Catalogue Kìm

Cung cấp catalogue SENSH Pliers - Kìm SENSH đầy đủ nhất, nhận làm báo giá SENSH Pliers - Kìm SENSH với chiết khấu cao

 1. Kìm phe thẳng vào 9inch Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52711

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: SH-11011
  - Tên tiếng anh: Circlip Pliers
  - Kích thước: 9"/225mm
  - Thông số xử lý bề mặt: Rèn thép carbon cao, xử lý nhiệt toàn diện
  - Thông số khác: Đầu kìm được đánh bóng và điện di màu đen; Tay cầm bằng nhựa PVC đẹp, bền
  - Khối lượng đóng thùng: 18kg

 2. Kìm phe thẳng vào 7inch Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52710

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: SH-11033
  - Tên tiếng anh: Circlip Pliers
  - Kích thước: 7"/175mm
  - Thông số xử lý bề mặt: Rèn thép carbon cao, xử lý nhiệt toàn diện
  - Thông số khác: Đầu kìm được đánh bóng và điện di màu đen; Tay cầm bằng nhựa PVC đẹp, bền
  - Khối lượng đóng thùng: 23.2kg

 3. Kìm phe thẳng vào 6inch Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52709

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: SH-11033
  - Tên tiếng anh: Circlip Pliers
  - Kích thước: 6"/150mm
  - Thông số xử lý bề mặt: Rèn thép carbon cao, xử lý nhiệt toàn diện
  - Thông số khác: Đầu kìm được đánh bóng và điện di màu đen; Tay cầm bằng nhựa PVC đẹp, bền
  - Khối lượng đóng thùng: 20kg

 4. Kìm phe cong vào 9inch Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52708

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: SH-11013
  - Tên tiếng anh: Circlip Pliers
  - Kích thước: 9"/225mm
  - Chất liệu: Thép cacbon
  - Thông số khác: Rèn thép cacbon cao, xử lý nhiệt toàn diện; Đầu kìm được đánh bóng và điện di màu đen; Tay cầm bằng nhựa PVC đẹp, bền
  - Khối lượng đóng thùng: 18kg

 5. Kìm phe cong vào 7inch Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52707

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: SH-11032
  - Tên tiếng anh: Circlip Pliers
  - Kích thước: 7"/175mm
  - Chất liệu: Thép cacbon
  - Thông số khác: Rèn thép cacbon cao, xử lý nhiệt toàn diện; Đầu kìm được đánh bóng và điện di màu đen; Tay cầm bằng nhựa PVC đẹp, bền
  - Khối lượng đóng thùng: 22.8kg

 6. Kìm phe cong vào 6inch Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52706

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: SH-11009
  - Tên tiếng anh: Circlip Pliers
  - Kích thước: 6"/150mm
  - Chất liệu: Thép cacbon
  - Thông số khác: Rèn thép cacbon cao, xử lý nhiệt toàn diện; Đầu kìm được đánh bóng và điện di màu đen; Tay cầm bằng nhựa PVC đẹp, bền
  - Khối lượng đóng thùng: 20kg

 7. Kìm phe thẳng ra 9inch Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52705

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: SH-11012
  - Tên tiếng anh: Circlip Pliers
  - Kích thước: 9"/225mm
  - Chất liệu: Thép carbon
  - Thông số khác: Rèn thép carbon cao, xử lý nhiệt toàn diện; Đầu kìm được đánh bóng và điện di màu đen; Tay cầm bằng nhựa PVC đẹp, bền
  - Khối lượng đóng thùng: 18kg

 8. Kìm phe thẳng ra 7inch Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52704

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: SH-11034
  - Tên tiếng anh: Circlip Pliers
  - Kích thước: 7"/175mm
  - Chất liệu: Thép carbon
  - Thông số khác: Rèn thép carbon cao, xử lý nhiệt toàn diện; Đầu kìm được đánh bóng và điện di màu đen; Tay cầm bằng nhựa PVC đẹp, bền
  - Khối lượng đóng thùng: 24kg

 9. Kìm phe thẳng ra 6inch Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52703

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: SH-11008
  - Tên tiếng anh: Circlip Pliers
  - Kích thước: 6"/150mm
  - Chất liệu: Thép carbon
  - Thông số khác: Rèn thép carbon cao, xử lý nhiệt toàn diện; Đầu kìm được đánh bóng và điện di màu đen; Tay cầm bằng nhựa PVC đẹp, bền
  - Khối lượng đóng thùng: 20kg

