Catalogue Đồ nghề sửa xe

Cung cấp catalogue SENSH Automotive Tools - Đồ nghề sửa xe SENSH đầy đủ nhất, nhận làm báo giá SENSH Automotive Tools - Đồ nghề sửa xe SENSH với chiết khấu cao

 1. Tay vặn chữ Y 14x17x19mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52777

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: Y Type Wrench
  - Model: SH-11186
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc trắng
  - Kích thước: 14x17x19mm
  - Chất liệu: Thép Cr-V
  - Xử lý bề mặt: Mạ niken cát mịn bề mặt
  - Khối lượng đóng thùng: 26kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 2. Tay vặn chữ Y 12x14x17mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52776

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: Y Type Wrench
  - Model: SH-11185
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc trắng
  - Kích thước: 12x14x17mm
  - Chất liệu: Thép Cr-V
  - Xử lý bề mặt: Mạ niken cát mịn bề mặt
  - Khối lượng đóng thùng: 24kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 3. Tay vặn chữ Y 10x12x14mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52775

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: Y Type Wrench
  - Model: SH-11184
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc trắng
  - Kích thước:10x12x14mm
  - Chất liệu: Thép Cr-V
  - Xử lý bề mặt: Mạ niken cát mịn bề mặt
  - Khối lượng đóng thùng: 23kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 4. Tay vặn chữ Y 8x9x12mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52774

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: Y Type Wrench
  - Model: SH-11183
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc trắng
  - Kích thước: 8x9x12mm
  - Chất liệu: Thép Cr-V
  - Xử lý bề mặt: Mạ niken cát mịn bề mặt
  - Khối lượng đóng thùng: 13kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 5. Tay vặn chữ Y 8x9x10mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52773

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: Y Type Wrench
  - Model: SH-11182
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc trắng
  - Kích thước: 8x9x10mmmm
  - Chất liệu: Thép Cr-V
  - Xử lý bề mặt: Mạ niken cát mịn bề mặt
  - Khối lượng đóng thùng: 13kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 6. Tay vặn chữ T đầu bọc nhựa 12mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52772

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: T Socket Wrench
  - Model: SH-11617E
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 12mm
  - Chất liệu: Thép Cr-V
  - Xử lý bề mặt: Mạ niken cát mịn bề mặt
  - Tay cầm: Nhúng nhựa
  - Khối lượng đóng thùng: 23kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 7. Tay vặn chữ T đầu bọc nhựa 10mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52771

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: T Socket Wrench
  - Model: SH-11616E
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Đen
  - Kích thước: 10mm
  - Chất liệu: Thép Cr-V
  - Xử lý bề mặt: Mạ niken cát mịn bề mặt
  - Tay cầm: Nhúng nhựa
  - Khối lượng đóng thùng: 22kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 8. Tay vặn chữ T 19mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52749

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: T Socket Wrench
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Việt: Tay vặn chữ T 19mm Sensh SH-11181
  - Model: SH-11181
  - Kích thước: 19mm
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Chất liệu: Thép Cr-V
  - Xử lý bề mặt: Mạ niken cát mịn
  - Khối lượng đóng thùng: 22kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 9. Tay vặn chữ T 18mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52748

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: T Socket Wrench
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Việt: Tay vặn chữ T 18mm Sensh SH-11180
  - Model: SH-11180
  - Kích thước: 18mm
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Chất liệu: Thép Cr-V
  - Xử lý bề mặt: Mạ niken cát mịn
  - Khối lượng đóng thùng: 26kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 10. Tay vặn chữ T 17mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52747

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: T Socket Wrench
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Việt: Tay vặn chữ T 17mm Sensh SH-11179
  - Model: SH-11179
  - Kích thước: 17mm
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Chất liệu: Thép Cr-V
  - Xử lý bề mặt: Mạ niken cát mịn
  - Khối lượng đóng thùng: 26kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 11. Tay vặn chữ T 16mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52746

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: T Socket Wrench
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Việt: Tay vặn chữ T 16mm Sensh SH-11178
  - Model: SH-11178
  - Kích thước: 16mm
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Chất liệu: Thép Cr-V
  - Xử lý bề mặt: Mạ niken cát mịn
  - Khối lượng đóng thùng: 24kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 12. Tay vặn chữ T 15mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52745

