Vít tường không nở mũ bằng, cỡ vít ø6

Chuyên cung cấp vít tường không nở mũ bằng có cỡ vít là ø6. So sánh nhanh chóng, lựa chọn dễ dàng

 1. Hộp 25 vít bắt tường không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 6mm x 75mm F-675-SDN

  150 000 VND   135 000 VND

  Tặng ngay 15 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003901, ID:3901

  Hộp 25 vít bắt tường không tắc kê mũ bằng F-675-SDN chuyên bắt các chi tiết, các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

  Thông số sản phẩm:
  • Hãng sản xuất: UNIKA
  • Model: F-675-SDN
  • Đơn vị: hộp
  • Xuất xứ: Nhật Bản Nhật Bản Flag
  • Mã vạch quốc tế: 4989270832770
  • Khối lượng: 314 g
  • Kích thước sản phẩm: 80 mm x 128 mm x 40 mm
  • Cỡ vít: Ø6, 6 mm
  • Chiều dài con vít: 75 mm
 2. Vít bê tông không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 6mm x 35mm F-635-SDN

  6 000 VND   5 000 VND

  Mã sản phẩm: 24003894, ID:3894

  Vít bắt tường không tắc kê mũ bằng F-635-SDN được sử dụng để bắt các chi tiết, các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê,con nở.

  Thông số sản phẩm:
  • Hãng sản xuất: UNIKA
  • Đơn vị: con
  • Xuất xứ: Nhật Bản Nhật Bản Flag
  • Khối lượng: 5 g
  • Kích thước sản phẩm: 11 mm x 35 mm x 11 mm
  • Cỡ vít: Ø6, 6 mm
  • Chiều dài con vít: 35 mm
  • Đường kính mũi khoan mồi trên bê tông: 5.5mm
  • Đường kính mũi khoan mồi trên gạch đỏ: 5.0mm
  • Đường kính mũi khoan mồi trên gạch không nung: 5.5mm
 3. Vít bê tông không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 6mm x 75mm F-675-SDN

  7 800 VND

  Mã sản phẩm: 24003902, ID:3902

  Vít bắt tường không tắc kê mũ bằng F-675-SDN chuyên bắt các chi tiết, các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

  Thông số sản phẩm:
  • Hãng sản xuất: UNIKA
  • Model: F-675-SDN
  • Đơn vị: con
  • Xuất xứ: Nhật Bản Nhật Bản Flag
  • Khối lượng: 11 g
  • Kích thước sản phẩm: 12 mm x 12 mm x 75 mm
  • Cỡ vít: Ø6, 6 mm
  • Chiều dài con vít: 75 mm
 4. Vít bê tông không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 6mm x 90mm F-690-SDN

  9 800 VND

  Mã sản phẩm: 24003904, ID:3904

  Vít bắt tường không tắc kê mũ bằng F-690-SDN chuyên bắt các chi tiết, các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

  Thông số sản phẩm:
  • Hãng sản xuất: UNIKA
  • Model: F-690-SDN
  • Đơn vị: con
  • Xuất xứ: Nhật Bản Nhật Bản Flag
  • Khối lượng: 15 g
  • Kích thước sản phẩm: 12 mm x 12 mm x 93 mm
  • Cỡ vít: Ø6, 6 mm
  • Chiều dài con vít: 90 mm
 5. Vít bê tông không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 6mm x 45mm F-645-SDN

  5 600 VND

  Mã sản phẩm: 24003896, ID:3896

  Vít bắt tường không tắc kê mũ bằng F-645-SDN chuyên dùng để bắt các chi tiết, các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê, nở nhựa.

  Thông số sản phẩm:
  • Hãng sản xuất: UNIKA
  • Đơn vị: con
  • Xuất xứ: Nhật Bản Nhật Bản Flag
  • Khối lượng: 6 g
  • Kích thước sản phẩm: 11 mm x 45 mm x 11 mm
  • Cỡ vít: Ø6, 6 mm
  • Chiều dài con vít: 45 mm
  • Đường kính mũi khoan mồi trên bê tông: 5.5mm
  • Đường kính mũi khoan mồi trên gạch đỏ: 5.0mm
  • Đường kính mũi khoan mồi trên gạch không nung: 5.5mm
   
 6. Hộp 20 vít bắt tường không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 6mm x 90mm F-690-SDN

  150 000 VND   135 000 VND

  Tặng ngay 15 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003903, ID:3903

  Hộp 20 vít bắt tường không tắc kê mũ bằng F-690-SDN chuyên bắt các chi tiết, các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

  Thông số sản phẩm:
  • Hãng sản xuất: UNIKA
  • Model: F-690-SDN
  • Đơn vị: hộp
  • Xuất xứ: Nhật Bản Nhật Bản Flag
  • Mã vạch quốc tế: 4989270832787
  • Khối lượng: 300 g
  • Kích thước sản phẩm: 80 mm x 128 mm x 40 mm
  • Cỡ vít: Ø6, 6 mm
  • Chiều dài con vít: 90 mm
 7. Vít bê tông không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 6mm x 70mm F-670-SDN

