Catalogue Dụng cụ đóng đập - Trang 2

Cung cấp catalogue SENSH Striking Tools - Dụng cụ đóng đập SENSH đầy đủ nhất, nhận làm báo giá SENSH Striking Tools - Dụng cụ đóng đập SENSH với chiết khấu cao

 1. Búa 2 đầu vuông 4LB Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52683

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 12 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: Fiberglass Handle Sledge Hammer
  - Model: SH-11223
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép carbon rèn khuôn
  - Màu sắc: Đen + vàng
  - Trọng lượng: 4LB
  - Chất liệu tay cầm :Sợi thủy tinh
  - Khối lượng đóng thùng: 25.6kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 2. Búa 2 đầu vuông 3LB Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52682

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 12 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: Fiberglass Handle Sledge Hammer
  - Model: SH-11222
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép carbon rèn khuôn
  - Màu sắc: Đen + vàng
  - Trọng lượng: 3LB
  - Chất liệu tay cầm :Sợi thủy tinh
  - Khối lượng đóng thùng: 19.8kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 3. Búa 2 đầu vuông 2LB Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52681

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 24 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: Fiberglass Handle Sledge Hammer
  - Model: SH-11221
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép carbon rèn khuôn
  - Màu sắc: Đen + vàng
  - Trọng lượng: 2LB
  - Chất liệu tay cầm :Sợi thủy tinh
  - Khối lượng đóng thùng: 27.5kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 4. Búa nhổ đinh có từ tính 0.5kg Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52680

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 36 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: Claw Hammer With Magnetic
  - Model: SH-11209
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép carbon rèn khuôn
  - Màu sắc: Đen + vàng
  - Trọng lượng: 0.5kg
  - Xử lý bề mặt: Phun sơn và chống rỉ sét
  - Chất liệu tay cầm: TPR hai tông màu
  - Khối lượng đóng thùng: 20.5kg

 5. Búa nhổ đinh có từ tính 0.25kg Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52679

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: Claw Hammer With Magnetic
  - Model: SH-11208
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép carbon rèn khuôn
  - Màu sắc: Đen + vàng
  - Trọng lượng: 0.25kg
  - Xử lý bề mặt: Phun sơn và chống rỉ sét
  - Chất liệu tay cầm: TPR hai tông màu
  - Khối lượng đóng thùng: 14.5kg

 6. Búa nhổ đinh cán thép 0.5kg Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52678

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 36 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: Claw Hammer With Tublar Handle
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Model: SH-11195
  - Chất liệu: Thép carbon rèn khuôn
  - Màu sắc: Đen + vàng
  - Trọng lượng: 0.5kg
  - Xử lí bề mặt: Đánh bóng
  - Phương pháp rèn: Xử lý nhiệt toàn bộ
  - Chất liệu tay cầm :Cao su
  - Khối lượng đóng thùng: 23.6kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 7. Búa nhổ đinh cán thép 0.25kg Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52677

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: Claw Hammer With Tublar Handle
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Model: SH-11195
  - Chất liệu: Thép carbon rèn khuôn
  - Màu sắc: Đen + vàng
  - Trọng lượng: 0.25kg
  - Xử lí bề mặt: Đánh bóng
  - Phương pháp rèn: Xử lý nhiệt toàn bộ
  - Chất liệu tay cầm :Cao su
  - Khối lượng đóng thùng: 22.6kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 8. Búa nhổ đinh cán nhựa 0.5kg Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52676

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 36 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: Claw Hammer With Fiberglass Handle
  - Model: SH-11194
  - Chất liệu: Thép carbon rèn khuôn
  - Màu sắc: Đen + vàng
  - Trọng lượng: 0.5kg
  - Xử lí bề mặt: Đánh bóng
  - Phương pháp rèn: Xử lý nhiệt toàn bộ
  - Chất liệu tay cầm :Sợi thủy tinh
  - Khối lượng đóng thùng: 26kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

 9. Búa nhổ đinh cán nhựa 0.25kg Sensh

  Số định danh mặt hàng: 52675

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 6 cái/hộp, 60 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Tên tiếng anh: Claw Hammer With Fiberglass Handle
  - Model: SH-11193
  - Chất liệu: Thép carbon rèn khuôn
  - Màu sắc: Đen + vàng
  - Trọng lượng: 0.25kg
  - Xử lí bề mặt: Đánh bóng
  - Phương pháp rèn: Xử lý nhiệt toàn bộ
  - Chất liệu tay cầm :Sợi thủy tinh
  - Khối lượng đóng thùng: 28kg
  - Đóng gói: Đóng thùng

    1 2
 
gọi Miễn Phí