Catalogue Đo đạc

Cung cấp catalogue SENSH Measuring - Dụng cụ đo lường SENSH đầy đủ nhất, nhận làm báo giá SENSH Measuring - Dụng cụ đo lường SENSH với chiết khấu cao

 1. Li vô từ vàng 2000mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52594

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 20 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: Aluminium Level With Magnetic
  - Model: SH-11701E
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Nâu
  - Kích cỡ: 2000mm
  - Chất liệu: hợp kim nhôm cao cấp
  - Xử lý: mạ bề mặt
  - Dòng nước chảy: 180 độ
  - Khối lượng: 19kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 2. Li vô từ vàng 1500mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52593

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 30 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: Aluminium Level With Magnetic
  - Model: SH-11700E
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Nâu
  - Kích cỡ: 1500mm
  - Chất liệu: hợp kim nhôm cao cấp
  - Xử lý: mạ bề mặt
  - Dòng nước chảy: 180 độ
  - Khối lượng: 22kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 3. Li vô từ vàng 1200mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52592

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 40 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: Aluminium Level With Magnetic
  - Model: SH-11699E
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Nâu
  - Kích cỡ: 1200mm
  - Chất liệu: hợp kim nhôm cao cấp
  - Xử lý: mạ bề mặt
  - Dòng nước chảy: 180 độ
  - Khối lượng: 23.5kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 4. Li vô từ vàng 1000mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52591

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 50 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: Aluminium Level With Magnetic
  - Model: SH-11639E
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Nâu
  - Kích cỡ: 1000mm
  - Chất liệu: hợp kim nhôm cao cấp
  - Xử lý: mạ bề mặt
  - Dòng nước chảy: 180 độ
  - Khối lượng: 24kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 5. Li vô từ vàng 800mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52590

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 40 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: Aluminium Level With Magnetic
  - Model: SH-11638E
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Nâu
  - Kích cỡ: 800mm
  - Chất liệu: hợp kim nhôm cao cấp
  - Xử lý: mạ bề mặt
  - Dòng nước chảy: 180 độ
  - Khối lượng: 21kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 6. Li vô từ vàng 600mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52589

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 40 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: Aluminium Level With Magnetic
  - Model: SH-11637E
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Nâu
  - Kích cỡ: 600mm
  - Chất liệu: hợp kim nhôm cao cấp
  - Xử lý: mạ bề mặt
  - Dòng nước chảy: 180 độ
  - Khối lượng: 16.7kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 7. Li vô từ vàng 500mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52588

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 40 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: Aluminium Level With Magnetic
  - Model: SH-11636E
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Nâu
  - Kích cỡ: 500mm
  - Chất liệu: hợp kim nhôm cao cấp
  - Xử lý: mạ bề mặt
  - Dòng nước chảy: 180 độ
  - Khối lượng: 13.6kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 8. Li vô từ vàng 300mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52587

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 50 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: Aluminium Level With Magnetic
  - Model: SH-11701E
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Nâu
  - Kích cỡ: 300mm
  - Chất liệu: hợp kim nhôm cao cấp
  - Xử lý: mạ bề mặt
  - Dòng nước chảy: 180 độ
  - Khối lượng: 18.8kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 9. Li vô từ trắng 1000mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52586

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 50 cái/hộp, 50 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: Aluminium Level With Magnetic
  - Model: SH-11288
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng
  - Kích cỡ: 1000mm
  - Chất liệu: Hợp kim nhôm
  - Dòng nước chảy: 180 độ
  - Khối lượng đóng thùng: 26kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 10. Li vô từ trắng 800mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52585

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 50 cái/hộp, 50 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: Aluminium Level With Magnetic
  - Model: SH-11287
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng
  - Kích cỡ: 800mm
  - Chất liệu: Hợp kim nhôm
  - Dòng nước chảy: 180 độ
  - Khối lượng đóng thùng: 22kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 11. Li vô từ trắng 600mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52584

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 50 cái/hộp, 50 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: Aluminium Level With Magnetic
  - Model: SH-11288
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng
  - Kích cỡ: 600mm
  - Chất liệu: Hợp kim nhôm
  - Dòng nước chảy: 180 độ
  - Khối lượng đóng thùng: 18.5kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 12. Li vô từ trắng 500mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52583

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 50 cái/hộp, 50 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: Aluminium Level With Magnetic
  - Model: SH-11288
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng
  - Kích cỡ: 500mm
  - Chất liệu: Hợp kim nhôm
  - Dòng nước chảy: 180 độ
  - Khối lượng đóng thùng: 17kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 13. Li vô từ trắng 450mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52582