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: T Socket Wrench
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Việt: Tay vặn chữ T 15mm Sensh SH-11177
  - Model: SH-11177
  - Kích thước: 15mm
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Chất liệu: Thép Cr-V
  - Xử lý bề mặt: Mạ niken cát mịn
  - Khối lượng đóng thùng: 24kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 13. Tay vặn chữ T 14mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52744

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: T Socket Wrench
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Việt: Tay vặn chữ T 14mm Sensh SH-11176
  - Model: SH-11176
  - Kích thước: 14mm
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Chất liệu: Thép Cr-V
  - Xử lý bề mặt: Mạ niken cát mịn
  - Khối lượng đóng thùng: 24kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 14. Tay vặn chữ T 13mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52743

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: T Socket Wrench
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Việt:Tay vặn chữ T 13mm Sensh SH-11175
  - Model: SH-11175
  - Kích thước: 13mm
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Chất liệu: Thép Cr-V
  - Xử lý bề mặt: Mạ niken cát mịn
  - Khối lượng đóng thùng: 24kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 15. Tay vặn chữ T 12mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52742

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: T Socket Wrench
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Việt: Tay vặn chữ T 12mm Sensh SH-11174
  - Model: SH-11174
  - Kích thước: 12mm
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Chất liệu: Thép Cr-V
  - Xử lý bề mặt: Mạ niken cát mịn
  - Khối lượng đóng thùng: 22kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 16. Tay vặn chữ T 11mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52741

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: T Socket Wrench
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Việt: Tay vặn chữ T 11mm Sensh SH-11173
  - Model: SH-11173
  - Kích thước: 11mm
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Chất liệu: Thép Cr-V
  - Xử lý bề mặt: Mạ niken cát mịn
  - Khối lượng đóng thùng: 22kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 17. Tay vặn chữ T 10mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52740

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: T Socket Wrench
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Việt: Tay vặn chữ T 10mm Sensh SH-11172
  - Model: SH-11172
  - Kích thước: 10mm
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Chất liệu: Thép Cr-V
  - Xử lý bề mặt: Mạ niken cát mịn
  - Khối lượng đóng thùng: 22kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 18. Tay vặn chữ T 9mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52739

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: T Socket Wrench
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Việt: Tay vặn chữ T 9mm Sensh SH-11171
  - Model: SH-11171
  - Kích thước: 9mm
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Chất liệu: Thép Cr-V
  - Xử lý bề mặt: Mạ niken cát mịn
  - Khối lượng đóng thùng: 22kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 19. Tay vặn chữ T 8mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52738

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: T Socket Wrench
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Việt: Tay vặn chữ T 8mm Sensh SH-11170
  - Model: SH-11170
  - Kích thước: 8mm
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Chất liệu: Thép Cr-V
  - Xử lý bề mặt: Mạ niken cát mịn
  - Khối lượng đóng thùng: 20kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 20. Tay vặn chữ T 7mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52737

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: T Socket Wrench
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Việt:Tay vặn chữ T 7mm Sensh SH-11169
  - Model: SH-11169
  - Kích thước: 7mm
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Chất liệu: Thép Cr-V
  - Xử lý bề mặt: Mạ niken cát mịn
  - Khối lượng đóng thùng: 20kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 21. Tay vặn chữ T 6mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52736

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: T Socket Wrench
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Tên tiếng Việt: Tay vặn chữ T 6mm Sensh SH-11168
  - Model: SH-11168
  - Kích thước: 6mm
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Chất liệu: Thép Cr-V
  - Xử lý bề mặt: Mạ niken cát mịn
  - Khối lượng đóng thùng: 20kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 22. Tê vặn chữ thập 18inch 17x19x21x23mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52735

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 10 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: Cross Wheel Nut Wrench
  - Tên tiếng Việt: Tê vặn chữ thập
  - Model: SH-11192E
  - Kích thước: 18inch 17x19x21x23mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Chất liệu: Thép cacbon cao rèn khuôn
  - Xử lý bề mặt: Phun bề mặt
  - Khối lượng đóng thùng: 15.2kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 23. Đèn di động 10m Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52734

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 24 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: Working Lamp
  - Phụ kiện: Giá đỡ đèn gốm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Model: SH-11646YE
  - Chao đèn: Mạ niken
  - Chất liệu tay cầm: Nhựa kỹ thuật cao cấp
  - Kích thước: 10m
  - Khối lượng đóng thùng: 12kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 24. Bơm dầu quay tay bằng nhôm 32mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52733

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 6 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: Hand Operated Pump
  - Model: SH-11656
  - Kích cỡ: WS-32
  - Kích cỡ mm: 32mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Chất liệu: Hợp kim nhôm chất lượng cao
  - Khối lượng đóng thùng: 12kg