 10. Kìm cắt 5inch Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52353

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: SH-11017
  - Tên tiếng anh: Mini Diagonal Pliers
  - Kích cỡ: 5"/ 125mm
  - Chất liệu: Thép carbon
  - Thông số khác: Thép carbon cao được rèn, chắc chắn và bền; Tay cầm nhúng đôi
  - Thông số xử lý bề mặt: Xử lý nhiệt, độ cứng cao, lực cắt mạnh
  - Khối lượng đóng thùng: 10kg

 11. Kìm nhọn 5inch Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52352

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: SH-11016
  - Tên tiếng anh: Mini Long Nose Pliers
  - Kích cỡ: 5"/ 125mm
  - Chất liệu: Thép carbon
  - Thông số khác: Thép carbon cao được rèn, chắc chắn và bền; Tay cầm nhúng đôi
  - Thông số xử lý bề mặt: Xử lý nhiệt, độ cứng cao, lực cắt mạnh
  - Khối lượng đóng thùng: 12.8kg

 12. Kìm điện 5inch Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52351

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: SH-11015
  - Tên tiếng anh: Mini Combination Pliers
  - Kích cỡ: 5"/ 125mm
  - Thông số khác: Thép carbon cao được rèn, chắc chắn và bền; Tay cầm nhúng đôi
  - Thông số xử lý bề mặt: Xử lý nhiệt, độ cứng cao, lực cắt mạnh
  - Khối lượng đóng thùng: 10kg

 13. Vam gỗ chữ C 8inch Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52350

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 24 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: SH-11438
  - Tên tiếng anh: G Type Clamp
  - Kích cỡ: 8"
  - Chất liệu: Gang Rèn
  - Thông số xử lý bề mặt: Xử lý bề mặt sơn
  - Thông số khác: Thiết kế kết cấu chắc chắn, hiệu quả kẹp tốt; Tay cầm vít loại T, dễ dàng buộc chặt hơn
  - Khối lượng đóng thùng: 24kg

 14. Vam gỗ chữ C 6inch Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52349

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 24 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: SH-11437
  - Tên tiếng anh: G Type Clamp
  - Kích cỡ: 6"
  - Chất liệu: Gang Rèn
  - Thông số xử lý bề mặt: Xử lý bề mặt sơn
  - Thông số khác: Thiết kế kết cấu chắc chắn, hiệu quả kẹp tốt; Tay cầm vít loại T, dễ dàng buộc chặt hơn
  - Khối lượng đóng thùng: 21.8kg

 15. Vam gỗ chữ C 5inch Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52348

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 24 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: SH-11436
  - Tên tiếng anh: G Type Clamp
  - Kích cỡ: 5"
  - Chất liệu: Gang Rèn
  - Thông số xử lý bề mặt: Xử lý bề mặt sơn
  - Thông số khác: Thiết kế kết cấu chắc chắn, hiệu quả kẹp tốt; Tay cầm vít loại T, dễ dàng buộc chặt hơn
  - Khối lượng đóng thùng: 19.2kg

 16. Vam gỗ chữ C 4inch Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52347

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 48 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: SH-11435
  - Tên tiếng anh: G Type Clamp
  - Kích cỡ: 4"
  - Chất liệu: Gang Rèn
  - Thông số xử lý bề mặt: Xử lý bề mặt sơn
  - Thông số khác: Thiết kế kết cấu chắc chắn, hiệu quả kẹp tốt; Tay cầm vít loại T, dễ dàng buộc chặt hơn
  - Khối lượng đóng thùng: 25.2kg

 17. Vam gỗ chữ C 3inch Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52346

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: SH-11434
  - Tên tiếng anh: G Type Clamp
  - Kích cỡ: 3"
  - Chất liệu: Gang Rèn
  - Thông số xử lý bề mặt: Xử lý bề mặt sơn
  - Thông số khác: Thiết kế kết cấu chắc chắn, hiệu quả kẹp tốt; Tay cầm vít loại T, dễ dàng buộc chặt hơn
  - Khối lượng đóng thùng: 25.26kg

 18. Vam gỗ chữ C 2inch Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52345

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 120 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: SH-11434
  - Tên tiếng anh: G Type Clamp
  - Kích cỡ: 2"
  - Chất liệu: Gang Rèn
  - Thông số xử lý bề mặt: Xử lý bề mặt sơn
  - Thông số khác: Thiết kế kết cấu chắc chắn, hiệu quả kẹp tốt; Tay cầm vít loại T, dễ dàng buộc chặt hơn
  - Khối lượng đóng thùng: 23kg