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 50 cái/hộp, 50 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: Aluminium Level With Magnetic
  - Model: SH-11284
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng
  - Kích cỡ: 450mm
  - Chất liệu: Hợp kim nhôm
  - Dòng nước chảy: 180 độ
  - Khối lượng đóng thùng: 15kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 14. Li vô từ trắng 400mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52581

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 50 cái/hộp, 50 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: Aluminium Level With Magnetic
  - Model: SH-11288
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng
  - Kích cỡ: 400mm
  - Chất liệu: Hợp kim nhôm
  - Dòng nước chảy: 180 độ
  - Khối lượng đóng thùng: 14.5kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 15. Li vô từ trắng 300mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52580

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 50 cái/hộp, 50 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: Aluminium Level With Magnetic
  - Model: SH-11288
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng
  - Kích cỡ: 300mm
  - Chất liệu: Hợp kim nhôm
  - Dòng nước chảy: 180 độ
  - Khối lượng đóng thùng: 13.5kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 16. Thước cắm đất 50m Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52579

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 10 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: Fiberglass Survey Tape
  - Model: SH-11275
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Nâu
  - Kích cỡ: 50m
  - Chất liệu vỏ: Nhựa ABS
  - Băng: sợi thủy tinh
  - Khối lượng đóng thùng: 8.6kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 17. Thước cắm đất 30m Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52578

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 20 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: Fiberglass Survey Tape
  - Model: SH-11275
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Nâu
  - Kích cỡ: 30m
  - Chất liệu vỏ: Nhựa ABS
  - Băng: sợi thủy tinh
  - Khối lượng đóng thùng: 13kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 18. Thước dây 50m Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52577

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 30 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: Fiber Tape Measure
  - Model: SH-11272
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Nâu
  - Kích cỡ: 50m
  - Chất liệu đai thước: Sợi thủy tinh nhập khẩu
  - Chất liệu vỏ: Nhựa ABS
  - Khối lượng đóng thùng: 20.20kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 19. Thước dây 30m Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52576

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: Fiber Tape Measure
  - Model: SH-11271
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Nâu
  - Kích cỡ: 30m
  - Chất liệu đai thước: Sợi thủy tinh nhập khẩu
  - Chất liệu vỏ: Nhựa ABS
  - Khối lượng đóng thùng: 26.3kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 20. Thước dây 20m Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52575

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: Fiber Tape Measure
  - Model: SH-11270
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Nâu
  - Kích cỡ: 20m
  - Chất liệu đai thước: Sợi thủy tinh nhập khẩu
  - Chất liệu vỏ: Nhựa ABS
  - Khối lượng đóng thùng: 19kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 21. Thước thép cắm đất 100m Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52574

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 20 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: Long Steel Tape Measure
  - Model: SH-11278
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Nâu
  - Kích cỡ: 100m
  - Băng: Thép carbon cao
  - Bề mặt: Phủ mỡ
  - Chất liệu vỏ: nhựa ABS
  - Khối lượng đóng thùng: 19kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 22. Thước thép cắm đất 50m Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52573

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 24 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: Long Steel Tape Measure
  - Model: SH-11278
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Nâu
  - Kích cỡ: 50m
  - Băng: Thép carbon cao
  - Bề mặt: Phủ mỡ
  - Chất liệu vỏ: nhựa ABS
  - Khối lượng đóng thùng: 20.5kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 23. Thước thép cắm đất 30m Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52572

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 24 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: Long Steel Tape Measure
  - Model: SH-11278
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Nâu
  - Kích cỡ: 30m
  - Băng: Thép carbon cao
  - Bề mặt: Phủ mỡ
  - Chất liệu vỏ: nhựa ABS
  - Khối lượng đóng thùng: 14.5kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 24. Thước cuộn 10mx25mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52571

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: Tape Measure
  - Model: SH-1114E
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Vàng
  - Kích cỡ: 10mx25mm
  - Chất liệu vỏ: Nhựa ABS
  - Khối lượng đóng thùng: 28kg
  - Đóng gói: Đóng Thùng

 25. Thước cuộn 7.5mx25mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52570

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 72 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: Tape Measure
  - Model: SH-11263
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Vàng
  - Kích cỡ: 7.5mx25mm
  - Chất liệu vỏ: Nhựa ABS
  - Khối lượng đóng thùng: 22.4kg
  - Đóng gói: Đóng Thùng

 26. Thước cuộn 5mx25mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52569

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: Tape Measure
  - Model: SH-11262
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Vàng
  - Kích cỡ: 5mx25mm
  - Chất liệu vỏ: Nhựa ABS
  - Khối lượng đóng thùng: 28.7kg
  - Đóng gói: Đóng Thùng