  6 500 VND

  Mã sản phẩm: 24003900, ID:3900

  Vít bắt tường không tắc kê mũ bằng F-670-SDN chuyên bắt các chi tiết, các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

  Thông số sản phẩm:
  • Hãng sản xuất: UNIKA
  • Model: F-670-SDN
  • Đơn vị: con
  • Xuất xứ: Nhật Bản Nhật Bản Flag
  • Khối lượng: 10 g
  • Kích thước sản phẩm: 12 mm x 12 mm x 73 mm
  • Cỡ vít: Ø6, 6 mm
  • Chiều dài con vít: 70 mm
 8. Hộp 30 vít bắt tường không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 6mm x 70mm F-670-SDN

  150 000 VND   135 000 VND

  Tặng ngay 15 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003899, ID:3899

  Hộp 30 vít bắt tường không tắc kê mũ bằng F-670-SDN chuyên bắt các chi tiết, các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

  Thông số sản phẩm:
  • Hãng sản xuất: UNIKA
  • Model: F-670-SDN
  • Đơn vị: hộp
  • Xuất xứ: Nhật Bản Nhật Bản Flag
  • Mã vạch quốc tế: 4989270832763
  • Khối lượng: 356 g
  • Kích thước sản phẩm: 80 mm x 128 mm x 40 mm
  • Cỡ vít: Ø6, 6 mm
  • Chiều dài con vít: 70 mm
 9. Vít bê tông không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 6mm x 60mm F-660-SDN

  6 500 VND

  Mã sản phẩm: 24003898, ID:3898

  Vít bắt tường không tắc kê mũ bằng F-660-SDN chuyên bắt các chi tiết, các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

  Thông số sản phẩm:
  • Hãng sản xuất: UNIKA
  • Đơn vị: con
  • Xuất xứ: Nhật Bản Nhật Bản Flag
  • Khối lượng: 9 g
  • Kích thước sản phẩm: 10 mm x 60 mm x 10 mm
  • Cỡ vít: Ø6, 6 mm
  • Chiều dài con vít: 60 mm
  • Đường kính mũi khoan mồi trên bê tông: 5.5mm
  • Đường kính mũi khoan mồi trên gạch đỏ: 5.0mm
  • Đường kính mũi khoan mồi trên gạch không nung: 5.5mm
 10. Hộp 30 vít bắt tường không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 6mm x 60mm F-660-SDN

  150 000 VND   135 000 VND

  Tặng ngay 15 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003897, ID:3897

  Hộp 30 vít bắt tường không tắc kê mũ bằng F-660-SDN chuyên bắt các chi tiết, các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần nở nhựa.

  Thông số sản phẩm:
  • Hãng sản xuất: UNIKA
  • Model: F-660-SDN
  • Đơn vị: hộp
  • Xuất xứ: Nhật Bản Nhật Bản Flag
  • Mã vạch quốc tế: 4989270832756
  • Khối lượng: 298 g
  • Kích thước sản phẩm: 82 mm x 130 mm x 40 mm
  • Cỡ vít: Ø6, 6 mm
  • Chiều dài con vít: 60 mm
  • Đường kính mũi khoan mồi trên bê tông: 5.5mm
  • Đường kính mũi khoan mồi trên gạch đỏ: 5.0mm
  • Đường kính mũi khoan mồi trên gạch không nung: 5.5mm
 11. Hộp 35 vít bắt tường không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 6mm x 45mm F-645-SDN

  150 000 VND   135 000 VND

  Tặng ngay 15 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003895, ID:3895

  Hộp 35 vít bắt tường không dùng tắc kê mũ bằng F-645-SDN chuyên dùng để bắt các chi tiết, các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê, nở nhựa.

  Thông số sản phẩm:
  • Hãng sản xuất: UNIKA
  • Đơn vị: hộp
  • Xuất xứ: Nhật Bản Nhật Bản Flag
  • Mã vạch quốc tế: 4989270832749
  • Khối lượng: 282 g
  • Kích thước sản phẩm: 81 mm x 130 mm x 40 mm
  • Cỡ vít: Ø6, 6 mm
  • Chiều dài con vít: 45 mm
  • Đường kính mũi khoan mồi trên bê tông: 5.5mm
  • Đường kính mũi khoan mồi trên gạch đỏ: 5.0mm
  • Đường kính mũi khoan mồi trên gạch không nung: 5.5mm
 12. Hộp 40 vít bắt tường không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 6mm x 35mm F-635-SDN

  150 000 VND   135 000 VND

  Tặng ngay 15 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003893, ID:3893

  Hộp 40 vít bê tông không dùng tắc kê mũ bằng F-635-SDN được sử dụng để bắt các chi tiết, các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê,con nở.

