: nhựa
  - Thiết kế :rãnh đinh đôi, đinh dài và ngắn
  - Bề mặt tiếp xúc: công nghệ chống trượt
  - Thiết kế đầu búa: lỗ tròn
  - Hình đạng đầu búa: hình tròn
  - Quy cách : 13oz
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Đóng gói :đóng chung hộp các tông

 18. Búa nhổ đinh 13oz Baihu 057013

  Số định danh mặt hàng: 22159

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 36 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:057013
  - Tên tiếng Trung:方头不锈钢柄羊角锤
  - Tên tiếng anh: Vertical tools
  - Chất liệu: thép cacbon
  - Xử lý bề mặt :sơn bóng
  - Vật liệu tay cầm: nhựa
  - Thiết kế :rãnh đinh đôi, đinh dài và ngắn
  - Bề mặt tiếp xúc: công nghệ chống trượt
  - Thiết kế đầu búa: lỗ tròn
  - Hình đạng đầu búa: hình vuông
  - Quy cách : 13oz
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Đóng gói :đóng chung hộp các tông

 19. Búa bi cán gỗ 16oz Baihu 055016

  Số định danh mặt hàng: 22158

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 36 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:055016
  - Tên tiếng Trung:核桃木注塑柄奶子锤
  - Tên tiếng anh: Vertical tools
  - Chất liệu :thép cacbon
  - Xử lý bề mặt: sơn chống gỉ
  - Vật liệu tay cầm :gỗ
  - Thiết kế đầu tròn: 1 đầu
  - Thiết kế đầu bi: 1 đầu
  - Trọng lượng: 16oz
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Đóng gói: đóng chung hộp các tông

 20. Búa lục giác 2LB Baihu 052002

  Số định danh mặt hàng: 22155

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 4 cái/hộp, 24 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:052002
  - Tên tiếng Trung:核桃木注塑柄八角锤
  - Tên tiếng anh: Vertical tools
  - Chất liệu: thép cacbon
  - Xử lý bề mặt: đánh bóng tinh xảo
  - Vật liệu tay cầm: gỗ TPE
  - Hình dạng :đầu búa lục giác
  - Trọng lượng: 2LB
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Đóng gói :đóng chung hộp các tông

 21. BÚA TẠ CÁN GỖ INOX 6P Baihu BH-1804

  Số định danh mặt hàng: 22125

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 25 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: BH-1804
  - Tên tiếng anh:VERTICAL TOOLS
  - Tên tiếng trung:木柄白八角锤
  - Chất liệu: thép cacbon
  - Xử lý bề mặt :sơn bóng chống gỉ
  - Vật liệu tay cầm: gỗ
  - Vật liệu đầu búa: thép
  - Quy cách: 6P
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Đóng gói :đóng chung hộp các tông

 22. BÚA TẠ CÁN GỖ INOX 4P Baihu BH-1803

  Số định danh mặt hàng: 22124

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 25 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: BH-1803
  - Tên tiếng anh:VERTICAL TOOLS
  - Tên tiếng trung:木柄白八角锤
  - Chất liệu: thép cacbon
  - Xử lý bề mặt :sơn bóng chống gỉ
  - Vật liệu tay cầm: gỗ
  - Vật liệu đầu búa: thép
  - Quy cách: 4P
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Đóng gói :đóng chung hộp các tông

 23. BÚA TẠ CÁN GỖ INOX 3P Baihu BH-1802

  Số định danh mặt hàng: 22123

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 30 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: BH-1802
  - Tên tiếng anh:VERTICAL TOOLS
  - Tên tiếng trung:木柄白八角锤
  - Chất liệu: thép cacbon
  - Xử lý bề mặt :sơn bóng chống gỉ
  - Vật liệu tay cầm: gỗ
  - Vật liệu đầu búa: thép
  - Quy cách: 3P
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Đóng gói :đóng chung hộp các tông

 24. BÚA TẠ CÁN GỖ INOX 2P Baihu BH-1801

  Số định danh mặt hàng: 22122

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 40 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: BH-1801
  - Tên tiếng anh:VERTICAL TOOLS
  - Tên tiếng trung:木柄白八角锤
  - Chất liệu: thép cacbon
  - Xử lý bề mặt :sơn bóng chống gỉ
  - Vật liệu tay cầm: gỗ
  - Vật liệu đầu búa: thép
  - Quy cách: 2P
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Đóng gói :đóng chung hộp các tông