 19. Vam gỗ chữ F 120x1500mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52344

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 8 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: SH-11634E
  - Tên tiếng anh: F Type Clamp
  - Kích cỡ: 120x1500mm
  - Chất liệu: Khung thép rèn rèn thả
  - Thông số khác: Vít sơn đen, đệm xoay
  - Khối lượng đóng thùng: 18kg

 20. Vam gỗ chữ F 120x1200mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52343

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 8 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: SH-11633E
  - Tên tiếng anh: F Type Clamp
  - Kích cỡ: 120x1200mm
  - Chất liệu: Khung thép rèn rèn thả
  - Thông số khác: Vít sơn đen, đệm xoay
  - Khối lượng đóng thùng: 16kg

 21. Vam gỗ chữ F 120x1000mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52342

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: SH-11632E
  - Tên tiếng anh: F Type Clamp
  - Kích cỡ: 120x1000mm
  - Chất liệu: Khung thép rèn rèn thả
  - Thông số khác: Vít sơn đen, đệm xoay
  - Khối lượng đóng thùng: 17kg

 22. Vam gỗ chữ F 120x800mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52341

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: SH-11631E
  - Tên tiếng anh: F Type Clamp
  - Kích cỡ: 120x800mm
  - Chất liệu: Khung thép rèn rèn thả
  - Thông số khác: Vít sơn đen, đệm xoay
  - Khối lượng đóng thùng: 15kg

 23. Vam gỗ chữ F 120x500mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52340

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: SH-11630E
  - Tên tiếng anh: F Type Clamp
  - Kích cỡ: 120x500mm
  - Chất liệu: Khung thép rèn rèn thả
  - Thông số khác: Vít sơn đen, đệm xoay
  - Khối lượng đóng thùng: 13.8kg

 24. Vam gỗ chữ F 80x500mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52339

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 20 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: SH-11629E
  - Tên tiếng anh: F Type Clamp
  - Kích cỡ: 80x500mm
  - Chất liệu: Khung thép rèn rèn thả
  - Thông số khác: Vít sơn đen, đệm xoay
  - Khối lượng đóng thùng: 13.9kg

 25. Vam gỗ chữ F 80x300mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52338

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 30 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: SH-11628E
  - Tên tiếng anh: F Type Clamp
  - Kích cỡ: 80x300mm
  - Chất liệu: Khung thép rèn rèn thả
  - Thông số khác: Vít sơn đen, đệm xoay
  - Khối lượng đóng thùng: 17.2kg

 26. Vam gỗ chữ F 80x200mm Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52337

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp, 30 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: SH-11627E
  - Tên tiếng anh: F Type Clamp
  - Kích cỡ: 80x200mm
  - Chất liệu: Khung thép rèn rèn thả
  - Thông số khác: Vít sơn đen, đệm xoay
  - Khối lượng đóng thùng: 15.4kg

 27. Kìm nước 48inch Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52336

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 2 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: SH-11043
  - Tên tiếng anh: Dip-ped Handle Pipe Wrench
  - Kích cỡ: 48"/ 1200mm
  - Chất liệu:Thép carbon #55 rèn, xử lý nhiệt.
  - Thông số khác: Thiết kế khớp cắn chính xác của răng kẹp trên và dưới đảm bảo hiệu quả kẹp mạnh mẽ; Thép đúc có tay cầm bằng nhựa Cầm nắm thoải mái, không dễ trượt
  - Khối lượng đóng thùng: 24kg

 28. Kìm nước 36inch Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52335

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 2 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: SH-11042
  - Tên tiếng anh: Dip-ped Handle Pipe Wrench
  - Kích cỡ: 36"/ 900mm
  - Chất liệu:Thép carbon #55 rèn, xử lý nhiệt.
  - Thông số khác: Thiết kế khớp cắn chính xác của răng kẹp trên và dưới đảm bảo hiệu quả kẹp mạnh mẽ; Thép đúc có tay cầm bằng nhựa Cầm nắm thoải mái, không dễ trượt
  - Khối lượng đóng thùng: 29kg

 29. Kìm nước 24inch Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52334

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 2 cái/hộp, 8 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: SH-11041
  - Tên tiếng anh: Dip-ped Handle Pipe Wrench
  - Kích cỡ: 24"/ 600mm
  - Chất liệu:Thép carbon #55 rèn, xử lý nhiệt.
  - Thông số khác: Thiết kế khớp cắn chính xác của răng kẹp trên và dưới đảm bảo hiệu quả kẹp mạnh mẽ; Thép đúc có tay cầm bằng nhựa Cầm nắm thoải mái, không dễ trượt
  - Khối lượng đóng thùng: 22.72kg