 25. Bơm dầu quay tay bằng nhôm 25mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52732

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 6 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: Hand Operated Pump
  - Model: SH-11655
  - Kích cỡ: WS-25
  - Kích cỡ mm: 25mm
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Màu sắc: Bạc
  - Chất liệu: Hợp kim nhôm chất lượng cao
  - Khối lượng đóng thùng: 12kg

 26. Bình vịt dầu sắt 350g Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52730

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 90 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: High Pressure Oiler
  - Tên tiếng Việt: Bình vịt dầu sắt 350g Sensh SH-11654
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Model: SH-11654
  - Khối lượng: 350g
  - Chất liệu thân: Thép cao cấp
  - Bề mặt: Xử lý sơn nung
  - Chất liệu thùng: Kim loại
  - Chất liệu đầu: Đầu đồng
  - Khối lượng đóng thùng: 19kg

 27. Bình vịt dầu sắt 300g Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52729

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: High Pressure Oiler
  - Tên tiếng Việt: Bình vịt dầu sắt 300g Sensh SH-11493
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Model: SH-11493
  - Màu sắc: Vàng đen
  - Khối lượng: 300g
  - Chất liệu thân: Thép cao cấp
  - Bề mặt: Xử lý sơn nung
  - Chất liệu thùng: Kim loại
  - Chất liệu đầu: Đầu đồng
  - Khối lượng đóng thùng: 19kg

 28. Bình vịt dầu nhựa 250g Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52728

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: High Pressure Oiler
  - Tên tiếng Việt: Bình vịt dầu sắt 350g Sensh SH-11654
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Model: SH-11494
  - Chất liệu thân: Nhựa trong suốt
  - Trọng lượng: 250g
  - Màu sắc: Vàng
  - Khối lượng đóng thùng: 14kg

Liên hệ nhận báo giá mặt hàng SENSH Automotive Tools - Đồ nghề sửa xe SENSH các loại, lẻ và sỉ

Công ty Cổ phần Công Cụ Tốt
Yêu cầu báo giá qua số điện thoại bán buôn và Zalo làm báo giá: 0909694460
Yêu cầu báo giá qua email: lienhe@congcutot.vn
Hoặc đến trực tiếp tại:
 • Trụ sở công ty Số 51, ngõ 87 đường Tân Xuân, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Đại lý bán hàng ở 181/31/15 Bình Thới, Quận 11, TP HCM

Đối với khách hàng mua mặt hàng SENSH Automotive Tools - Đồ nghề sửa xe SENSH tại Sài Gòn và Hà Nội có thể đến các điểm kinh doanh nói trên để xem hàng trực tiếp, nhận báo giá mặt hàng SENSH Automotive Tools - Đồ nghề sửa xe SENSH trực tiếp và nhận hàng ngay trong ngày sau khi hoàn thành thủ tục.

Đối với những khách hàng ở các tỉnh thành khác ngoài Sài Gòn, Hà nội, thì có thể liên hệ với chúng tôi qua Zalo, điện thoại để nhận báo giá mặt hàng SENSH Automotive Tools - Đồ nghề sửa xe SENSH cũng như trao đổi về phương thức thanh toán, cũng như cách thức giao hàng và thời gian giao hàng cụ thể cho mỗi tỉnh thành.

Để cập nhật giá cả mặt hàng SENSH Automotive Tools - Đồ nghề sửa xe SENSH mới nhất hãy liên hệ với chúng tôi ngay thời điểm quý khách cần mua sắm thiết bị, nhân viên kinh doanh của chúng tôi sẽ gửi bảng báo giá mặt hàng SENSH Automotive Tools - Đồ nghề sửa xe SENSH mới nhất đến bạn. Chúng tôi luôn luôn mong chờ sự liên hệ của quý khách. Chúng tôi thấu hiểu để hoàn thành công việc, quý khách sẽ cần các bản báo giá từ nhiều đơn vị cung ứng khác nhau, chúng tôi sẵn sàng làm báo giá dưới các dạng công văn, thư chào hàng, thư điện tử hay bất kỳ hình thức nào mà quý khách cần để gửi đến quý khách. Cho dù không diễn ra giao dịch cũng vui vì thông qua đó chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa và lấy làm mừng vì đã có cơ hội được tiếp xúc với quý khách

Xin trân trọng cảm ơn !  
gọi Miễn Phí