Tổ chức thăm hỏi ốm đau sinh nở

Đăng lúc: . Đã xem 2060. Người đăng bài viết: Nguyễn Thái Hà. Chuyên mục : Chính sách
Ốm đau thăm hỏi
Ốm đau thăm hỏi
QĐ 02-HDQT/2017 về việc tổ chức thăm hỏi ốm đau sinh nở của người lao động, thân nhân người lao động tại Công Cụ Tốt

Quyết định

Ngày 20/011/2017, chỉ 2 tuần sau khi thành lập, HĐQT đã có một số quyết định, trong đó có quyết định về việc thăm hỏi. Toàn văn quyết định về thăm hỏi khi người lao động hoặc thân nhân người lao động ốm đau tại Công Cụ Tốt như sau
Quyết định thăm hỏi trang 1

Quyết định trang 2
 

Một số tình huống diễn giải, tiền lệ

Mẹ đẻ tôi đã mất, gần đây bố tôi đi bước nữa, mẹ kế tôi ốm có được tổ chức thăm hỏi không ?

Rất tiếc là theo Điều 1 của QĐ 02-HDQT/2017 thì mẹ kế của người lao động không thuộc diện thân nhân được thăm hỏi

Con riêng của chồng tôi sinh nở có được thăm hỏi không ?

Trong QĐ 02-HDQT/2017 có ghi rõ:
  • Tại điều 1, con riêng của chồng bạn (đang trong hôn thú hiện tại) là đối tượng được thăm hỏi, được gọi là thân nhân của người lao động
  • Tại điều 2, khi đối tượng ở điều 1 sinh nở, thì vẫn được thăm hỏi.
Vậy câu trả lời là khi bạn là người lao động, con riêng của chồng bạn trong hôn thú sinh nở, vẫn được thăm hỏi.

Tôi đẻ sinh đôi, nhưng do nhiều việc chưa kịp làm đám cưới, thì chế độ thăm hỏi thế nào ?

Tại điều 2, việc sinh nở của người lao động sẽ được thăm hỏi không quan trọng là có hôn thú hay không
Tài điều 3, có quy định mỗi suất thăm hỏi là tính trên một đối tượng cho mỗi lần thăm hỏi. 
Vậy, bạn sẽ được thăm hỏi 2 suất, mỗi cháu bé một suất bạn nhé

Cả 2 vợ chồng tôi cùng làm ở Công Cụ Tốt, nay vợ tôi sinh đôi thì việc thăm hỏi có chế độ thế nào ?

Theo điều 1 và 2, vợ bạn sẽ được thăm hỏi.
Theo điều 4, trường hợp cả hai vợ chồng cùng làm ỏ công ty mà sinh đôi thì không phải là trường hợp tính gộp. Tức là nhà bạn sẽ có 4 suất thăm hỏi:
  • Suất của bạn, thăm con đầu trong lần sinh đôi
  • Suất của bạn, thăm con thứ trong lần sinh đôi
  • Suất của vợ bạn, thăm con đầu trong lần sinh đôi
  • Suất của vợ bạn, thăm con thứ trong lần sinh đôi

Cả 2 vợ chồng tôi cùng làm ở Công Cụ Tốt, và cùng đi nằm viện thì suất thăm hỏi có được tính là 4 không ?

Theo điều 1, khi bạn ốm thì bạn đồng thời đóng 2 vai trò
  • Người lao động ốm đau
  • Thân nhân người lao động ốm đau (vì vợ bạn cũng làm ở Công Cụ Tốt)
Tuy nhiên theo điều 4, bạn rơi vào trường hợp tính gộp, vì vậy gia đình bạn không thể nhận 4 suất thăm hỏi mà chỉ là hai suất:
  • Suất thăm hỏi với bạn
  • Suất thăm hỏi với vợ của bạn (với vai trò cũng là người lao động)

Vợ tôi sinh nở, nhưng tôi dựa vào kết quả xét nghiệm ADN không phải là con tôi, tôi đã đâm đơn li dị, tôi không muốn công ty đến thăm hỏi có được không ?

Theo chúng tôi được biết, việc li di để hủy bỏ hôn thú với vợ mới sinh cũng mất nhiều thời gian. Về phía công ty, chỉ cần trong hôn thú và đúng đối tượng là sẽ được thăm hỏi. Trường hợp vợ bạn sinh, dù kết quả ADN thế nào thì cô ấy vẫn là thân nhân của bạn ở điều 1. Tại điều 5 về việc tổ chức thăm hỏi, nếu bạn không muốn công ty đến thăm hỏi có thể nói trước để chuyển sang hình thức gửi quà thăm hỏi bạn nhé. Có thể không đến, nhưng quà nhất định gửi.

Bố chồng tôi ốm nặng, điều kiện y tế không thể đi viện mà điều trị tại nhà thì có được thăm hỏi không ?

Bố chồng trong hôn thú sẽ là thân nhân của bạ, là đối tượng được thăm hỏi theo quy định tại điều 1.
Tại điều 2, bạn cần báo tổng giám đốc xem xét tình trạng ốm đâu để xem có thuộc mức độ cần thăm hỏi hay không.

Nguồn tin: Công Cụ Tốt