 25. BÚA TẠ CÁN NHỰA CAO CẤP 4P Baihu 050104

  Số định danh mặt hàng: 22121

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 12 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 050104
  - Tên tiếng anh:VERTICAL TOOLS
  - Tên tiếng trung:TPR柄八角锤
  - Chất liệu: thép cacbon
  - Xử lý bề mặt :sơn bóng chống gỉ
  - Vật liệu tay cầm: nhựa cao cấp
  - Vật liệu đầu búa: thép
  - Quy cách: 4P
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Đóng gói :đóng chung hộp các tông

 26. BÚA TẠ CÁN NHỰA CAO CẤP 3P Baihu 050103

  Số định danh mặt hàng: 22120

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 12 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 050103
  - Tên tiếng anh:VERTICAL TOOLS
  - Tên tiếng trung:TPR柄八角锤
  - Chất liệu: thép cacbon
  - Xử lý bề mặt :sơn bóng chống gỉ
  - Vật liệu tay cầm: nhựa cao cấp
  - Vật liệu đầu búa: thép
  - Quy cách: 3P
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Đóng gói :đóng chung hộp các tông

 27. BÚA TẠ CÁN NHỰA CAO CẤP 2P Baihu 050102

  Số định danh mặt hàng: 22119

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 24 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 050102
  - Tên tiếng anh:VERTICAL TOOLS
  - Tên tiếng trung:TPR柄八角锤
  - Chất liệu: thép cacbon
  - Xử lý bề mặt :sơn bóng chống gỉ
  - Vật liệu tay cầm: nhựa cao cấp
  - Vật liệu đầu búa: thép
  - Quy cách: 2P
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Đóng gói :đóng chung hộp các tông

 28. BÚA TẠ CÁN GỖ 8P Baihu 051008

  Số định danh mặt hàng: 22118

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 20 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 051008
  - Tên tiếng anh:VERTICAL TOOLS
  - Tên tiếng trung:木柄黄色八角锤
  - Chất liệu: thép cacbon
  - Xử lý bề mặt :sơn bóng chống gỉ
  - Vật liệu tay cầm: gỗ
  - Vật liệu đầu búa: thép
  - Quy cách: 8P
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Đóng gói :đóng chung hộp các tông

 29. BÚA TẠ CÁN GỖ 6P Baihu 051006

  Số định danh mặt hàng: 22117

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 25 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 051006
  - Tên tiếng anh:VERTICAL TOOLS
  - Tên tiếng trung:木柄黄色八角锤
  - Chất liệu: thép cacbon
  - Xử lý bề mặt :sơn bóng chống gỉ
  - Vật liệu tay cầm: gỗ
  - Vật liệu đầu búa: thép
  - Quy cách: 6P
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Đóng gói :đóng chung hộp các tông

 30. BÚA TẠ CÁN GỖ 4P Baihu 051004

  Số định danh mặt hàng: 22074

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 30 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 051004
  - Tên tiếng anh:VERTICAL TOOLS
  - Tên tiếng trung:木柄黄色八角锤
  - Chất liệu: thép cacbon
  - Xử lý bề mặt :sơn bóng chống gỉ
  - Vật liệu tay cầm: gỗ
  - Vật liệu đầu búa: thép
  - Quy cách: 4P
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Đóng gói :đóng chung hộp các tông

 31. BÚA TẠ CÁN GỖ 3P Baihu 051003

  Số định danh mặt hàng: 22073

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 40 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: 051003
  - Tên tiếng anh:VERTICAL TOOLS
  - Tên tiếng trung:木柄黄色八角锤
  - Chất liệu: thép cacbon
  - Xử lý bề mặt :sơn bóng chống gỉ
  - Vật liệu tay cầm: gỗ
  - Vật liệu đầu búa: thép
  - Quy cách: 3P
  - Xuất xứ:Trung Quốc
  - Đóng gói :đóng chung hộp các tông

 32. BÚA NHỔ ĐINH CÁN GỖ 0.5KG Baihu 050505

  Số định danh mặt hàng: 22071

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 48 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model:050505
  - Tên tiếng Trung:木柄白羊角锤
  - Tên tiếng anh: Vertical tools
  - Chất liệu: thép cacbon
  - Xử lý bề mặt: sơn bóng
  - Hình dạng đầu búa: hình tròn
  - Vật liệu tay cầm: gỗ
  - Bề mặt tiếp xúc :công nghệ chống trượt
  - Trọng lượng: 500g
  - Xuất xứ :Trung Quốc
  - Đóng gói: đóng chung hộp các tông

 
gọi Miễn Phí