 27. Thước cuộn 5mx19mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52568

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: Tape Measure
  - Model: SH-11261
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Vàng
  - Kích cỡ: 5mx19mm
  - Chất liệu vỏ: Nhựa ABS
  - Khối lượng đóng thùng: 24kg
  - Đóng gói: Đóng Thùng

 28. Thước cuộn 3mx16mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52567

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 240 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: Tape Measure
  - Model: SH-11260
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Vàng
  - Kích cỡ: 3mx16mm
  - Chất liệu vỏ: Nhựa ABS
  - Khối lượng đóng thùng: 25kg
  - Đóng gói: Đóng Thùng

 29. Li vô từ 23mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52566

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 240 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: Mini Level
  - Model: SH-11281
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Vàng, đen
  - Kích cỡ: 225mm
  - Chất liệu thân máy: Nhựa ABS
  - Số lượng ống bọt thủy: 3
  - Khối lượng đóng thùng: 16kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 30. Thước kẹp điện tử 0-150mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52565

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 50 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: Digital Vernier Caliper
  - Model: SH-11147
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Kích cỡ: 0-150mm
  - Chất liệu: Thép không gỉ
  - Màn hình: LCD
  - Phạm vi đo: 0-150mm/6inch.
  - Giá trị chia: 0,01mm/0,0005inch
  - Khối lượng đóng thùng: 19kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 31. Thước kẹp cơ 0-300mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52564

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 20 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: Vernier Caliper
  - Tên Tiếng Việt:Thước kẹp cơ 0-300mm Sensh SH-11146
  - Model: SH-11146
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Kích cỡ: 0-300mm
  - Chất liệu: Thép không gỉ
  - Khối lượng đóng thùng: 16kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 32. Thước kẹp cơ 0-200mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52563

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 50 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: Vernier Caliper
  - Tên Tiếng Việt: Thước kẹp cơ 0-200mm Sensh SH-11145
  - Model: SH-11145
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Kích cỡ: 0-200mm
  - Chất liệu: Thép không gỉ
  - Khối lượng đóng thùng: 20kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

Liên hệ nhận báo giá mặt hàng SENSH Measuring - Dụng cụ đo lường SENSH các loại, lẻ và sỉ

Công ty Cổ phần Công Cụ Tốt
Yêu cầu báo giá qua số điện thoại bán buôn và Zalo làm báo giá: 0909694460
Yêu cầu báo giá qua email: lienhe@congcutot.vn
Hoặc đến trực tiếp tại:
 • Trụ sở công ty Số 51, ngõ 87 đường Tân Xuân, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Đại lý bán hàng ở 181/31/15 Bình Thới, Quận 11, TP HCM

Đối với khách hàng mua mặt hàng SENSH Measuring - Dụng cụ đo lường SENSH tại Sài Gòn và Hà Nội có thể đến các điểm kinh doanh nói trên để xem hàng trực tiếp, nhận báo giá mặt hàng SENSH Measuring - Dụng cụ đo lường SENSH trực tiếp và nhận hàng ngay trong ngày sau khi hoàn thành thủ tục.

Đối với những khách hàng ở các tỉnh thành khác ngoài Sài Gòn, Hà nội, thì có thể liên hệ với chúng tôi qua Zalo, điện thoại để nhận báo giá mặt hàng SENSH Measuring - Dụng cụ đo lường SENSH cũng như trao đổi về phương thức thanh toán, cũng như cách thức giao hàng và thời gian giao hàng cụ thể cho mỗi tỉnh thành.

Để cập nhật giá cả mặt hàng SENSH Measuring - Dụng cụ đo lường SENSH mới nhất hãy liên hệ với chúng tôi ngay thời điểm quý khách cần mua sắm thiết bị, nhân viên kinh doanh của chúng tôi sẽ gửi bảng báo giá mặt hàng SENSH Measuring - Dụng cụ đo lường SENSH mới nhất đến bạn. Chúng tôi luôn luôn mong chờ sự liên hệ của quý khách. Chúng tôi thấu hiểu để hoàn thành công việc, quý khách sẽ cần các bản báo giá từ nhiều đơn vị cung ứng khác nhau, chúng tôi sẵn sàng làm báo giá dưới các dạng công văn, thư chào hàng, thư điện tử hay bất kỳ hình thức nào mà quý khách cần để gửi đến quý khách. Cho dù không diễn ra giao dịch cũng vui vì thông qua đó chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa và lấy làm mừng vì đã có cơ hội được tiếp xúc với quý khách

Xin trân trọng cảm ơn !  
gọi Miễn Phí