 30. Kìm nước 18inch Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52333

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 4 cái/hộp, 12 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: SH-11040
  - Tên tiếng anh: Dip-ped Handle Pipe Wrench
  - Kích cỡ: 18"/ 450mm
  - Chất liệu:Thép carbon #55 rèn, xử lý nhiệt.
  - Thông số khác: Thiết kế khớp cắn chính xác của răng kẹp trên và dưới đảm bảo hiệu quả kẹp mạnh mẽ; Thép đúc có tay cầm bằng nhựa Cầm nắm thoải mái, không dễ trượt
  - Khối lượng đóng thùng: 21.6kg

 31. Kìm nước 14inch Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52332

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 18 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: SH-11039
  - Tên tiếng anh: Dip-ped Handle Pipe Wrench
  - Kích cỡ: 14"/ 350mm
  - Chất liệu:Thép carbon #55 rèn, xử lý nhiệt.
  - Thông số khác: Thiết kế khớp cắn chính xác của răng kẹp trên và dưới đảm bảo hiệu quả kẹp mạnh mẽ; Thép đúc có tay cầm bằng nhựa Cầm nắm thoải mái, không dễ trượt
  - Khối lượng đóng thùng: 22.1kg

 32. Kìm nước 12inch Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52331

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 24 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: SH-11038
  - Tên tiếng anh: Dip-ped Handle Pipe Wrench
  - Kích cỡ: 12"/ 300mm
  - Chất liệu:Thép carbon #55 rèn, xử lý nhiệt.
  - Thông số khác: Thiết kế khớp cắn chính xác của răng kẹp trên và dưới đảm bảo hiệu quả kẹp mạnh mẽ; Thép đúc có tay cầm bằng nhựa Cầm nắm thoải mái, không dễ trượt
  - Khối lượng đóng thùng: 28kg

Liên hệ nhận báo giá mặt hàng SENSH Pliers - Kìm SENSH các loại, lẻ và sỉ

Công ty Cổ phần Công Cụ Tốt
Yêu cầu báo giá qua số điện thoại bán buôn và Zalo làm báo giá: 0909694460
Yêu cầu báo giá qua email: lienhe@congcutot.vn
Hoặc đến trực tiếp tại:
 • Trụ sở công ty Số 51, ngõ 87 đường Tân Xuân, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Đại lý bán hàng ở 181/31/15 Bình Thới, Quận 11, TP HCM

Đối với khách hàng mua mặt hàng SENSH Pliers - Kìm SENSH tại Sài Gòn và Hà Nội có thể đến các điểm kinh doanh nói trên để xem hàng trực tiếp, nhận báo giá mặt hàng SENSH Pliers - Kìm SENSH trực tiếp và nhận hàng ngay trong ngày sau khi hoàn thành thủ tục.

Đối với những khách hàng ở các tỉnh thành khác ngoài Sài Gòn, Hà nội, thì có thể liên hệ với chúng tôi qua Zalo, điện thoại để nhận báo giá mặt hàng SENSH Pliers - Kìm SENSH cũng như trao đổi về phương thức thanh toán, cũng như cách thức giao hàng và thời gian giao hàng cụ thể cho mỗi tỉnh thành.

Để cập nhật giá cả mặt hàng SENSH Pliers - Kìm SENSH mới nhất hãy liên hệ với chúng tôi ngay thời điểm quý khách cần mua sắm thiết bị, nhân viên kinh doanh của chúng tôi sẽ gửi bảng báo giá mặt hàng SENSH Pliers - Kìm SENSH mới nhất đến bạn. Chúng tôi luôn luôn mong chờ sự liên hệ của quý khách. Chúng tôi thấu hiểu để hoàn thành công việc, quý khách sẽ cần các bản báo giá từ nhiều đơn vị cung ứng khác nhau, chúng tôi sẵn sàng làm báo giá dưới các dạng công văn, thư chào hàng, thư điện tử hay bất kỳ hình thức nào mà quý khách cần để gửi đến quý khách. Cho dù không diễn ra giao dịch cũng vui vì thông qua đó chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa và lấy làm mừng vì đã có cơ hội được tiếp xúc với quý khách

Xin trân trọng cảm ơn !  
gọi Miễn Phí