  Thông số sản phẩm:
  • Hãng sản xuất: UNIKA
  • Đơn vị: hộp
  • Xuất xứ: Nhật Bản Nhật Bản Flag
  • Mã vạch quốc tế: 4989270832732
  • Khối lượng: 253 g
  • Kích thước sản phẩm: 82 mm x 129 mm x 40 mm
  • Cỡ vít: Ø6, 6 mm
  • Chiều dài con vít: 35 mm
  • Đường kính mũi khoan mồi trên bê tông: 5.5mm
  • Đường kính mũi khoan mồi trên gạch đỏ: 5.0mm
  • Đường kính mũi khoan mồi trên gạch không nung: 5.5mm

Ngoài các sản phẩm trên đây, nếu cỡ vít trên chưa thật sự đúng nhu cầu của bạn thì bạn có thể xem toàn bộ mặt hàng trong danh mục vít tường không nở mũ bằng, trong danh mục này chúng tôi cũng đã có bộ lọc theo cỡ vít rất chi tiết để bạn nhanh chóng chọn lựa

Bảng kê khối lượng giữa các vít tường không nở mũ bằng có cùng cỡ vít này

Giá thành của các mặt hàng dụng cụ, vật tư phụ thuộc tương đối nhiều vào nguyên vật liệu cấu tạo. Trong cùng một phân khúc sản phẩm, cùng công nghệ chế tạo và cùng loại nguyên vật liệu thì các sản phẩm có khối lượng lớn hơn thường tốt và bền hơn. Để tiện so sánh khối lượng giữa các mặt hàng bên trên, bạn hãy xem bảng dưới đây:

Mặt hàng Khối lượng Đơn giá (VND)
ID 3899, UNIKA F-670-SDN, Nhật Bản 356 g 135 000₫/hộp
ID 3901, UNIKA F-675-SDN, Nhật Bản 314 g 135 000₫/hộp
ID 3903, UNIKA F-690-SDN, Nhật Bản 300 g 135 000₫/hộp
ID 3897, UNIKA F-660-SDN, Nhật Bản 298 g 135 000₫/hộp
ID 3895, UNIKA, Nhật Bản 282 g 135 000₫/hộp
ID 3893, UNIKA, Nhật Bản 253 g 135 000₫/hộp
ID 3904, UNIKA F-690-SDN, Nhật Bản 15 g 9 800₫/con
ID 3902, UNIKA F-675-SDN, Nhật Bản 11 g 7 800₫/con
ID 3900, UNIKA F-670-SDN, Nhật Bản 10 g 6 500₫/con
ID 3898, UNIKA, Nhật Bản 9 g 6 500₫/con
ID 3896, UNIKA, Nhật Bản 6 g 5 600₫/con
ID 3894, UNIKA, Nhật Bản 5 g 5 000₫/con

So sánh theo chiều dài con vít

Dưới đây là bảng so sánh sản phẩm vít tường không nở mũ bằng theo thuộc tính chiều dài con vít, những mặt hàng không liệt kê là do chưa có dữ liệu thuộc tính này:

Mặt hàng Chiều dài con vít
ID 3904, Vít bê tông không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 6mm x 90mm F-690-SDN 90mm
ID 3903, Hộp 20 vít bắt tường không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 6mm x 90mm F-690-SDN 90mm
ID 3901, Hộp 25 vít bắt tường không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 6mm x 75mm F-675-SDN 75mm
ID 3902, Vít bê tông không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 6mm x 75mm F-675-SDN 75mm
ID 3899, Hộp 30 vít bắt tường không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 6mm x 70mm F-670-SDN 70mm
ID 3900, Vít bê tông không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 6mm x 70mm F-670-SDN 70mm
ID 3897, Hộp 30 vít bắt tường không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 6mm x 60mm F-660-SDN 60mm
ID 3898, Vít bê tông không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 6mm x 60mm F-660-SDN 60mm
ID 3895, Hộp 35 vít bắt tường không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 6mm x 45mm F-645-SDN 45mm
ID 3896, Vít bê tông không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 6mm x 45mm F-645-SDN 45mm
ID 3893, Hộp 40 vít bắt tường không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 6mm x 35mm F-635-SDN 35mm
ID 3894, Vít bê tông không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 6mm x 35mm F-635-SDN 35mm

Trên đây, chúng tôi đã so sánh giữa các mặt hàng có cùng cỡ vít là ø6 để bạn dễ dàng có cái nhìn tổng quan và lựa chọn đúng yêu cầu. Nếu chưa đủ thông tin, xin liên hệ trực tiếp để chúng tôi có thể tư vấn cho bạn.

 
gọi Miễn Phí